Wat is Morbus Crohn? Wat is een transmuraal zorgpad 6Dovnload 271.8 Kb.
Pagina1/3
Datum06.12.2017
Grootte271.8 Kb.
  1   2   3

Bijlage 1: Deelvragen

Inhoud


1. Wat is Morbus Crohn? 2

2. Wat is een transmuraal zorgpad 6

3. Wat zijn de psychosociale gevolgen van Morbus Crohn? 7

4. Welke disciplines zijn er nodig binnen een zorgpad en wat is hun functie? 8

5. Hoe kunnen verschillende disciplines binnen het transmuraal zorgpad coördineren en overleggen? 10

6. Hoe ziet een ziekenhuisopname eruit voor een Morbus Crohn patiënt? 11

7. Welke wetten en verzekeringen zijn van toepassing bij de zorg van een Morbus Crohn patiënt? 15

8. Verzekeringsregimes 19

9. Leidt het invoeren van een klinisch pad tot kosten vermindering binnen de zorg? 20

10. Hoe kan een klinisch pad gebruikt worden in een Elektronisch Patiënten Dosier(EPD). 23Bronnenlijst 261. Wat is Morbus Crohn?


§ 1.1Definitie
Crohn* is een chronische darmziekte waarbij ontstoken plekjes in de darmwand ontstaan. Crohn kan in het hele spijsverteringskanaal optreden, dus van mond tot anus. Meestal zit het in het laatste deel van de dunne darm en het eerste deel van de dikke darm.44,45 De ziekte begint vaak tussen de 15 en 30 jaar. Meestal verloopt de ziekte mild met nauwelijks klachten, soms zijn er periodes met ontstekingen waarbij een ziekenhuisopname noodzaak is.44§ 1.2 Epidemiologie
Op basis van de huisartsenregistraties wordt geschat dat in Nederland de prevalentie van inflammatoire darmziekten** in 2003 onder mannen 0,537% en onder vrouwen 0,569% bedraagt. Tevens werd het aantal nieuwe gevallen geschat op 0,028% mannen en 0,043% vrouwen. In deze huisartsenregistraties worden de Crohn en colitis ulcerosa echter niet onderscheiden en samen gepresenteerd als inflammatoire darmziekten.5
Volgens de CBS Doodsoorzakenstatistiek stierven er in 2005 34 personen aan Crohn (10 mannen en 24 vrouwen) en 16 personen aan colitis ulcerosa (8 mannen en 8 vrouwen). Deze cijfers zijn niet geheel betrouwbaar omdat het grootste deel van de patiënten niet direct aan de ziekte zelf overlijdt, maar aan de complicaties.5

Figuur 1: Incidentie (per 1.000) van inflammatoire Figuur 2:Puntprevalentie (per 1.000) van
darmziekten in 2007 naar leeftijd en geslacht.
6 inflammatoire darmziekten op 1 januari 2007 naar leeftijd en geslacht.6

§ 1.3 Anatomie/ fysiologie

De oorzaak van de ziekte is nog niet bekend. Wel is het bekend het niet komt door een infectie met een virus, bacterie of parasiet. Er is een vermoeden dat de volgende factoren een rol spelen:46 • Het immuunsysteem, de afweercellen vallen delen van het eigen lichaam aan 44,45,46

 • Erfelijkheid, 5% tot 10% van de familieleden van iemand met Crohn heeft de ziekte ook. Bij familieleden van mensen zonder een chronische darmontsteking is dat percentage lager.45,46

 • Bacteriën, Soms spelen bepaalde bacteriën een rol, hier wordt momenteel nog onderzoek naar gedaan.45,46

 • Roken.45,46

 • Stress 46§ 1.4 Pathologie
Crohn, is een chronische ontsteking die elk deel van het spijsverteringskanaal aantast. Omdat de oorzaak van Crohn nog niet bekend is nemen onderzoekers aan dat een functiestoornis is van het immuunsysteem, waardoor het lichaam overmatig reageert op een bepaalde stof. Crohn komt voornamelijk voor in het onderste deel van de dunne darm (ileum) en in de dikke darm. De ziekte komt onregelmatig opvlammen, deze kunnen licht of ernstig zijn en kort of langdurend zijn. Waar Crohn actief is of is geweest, worden alle lagen van de darmwand aangetast. Hier kunnen dan complicaties ontstaan. In punt 8 van dit document staan de complicaties uitgewerkt voor verdere informatie.47

§ 1.5 Signalen en symptomen

De vroege symptomen die bij Crohn op spelen zijn: Chronische diarree(met bloed), buikkrampen, koorts, gebrek aan eetlust, gewichtsverlies.44,47 Wanneer er sprake is van deze symptomen welke langdurig aan houden, en/of telkens terugkeren, zal er een diagnosticerend onderzoek plaats vinden.47Tijdens een opvlamming van de ziekte kan deze gepaard gaan met de symptomen: artiritis (gewrichtsontstekingen), episcleritis (onsteking van het oogwit), somatitis aphthosa (mondzweren), erythema nodosum (onstoken huidknobbels op armen en benen) en pyoderma gangraenosum (pusbevattende huidzweren).4 Tussen de opvlammingen kunnen er ook nog andere symptomen aanwezig zijn: ziekte van Bechterew (ontstekingen van de wervelkolom), sacro-ilitis (ontstekingen van de bekkengewrichten), uveïtis (ontstekingen van het oog) en primaire scleroserende cholangitis (ontsteking van de galwegen). 44,47

§ 1.6 Diagnose
Bij het vermoeden van Crohn wordt de patiënt vaak doorgestuurd naar een internist of een maag-darm-leverarts. Hier vindt een lichamelijk onderzoek plaats en diverse andere onderzoeken zoals: bloedonderzoek, ontlastingsonderzoek en beeldvormend onderzoek zoals een echografie, röntgenonderzoek en een CT-scan of MRI-scan.46 Tijdens het lichamelijk onderzoek kan een arts een zwelling rechts onderin de buik voelen. Het bloedonderzoek kan bloedarmoede, een abnormaal hoog aantal witte bloedcellen, een lage concentratie van albumine en andere aanwijzingen op ontstekingen aantonen.47
Meestal wordt de diagnose ‘ziekte van Crohn’ gesteld door middel van een endoscopie. Met dit onderzoek wordt de binnenkant van de darm bekeken met behulp van een endoscoop en kan er een biopt uit de wand van de darm genomen worden voor verder onderzoek. Er zijn verschillende soorten endoscopieën.46,47 De keuze voor de scopie is afhankelijk van het stuk darm dat de arts wil onderzoeken:

  • Sigmoïdoscopie
   Hierbij worden de endeldarm en het daarboven gelegen bochtige deel (het sigmoïd) onderzocht.46

  • Colonoscopie
   Bij een colonoscopie wordt de gehele dikke darm onderzocht.46

  • Dubbelballon endoscopie en Gastroscopie
   Deze onderzoeken worden gedaan wanneer de arts de maag of dunne darm wil onderzoeken. De flexibele slang van de endoscoop wordt via de mond en slokdarm naar de maag en dunne darm gebracht.46

  • Virtuele colonoscopie
   Dit is een onderzoek waarbij de dikke darm uitgebreid onderzocht wordt door middel van een CT of MRI techniek. In het geval van een CT-colonografie wordt gebruik gemaakt van röntgenstralen. Hiermee wordt tevens onderscheid gemaakt tussen de Crohn en colitis ulcerose. Op een CT-scan worden ook complicaties vast gesteld, denk hierbij aan abcessen en fistels. Bij een MRI-colonografie wordt een sterk magnetisch veld gebruikt om de dikke darm in beeld te brengen.46,47

  • Video capsule endoscopie (camerapil of VCE)
   Dit is een onderzoek waarbij de binnenkant van het maagdarmkanaal bekeken wordt. Het onderzoek gebeurt met behulp van een hele kleine camera die in een capsule is ingebouwd. Deze draadloze videocapsule wordt doorgeslikt. Hierna maakt de camera twee keer per seconde een afbeelding. Meestal verlaat de videocapsule binnen 24-48 uur het lichaam met de ontlasting.46§ 1.7 Behandeling
Als behandeling kunnen er vaak medicijnen gebruikt worden. Soms is een operatie noodzakelijk. De ernst van de klachten is te verminderen door te stoppen met roken, te zorgen voor voldoende ontspanning en voldoende te drinken en gezond te eten.44 De verschillende soorten medicatie/behandelingen die gebruikt kunnen worden zijn:

  • Ontstekingsremmende middelen
   Deze onderdrukken de symptomen en verminderen de ontsteking, deze werken vooral in de dikke darm. Bij opvlammingen zal er vooral gebruik worden gemaakt van corticosteroïden om de ontsteking snel te verminderen. Deze ontstekingsremmende middelen kunnen echter niet lang achter elkaar gebruikt worden en worden vaak in hoge doseringen gegeven.46,47

  • Immuno-modulerende middelen
   Dit zijn geneesmiddelen die het immuunsysteem beïnvloeden. Deze worden vooral gebruikt om langdurig te zorgen dat er geen opvlammingen ontstaan. Ze zorgen hierdoor voor een verbetering van de algehele gezondheidstoestand.46,47

  • Methotrexaat
   Dit medicijn wordt eenmaal per week per injectie toegediend om ontstekingen te verminderen en fistels te genezen. Dit geneesmiddel kan niet langdurig gebruikt worden.47

  • Infliximab
   Dit past de werking van het immuunsysteem aan. het wordt intraveneus toe gediend en het gebruik op langere termijn is nog niet bekend.47

  • Breedspectrumantibiotica
   Dit wordt gegeven om infectieuze complicaties te behandelen.46,47

  • Diëten
   Door een zorgvuldig samengesteld dieet waarbij elk voedingscomponent precies wordt afgepast kunnen darmafsluitingen en fistels verbeteren. Bij kinderen wordt het gebruikt om de groei te bevorderen.47

  • Chirurgie
   Wanneer de darmen zijn afgesloten of wanneer abcessen en fistels niet genezen, kan een aangetast deel operatief verwijderd worden. Dit verlicht voor onbepaalde tijd de klachten maar geneest de ziekte niet. De ziekte komt meestal terug op de plaats waar de overgebleven darmdelen aan elkaar zijn gehecht.46,47§ 1.8 Complicaties

De complicatie die als gevolg van de Crohn kunnen optreden, zijn: abcessen, darmafsluitingen, fistels, rectale bloedingen, fissuren (kloven in het anusslijmvlies), onvoldoende opname van voedingsstoffen, urineweginfecties, galstenen, nierstenen en amyloïdose (afzetting van het eiwit amyloïd in diverse organen).47§ 1.9 Beloop en prognose

De eerste tien jaar na de diagnose is er geen sprake van verhoogde kans op overlijden.47,50 Het sterftecijfer is over het algemeen laag. Dit zal naar verwachting niet verder dalen omdat er geen grote veranderingen worden verwacht in het aantal nieuwe ziektegevallen in Noord-Europa.50
Deel met je vrienden:
  1   2   3


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©tand.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina