Verslagen bestuur en werkgroepenDovnload 29.53 Kb.
Datum11.11.2018
Grootte29.53 Kb.Verslagen bestuur en werkgroepen

2015
BESTUUR


Het bestuur van Nuwenspete kwam in 2015 regelmatig bij elkaar. Als nieuw lid namens de werkgroep archeologie nam Eric Velner zitting in het bestuur. Een vertegenwoordiger van de redactie van de Mothoek zal nog worden aangezocht. De in 2014 in gebruik genomen werkruimte in het Rode Kruisgebouw aan de Elburgerweg voldoet aan onze eisen en de samenwerking met het Rode Kruis verloopt goed. Er is thans overleg om ook de naam van Nuwenspete op het gebouw zichtbaar te maken. De verenigingsavonden mochten zich verheugen in een goede belangstelling. Speciaal valt te noemen de fietsexcursie naar de priorij Essenburgh op 3 oktober 2015 die als zeer geslaagd kan worden beschouwd. De cultuurhistorische atlas van Nunspeet werd op 19 november 2015 officieel gepresenteerd. Nuwenspete heeft het initiatief genomen om op 1 februari 2016 het boek te presenteren voor onze leden en de burgerij van de Nunspeet in het algemeen. Nuwenspete neemt ook deel aan een platform van Nunspeetse verenigingen om daarmee de afstemming en samenwerking tussen de verenigingen te verbeteren. De samenwerking tussen Nuwenspete en het Noord Veluws Museum werd bekrachtigd met een intentieverklaring voor samenwerking. In 2015 werd een nieuwe website voor de vereniging in de lucht gebracht: www.nuwenspete.nl . Op deze website staat ook het nieuwe beleidsplan van de vereniging. De jaarlijkse geschiedenisquiz heeft in 2015 geen doorgang gevonden. Er wordt nog gezocht naar een nieuwe formule voor deze avond.

Peter Veen, voorzitterWERKGROEP ARCHIEF & GENEALOGIE

De activiteiten op het gebied van archiefonderzoek en genealogie zijn nauwelijks veranderd ten opzichte van die van 2014. Gemeld kan wel worden dat de bezoekersruimte van het Streekarchivariaat, in het gemeentehuis van Nunspeet, is verhuisd naar het publieke deel van het gemeentehuis met veel glas. Hier worden de nodige oude archiefstukken gedigitaliseerd en gescand. Actief zijn nog steeds de Nuwenspete-leden: Wim en Willy Bonestroo, Jaap van Eijck, Nel van der Slot, Jan Noordmans, Cora Molenkamp-Rutten en Rob Bogers.

Met streekarchivaris de heer Hajo de Roo en archiefmedewerker mevrouw Els van Nieuwenhuijzen is het prettig om mee samen te werken. Meldt u zich op het Streekarchivariaat of bij Jaap van Eijck als u nog een dagdeeltje in de week vrij heeft.

Jaap van EijckWERKGROEP NUNSPEET OP FOTO, FILM EN DIA

Het beschrijven en scannen van de ruim 22.000 foto’s zit er bijna op. De volgende fase gaat binnenkort in nl. het nazien en controleren van de teksten die bij de beelden horen.

Zo af en toe worden er nog wel nieuwe foto’s aangeboden die gelijk kunnen worden verwerkt. Het afgelopen jaar zijn er vele foto’s van de gemeente Nunspeet als die van Nuwenspete op de Beeldbank van het Streekarchivariaat gezet.

Jaap van EijckCOLLECTIE HISTORISCHE VOORWERPEN NUWENSPETE

De beheerder Henk van Veelen, Jaap van Eijck en Jan Plender zijn druk doende geweest om de stukken, opgeslagen in Elspeet en in het Rode Kruis gebouw, te registreren, fotograferen en te onderhouden. De artikelen die in Elspeet zijn opgeslagen werden allemaal opnieuw en beter (gesorteerd) weggezet om deze te vrijwaren van de grote vochtproblemen. Hiervoor hebben wij stellingplanken geleend om “alles” van de grond op te kunnen slaan.

Op een zaterdag zijn wij met leden van de werkgroep Elspete en met bestuursleden van het nieuwe Museum te Elspeet in contact geweest om hen te laten zien wat we hadden en in principe voor hen als eerste belanghebbende in bruikleen zou worden afgestaan.

We hebben getracht om artikelen te vinden, te fotograferen en te registreren. In het programma ADLIP was het in eerste instantie zoeken hoe alles werkte om alles duidelijk te kunnen opzoeken en te koppelen met de gemaakte foto's.

We zijn meerdere uren bezig geweest om roestige artikelen roestvrij dan wel met minder roest en ingevet om hun levensduur te verlengen.

Intussen was er een duidelijk verschil van mening ontstaan over de werkwijze en een officiële aanstelling met een duidelijke omschrijving van bevoegdheden en de werkzaamheden.

Uiteindelijk is e.e.a. Geregeld.

Nuwenspete is benaderd om enige artikelen uit te lenen aan het Noord-Veluws museum te Nunspeet en hebben wij hieraan gevolg kunnen geven. Het uitlenen van diverse “etalagepoppen” voor het museum te Oldebroek is uiteindelijk niet door gegaan omdat zij niet voldeden aan hun wens, om te fungeren in hun “bruidsshow.”

Henk van Veelen

WERKGROEP NOORDERHEIDE
Ook dit jaar zijn we nog steeds druk bezig geweest met het groot onderhoud van de waterwerken van Van Beuningen, gelegen op de Noorderheide. Vele uurtjes hebben we besteed aan het verwijderen van blad, gras en onkruid langs de 3,5 km lange Beek. De vele scheuren in de bodem van de Beek blijft voor ons een probleem. Wij blijven zoeken naar een oplossing hiervoor.

Het herstelmetselwerk aan de randjes van de Beek is ook een van de terugkerende werkzaamheden.

Lekkage in de Forellenvijver is dankzij de inzet van Jan Oosterhoff verholpen. We hopen dat nu het vullen van de vijver de Wildakker in het voorjaar van 2016 kan geschieden.

We hebben nu al geruime tijd een vast ploegje aan het werk nl: Cees en Jaap van Eijck, Jan Oosterhoff, Jan Wansink, Karel van den Braak, Egbert Benjamins en Gerrit Middelbeek.

De berken en dennen in de buurt van de waterwerken zijn geen lang leven beschoren, geregeld worden zij getrokken, geknipt, gezaagd of met de spade verwijderd.

In oktober is weer met veel geweld ingebroken in het pompstation gelegen in het rustgebied. Vandalen probeerden met bruut geweld de houten deur te openen. In oktober is ook de zekeringkast in dit pomphuis uitgebrand. Na het verwijderen van deze kast kon de 220v richting de pomp op 30 meter diepte worden hersteld. Het stroompje water wat momenteel opgepompt wordt is te weinig om de grotere vijvers, gelegen op het landgoed Noorderheide, van water te voorzien. Het afgelopen jaar heeft ons wel aan het denken gezet: hoe krijgen wij meer water naar boven??

Doordat De Beek minstens 2x per jaar geveegd dient te worden is de wens ontstaan om dan gebruik te maken van een bladblazer. Gelet op de aanschafkosten zoeken we een sponsor in de groenvoorziening of een andere organisatie die bladblazers in beheer heeft.

Een aantal zaterdagochtenden hebben wij de St. Behoud Dierenwereld Veluwe geholpen om de Noorderhei te vrijwaren van opslag (berk en den).

In december hebben Jaap en Marja een wandeling op de Noorderheide begeleid met personeel van de Van Ginkel Groep hoveniers.

https://sites.google.com/site/piramidesnoorderheide en

https://sites.google.com/piramidesnoorderheide2 en

https://sites.google.com/piramidesnoorderheide3

Jaap van Eijck


BIBLIOTHEEK
Geruime tijd zijn wij bezig om de gehele bibliotheek van Nuwenspete her in te richten en overtollige boeken te verkopen. Op Eibertjesdag 2015 hebben Henk van Veelen en Jaap van Eijck de nodige boeken van de hand gedaan. Met de opbrengst kunnen we dan weer nieuwe uitgiften aanschaffen. Na reorganisatie hebben we dan de navolgende rubrieken in de kast staan: Gemeente Nunspeet (bestaande uit het grondgebied van Elspeet, Hulshorst, Nunspeet en Vierhouten), De Veluwe, Genealogie, Archeologie, Atlassen, Streektaal, Folklore en Klederdracht.

Jan Noordmans


WERKGROEP FOLKLORE EN KLEDERDRACHT
Ook in het afgelopen jaar is de grootste werkgroep van de vereniging weer bijzonder actief geweest en konden we nog weer twee volwassenen en drie kinderen als lid verwelkomen.
Met name Eibertjesdag, de Boerenlanddag en ook de optredens buiten Nunspeet waren een groot succes.
Op een paar evenementen waren we zelfs met een T-Ford uit 1924 aanwezig.
Niet alleen waren we dit jaar, traditioneel weer in Bunschoten-Spakenburg en Schagen, maar ook op diverse andere grote en kleine evenementen.
Het verst weg was het optreden in Kruiningen; vertrek met de trein om 06.40 en aankomst 10.15 uur (3 ½ uur reistijd !!!!) en dat ’s avonds ook weer terug.
Er werd dit jaar maar liefst 23 keer acte de présence gegeven.
Op de meeste buitenevenementen hadden we mooi weer en op het schaapscheerderfeest in Elspeet beleefden we met ca. 35 graden zelfs de warmste dag van het jaar.
Vooral de vakantiemaanden juli en augustus en dit jaar ook september, zijn het drukst voor onze showgroep, maar al onze leden doen het nog steeds met groot plezier.

Verder was en is de groep nog steeds druk met het opschonen, ontzamelen, onderhouden van de collectie en wordt er ook door een paar enthousiaste leden kinderkleding gemaakt.


Kortom, we zien het jaar 2016 weer met veel enthousiasme tegemoet.

Jan PlenderWERKGROEP ARCHEOLOGIE
Momenteel bestaat onze werkgroep uit 8 personen. Helaas heeft mevrouw Gerda Vegt op gezegd maar we blijven haar op de hoogte houden en hopen dat zij in de nabije toekomst weer tijd heeft om terug te keren naar onze werkgroep. Met ingang van 1 september heeft de werkgroep een nieuwe voorzitter te weten de heer Velner.

Afgelopen jaar heeft onze werkgroep diverse educatieve lezingen gehouden alsmede diverse onderzoeken ter plaatse gehouden. Onderstaand een overzicht:

februari: Educatieve lezing over aardewerk door Wilma v.d. Heuvel
april : Educatieve lezing over gesteente door Sander Koopman
mei : Bezoek aan schotkamp waar in het verleden Jan Mulder en Jaap Bonhof diverse vuursteenmateriaal heeft getraceerd

juli : Onderzoek standplaats historische boerderijen locatie hoophuizen/bredeweg


augustus : Hulshorsterzand
oktober : Lezing over grafheuvellandschappen door de heer Bourgeois.

Tussendoor is de bibliotheek inzake onderwerpen m.b.t. archeologie bijgewerkt, heeft een deel van de werkgroep aardewerk en andere vondsten bekeken van het ronde huis (Frans van Noppen) en heeft de werkgroep zijn eerste donatie mogen ontvangen. De Stichting Kringloopcentrum De Cirkel Nunspeet heeft de werkgroep een donatie gedaan van 1000,- euro.

Voor komend jaar staan weer diverse items gepland om zowel onze algemene kennis te blijven ontwikkelen alsmede de ontwikkelingen in de gemeente te blijven volgen. O.a. plan Molenbeek en de Oostelijke rondweg.

Eric Velner
WERKGROEP VELD- EN BOERDERIJNAMEN
De, al een aantal jaren actief zijnde, werkgroep kon een groot deel van haar werkzaamheden in 2015 afronden. Er werd een manuscript samengesteld dat vervolgens door enkele deskundigen werd gescreend. Het laatste deel van het manuscript komt naar verwachting begin 2016 in concept gereed en zal ook door een team van deskundigen worden gescreend. Daarna zal in samenwerking met de drukker een fase van lay-out en drukproeven starten. Naar verwachting kan het boek in het najaar van 2016 worden gepresenteerd tijdens een verenigingsavond.

Peter Veen


WERKGROEP OUDSCHRIFT
Zoals gemeld in het jaarverslag 2014 is de werkgroep gestart met de omzetting (transcriptie) van een deel uit het Oud Rechterlijk Archief (ORA) van het schoutambt Ermelo voor de delen Nunspeet en Hulshorst. De werkgroep komt als regel om de 3 weken bij elkaar in het Rode Kruisgebouw. De omzetting verloopt inmiddels zeer voorspoedig dank zij de medewerking van de leden. Het vervolgens gezamenlijk checken van de tekst vraagt meer tijd en er wordt op gerekend dat de werkgroep enkele jaren bezig zal zijn met deze Oud Rechterlijk Archieven. Inmiddels heeft het streekarchivariaat Noord West Veluwe al enkele tientallen gerechtelijke uitspraken op de website gezet met de oorspronkelijke tekst erbij. Daarmee kan de gebruiker van dit deel van de website ook een controle uitvoeren op de teksten die zijn overgezet.

Peter VeenWERKGROEP ‘ELSPETE’
In 2015 heeft de werkgroep “Elspete” weer zijn jaarlijkse presentatieavond gehouden.In het een verslag van de diverse subgroepen.
Klederdracht: De leden van deze werkgroep hebben weer diverse shows gegeven. Ook hebben ze een aantal keren opgetreden met de afdeling Nunspeet. Ze hebben een aantal antieke brillen gekregen van van Veen Ze doen hun werk met veel enthousiasme.

Dialect: Deze werkgroep leidt een slapend bestaan, omdat men alle energie moesten steken in de oprichting van het museum.

Genealogie: deze werkgroep leidt nog steeds een slapend bestaan.

Foto- en kaartmateriaal: Ook deze werkgroep leidt een slapend bestaan, omdat de leden van deze werkgroep ook alle energie moesten steken in de oprichting van het museum.


Henk de Bruin
WERKGROEP STREEKTAAL

De werkgroep Streektaal heeft twee maal vergaderd i.v.m. met een tweetal optredens.

Op 12 mei in de Essenburcht Schoonbeekhof 1 te Kootwijkerbroek. Hier waren verschillende vrouwenverenigingen uit de omtrek aanwezig. Het andere optreden heeft plaatsgevonden in een bejaardentehuis in Harskamp.

De leden die het vervoer hebben verzorgd hebben daarvoor een vergoeding ontvangen zoals gebruikelijk is afgerond in overleg met de penningmeester.

Ook heeft de groep uitbreiding gekregen van de gebroeders Polinder. Het zou heel goed zijn als er nog eens een oproep wordt geplaatst in “De Mothoek”. Er zijn vast nog wel Nunspeters die de oude streektaal kunnen. Tevens zoeken wij nog een paar muzikanten die de groep kunnen begeleiden bij de liedjes.

Zoals bekend is Aaltje Goris, oud lid van de groep Streektaal, enkele maanden geleden overleden. Haar boek waar zij altijd de stukjes, die zij zelf maakte of kreeg van anderen, is bij mij gebracht. t.b.v. van de streektaalgroep. In ieder geval is het wel heel fijn dat wij een dergelijk boek hebben voor de groep.


Cobie Wajer

Deel met je vrienden:


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©tand.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina