Wij verzoeken u deze lijst in te vullen om vanaf de start een goed beeld te hebben van uw kind. Met vriendelijke groet, het team van ewmmDovnload 42.07 Kb.
Datum28.04.2018
Grootte42.07 Kb.

Leerkracht paraaf: ………… datum: ………….

Zorgteam paraaf: ………….. datum: ………….

Retour postvak administratie


Wij verzoeken u deze lijst in te vullen om vanaf de start een goed beeld te hebben van uw kind.

Met vriendelijke groet, het team van EWMM.

Oudervragenlijst start schoolloopbaan
 • Leerlinggegevens

Naam: ______________________________

Geboortedatum: ___________________

Schooljaar: _________________________

Datum: _____________________________

Gesprek met: _______________________


□ Jongen


□ Meisje
□ Peuterspeelzaal bezocht

 • Algemene ontwikkelingsaspecten

Zijn er opvallende zaken te noemen met betrekking tot:


 • zwangerschap


 • geboorte • peutertijd
 • gezondheid (ziektes, ongevallen, specialist bezocht, handicap, allergie, medicijn­gebruik) • eten / drinken • slapen • zindelijkheid (overdag, ’s nachts)Welke opvallende zaken kunt u noemen met betrekking tot:

 • de grofmotorische ontwikkeling (bewegen in babytijd, kruipen, leren lopen, steppen, fietsen, zichzelf aankleden) • de fijnmotorische ontwikkeling (oog-handcoördinatie, tekenen, kleuren, puzzelen, knoopjes vastmaken, gebruik van bestek)

 • Zintuiglijke ontwikkeling

Zijn er bij uw kind bijzonderheden (geweest) met betrekking tot: • oren en het gehoor

 • Cognitieve ontwikkeling

Zijn er bij uw kind bijzonderheden (geweest) met betrekking tot: • de manier en het gemak waarop uw kind dingen leert

 • de manier en het gemak waarop uw kind zich dingen kan herinnerenZijn er bij uw kind bijzonderheden (geweest) met betrekking tot:

 • de spraak- taalontwikkeling (eerste woordjes: 10 a 12 maanden, twee-woordzinnen: 20 maanden, zin met meerdere woorden: 30 maanden) • Heeft uw kind altijd goed verstaanbaar gesproken? • Kan uw kind altijd goed onder woorden brengen wat hij / zij bedoelt? • Wat vindt u van de woordenschat van uw kind in vergelijking met andere kinderen?
 • Wordt er thuis een andere taal of een dialect gesproken? • Komen er in uw gezin of familie lees- of spellingproblemen voor? Zo ja: bij wie? • Sociaal-emotionele ontwikkeling

Zijn er bij uw kind bijzonderheden (geweest) met betrekking tot: • de omgang van uw kind binnen het gezin (ouders, broers, zussen)
 • Overige bijzonderheden

Overige bijzonderheden die u als ouder belangrijk vindt voor het schoolgaan van uw kind

Deel met je vrienden:


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©tand.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina