Versie 2 februari 2017, 425. 909 woorden Versie maart 2016, 422. 200 woordenDovnload 20.67 Mb.
Pagina9/148
Datum07.11.2017
Grootte20.67 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   148

affinis brother‑in‑law

affinis huwelijk met de kinderloze Weduwe van iemands broer, zwager, aanverwant, aangehuwd, verzwagerd

affinis, ‑is aanverwant, verwant door huwelijk

affinitaiis van de zwagerschap

affinitas relationship by marriage

affinitas spiritualis geestelijke verwantschap

affinitas, ‑tatis F aanverwantschap

affinitis aanverwantschap, zwagerschap

affirmacie iemand toezeggen achter de zaak te blijven staan

affirmare to let to farm

affirmatie rechtsgeldige verklaring, bekrachtigen, bevestiging, betuiging, bevestigen verzekeringen

affirmeren verzekeren, bevestigen, betuigen, verzekeren van

affkennen in rechte ontzeggen

affleggen betalen

afflictie kwelling, droefenis, hartzeer, lijden

affligeren neerslaan, kwellen

affluivigen overleden

affluÙren toevloeien, overvloeien

affluxie toevloeiing

affodillus a daffodil

afforare to appraise

afforciamentum a fortress; compulsion; the coercive power of a Court

afforciare to increase or make stronger; to compel

afforciatus pure, unadulterated. Applied to cloth and other goods

afforestare to turn land into forest

affra See affrus

affraia an affray

affraiare to frighten

affrectamentum, affretamentum freight

affrectare, affretare to freight

affriare to frighten

affront verkortingen, beledigen, hoon, eerroven

affronteren verkorten, beledigen, verongelijken, honen

affrus an ox or horse for farm work, usually a horse

affschouwe het schouwen, goedkeuren van iets dat gemaakt is

afftans slecht uitziende

affuramentum See afferamentum

afganck toegang naar een waterloop

afgrift. het afgraven.

afhanck zijbeuk van een kerkgebouw

afhendinge afpaling van een erf.

afhillen afhouwen, bv door de beul afhakken van een hand

afkerven afschrijven

afkleppen bij klokgelui afkondigen

aflijvig, dood

aflijvig worden (dezer wereld) overlijden

afliviheyt sterven, overlijden

afluick afsluiting tussen koor en kruisbeuk in een kerk

afpelsen afranselen, afrossen

afrude citroenkruid

afsceiden laten varen, opgeven

afsceidinge afpaling van een erf.

afscheet grensscheiding

afscriven (iet) door het opmaken van een akte afstand doen van een recht

afsetene noemde men de bedrijver die zijn land in een andere gemeente bewerkte

afsighen schuin naar beneden lopen

afslaen weigeren

afslaen (iet) aftrekken, korten

afslag mindering (b.v. op de hoogte van een bijdrage)

afsliten (enen iet). iemand bij vonnis het eigendom van iets ontzeggen ook: iemand tot een geldboete veroordelen.

afsmijten om het leven brengen, vermoorden

afstamming filiatie

afsteekijzer richtstaaf om de rooilijn af te zetten

afsteeklijn richtlijn

afsteekpaal piketpaal, jalon

afstervinge overlijden

afstrijken afsnijden, afscheuren van een strook stof

after achter

afterbaces zie achterbaecs

afterbliven wegblijven, niet verschijnen, niet plaats hebben

afterdijc zie achterdijck

aftererve achter het huis gelegen erf

aftergelaten nagelaten, achtergelaten

afterkamer achterkamer

afterlaeten nagelaten, achtergelaten

aftermontag dinsdag

aftersonntag maandag

afterstede achterstallige schuld

aftersusterskint zie achtersusterkint

afterwesen zie achterwesen

aftich wettig, rechtmatig

aftinitas aanverwantschap door huwelijk

afverbot afkondiging

afverdienen van iemand te vorderen hebben voor bewezen diensten.

afvluchtich voortvluchtig

afwinnelijck onteigenen, afnemen

afwinninge gerechtelijk in bezit nemen, door gerechtelijke uitspraag weer in zijn bezit krijgen van een goed

agalauda a plover, probably a pewit

agalma an image on a seal

agaseus a gazehound

agaso ezeldrijver, stalknecht

agaso, ‑nis ezeldrijver, stalknecht

agasonis zie agaso

agellarius a hayward; a herdward

agellus a hamlet

agenda lijst van inkomen, uitgaande stukken meestal voorzien van een doorlopende nummering

agenda business; the office of the Mass or other service; a priest's daily office

agenfrida a lord or owner

agent die voor iemand, iets uit te voeren aangesteld is, hof afgezand, zaakvoerder

agent municipal beambte, ambtenaar

ager akker

ager veld, akker

ager field

ager, agri akker

ager gandavensis Sas van Gent

ager novalis braakland, omgeploegd land dat men onbebouwd laat liggen

Ager / Cataracta Gandavensis Sas van Gent

Ager Gandavensis Sas van Gent

agerarius a farmer's dog

agere doen, handelen

agere doen, handelen, handel drijven

agere, egi, actum III doen, handelen; drijven

agere porcos de varkens hoeden

ageren doen, verhandelen, in rechten handelen, dingtaal voeren

agger dijk, wal

agger, ‑eris (m.) dijk

agger, ‑eris M dijk, wal

aggeris zie ager

aggravatie verzwaringen

aggraveren beswaren, overladen, verzwaren

aggreare se to agree

aggreatie behagen, toestemming

aggrediÙren aanvallen, aangaan, toetreden

aggresseren aanvatten, aanvallen, invaren

aggreÙren behagen, toestemmen

aghste achtste

aghter achter

aghtinge aandacht besteden aan

agicessatio braakligging

agieren betogen, met woorden iets duidelijk maken

agil snel, behendig

agillarius a hayward or herdward; a keeper of cattle on a common

agisamentum a masquerade

agistamentum right of pasturage; the sum paid for this right; assignment of it

agistare to assign pasturage for cattle, esp. in a forest

agistatae terrae lands whose owners are bound to keep up sea walls

agistator an agister or gyst taker, an officer who assigns the pasturage in a forest

agistiamentum See agistamentum

agitatio animalium in foresta the drift or view of beasts in the forest

agitator ezeldrijver, volksmenner, onruststoker

agittarius hand ‑ of voetboogmaker

agna a gold coin, 14th cent

agnaat zie agnatus

agnaetinis zie agnaetio

agnaetio bloedverwantschap van vaderskant

agnat bloedverwant van vaderszijde

agnaten afstammelingen in mannelijke lijn

agnati paternal relations

agnatio bloedverwantschap van vaderszijde

agnatio lambing

agnatio, ‑nis F bloedverwantschap van vaderskant

agnatus, naaste bloedverwant van vaderszijde,

agnatus bloedverwant van vaderskant

agnatus related by blood on the father's side

agnatus (vrw.‑a) verwant van vaderskant

agnellatio, agnilatio lambing

agnetentag heilige agnes (21 januari)

agnitio erkenning

agnitio erkenning (van een onwettig kind)

agnitio, ‑nis F erkenning

agnitis zie agnitio

agnomen bijnaam

agnomen surname, nickname

agnomen bijnaam

agnomen, ‑minis N bijnaam

agnomiis zie agnomen

agnosce(e)ren erkennen

agnoscere (kind) erkennen

agnoscere, agnovi, agnitum III erkennen (kind)

agnovi, zie agnoscere

agnus deo lam gods, beeltenis van een lam dat kruis vast houdt, paaslam

Agnus Dei an oval piece of white wax, stamped with the figure of a lamb, and consecrated

agoen de doodstrijd, sterfuur

agontea a champion (agonista)

agrarius landbouwer, boer

agreamentum agreement

agreare se to agree

agredula a titmouse

agreeren consenteren

agressor aanvaller

agrestis boer

agrestis boer

agrestis landbouwer, boer

agri arable land in the common fields

agri zie ager

agricola landbouwer, ook heiligendag voor de landbouw meestal 27 februari

agricola boer

agricola landbouwer, boer

agricolae boeren

agriculteur landbouwer, boer

agricultor landbouwer, boer

agricultura agriculture

agricultura akkerbouw, landhuishoudkunde

agrippina romanorum keulen

Agrippina Romanorum Keulen

agrorum custos veldwachter

agrorum custos veldwachter

agtbaar achtbare

agtervolgt en nagekomen nakomen en uitgevoerd worden

agtschleifer barnsteenslijper

agynus (Grieks) man zonder vrouw

aiguillier naaldenmaker

aiguiseur slijper

aijsementsghelt presentiegeld

aimellatus enamelled

ainescia the right of the eldest See esnecia

aira an eyrie, the nest of an eagle, a falcon, or a swan

aischtag as ‑woensdag

aisiamentum, aisimentum liberty of passage; easement

aisnecca a ship. (A.S. snace.)

aisya convenience

aitentag feestdag van agathe (5 februari)

aker koperen, ijzeren of blikken emmertje bij de waterput of regenton, zinken wateremmer

akermannus a small farmer. (A.S. aecer mon.) Their holding was less than that of the virgatarii, but from comparison of rent must have been more than an acre

aketonum a haqueton, a gambeson, a padded or quilted tunic

akker bouwlandook; lengtemaat, 1 akker = 7m1ook; oppervlaktemaat 1 akker = 0,05 ha

aks strijdbijl

akte een opgemaakt geschrift dat rechtsgeldig is

akte van weeserije aanstelling van voogden voor minderjarigen

al of som geheel of ten delen

ala the aisle of a church

alabastarius a crossbowman (arcubalistarius)

alabrum a reel

alamandina a stone coloured like a garnet

alanerarius a keeper of dogs (alans) or hawks (lanners)

alanus a large hound

alatera, alatoria, alatorium, alatura a covered way or walk; a piazza

alaudarius a hobby hawk (falco subbuteo)

alb. afk.albus, ook albs.wit, bleek

alba an alb, a long white tight‑sleeved vestment; dawn

alba firma a yearly rent payable to the chief lord of the hundred in white money, i.e. silver; white rent, blanch farm

alba hebdomada witte week, de week na pasen

Albae the weeks after Easter and Whitsuntide

albator bleker (beroep)

albator bleker (van beroep)

albatorium southernwood

albatricis zie albatrix

albatrix bleekster (van beroep)

albatrix, ‑tricis bleekster

albergata the right of lodging in a vassal's house; money paid in lieu thereof

albergellum, albergio a habergeon, a tunic of mail shorter than a hauberk

albertijn betaalmiddel, gouden munt genoemd naar Albert, aartshertog van Oostenrijk, in Nederland betaalmiddel van 1598 tot 1611

albertus gouden munt, ook albertijn genoemd

albertus rixdaelder zie albertijn

albesteria a loophole for shooting through

albesterius a crossbowman

albicerdo zeembereider, zeemtouwer

albinus a foreigner. (O.E. a comeling.)

albis (sepultus) in het wit (begraven)

alblasta a crossbow (arcubalista)

alblastarius a crossbowman See arcubalistarius

album amicorum vriendenboek

album studiosorum naamlijst van medestudenten aan een bepaalde universiteit, jaargenoten

albus (albis sepultus) wit (in het wit begraven)

alcmaria(e) Alkmaar

Alcmaria(e) (te) Alkmaar

alde vader grootvader

aldenardum oudenaerde

Aldenardum Oudenaerde

aldenmoder grootmoeder

aldentalven van ouderdomswegen

aldenvalckenberch Oud ‑ Valkenburg

alderman oudste

aldermannus an alderman

aldermanria a district under the jurisdiction of an alderman

alea a passage, an alley

alebrodium a warm drink; broth; caudle

alecenarium a lanner (falco lanarius)

alecia (sing.) herrings (clupea harengus)

alecium, alectum a herring, herrings. On the Continent the word included sardines and anchovies, but probably not in England

alegenus (Grieks) geboren in den vreemde

aleium alloy

aleptes a chamberlain

alficus a leper

alfinus a bishop, at chess

alfita flour. Alfita Herbarum is the title of a book

Algleria Englishry

algorismus arithmetic

alia fine aan het andere eindealias anders gezegd, bijgenaamd, anders genoemd, anders geheten

alibi elders

aliblasterius a worker in alabaster

alicarius brouwer

alices contortions

aliegenus (vrw. ‑a) geboren in den vreemde

alienigenus buitenlands, ‑der

alienigenus buitenlander, in den vreemde geboren

alienigenus buitenlands

alienum corpus vreemd element

alienus vreemd

alietus a hobby (falco subbuteo)

alii ... alii sommigen ... anderen

aliisque per multis en anderen krachtens velen

alimenta/o provision made for made for younger sons or unmarried daughters

alimentatie opvoeding, levensonderhoud

alimente(e)ren voeden, de kost geven

alinck geheel, gans

aling geheel, volkomen

alio latere aan de andere zijde

alio morbo aan een andere ziekte

aliquilitas essencealiquis aliquid een of ander, iemand, iets

aliquot een aantal, enige

aliteum a crime

aliÙnabel wandelbaar, dat vervreemd kan worden

aliÙnatie vervreemding

aliunde van elders

aliunde van elders

aliunde van elders

aliÙne(e)ren vervreemden

alius ander

alius ander

alius (multi alii) ander (vele anderen)

alius/a/ud other

alkamia alcamyne, a mixed metal

alkanea alcanet, Spanish bugloss

alkemonia alchemy

allativus bringing

allato nullo impedimento zonder dat er een beletsel was aangevoerd

allato nullo impedimento zonder dat er een beletsel was aangevoerd

allatum brengen, aanvoeren

allatus aangebracht

allatus, zie: afferre aangebracht

allaya, allaia alloy

allecia See alecia

allectium, allectum See alecium

alleensluydende eensluidend, gelijkluidende

allegare aanwijzen, afvaardigen

allegare aanwijzen, afvaardigen

allegatie aanwijzing, aangebrachte

allegatus est pro patre aangewezen is als vader

allege(e)ren voortbrengen, of in rechten bijbrengen, aanwijzen

allegeren in rechte beweren, als bewijs in een proces aanvoeren

allegiantia allegiance

allegiare to defend or justify by course of law

allegieren aanbrengen

alleluia clausum 9e zondag voor Pasen

aller heiligen aller heiligen, katholieke gedenkdag (1 november), in de Griekse kerk de 1e zondag na Pinksteren

aller mannen fastnag alle mannen vastenavond ?, 6e zondag voor pasen

aller zielen aller zielen, katholieke gedenkdag ( 2 november)

aller zwlfboten tag dag van de twaalf apostelen, katholieke gedenkdag, 15 juli

allerheiligen 1 november, omnium sanctorum solemnitas

allerkinderendag 28 decemberallerzielen 2 november, in commemoratione omnium fidelium defunctorum

alleutier eigenerfde

alleviare to levy or pay a fine

alliance trouwring, huwelijk

alliance en or gouden metekrynck (huwelijk)

alliantie bondgenootschap

alligement lastenverlichting

alligieren zich beroepen op, verwijzen naar

alliÚ ( bloed) verwant, familielid

alliÙren verbond maken

alllegatus est pro patre aangewezen is als vader

allocabilis allowable

allocare to allow

allocatio allowance; award

allocatus a proctor

allodiaal niet leenroerig

allodiale goederen vrije en on‑leengoederen, vrijhaven

allodium See alodium

allodium eigendom, eigen bezit (zonder enige leenplicht)

allodium vrij eigendom

allodium vrij eigendom

allodium vrij eigendom

allorium See alura

allosa a shad See alosa

allota, alluta cork; cordwain leather

allottare to allot

allox a toe

alloy muntstof ?

allucium See allota

alluderen op spelen, het oog op hebben

alluminare to illuminate, to decorate books with colour

alluminator a limner, an illuminator

allusie inzicht op iets, anspel?

allutarius chamois‑dresser

allutarius See alutarius

almanac, almanak, jaarboekje. getijdenboekje

almanach zie almanac

almanag zie calendier

almaria, almerium a cupboard; an aumbry See armaria

almariolum a little cupboard

almatike bovenkleed met wijde mouwen

almende een aandeel in de weiden, bossen en, viswateren

almicia, almicium See almucia, amictus

almisse aalmoes

almonaria an almonry

almonarium a cupboard; an ambrey

almonarius an almoner

almonera, almoneria an almonry; a pouch or purse from which alms were given

almucia, almucium an amess or amuse, a cloth or fur hood worn by canons and monks

alna an ell See ulna

alnagium measurement by the ell; duty paid by the ell

alnetum a place where alders grow, an alder grove

aloarius, alodarius the lord of a free manor

alodium a free manor

alorium See alura

alosa a shad, probably used for both the twaite shad and the allice shad. (Cuvier's alosa finta and alosa communis.)

alostum Aalst

Alostum Aalst

aloverium a purse

alpha et omega van a tot z, van het begin tot het einde

alphita See alfita

alse men recht als men criminele executie doet

alsoo zoo is het, zo besluiten wij...

alster ekster

altaragium altarage; offerings made upon the altar; small tithes

altare, ‑ris N altaar

altarigium See altaragium

altarista kapelaan

altarista a priest assigned to one altar in a church

altbutzer zie altb³¯er,

altb³¯er schoenmaker

altehant terstond, aanstonds

altellus an alien

altenteil lijftocht, beding van levenslange verzorging van degene die een boerengoed enz. overgeeft

alter ander (van twee), tweede

altera (vrw. enkelvoud en onz. meervoud) andere

altera die de dag daarna, de andere dag

altera pars half

alterare to change, alter

alteratie verandering, het veranderde

alteratio alteration

alterceren betwisten, bedingen

altereren veranderen, verwisselen

altermutter overgrootmoeder

alternatijf verwisseling, van het een om het ander, het een of het ander

altero die op de dag daarna

altervater overgrootvader

altflicker zie altb³¯er,

altile a fatted beast or fowl; a capon

altiragium See altaragium

altment afk. aultrement,

altmoerken betaalmiddel van geringe waarde

altmutter grootmoeder

altoos als wel

altvater grootvader, patriarch, stamvader

altvordern voorvaderen, voorouders

alumna pleegdochteralumnus pleegzoon, student, leerling, discipel, scholier, zuigeling, beschermeling

alura (Fr. aleur) an alure, a passage, alley; a parapet; a walk behind a parapet; a gutter

alutarius a cordwainer; a tanner; a tawyer; dressed leather

alutarius bereider van zacht leer,leerlooier, lerenschoenenmaker

alutarius cerdo zeemleer bereider, zeemtouwer

alute van het begin tot het einde

alver the same as aloverium (?)

alveus a barge

alviolum a maund, a basket

ama aam (oude wijnmaat)

ama zie aam,

amabassiator an ambassador

amalare to enamel

amanda an almond

amanuensis schrijver, helper, klerk

amateur liefhebber

amatinus tanteskind van vaderszijde, kind van vaderszuster, volle neef/nicht

amatista an amethyst

amator liefhebber, minnares, geliefde

amatrix zie amator

ambacht rechtsgebied met lagere rechtspraak onder het gezag van een schout, baljuw of drost.

ambachts(heerlijk‑heid) het gewone bestuursgebied op het platte land in westelijk Nederland

ambachtsbewaard‑ers het bestuur van de ambachtsheerlijkheid onder de ambachtsheer met daarnaast nog de schout en het college van schepenen

ambachtsbrief verklaring dat men zijn vak verstaat en bij een meester in een andere stad langer dan een jaar heeft gewerkt

ambachtsheer het hoogste feitelijke gezag in een ambachtsheerlijkheid

ambachtslieden kleine zelfstandigen die hun producten met hun handen en eenvoudige gereedschappen maakten. de producten werden meestal van uit hun werkplaats / winkel verkocht

ambactiator gezant, ambassadeur

ambactiator, ambassiator gezant, ambassadeur

ambactus a servant; a client

ambages omwegen, omreden

ambana an enclosure round a house; an outbuilding

ambassade bezending

ambassiata an embassy

ambassiator ambassadeur

ambidexter a juror who takes money from both sides; a swindler

ambiguiteit dubbelzinnigheid, dubbelduiding

ambiguus, zie; ambiguiteit

ambis a vase

ambisiata See ambassiata

ambitie manie, streven, begeerte, drift, neiging, woede, staatzucht ?

ambiÙren ergens na streven, verzoeken, vrijen, begeren

Ambla / Amblum Ameland

ambo beide(n)

ambo/ae/o both

ambo hic nati beiden hier geboren

ambo parochiani (mei) beiden van deze parochie

ambochtsknaep handwerksgezel

ambochtsknecht zie ambochtsknaep

ambochtsyser gilde stempel

ambochtszegel ambtszegel

ambolt aambeeld

ambra a measure of wheat or salt, four bushels; a wine jar; amber

ambro bold, greedy; a prodigal

ambrum amber

ambtsketen teken van waardigheid van ambt

ambubaya badknecht, badmeid, masseur, masseuse

ambubaya badknecht, masseur

ambularius an ambling horse

ambulatorium a passage, a gallery

amde afk. amende, (geld) boete, bekeuring

ame inhoudsmaat voor vloeistoffen ca 138 ltr.

amel soort tarwe

amelare to enamel

amenda vergoeding

amende boete, straf

amens insane, mad

amens krankzinnig

amens krankzinnig

amens, ‑ntis krankzinnig

amensuramentum measurement; assessment; estimate

amensurare to measure; to assess

amentis zie amens

amer ijker voor inhoudsmaten voor vloeistoffen

amera willow

amerciamentum a pecuniary punishment

amerciare to amerce, fine

amersade oppervlaktemaat, 1 amersade = 1/6 gras = 0,066 ha.

ames niemand

amesuramentum See amensuramentum

amica vriendin, verwant, vertrouwd

amica zie amicus

amicabel vriendelijk

amicables goede mannen, scheidslieden

amice vriend, goede vriend, vriendelijk

amicia See almucia

amicitia vriendschap; (bloed)verwantschap; gilde

amicitia vriendschap; gilde

amicitia vriendschap, gilde

amictus an amice, a linen sacerdotal vestment forming a hood or collar

amicus vriend, verwant, vertrouwd

amicus verre verwantschap

amiger wapenhulp, page, edelknecht

amijs vriend, minnaar

amiragius admiraal

amiragius, amireus admiraal

amirellus an admiral

amireus zie amiragius

amita (aangetrouwde) tante van vaderszijde

amita tante, zuster van de vrouw

amita tante, tante aan vaderskant

amita father's sister, aunt

amita tante aan vaderskant

amita magna grandfather's sister, grandaunt

amita magna zuster van grootouders aan vaderskantDeel met je vrienden:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   148


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©tand.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina