Wonen Regio Kortrijk: 1 slagkrachtige huisvestingsmaatschappijDovnload 7.65 Kb.
Datum26.10.2018
Grootte7.65 Kb.

Wonen Regio Kortrijk: 1 slagkrachtige huisvestingsmaatschappij
De sociale huisvestingsmaatschappijen ‘Eigen Haard is Goud Waard’, ‘Zuid-West-Vlaamse Sociale Huisvestingsmaatschappij’ en Goedkope Woning zijn voortaan gefusioneerd tot één grote Kortrijkse sociale huisvestings-maatschappij Wonen Regio Kortrijk. Dit komt de klant ten goede en geeft Kortrijk de bestuurskracht en middelen voor een ambitieus investeringsprogramma.

Doelstelling van Vlaanderen, regio en Kortrijk
De stadscoalitie formuleerde in het Plan Nieuw Kortrijk de ambitie om de sociale huisvestingsmaatschappijen op Kortrijks grondgebied één te maken. Ook in het Streekpact 2013-2018 werd dit als doelstelling naar voor gebracht. De Vlaamse regering tot slot legde de voorwaarde op aan sociale huisvestingsmaatschappijen (SHM’s) om tegen 2019 minimaal 1000 woningen in de portefeuille te hebben om erkend te kunnen worden. De kaarten lagen dus goed voor een historische herschikking van het landschap.

Oude structuren van voor de gemeentefusies
Opgericht voor de gemeentefusies, overschrijden de werkingsgebieden van de SHM’s in Vlaanderen gemeentegrenzen en verbinden ze vaak deelgemeenten uit verschillende gemeenten. Zo ook in Kortrijk. De drie SHM’s hebben diverse werkingsgebieden. De Zuid-West-Vlaamse, opgericht in 1936, beschikt over 513 huurwoningen in Kortrijk. Ze is actief in de koopmarkt in heel Zuid-West-Vlaanderen. ‘Eigen Haard is Goud Waard’ (°1928) uit Lauwe heeft als werkingsgebied Lauwe, Rekkem, Aalbeke, Rollegem en Marke. 422 van haar woningen bevinden zich op Kortrijks grondgebied. ‘Goedkope Woning’ (°1923) beschikt over 1533 woningen in het Kortrijkse centrum. Een versnipperd landschap van sociale huisvestingsmaatschappijen.

Historische fusie voor Kortrijk
Na lange voorbereidingen en onderhandelingen, werd het proces van de fusie formeel ingezet op de gemeenteraad van mei 2016. Daarbij werd beslist tot de splitsing van Eigen Haard is Goud Waard, waarbij het Kortrijks patrimonium bij Goedkope Woning zou worden gevoegd. De volgende stap, een fusie tussen Goedkope Woning en de Zuid-West-Vlaamse, werd goedgekeurd op de gemeenteraad van maart 2017. Vervolgens werden op 3 bijzondere algemene vergaderingen van de SHM’s op donderdag 29 juni 2017 in het stadhuis van Kortrijk beslist tot de fusie die ingaat vanaf 30 juni.

Minder mandaten, Kortrijk toont het voorbeeld
De nieuwe fusiemaatschappij Wonen Regio Kortrijk zal een raad van bestuur hebben met 13 bestuurders. Dit in tegenstelling tot de oude situatie van 3 raden van bestuur met 44 leden, waarvan 34 Kortrijkse bestuurders. De raad van bestuur bestaat uit volgende mensen:
Wouter Allijns, Tiene Castelein, Jacques Laverge, Marc Lemaitre, Christian Verdin, Maxim Veys, Frederik Vlaminck, Philippe De Coene, Guy Leleu, Jean de Bethune, Eddy Defoor (Zwevegem), Jules Godefroid (Waregem), Mattijs Vermeersch (Harelbeke). De voorzitter van de raad van bestuur wordt Maxim Veys.
De huidige medewerkers van de SHM’s behouden hun job en er wordt een open assessmentprocedure opgestart om een algemene directeur aan te stellen. Met deze fusie worden 2528 woningen in Kortrijk gebundeld in één huisvestingsmaatschappij. Zo kan er daadkrachtig en met visie bestuurd worden.

Ambitieus investeringsprogramma
Die visie bestaat erin om het Kortrijks sociaal woonpatrimonium de komende jaren een forse sprong te laten maken. Daarbij wordt ingezet op duurzaamheid en woonkwaliteit waarbij de structurele leegstand wordt weggewerkt. We investeren in kwalitatieve (ver)nieuwbouw op meer dan 18 locaties. In totaal gaat het om 1214 (ver)nieuwbouwwoningen. De totale investering in Kortrijk de komende jaren bedraagt meer dan 200 miljoen euro. De bestaande sociale woningen worden waar nodig grondig gerenoveerd. Ook de verstrekking van sociale leningen wordt verdergezet.

Ten voordele van de klant
Naast kwalitatievere en duurzamere woningen, hebben de Kortrijkse klanten nog voordelen. Zo komt er vanaf maandag 3 juli één centraal aanspreekpunt voor sociale woningen in de Nieuwstraat in Kortrijk. Voorheen moest men bij drie verschillende loketten langsgaan. Zo zal er ook één inschrijvingsregister zijn.

Wout MaddensSchepen van Wonen en Bouwen

Deel met je vrienden:


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©tand.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina