Wat gebeurt er met mijn gegevens?Dovnload 18.28 Kb.
Datum22.06.2018
Grootte18.28 Kb.


Privacyverklaring Nationale Classificatie

verstandelijke of visuele beperking


Wat gebeurt er met mijn gegevens?

NOC*NSF vindt het van groot belang om jouw privacy te respecteren. Jouw persoonlijke gegevens worden dan ook heel zorgvuldig behandeld en goed beveiligd. In deze privacyverklaring leggen wij verder uit hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan bij de classificatie en de eventuele herkeuring.


1. Inleiding
Wie is NOC*NSF?
NOC*NSF is de korte naam voor de vereniging “Nederlands Olympisch Comité*Nederlandse Sport Federatie”. NOC*NSF is gevestigd aan de Papendallaan 60 in Arnhem en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 09059703.
Wat is classificatie?
In het Classificatiehandboek dat op de website www.paralympisch.nl/classificatie is terug te vinden, staat beschreven wat classificatie en de herkeuring inhoudt.


2. De gegevens die NOC*NSF verzamelt


Welke gegevens verwerkt NOC*NSF voor de classificatie?
Om je aan te kunnen melden voor de nationale classificatie vul je het aanmeldformulier in op www.paralympisch.nl/classificatie. Dit aanmeldformulier komt bij NOC*NSF terecht. In dat formulier worden verschillende gegevens aan je gevraagd. Dit gaat om de volgende soorten gegevens:

Na aanmelding zal NOC*NSF je een diagnoseformulier sturen waarop je gevraagd wordt de volgende gegevens aan te leveren: • Wederom een aantal algemene gegevens zoals je naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, geboortedatum;

 • “Medische Gegevens”:

  • Voor sporters met een verstandelijke beperking zijn dit de IQ-test en zelfredzaamheidtest en andere medische documenten die jij inlevert voorafgaand aan de classificatiekeuring

  • Voor sporters met een visuele beperking is dit het diagnose formulier met daarop de gegevens over jouw visuele mogelijkheden, en andere medische documenten die jij inlevert voorafgaand aan de classificatiekeuring, en tevens zijn dit testgegevens en relevante medische gegevens die verzameld worden tijdens de classificatiekeuring door de classifier indien er extra tests nodig zijn.

Verder verzamelt NOC*NSF: • De beoordeling van de classifier en diens verzoek om extra informatie indien daarvan sprake is

 • Het classificatieresultaat (de klasse en de status daarvan)


Voor welke doeleinden worden deze gegevens verwerkt?
NOC*NSF verwerkt deze gegevens voor de volgende doeleinden:

 • om coördinatiewerkzaamheden uit te voeren voor de classificatie, bijvoorbeeld om je te kunnen informeren indien er gegevens ontbreken en om je gegevens door te kunnen geven aan de classifier die de classificatie zal afnemen;

 • Om de classificatie en herkeuringen uit te kunnen (laten) voeren

 • Om de masterlist op te kunnen stellen en bij te kunnen houden

 • Voor statistische doeleinden


Aan wie worden de gegevens doorgegeven?
NOC*NSF zal per sporter een elektronisch dossier in een Online Registratiesysteem aanmaken waarin diens gegevens worden verwerkt. NOC*NSF verleent onder haar verantwoordelijkheid toegang tot het elektronische dossier aan:

 • De classifier die de classificatie of een herkeuring van de betreffende sporter zal uitvoeren. Deze classifier zal indien bij een sporter met een visuele beperking er extra testen nodig zijn, deze gegevens verzamelen tijdens de classificatiekeuring of herkeuring en deze verwerken in het elektronisch dossier van de sporter. Na het voltooien van de classificatie of herkeuring zal het elektronisch dossier worden afgeschermd voor de classifier en zal hij/zij er geen toegang meer tot hebben.

 • Op het moment dat de classifier hulp nodig heeft van andere experts tijdens de classificatie/herkeuring zal het dossier inclusief de Medische Gegevens gedeeld worden met deze experts. Nadat de experts hun advies hebben gegeven zullen zij geen toegang meer hebben tot het elektronische dossier van de sporter.

 • Een paar gegevens worden openbaar gemaakt via de Masterlist (zie hieronder)


Wat gebeurt er met mijn gegevens na de voltooiing van de classificatie?

Na voltooiing van de classificatie: • blijven de gegevens opgeslagen in het elektronisch dossier van de sporter in het Online Registratiesysteem. De Medische Gegevens worden afgeschermd (ook voor NOC*NSF) en worden pas weer vrijgegeven aan bijvoorbeeld een classifier voor een herkeuring of op verzoek van de sporter zelf.

 • worden de volgende gegevens gepubliceerd op de Masterlist: naam, geboortedatum, klasse, status, classificatiedatum, bondsnummer en tak van sport. De Masterlist is openbaar en zal gepubliceerd worden op de website www.paralympisch.nl


4. Algemeen
Beveiliging van de gegevens
NOC*NSF zal passende technische en organisatorische maatregelen nemen om jouw persoonsgegevens te beveiligen.

Toestemming voor de verwerking en intrekking daarvan
Voor het verwerken van jouw gegevens vragen wij in het aanmeldformulier en het aanvraagformulier jouw toestemming. Wanneer je jonger bent dan 16 jaar, moet deze toestemming op grond van de wet door jouw ouder(s) of voogd(en) worden gegeven. Op het aanvraagformulier zal ook een handtekening nodig zijn van jouw ouder(s) of voogd(en).

Je kunt een eenmaal gegeven toestemming altijd intrekken. Neem daarvoor contact op met NOC*NSF. Nadat je de toestemming hebt ingetrokken, zal NOC*NSF jouw gegevens zo snel mogelijk verwijderen. Let op: indien je jouw gegevens ook van de Masterlist verwijderd wilt hebben, dan zal je niet meer kunnen uitkomen in die klasse voor de betreffende sport.


Nog vragen of inzage?
Mocht je nog vragen hebben of inzage willen in jouw gegevens, dan kun je contact opnemen met NOC*NSF via classificatie@nocnsf.nl
Wanneer je contact met NOC*NSF opneemt voor het uitoefenen van je recht op verzet, inzage of correctie, dient er een kopie van jouw identiteitsbewijs of paspoort meegestuurd te worden ter controle.

Wanneer je jonger bent dan 16 jaar moet dit verzoek worden ingediend door je wettelijk vertegenwoordigers (jouw ouders of voogd).


Aanpassen Privacyverklaring 
NOC*NSF behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op de www.paralympisch.nl worden gepubliceerd. 
Deze versie is opgesteld op 3 september 2015
***Deel met je vrienden:


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©tand.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina