VoedselveiligheidDovnload 311.84 Kb.
Pagina4/5
Datum20.05.2018
Grootte311.84 Kb.
1   2   3   4   55.TRANSPORT / UITSCHUREN EN/OF AFLEVEREN

Voldoet?

ja

nee

nvt.

5.1 Vreemde bestanddelen, ongewenste stoffen


5.1.1


Gebruik uitsluitend goed onderhouden en schone apparatuur en transportmiddelen.5.1.2

Voorkom natregenen van het product (bijv. afdekken of onder dak plaatsen). (Geldt niet voor suikerbieten, zetmeelaardappelen en (industrie)groente (voor zover het product nog geschoond en verwerkt wordt)). Let op: uw afnemer kan afdekken verbieden in verband met broei!


5.1.3


Voorkom vervuiling van het product door opspattend vocht en vuil tijdens transport (bijv. afdekken bij nat wegdek). (geldt niet voor suikerbieten en zetmeelaardappelen)


5.1.4

Bij vervoer product na andere producten (A….G), dan als volgt reinigen:

A. diervoedergrondstoffen en voedingsmiddelen: vegen

B. grond/stenen: reinigen met water (hoge druk)

C. kunstmest: reinigen met water

D. verpakte producten: vegen

E. droge stapelbare mest: reinigen en desinfectie

F. Natte mest: reiniging, desinfectie en vrijgave na externe inspectie door een ISO 17020 geaccrediteerde inspectie-instelling.

G. Aardappelen behandeld met chloorprofam: geldt alleen voor GZP: grondig reinigen met water (hoge druk)
5.1.5

Voldoende capaciteit inzetten om vreemde bestanddelen uit te lezen. (geldt niet voor suikerbieten en GZP).


5.1.6

Geldt alleen voor consumptieaardappelen: Voldoende capaciteit inzetten om groene aardappelknollen uit te lezen.


5.1.7

Bij uithalen kuilen (m.n. maïs) van eigen oogst met bestemming diervoerder, zichtbare schimmel- en broeiplekken verwijderen.


5.1.8

Geldt alleen voor consumptieaardappelen:

Bij wassen/spoelen op het eigen bedrijf waarbij de installatie ook wordt gebruikt voor derden en bij wassen/spoelen (in opdracht van de teler) bij externe bedrijven geldt dat de was/spoelactiviteiten gecertificeerd zijn volgens de NAO hygiënecode of een gelijkwaardige norm (ter beoordeling aan de CI).


Bij wassen/spoelen op het eigen bedrijf waarbij de installatie niet wordt gebruikt voor derden geldt:
- bij gebruik van klei wordt verontreiniging uitgesloten door toepassing van "foodgrade" klei. Dit is aantoonbaar door een verklaring van de leverancier of een analyserapport;

- bij gebruik van zout wordt verontreiniging uitgesloten door toepassing van "foodgrade" zout. Dit is aantoonbaar door een verklaring van de leverancier of een analyserapport;
- de laatste spoeling wordt uitgevoerd met drinkwater. Indien (deels) ander water wordt gebruikt moet(en) de bron(nen) van drinkwaterkwaliteit zijn (aantoonbaar op basis van jaarlijkse analyse) of in de 12 maanden voorafgaande aan het gebruik geschikt verklaard door een bevoegde autoriteit (waterschap, waterleidingbedrijf, rijkswaterstaat en/of NVWA);
- bij gebruik van gerecirculeerd water tijdens de laatste spoeling, wordt dit water gefilterd en minimaal jaarlijks de pH-waarde (range 7-14) gecontroleerd. De toepassing van desinfecterende- en antischuimmiddelen in het spoelwater voldoet aan het wettelijk gebruiksvoorschrift (etiket) en dit wordt regelmatig gecontroleerd;
- de wateranalyse wordt uitgevoerd door een ISO 17025 geaccrediteerd laboratorium;
- partijen moeten aantoonbaar traceerbaar gehouden worden tijdens het wassen/spoelen.
5.2 Voorraadbescher-mings-, kiem-remming- of ont-smettingsmiddelen


5.2.1

Strikt in acht nemen veiligheidstermijnen (wachttijden) als deze gebruikt zijn tijdens inschuring of bewaring.


5.3 Transport door derden


5.3.1

Geldt alleen voor GZP, consumptieaardappel en producten met bestemming diervoeder: Transporteur is in het bezit van het GMP+ B4.1 (transport) certificaat. Bij transport in opdracht van de teler: kopie certificaat kunnen tonen. Als transport door of in opdracht van afnemer plaatsvindt, dan is dit niet nodig.

Gewasspecifieke aandachtspunten bij (industrie)groente met handmatige oogst en/of verpakking.

Voldoet?

ja

nee

nvt.

1.5 EHBO materiaal


1.5.4


Zorg voor aanwezigheid van EHBO-materiaal in nabijheid van permanente werkplekken en veldwerk.3.3 Persoonlijke hygiëne bij handmatige oogst

3.3.1

Persoonlijke hygiëne behelst:

 • Schone werkkleding en handschoenen.

 • Kort geknipte nagels. Gelakte nagels en kunstnagels alleen indien handschoenen worden gedragen.

 • Handen wassen met zeep voor aanvang van het werk en na elk toiletbezoek.

 • Geen sieraden of loshangende voorwerpen dragen.

 • Lange haren zijn bijeengebonden.

 • Medewerkers met overdraagbare ziekten komen niet in aanraking met het te oogsten product.

 • Wonden worden afgedekt met waterafstotende pleisters van een afwijkende kleur (ten opzichte van het product).

3.4 Product afval

3.4.1

Het productafval wordt dagelijks uit de productieruimte verwijderd.3.5 Klein oogst-materiaal (mesjes)


3.5.1

Voorkom klein oogstmateriaal (mesjes en handschoenen) in het product door de uitgifte en inlevering dagelijks vast te leggen.


3.6 Verontreiniging product met oliën/vetten


3.6.1

Gebruik food grade olie voor machines of onderdelen daarvan, waarbij het risico bestaat dat door smering of lekkage olie in het product kan komen.


3.7 Fust en verpak-kingsmateriaal

3.7.1

Fust is schoon, gereinigd en in goede staat:

 • Gebruik geen kapotte opslagmiddelen (container, fust, etc).

 • Fust is van kunststof of metaal.

 • Vervuiling met slijk, vuil en gewasresten voorkomen.

 • Ontsmetten van fust registreren.

 • Fust niet op een kiezeloppervlak of andere “losse” ondergrond plaatsen.

 • Het product in de schaduw en zo koel mogelijk bewaren.


Deel met je vrienden:
1   2   3   4   5


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©tand.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina