Vrijwillige tijdelijke opvang van volwassenen en ouderen met een zorgvraag in Vlaanderen: een omgevings- en sterkte/zwakte- analyseDovnload 0.89 Mb.
Pagina15/15
Datum20.05.2018
Grootte0.89 Mb.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15
Locatie

Soort zorg

Doelgroep

Toegankelijkheid

Profiel zorgverleners

Tijdstip

Duur

VC

VZ

I

A

IZ

PPO&B

PHH

PH

MVZ

PV

I &D

R

C(a)

C(b)

C(c)

C(o)

C(Cd)

G&A

PMH

PsP

ChZ

PVS

GLG

LG (*1)

P

(V)V

M

BD

OD

Semi residentiële zorg

Gastopvang
X


X

X
X

X
X
X

X

XXX
X

X
X

Zorgboerderijen
X


XX

X
XX

X


X
X
X

X
X

Pleegzorg

Formule Logeeropvang
X


XX

X

X

X
XX
X

DagverzorgingscentraXX

X
X

XX

X
X


X (3*)

XX

X(*4)

X
Centra voor kortverblijf
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X(*3)

XX

X

X(*5)
CADO

x

x

x
x

x
Niet erkende residentiële zorg
Groepswonen

Centraal wonen

X


X

X
XX


X

X

X
X

Groepswonen

Cohousing

X


X

X
XX


X

X

X
X

Groepswonen

Abbeyfieldhuizen

X


X

X
XX


X

X

X
X

Groepswonen

Gestippeld wonen &

Harmonica wonen

X


X

X
XX


X

X

X
X

Zelfstandig wonen met zorg

Kangeroewonen &

Duplexwonen

X


X

X
X


X(*2)X

X

X
X

Zelfstandig wonen met zorg

Kleinschalig genormaliseerd

wonen

X


X

X

X
X

X

X

X

X
X
XX

X
X

Woongemeenschap

Woongroep van ouderen

X

X

XXX

X
XX


X

X

X
X

Niet erkende semi residentiële zorg
Centra voor herstelverblijfXX


X
X

X

X

X

X


X

XX
XX

X

X(6*)
Ambulante zorg
Gezinszorg en aanvullende thuiszorg

X

X

X

X
XX

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
XXX

Dienst voor logistieke hulp


X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
XXX

Thuisverpleging

X


X
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
XX

X
X

Vereniging voor mantelzorgers en gebruikers


XX
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
XXX

Diensten voor oppashulp

X

XX

X

X

X
X

X

XXX
X

X

X
Regionale dienstencentra


X
X

X


X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
XXX

Lokale dienstencentra


X
X

XX

X
X

X

X

X
X

X

XX
XXX

Dienst maatschappelijk werk van het ziekenfonds


X


Vereniging voor mantelzorgers en gebruikers


XX
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
XXX

Alternatieve ambulante zorg
Gezelschapsdiensten

X

X

XX
X
X

X

X

X
XX
X
X
Zorgburen

X

XX

X
XX*7X
X
XLegende

*1: Mits motivatie kan afgeweken worden van de vooraf vastgestelde leeftijdsgrenzen

*2: Toegankelijk vanaf 60 jaar. (voor een echtpaar moet minstens één van beiden 60 jaar zijn)

*3: Leeftijdsgrens is bepaald op 65jaar of ouder

*4: In acute situaties kan een erkend dag verzorgingscentrum ook nachtopvang aanbieden.

*5: In een CKV kan iemand opvangen voor maximaal 60 opeenvolgende dagen en maximaal 90 dagen per jaar.

*6: Maximum 60 dagen

*7: De doelgroep bestaat uit senioren (65+) die in plattelandskernen wonen.


Locatie
VC: Verblijfswoning van de cliënt

VZ: Verblijfswoning of aangrenzende woning van de zorgverlener

I: Institutionele omgeving

A: Andere


Soort Zorg
IZ: Intensieve zorgen

PPO&B: Psychosociale en Pedagogische ondersteuning en begeleiding: gezelschap en activering, aanspreekpunt, doorverwijsfunctie

PHH: Praktische & Huishoudelijke hulp: koken, wassen, strijken, schoonmaken in beperkte mate

PH: poetshulp

MVZ: Medisch – verpleegkundige zorg

PV: Persoonsverzorging: wassen, aankleding, persoonlijke hygiëne

R: Revalidatie
Opmerking: Er is bewust niet gekozen voor ADL (activiteiten dagelijkse leven om een onderscheid te kunnen maken tussen PHH en PV)
Doelgroep
C(a): Ouderen met A – profiel (KATZ – Schaal)

C(b): Ouderen met B – profiel (KATZ – Schaal)

C(c): Ouderen met C – profiel (KATZ – Schaal)

O(o) Ouderen met O – profiel (KATZ – Schaal)

C(CD); Ouderen met CD – profiel (KATZ – Schaal)

G&A: Gezinnen & Alleenstaanden

PMH: Personen met een handicap

PsP: Psychiatrische patiënten

ChZ: Chronisch zieken

PVS: Permanent vegetatieve status (coma patiënten)Toegankelijkheid

GLG: geen leeftijdsgrenzen

LG: Leeftijdsgrenzen
Profiel zorgverleners

P: Professionelen

(V) V: Vergoede vrijwilligers

M: MantelzorgerTijdstip:

: Dagopvang

: Nachtopvang
Duur

BD: Beperkte duurOD: Onbeperkte

1 Deze tarieven zijn gekoppeld aan de index.2 De vermelde bedragen zijn gekoppeld aan de spilindex 103,4 (basis 1996 = 100) en variëren zoals bepaald bij de wet van 2 augustus 1971 houdende inrichting van een stelsel waarbij de wedden, lonen, pensioenen, toelagen en tegemoetkomingen ten laste van de openbare schatkist, sommige sociale uitkeringen, de bezoldigingsgrenzen waarmee rekening dient gehouden bij de berekening van sommige bijdragen van de sociale zekerheid der arbeiders, alsmede de verplichtingen op sociaal gebied opgelegd aan de zelfstandigen, aan het indexcijfer van de consumptieprijzen worden gekoppeld.3 Deze tarieven zijn gekoppeld aan de index.4 De hierboven vermelde bedragen zijn gekoppeld aan de spilindex.5
 Meer informatie over de indeling in categorieën, zoals bepaald door de KATZ- schaal, is opgenomen in de bijlagen.

6
 De hierboven vermelde bedragen zijn gekoppeld aan de spilindex die van toepassing is op 1 januari 2009.

Deel met je vrienden:
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©tand.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina