Vragen als leidraad voor de praktische opdracht HoofdvraagDovnload 9.65 Kb.
Datum20.05.2018
Grootte9.65 Kb.

Vragen als leidraad voor de praktische opdracht
Hoofdvraag

  • Waarom?

  • Wat zijn de oorzaken?

  • Samenhang tussen de verschijnselen?

  • Wat is het belang?

  • Wat is de betekenis?

  • Hoe wordt er gedacht over?


Deelvraag

  • Wanneer?

  • Wat?

  • Hoe?


Een voorbeeld
Stel je wilt een werkstuk maken over abortus.

Als hoofdvraag kun je denken aan:

Waarom willen groepen in de samenleving abortus toestaan? Is er een samenhang tussen de ontkerkelijking en toestaan van abortus? Wat is het belang of de betekenis van het wettelijk toestaan van abortus?

Als deelvraag kun je denken aan:

Wanneer komt abortus het eerst in de geschiedenis voor? Wanneer is het eerste verzoek tot wettelijk toestaan? Wat is abortus precies? Welke actoren zijn bij het probleem betrokken? Welke reden en welke opvattingen hebben zij? Enzovoorts.
Stel je wilt een werkstuk maken over kernenergie.
Als hoofdvraag kun je denken aan:

Waarom is de mens gekomen tot het gebruik van kernenergie? Wat zijn de oorzaken hiervan? Wat is het belang van het gebruik van kernenergie en voor wie is dit belangrijk?

Wat betekent het voor de samenleving als gebruik van kernenergie op grote schaal gebruikt wordt?

Als deelvraag kun je denken aan:

Wanneer werd kernenergie voor het eerst gebruikt? Wat is kernenergie? Hoe kon het komen dat kernenergie nu gebruikt wordt? Welke politiek voert de overheid? Wat zijn de normen en waarden van de betrokken partijen? Enzovoorts.
Betoog
In het betoog probeer je de lezer van jullie standpunt te overtuigen. Je neemt als groep een standpunt in en daarvan probeer je de lezers met argumenten te overtuigen.

Betogen zijn subjectieve teksten. Ze draaien om een persoonlijk standpunt, een uitspraak waarover je van mening kunt verschillen. Ook de argumenten waarmee je de lezers probeert te overtuigen, zijn vaak persoonlijk.

De opbouw van een betoog ziet er als volgt uit:

Een inleidende alinea met een standpunt en daarna kernalinea’s waarin argumenten worden opgesomd. In minder eenvoudige gevallen worden daar, onder andere weerleggingen van tegenargumenten aan toegevoegd.Betogen hebben een subjectieve inhoud. Soms wordt die inhoud toch op een vrij objectieve en zakelijke manier verwoord, maar vaak is de stijl van een betoog meer of minder subjectief en emotioneel. Het taalgebruik is dan gekleurd.

Deel met je vrienden:


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©tand.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina