Voorbeeld-protocol Reiniging ruimtes en meubilairDovnload 37.94 Kb.
Datum30.11.2017
Grootte37.94 Kb.

Naam van de praktijk

Voorbeeld-protocol Reiniging ruimtes en meubilair

Logo van de praktijk

Procedurenummer:

Versie:

Auteur:

Vaststellingsdatum:

Beheerder (naam):

Herzieningsdatum:

Bestemd voor (functie(s)):

Doel: Op hygiënische wijze en volgens de geldende regelgeving ruimtes en meubilair in de huisartspraktijk reinigen.


Inleiding

De reiniging en schoonmaak van het gebouw, het meubilair en de voorzieningen zijn uitbesteed aan een extern schoonmaak bedrijf/ wordt gedaan door de medewerkers zelf.


De medewerkers van dit schoonmaakbedrijf/huisartspraktijk zijn hepatitis B gevaccineerd.
Huishoudelijk reinigen

De meeste voorwerpen en oppervlakken in de praktijkruimte komen slechts in aanraking met de intacte huid en zijn niet kritisch.

Vloeren, wanden en meubilair hoeven daarom alleen huishoudelijk gereinigd te worden.
Ook voor de computer, telefoon en andere kantoorbenodigdheden is huishoudelijke reiniging voldoende, wat wordt gedaan door …………..
Verantwoordelijkheden medewerkers praktijk:

Bijzondere verontreinigingen met bloed en lichaamsvloeistof

Zichtbaar vervuilde oppervlakken en apparatuur (met bloed of ander lichaamsvocht) moeten gedesinfecteerd worden. De verantwoordelijkheid ligt hier bij de medewerkers van de praktijk.


Met een tissue kan de vloeistof worden opgenomen, vervolgens wordt overgegaan op het huishoudelijk reinigen en tot slot desinfecteren. Kleine oppervlakken worden met 70% alcohol gedesinfecteerd. Eventuele verontreinigde oppervlakken en apparatuur direct, in ieder geval voor de behandeling van de volgende patiënt, reinigen en desinfecteren.


Werkafspraak: Deze verantwoordelijkheid ligt in dat geval bij de medewerker die op dat moment spreekuur houdt, dus ook de huisarts zelf.
Methode van (huishoudelijke) reiniging:

  • Gebruik zo veel mogelijk wegwerpmaterialen.

  • Streef naar zo veel mogelijk droge reiniging.

  • Nat reinigen gebeurt met water met een schoonmaakmiddel.

  • Verwijder vervuiling met organisch materiaal voor het schoonmaken (reinigen), bijvoorbeeld met een tissue.


Momenten van controle en reiniging spreekkamers:

- Eind van de werkdag: reiniging aanrechtblad en behandelbank bij de huisartsen, papier van de behandelbank af halen. ZN inname vervuild instrumentarium. Indien nodig starten autoclaaf (zie protocol Reiniging & Sterilisatie).

Methode van desinfectie

Desinfectie na reiniging is alleen nodig als oppervlakken, meubilair of voorwerpen verontreinigd zijn met bloed en/of ander lichaamsvocht (dit geldt ook voor schoonmaakmaterialen zoals borstels en emmers). De procedure is als volgt:

  • Reinig en droog het oppervlak eerst.

  • Desinfecteer bij voorkeur met alcohol 70% en laat het oppervlak aan de lucht drogen.

  • Gebruik altijd een desinfectiemiddel dat wettelijk is toegestaan.

Tabel schoonmaakwerkzaamheden praktijk


Frequentie
Wat

Dage-lijks

Weke-lijks

Methodiek

Opmerkingen

Uitvoering door

Wachtkamer,

Entree, gangX
Reinigen
Schoonmaker

Kantoorruimte

X
Reinigen
Schoonmaker

Spreekkamer, onderzoekkamer,

behandelruimte,

verkleedruimte patiënt


X
Reinigen

Op de ligbanken gebruikt u per patiënt schoon papier, eventueel aangevuld met bijvoorbeeld een celstofmatje.

Doktersassistente & Huisarts/ schoonmaker

Laboratorium

X
Reinigen

Het werkblad moet aan het einde van iedere werkdag gedesinfecteerd worden.

Doktersassistente en schoonmaker

Keuken

X
Reinigen
Schoonmaker

KoelkastenReinigen

1x per 3 maanden ontdooien.

Dokters-assistente

Ruimte waar instrumentarium wordt gereinigd en gedesinfecteerd

X
Reinigen
Doktersassistente / schoonmaker

Opslagruimte
X

Reinigen
Schoonmaker

Pedaalemmers

XDagelijks legen

Schoonmaker

Toiletten

X
Reinigen
SchoonmakerReiniging schoonmaakmaterialen

Alle non-disposable schoonmaakmaterialen moeten dagelijks na de werkzaamheden worden gereinigd of gewassen op minimaal 60˚C, gedroogd en opgeruimd. Zo voorkomt u dat men met ‘besmette’ schoonmaakmaterialen werkt en dus het tegenovergestelde resultaat bereikt, namelijk een grotere besmetting! Materialen als emmers en borstels, die (mogelijk) in aanraking zijn geweest met bloed en/of excreta, moeten na de reiniging altijd ten minste 5 minuten gedesinfecteerd worden met chloor 1000 ppm. Daarna spoelen, aan de lucht laten drogen en vervolgens opbergen.Sponzen zijn moeilijk te desinfecteren en vormen een goede voedingsbodem voor micro organismen. Ze zijn daardoor niet geschikt om meubilair en dergelijke in de huisartsenpraktijk.
Deel met je vrienden:


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©tand.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina