Volmacht voor de aanduiding van een aanvraaggemachtigdeDovnload 172.08 Kb.
Datum24.09.2018
Grootte172.08 Kb.

/

AANVRAAG OM EEN RASBENAMING

KWA/RL/3/100802

Vlaamse Overheid

Agentschap voor Landbouw en Visserij

Productkwaliteitsbeheer

Ellips, 4e verdieping

Koning Albert II laan 35, bus 41, 1030 Brussel

Tel.: ++ 32 2 552.74.40 - Fax: ++ 32 2 552.74.01

E-mail: rassenlijsten@lv.vlaanderen.be

Website: www.vlaanderen.be/landbouw/rassenlijstenvoorbehouden aan Administratie

ontvangstdatum
dossiernummer

VG/
1. Gegevens ras

Toegekend dossiernummer:

VG/     

Soort:

     
Kwekersreferentie [juiste aanduiding van spaties, punten,…]:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Oorspronkelijk of eerder voorgestelde rasbenaming:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2. Aanvrager voor inschrijving of aanvraaggemachtigde

Naam:

     

Adres:

     

Tel:

     

Fax:

     

E-mail:

     

3. Rasbenaming
Voorgestelde benaming:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Type:codefantasie
4. Overige aanvragen om een rasbenaming inclusief België

Benamingen ingediend of ingeschreven bij de DIE (Dienst voor de Intellectuele Eigendom, België) of in andere UPOV Lidstaten

Land

Aard

Kwekersreferentie

Benaming

Benaming status

          

               

               

               

     


5. Inschrijving als fabrieks- of handelsmerk

De voorgestelde benaming werd neergelegd door de aanvrager(s) of op zijn (hun) naam ingeschreven als fabrieks- of handelsmerk voor gelijke of gelijksoortige producten volgens het merkenrecht in België, in een UPOV Lidstaat of bij het Internationaal Bureau van de Wereldorganisatie van het Intellectueel Eigendom (OMPI).

Land en/of OMPI

Datum van aanmelding

Datum van inschrijving

Nummer van inschrijving

     

  /  /    

  /  /    

     

     

  /  /    

  /  /    

     
6. Verzaking aan het merk

De aanvrager(s) verza(akt)(ken) vanaf de datum van inschrijving van de benaming, aan het recht, in gelijk welke Lidstaat van de UPOV op het fabrieks- of handelsmerk voor gelijke of gelijksoortige producten wanneer deze benaming dezelfde is als of verwarring kan stichten met dat merk.

Datum:

  /  /    

Plaats:

     

Handtekening(en) van de aanvrager(s) of aanvraaggemachtigde


Voorschriften voor het invullen van het formulier

  1. Algemene voorschriften

De data als volgt aanduiden : jaar / maand / dag.

De landen dienen aangeduid met de code die op hen toepasselijk is voor de inschrijving van de auto's (uitgezonderd het Verenigd Koninkrijk = UK).


  1. RubriekenRubr. 1 De naam van de soort (of geslacht, of ondersoort...) moet dezelfde zijn als deze die voorkomt in de Belgische wetgeving.
Rubr. 3 Wat de voorwaarden betreft waaraan de voorgestelde rasbenaming moet voldoen wordt verwezen naar de Verordening (EG) Nr. 930/2000 van de Commissie van 4 mei 2000 tot vaststelling van nader bepalingen betreffende de geschiktheid van rasbenamingen voor landbouw- en groengewassen en wijzigingen. (zie ook http://www.cpvo.eu.int onder de rubriek Rechtsgeldige wetgeving _ Rasbenamingen.)


Rubr. 4 Alle vorige benamingen dienen zonder uitzondering en in chronologische volgorde aangeduid te worden.

De volgende afkortingen gebruiken in de kolom "status":

A = rasbenaming aanhangig

B = afgewezen rasbenaming

C = ingetrokken rasbenaming

D = aangenomen rasbenaming (datum vermelden)
2 exemplaren te sturen naar :

Vlaamse Overheid

Agentschap voor Landbouw en Visserij

Productkwaliteitsbeheer

Ellips, 4e verdieping

Koning Albert II laan 35, bus 41, 1030 Brussel

Tel.: ++ 32 2 552.74.40 - Fax: ++ 32 2 552.74.01

E-mail: rassenlijsten@lv.vlaanderen.be

Website: www.vlaanderen.be/landbouw/rassenlijsten

Deel met je vrienden:


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©tand.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina