Verslag Durftevragensessies Cocreatiemoment 29 april 2015 Intergenerationele groepDovnload 24.97 Kb.
Datum20.05.2018
Grootte24.97 Kb.

Verslag Durftevragensessies

Cocreatiemoment 29 april 2015

 • Intergenerationele groep (ouderen en jongeren)

Vraag 1: Hoe kunnen we een straat creëren waarin jong en oud veilig kunnen samenleven?

 • Informele momenten om elkaar beter te leren kennen

 • Zoekertjesbord in elke straat, waar mensen kunnen vragen naar klusjes om te doen bij elkaar

 • Praatcafeetje oprichten waar jong en oud naartoe kunnen komen

 • (veel) verkeersborden, drempels, … aanvragen

 • Welkomstcomité  oudere bewoners gaan op bezoek bij nieuwe bewoners in de straat

 • Leefstraat vragen + aanbod van diensten

 • Kiosk met banken in straat

 • Een bepaalde ontmoetingsplek die rondtrekt in de stad waar je vreemden kan ontmoeten (zoals tent van iedereen beroemd)

 • Krantje of dergelijk met foto’s van gevels met mensen die erin wonen

 • Spelen op wegdek schilderen (om te schaken of dammen)

 • Een durftevragensessie met je straat

 • Jaarlijks straatfeest

 • Buurtfeest met potluck (stad stelt stoelen/tent/tafels/bbq ter beschikking

 • Een feestweekend om elkaar te leren kennen (met subsidies van de stad)

 • Rommelmarkt in de straat

 • Jongeren helpen ouderen die moeilijk te been zijn door huisdieren uit te laten of de boodschappen te doen

 • Wedstrijd organiseren door stad: gezelligste straat van Gent

 • 1 of meerdere keren een speelstraat lanceren per jaar

 • Ruilsysteem

 • Informeren: wat er al allemaal bestaat en gedaan wordt doorgeven

 • Blog per straat

 • Verkeersluw maken van de straat

 • Verkeersdrempels plaatsen zodat de auto’s wel moeten vertragen

 • Lijst per straat met huisnummers en tel van bewoners (~de klapper)

 • Aanspreekpunt iemand of een paar ouderen per straat

Vraag 2 : Hoe kunnen we weten wat de noden zijn van jongeren/ouderen in de buurt?

 • Uitbreiden initiatief OCMW van ouderenbezoek 80+ naar ouderen 70+

 • Eerstelijnszorg bevragen (verpleegkundigen, schoonmaaktsers, postbode, …)

 • Sociale media

 • Een bord waar iedereen iets op kan zeggen

 • Organiseren van een belketting

 • Verdeel briefjes in de brievenbussen van de straat

 • Bestaande organisaties stimuleren om die rol op te nemen en erbij te betrekken (scholen, WGC, …)

 • Laat jongeren ouderen bellen om te checken

 • Organiseer koffiegesprekken

 • Meldpunt in elke school

 • Snoepmoment

 • hou rekening met privacy?

 • Sticker aan de deur “noodsticker”

 • Deur aan deur bellen als het jeugdwerk iets organiseert

 • Buurtpamflet

 • Buurtpersoon aanstellen voor contacten

 • Opvang na school voor huiswerkbegeleiding

 • Bekend maken van bestaande organisaties

 • De wijkagent

 • Eerst sociaal contact maken, dan pas kunnen we elkaar helpen

 • Via persoonlijk contact

 • Bel de eenzame op

 • Eenzame neemt student bij zich thuis op

 • Overinformatie die niet bij de geïnteresseerden terecht komt

Vraag 3: Hoe kunnen we de jongeren meer betrokken worden in de leefwereld van ouderen en omgekeerd?

 • Jongeren die naar rusthuisen toestappen

 • Coördinator Lets inschakelen voor de actieve participatie op Lets platform

 • Tijdbank.be

 • Steunpunt vrijwilligers oprichten dat mensen actief stimuleert om deel te nemen

 • Nav boek/film ‘Pay it forward’ kinderen/jongeren laten nadenken hoe ze zich kunnen inzetten voor een vreemde

 • Jongeren organiseren fuif voor ouderen

 • Samen tuinieren

 • Verschillende muziekwerelden bij elkaar brengen

 • Is er een nood van jongeren in senioren?

 • Gemengde raad jongeren en ouderen

 • Sensibilisatieproject in elke school vb één dag ten voordele van de ouderen van de 4de wereld

 • Huiswerkbegeleidings/voorleesmomenten aan kinderen (organisatie uilenspiegel)

 • Joka kampen

 • Computerlessen

 • Delen van expertises

 • Praatgroep voor jongeren en senioren

 • Jongerenraad

 • Vakantiejob: zorgen voor een oudere die thuis woont

 • Concrete interessepunten

 • Op basisschool ouderen contact laten maken met kleuters/jongeren en zo in contact blijven tot na het middelbaar

 • Voorleesprojecten uitbreiden naar ouderen die voorlezen voor kleuters

 • Ouderen als vrijwilliger in een school vb voor knutselactiviteiten

 • Vroeger nadenken over later

 • Scholen een beter imago van de senioren laten aanmeten

 • Sensibilistatie: wat kunnen we leren van oudere mensen?

 • Sportdag op school ook openen voor ouderen

 • Zorg dat inspirerende senioren kunnen komen spreken in de scholen (vb over WO II)

 • Breng verschillende adviesraden meer met elkaar in contact (jongerenraad-seniorenraad)

 • ‘beat the bompaz’ maar dan in het echt

 • Samen spelen op de WI

Onbeantwoorde vierde vraag: Hoe overtuigen we het stadsbestuur om te werken aan een oudervriendelijke stad (cf. kindvriendelijke stad)?

 • Groep intermediairen

Vraag 1: Hoe jongeren warm maken om (kwetsbare) ouderen te helpen? En omgekeerd

 • Speelstraat

 • Laten inzien dat elkaar helpen natuurlijk is

 • Openbaar vervoer De Lijn

 • Van hang- naar helpjongeren

 • LETSsysteem

 • Nabijheid, i.d. buurt beginnen

 • Helpjongeren

 • Elkaar leren kennen → kennismaking stimuleren (onbekend in onbemind)

 • Luisteren naar de hulpvragen

 • Gezicht geven aan kwetsbaarheid

 • Uitgaan van positieve zaken

 • YOUTUBE kanaal van filmpjes

 • Bakker → kanaal om brood te brengen

 • Informatie over dementie

 • Op de hoogte zijn van verschillende activiteiten in scholen/centra

 • Hulpkringen vormen

 • Weten waar ouderen zijn, in straat waar ze wonen

 • Weg van stereotypen

 • Tussenpersonen

 • Wederzijdsheid stimuleren

 • Inleefreis

 • Nadruk op / bevestigen in, hun talenten / meerwaarde

 • Gemeenschappelijke interesses vinden

 • Win-win situatie creëren

 • Guerilla art

 • Ruimte voor contact creëren

 • Helpen cool maken

 • Creativiteit out of the box

 • Via leerkrachten

 • Beginnen bij eigen familie, kring, straat

 • Vragen aan jong en oud wat ze over hebben = wedstrijd op Gents niveau

 • Ouderenhoekje in bib

 • Positieve beeldvorming van jongeren (werken aan)

 • Rent a youngster

 • Verhalen, portretten → gezicht geven aan kwetsbare senioren

 • Match, lijst noden en vragen ↔ talenten en goesting. vb. lokale munt Torekens

 • Blue assist voor senioren

 • Hoe kan je helpen-lijst

 • Neen aan de betutteling

 • Durf te vragen tafel, HULP-sessie

 • Hulp krijgen toelaten

 • Meter- peterschap

 • Durven vragen

 • Klus voor maaltijd

 • Gemeenschappelijk interesses volgen

 • Beperkende regels afschaffen

 • Kijk naar sloppenwijk Zuid-Afrika

 • Rotary verenigingen aanspreken

 • Vrijwilligerswerk aanmoedigen

 • Deel-winkel opstarten

 • Mijmerstraat

 • Projectmatig aan de slag gaan

 • Bibliotheek mee betrekken

 • Lijst van wat ze kunnen doen

Vraag 2: Hoe interesses van jong en oud met elkaar laten matchen?

 • Voetbalstraat, filosofiestraat

 • Gemeenschappelijke uitdaging

 • Senior supporterschap

 • Letterlijk wisselen van kleding

 • Interesses leren kennen + ruimte voor creëren

 • Vragen naar interesses

 • In elkaars huid kruipen – inleef

 • Verschillen

 • Ontmoetingsplek

 • Leren van elkaar

 • Peter- en meterschap

 • Volksdansfeest

 • Interesses kenbaar maken

 • Mobile school contacten

 • Zoeken naar gedeelde ervaring “common ground”

→ ervaring

→ droom/wens→ gedeelde plek

 • Oma en opa functie

 • Ontmoeting (geanimeerd)

 • Ambassadeurs zoeken

 • Volksspelen

 • Spel zonder grenzen (Cirq) → alle dorpjes, jong & oud, Zwalmstreek

 • Voorbeeld huisbezoek

 • Geweldloze communicatie

 • Conversaties

 • Startpunt universeel menselijke thema’s - relaties - emoties

 • J&O wegwijs maken naar bestaande aanbod

 • Interesse festival

 • Duurzaam contact

 • Gemengd dansfeest

 • Zangfeest volksliedjes

 • Skypen met eenzame ouderen

 • Soort fata morgana

 • Kleinschaligheid werkt

 • Door te starten met ze te tonen / zichtbaar te maken (ook i.d. publieke ruimte)

 • Jeugdsprekers in senioren omgeving

 • Spel zonder grenzen Jong & Oud

 • Onderwijs, klassen → vliegende reporters, de tijd van toen we jong waren…

 • Ten huize van senioren

 • Blok-ondersteuning

 • Filmpjes maken over eigen interesses

 • Praktische inrichting → rekening houden domein, locatie

 • Culturele uitstappen met klas en meter/peter

 • Anekdoten beurs

 • Interessebingo

 • Reuze scrabbel op Kouter Jong & Oud

 • Facebook

 • Ongedwongen sfeer

 • Knutselen

 • Een zoekertje in krant met vraag en aanbod

 • Brei-oma’s

 • Muzikaal optreden dienstencentra, ziekenhuizen, rusthuizen

 • Positieve ervaringen of bestaande proj. uitwisselen

 • Samenwerken aan een gemeenschappelijk doel, bvb. samen iets maken + tonen, mag zeer klein zijn

 • Conflict als aangrijpingspunt? (indien gedeeld) of betrokkenheid, vb. negatieve beeldvorming

 • Benutten van (vak)technische vaardigheden, vb. repair café

 • Coaching-trajecten (van sport, pc, tot hobby’s, knutselen)

 • Ruimte aanbieden voor blokkende studenten

 • Via gedeelde gevoel dat men ervaart door creatief te zijn (kunst & schoonheid)

 • Verhalen, oproep

 • Taarten bakken en eten

 • Koken voor studenten in blok

 • Mannen

 • In tijdsperiode overlap vinden

 • Wijk van de maand → jong & oud

 • Interesses matchen, peter & meters – mentors-matchen

 • Ruilsysteem

 • Dialoogtafels

 • In de schoolrefter laten meeëten

 • Senioren monitoren bij Sportdienst

 • Samenlees-activiteit

 • Uitwisseling bejaarden tehuis school

 • Les laten geven door gastsprekers

 • Beat the bompaz

 • Rent a friend, rent a granny

Deel met je vrienden:


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©tand.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina