Winst- en verliesrekening van ovariële hyperstimulering bij ivfDovnload 135.86 Kb.
Pagina1/2
Datum20.05.2018
Grootte135.86 Kb.
  1   2


C.A.M. Jansen


Effecten van behandeling van onvruchtbaarheid op de jonge zwangerschapReeds vanaf de eerste jaren dat IVF toegepast werd, was gesuggereerd dat het risico van een spontane abortus bij geassisteerde voortplanting hoger zou zijn dan bij natuurlijk ontstane zwangerschap. 1,2 Een van de onbeantwoorde vragen echter was in hoeverre hier sprake is van een causaal verband, dan wel of verschillen in de patiëntenpopulatie als zodanig aansprakelijk zou kunnen zijn. IVF patiënten zijn gemiddeld ouder, en er zijn diverse oorzaken voor verminderde vruchtbaarheid, zoals de aanwezigheid van intracavitaire poliepen, van tuba-afwijkingen bij een DES uterus en van een hydrosalpinx die ook geassocieerd zouden kunnen zijn met een toegenomen risico van een spontane miskraam34. Daarom onderzocht Correy het verloop van spontaan ontstane zwangerschappen in een IVF populatie5 het risico van abortus was kleiner in de groep spontane zwangerschappen, dat van een EUG groter, zij het geen van beide significant vanwege de geringe aantallen. Dit neemt echter niet weg dat het mogelijk is dat in deze groep bepaalde patiënten, zoals diegenen met beiderzijds hydrosalpinx, niet vertegenwoordigd zullen zijn, Bij het beoordelen van mogelijke invloeden van behandeling van onvruchtbaarheid op de als gevolg daarvan ontstane jonge zwangerschap dienen meerdere aspecten te worden betrokken: kan er sprake zijn van een causaal verband, of betreft het een epifenomeen. Een voorbeeld is de behandeling van DES dochters: deze hebben meer kans om in het onvruchtbaarheidcircuit terecht te komen; zij hebben meer kans op een extra-uteriene zwangerschap, maar ook is de kans groter dat zij- met of zonder behandeling- een spontane abortus krijgen.

Factoren die het abortusrisico bepalen
Zowel na IVF als in na natuurlijk ontstane zwangerschappen is sprake van een toename van het abortusrisico met de leeftijd van de vrouw. In een groot recent Nederlands onderzoek nam bij IVF het risico toe van 17 % bij jonge vrouwen tot 40 % bij vrouwen van veertig en ouder.6 Het over all abortusrisico bedroeg 22,3 %, hetgeen ongunstig afsteekt tegen de kans na natuurlijke zwangerschap die in een recente studie geschat werd op 13,2 %7

Deel met je vrienden:
  1   2


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©tand.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina