Zorg in natura of pgb? Definities Zorg in naturaDovnload 183.05 Kb.
Datum25.06.2018
Grootte183.05 Kb.

Zorg in natura of pgb?

Definities
Zorg in natura

Als u kiest voor zorg in natura krijgt u de zorg, begeleiding, hulp of voorzieningen die u nodig hebt via een instelling of leverancier die een contract heeft met uw zorgkantoor of uw gemeente. Voorbeelden zijn een instelling voor thuiszorg, een centrum voor dagopvang of een leverancier van revalidatiehulpmiddelen; soms kunt u kiezen voor een bepaalde instelling.


Pgb

Een persoonsgebonden budget (pgb) is een geldbedrag waarmee u zelf zorg, begeleiding, hulp en voorzieningen kunt inkopen, doorU moet dus zelf op zoek naar zorgverleners en u bent ook zelf verantwoordelijk voor de financiële administratie en de verantwoording van uw budget. Algemene informatie over het persoonsgebonden budget leest u in de factsheet Persoonsgebonden budget (pgb), hoe werkt dat?
Een combinatie van een pgb en zorg in natura

Het is ook mogelijk een deel van de hulp met een pgb in te kopen en een ander deel als zorg in natura te ontvangen. U kunt namelijk per zorgfunctie kiezen of u voor de hulp een pgb of zorg in natura wilt. Daardoor kunt u er bijvoorbeeld voor kiezen de verpleegkundige zorg als zorg in natura te laten uitvoeren door een instelling voor thuiszorg en een pgb aan te vragen voor persoonlijke verzorging.


AWBZ- of Wmo-indicatie

De indicatiesteller (CIZ, Bureau Jeugdzorg of gemeente) stelt aan de hand van gegevens die hij inzamelt vast, welke zorg u nodig hebt. Dit legt hij vast in een indicatiebesluit. Zodra u dit schriftelijke document hebt ontvangen, weet u op welke zorg, begeleiding, hulp of voorzieningen u recht hebt. Daarna kunt u kiezen voor de manier waarop u dit ontvangt: via een pgb, zorg in natura of een combinatie van een pgb of zorg in natura.

Vaak zal de indicatiesteller tijdens het indicatiegesprek al vragen welke vorm van zorg, hulp of begeleiding uw voorkeur heeft. Maar hoe maakt u de juiste keuze? We geven u een aantal tips.
Wanneer pgb, wanneer zorg in natura?
Om voor uzelf duidelijk te krijgen wat het beste bij u past, kunt u hieronder de voornaamste verschillen tussen pgb en zorg en natura in overweging nemen en deze, uitgaande van uw situatie, op een rijtje zetten.

Wie bepaalt wie mij komt helpen?

pgb zorg in natura

• Ik kies zelf mijn zorgverleners en leveranciers. • Ik ontvang hulp via een zorginstelling. De instelling bepaalt wie mij komt helpen.

• Ik kan iemand uit mijn directe omgeving

(bijvoorbeeld mijn partner, huisgenoot of

kennis) inhuren om voor mij te zorgen.
• Ik kan zelf een professionele zorgverlener

inhuren. Ik voer het sollicitatiegesprek zelf

en bepaal zelf of het met deze persoon klikt

en of hij geschikt is om voor mij te werken.Wil ik zelf bepalen op welk tijdstip ik hulp krijg?

pgb zorg in natura

• Met een pgb kan ik zelf de afspraken die • Ik ontvang hulp via een zorginstelling en heb minder

ik met mijn zorgverlener maak vastleggen invloed op het tijdstip waarop ik geholpen kan worden.

in een contract.


• Ik bepaal zelf of de zorgverlener bijvoorbeeld

om 7.00 uur ’s ochtends komt of om 11.00 uur.


• Ik werk of ben op een andere manier actief en

moet op een bepaalde tijd ergens zijn. Dan is

het prettig of zelfs noodzakelijk dat ik op tijd

klaar ben om te vertrekken.Wil ik zelf bepalen wat een zorgverlener precies doet?

pgb zorg in natura

• Ik ga zelf op zoek naar zorgverleners of een • De zorginstelling regelt dat er een zorgverlener bij mij bureau dat mij zorg, hulp of begeleiding kan thuis komt en de instelling zorgt ook voor vervanging bieden. Dit betekent dat ik bijvoorbeeld een als dat nodig is.

advertentie plaats, dat ik zelf mensen en

organisaties bel en dat ik ook zelf sollicitatie-

gesprekken voer.

pgb zorg in natura

• Het is nodig dat ik tijdens ziekte een

vervangende hulp krijg. Die regel ikzelf of

ik koop zorg in bij bijvoorbeeld een instelling

voor thuiszorg, die voor vervanging bij ziekte

zorgt.
• Dit hoef ik niet allemaal alleen te doen:

- ik kan iemand in mijn omgeving vragen

om me te helpen

- ik kan de Hulpgids op internet raadple-

gen via de website www.persaldohulpgids.nl.
Kan ik de financiële administratie bijhouden?

pgb zorg in natura

• Ik ben zelf verantwoordelijk voor het uitbetalen • Mijn zorgverleners worden uitbetaald via de

van mijn zorgverleners zorginstelling waar zij in dienst zijn en ik hoef bijna geen administratie bij te houden
• Ik ben zelf verantwoordelijk voor de administratie

van mijn budget en de verantwoording aan het

zorgkantoor.
• Ik kan de betalingen en de financiële admini-

stratie zelf doen.digitaal systeem dat de administratie

sterk vereenvoudigt (www.epgb.nl) • Ik kan gebruik maken van opting in

bij de SVB (www.svb.nl, > pgb)

 • Ik kan de hele salarisadministratie

uitbesteden aan de SVB
• Ik kan de administratie uitbesteden aan een

administratiekantoor of aan iemand in mijn

omgeving die bereid is om me hierbij te helpen.


Relevante websites
www.ciz.nl (beleidsregels, indicatiewijzer, gebruikelijke zorg)

www.pgb.cvz.nl (AWBZ-Kompas)

www.bureaujeugdzorg.infowww.epgb.nlwww.svb.nl

www.regelhulp.nl (bij het regelen van zorg, hulp of financiële steun)
Verdere informatie
Website

www.pgb.nl voor alle informatie rondom het pgb én Per Saldo.
Brochures

 • Zelf aan zet – In de AWBZ

 • Zelf aan zet – In de Wmo

 • Pgb en autisme

 • Pgb voor mensen met een verstandelijke beperking

 • Werken als pgb zorg- of hulpverlener

 • Houvast bij uw pgb-administratie

U kunt deze brochures bestellen (via webwinkel) of downloaden (alleen leden) via www.pgb.nl.
Cursussen:

 • Basiscursus pgb

 • Overeenkomsten en administratie

 • Ouders, kind en pgb

 • Voorbereiding op de (her)indicatie

 • Basis- en vervolgcursus pgb (organisaties en zorgverleners)

 • Ledenbijeenkomsten in het land

Via www.pgb.nl kunt u zich aanmelden voor bovenstaande cursussen of bijeenkomsten.

Ook kunt u bellen met de ledenservice.


Tijdschrift

EigenWijs, met actuele achtergrondinformatie, verschijnt zes keer per jaar.

Leden krijgen dit tijdschrift automatisch toegestuurd.Factsheets

Feiten rondom thema's zijn uitgewerkt op factsheets.


Kijk daarvoor op www.pgb.nl of vraag deze telefonisch aan via de ledenservice.
Contact
Telefoon

 • 0900 742 48 57 (€ 0,20 per minuut)

 • of via de ledenservice (nummer bekend bij leden of kijk op www.pgb.nl of in EigenWijs)

Maandag : 10.00 tot 12.00 en 13.00 tot 17.00 uur

Di. Wo. Do. : 09.00 tot 12.00 en 13.00 tot 17.00 uurVrijdag : gesloten

Deze factsheet is in juli 2009 geactualiseerd.

Deze informatie is met de grootst mogelijke zorg samengesteld, op basis van op dat moment beschikbare gegevens. U kunt aan bovenstaande informatie geen rechten ontlenen.

Deel met je vrienden:


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©tand.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina