Versie 2 februari 2017, 425. 909 woorden Versie maart 2016, 422. 200 woordenDovnload 20.67 Mb.
Pagina45/148
Datum07.11.2017
Grootte20.67 Mb.
1   ...   41   42   43   44   45   46   47   48   ...   148

paartje inhoudsmaat bier, wijn. 1 paartje = 2 pint = ca 1,2 ltr

pabilioen vermoedelijk een bed ?

pacabilis payable, passable

pacagium payment; pasture (?)

pacare to pay

pacatio payment

paccus a pack, a bale

pace in vrede

pace in vrede, met vrede, door vrede

paceri to be at peace, be discharged

pacers melaatse

pachdach betaaldagpacht belasting [cijns = geld / pacht = in natura]

pachtbraecke verbreking van het pachtcontract, ‑ huurcontract

pachtbrake zie pachtbraecke

pachtbrief pachtakte

pachtgoet onroerend goed in pacht gegeven

pachthof hoeve, hof in pacht gegeven

pachthuus, kleine boerderij, huis in pacht gegeven

pacificarius an official at Benauge, in the 13th century

pacificatie bevrediging, vredestichting, verzoening

pacifiq vredig, vreedzaam

pacifisceren ve dragen, bevredigen, overeenkomen

pacta huwelijkse voorwaarden

pacta dotalia huwelijkscontract

pactio, ‑ionis pacht

pactus, ‑us pacht

pade peet, doopvader

padeken paadje, weggetje

padnagium See pannagium

paduencia a paddock

paeco omroeper van het gemeentebestuur, heraut, gerechtsbode

paedagium voetgangerstol (Smetius)

paegnans zwanger

pael g renspaal

paelder beambte die de grens van een gebied aangeeft

paelge stroo

paelgenoot buurman

paellander polderbewoner, poldergast

paelscheidinge afpaling van grond eigendom

paelstede plaats waar grenspaal staat

paenultimus (‑a) op een na laatste (dag van de maand)

paerdoen kwijtschelden

paeremakere mandenmaker

paersscaerlaken paarsroodscharlaken

paert deel

paertcoen verdeling van nagelaten goederen

paertshoeve (on)kruid, klein hoefblad, goed geneesmiddel tegen zwerende clapporen (ontstoken)

paetkin paadje

paeyemeester stadsontvanger

paeyen betalen

paffuut wapenknots aan de punt voorzien van een snijdend uiteinde

pag. pagina

paga payment

paga a country; a district; a county

pagadoor betaalheer, penningmeester, betaalmeesterpagamentum betaalmiddel, betaling. Niermeyer: contant tegenover op rekening

pagania heathendom

paganus a heathen

pagare betalen

page paard, zowel een rij‑ als trekpaard

pagella a panel

pageta, pagettus a page (servant)

pagie zijde, zijdienaar, zijganger ?( naast het paard lopen ?)

pagimagister (dorps‑) burgemeester

pagulus gehuchtpagus dorp (Smetius), gouw

paiare to pay

pain cÚleste heilig sacrament

pair engels edelman, de naam is ontstaan doordat volgens middeleeuws rechtsbegrip niemand geoordeeld kon worden dan door zijn "pairs" dus zijns gelijke

pairess de vrouw van een pair

pairschap rechten en waardigheid van een groot leen, met invloed, stond vlak onder de kroon

paisa a wey See waga

paisibel vreedzaam

paisso pannage

paix vrede

pakellum a pack

pala a pale of wood; a pale (heraldic); a baker's peel

palaciatum the office of palator

palacium a palace; a palisade

palafredus a palfrey

palais prinþenhof

palatinus hoveling. Maar ook: van de Palts (A.N.7) (Smetius)

palator a paler, a forest officer

palbabel gelijkenis

palchum a stage; a floor, a story. (Ital. palco.)

pale ovenschop

palefridus a palfrey

paleisteren polijsten

palen afbakenen, afpalen, de grenzen aangeven

palen, (op de) .. op de grens

paleografie kennis van het oude schrift

palestarius a paler

palestermacher schietbogenmaker

palettus a palet, a headpiece of cuir bouilli

paleye katrol

palicium a paling

palimpsest een perkament ‑handschrift, waarop veelal uit zuinigheid, over de onleesbaar gemaakte eerste tekst een andere geschreven is. Langs chemische weg gelukt het vaak de oorspronkelijke, soms waardevolle tekst, weer leesbaar te maken

palinge grens van een erf.

palinodie weerroeping, herroeping als men van iemand heeft kwaad gesproken

palissaden heraldiekteken, brede aan de bovenzijde gescherpte palen

palistrum, palizium a paling

palla a canopy; a funeral pall; an altar cloth

pallagium a duty paid to lords for loading or unloading ships at their ports

pallamentum used for parlamentum

palliare to cover

pallium a pall, a pontifical or archiepicopal vesture; an altar cloth

palloerlaken laken voor het maken van banieren

Palm kleine palm 3 cm/grote palm 9 cm 10 duim. Na 1820 vastgesteld op 10 centimeter (lengte maat maten gewichten).

palma tennis

palmarius a pilgrim, a palmer

palmarum palmzondag, de zondag voor Pasen

palmata a bargain; a handful or handbreadth; a stroke on the hand

palmatia a palm grove

palmiferus a palmer or pilgrim

palmitare to bargain

Palmpasen zondag voor Pasen

palmslach zie coopslach

palmula a rudder, an implement used in mixing malt

palpabel tastbaar

palster herderstaf

paltenerium a pautener, a purse

paltenerius, paltonarius proud, savage

paltsgraaf gedelegeerde van de keizer en paus

palum a pale, paling

palustre broekland (kleigrond langs rivieren), moeras

pana a counterpane

panagia holy bread

panarius a place in a church where bread was distributed to the poor

panatus fortified with piles (?)

panchiser ontvanger van de panchys (het heerlijk recht op het brouwen van bier)

panchys heerlijk recht op het brouwen van bier

pancys zie panchys

pandbrief schuldbekentenis

pande bieden (ook; " verbieden") de gepande goederen ter terechtzitting aanbieden aan hen, die beter recht daarop hebben. (als voorbereiding tot het toewijzen der panden door den rechter.)

pandemarckt marktplaats waar in beslaggenomen (onroerende)goederen openbaar werden verkocht

panden beslag, leggen op gijzelen

panden (enen voer iet, aen iet, op iet) beslag leggen op een stuk goed van iemand als voorbereiding voor den executoriale verkoop daarvan voor een schuld

pandene panden gerechtelijke handeling

pander gerechtelijke beslaglegger

pandere hij die beslag legt

Pandicularis dies All Saints day

pandijnghe bij gerechtelijke verkoop, beslag wegens schulden, op een onroerend goed

pandinge het panden. ook; de omgang van den schout, waarop het panden plaatshad.

pandoxare to brew, or sell beer

pandoxator a brewer

pandoxatorium a brewhouse

panduca a bagpipe

paneel stuk doek onder het zadel om de rug van het paard te beschermen

panella, panellum a panel; a list of jurors' names

panellare to empanel

panellus a panel; a cushion; a net; a small loaf

panerius a panier, a breadbasket

panesculus a small loaf

panetaria a pantry

panetarius bakker

panetarius bakker

panetarius, panetrarius a pantler, or panter

paneterie bakkerij

panetria a pantry. In some cases this word is used as if it were derived from pannus, not panis

panhuus brouwerij

panhuushuus pand waarin de brouwerij gevestigd is

panicius a baker

panifex (brood) bakker

panifex bakker, broodbakker

panificis van de bakker

panigeria a fair or market

panna squared timber supporting the rafters, or a gutter between the roofs of two houses; a cross beam. (Fr. panne)

pannagiare to pasture pigs; to pay pannage

pannagium pannage; mast; payment or licence for feeding swine in a forest

pannarius lakenwever

pannarius a clothier

pannarius lakenbereider, lakenwever

pannicida kleermaker

pannicida kleermaker

pannicida manufacturier, lakenkoopman

pannicipium a closet, a press

panniculus a napkin

pannideusium a button

pannifex lakenwever

pannifex lakenwever

pannifex, ‑ficis lakenwever

pannitextor zie pannifex

pannitonsor laken ‑ droogscheerder

pannitonsor droogscheerder, wolscheerden

pannucia party‑cloth, cloth of divers colours

pannufex, zie pannifex

pannus cloth; a weaver's spittle or spool

pansier maliÙnkolder

pantaria, pantria a pantry

pantbrief rentebrief

pantinenmacher klompenmaker

pantkeringe verzet tegen een gerechtelijke panding

pantopola (Grieks) groothandelaar, grossier

pantopola groothandelaar

pantsel onderpand

pantvercoper een ambtenaar, bij het oudermansrecht (later ook; bij het schepenrecht) aangesteld tot het verkopen der gepande goederen, die niet gelost zijn

pantweringe. het beletten der panding.

paonacius purple

papa paus

papa priester, bisschop

papa priester, vader

papalis pauselijk

papalis pauselijk

papatum pap, child's food

papatus popedom; papacy

papencruud paardebloem

papenkelder wijnhandel van geestelijken

papenkint kind van een priester

papilio a tent, a pavilion

papilonarius a tentmaker

papirium a record room; a register

papist rooms katholiek

papisterie door een rooms‑katholieke priester getrouwd

papkop meelbrij kom

pappenheimer beerputleger

papulis van de mazelen, door de mazelen

papulis door de mazelen

papyrifex papiermaker, papierfabrikant

papyrifex papierfabrikant, papiermaker, papierarbeider

papyrificis van de papierfabrikant

par a pair; a peer

par civitatis a citizen; a freeman

par‑devant nous zijn voor ons

par est + AcI het behoort (Smetius)

par. parentes

par. afk. parentes, ouders

par£mia spreekwoord

parabel gelijkenis, zinnenbeeld

parachinus, parachina a parishioner

parade pronken glimpvertoning, afwering van een aanval

paradeiser tuinman

paradiskin kleine hoogkamer

paradox wonderspreuk, wonderrede, ongemeen, uitspraak die een (schijnbare) tegenstrijdigheid bevat

parafredus a palfrey

parage verwantschap

parage (een tellen) de graad van verwantschap met iemand uitrekenen

paragium equality of condition or property; a tenure between parceners

paragon puik, uitstekend, drukletter van 18 pnt

paragraphe beschrijving, onderschrijving, afdeling, de zelfde mening hebben

paralysis verlamming, paralysia

paramentum equipment; ornament

paramenta, orum kerkgewaden

paranimf bruidsleider, die de bruid op de bruiloftsdag terzijde staat

parant bloedverwant, familielid

parant ou alliÚ aanverwant, bloedverwant

parantÚ verwantschap

paraphe merk, merkteken

paraphe(e)ren merken, tekenen

paraphernalia furniture, clothes, &c., which a widow may claim in addition to her dower or jointure

paraphonista a chorister

paraphrase uitbreiding

paraphus a paragraph

pararia See petraria

pararius a cloth dresser

Parasceve Goede Vrijdag

parastica the step of a mast

parate executie schielijke rechtsvordering, zonder uitstel

paraticum See paragium

parausbrief brief met aankondiging van openbare verkoping bij opbod

parcaminarius a seller of parchment

parcare to enclose

parcarius a parker; a pinder; a foldkeeper

parcella a parcel (of land)

parcella terrae "Anglice vocata A. Noke Land." (Valor Eccl. iij. 35.)

parcellare to parcel out

parcenarius a joint holder of land, a coparcener; parcenary

parcopollex a shoe‑horn

parcus a park; a pound, a pinfold

pardoen vergiffenis, vergeving, aflaat, vergeving van zonden, kwijtschelding van een (kerkelijke) straf

pardoendach dag waarop een aflaat verdient kan worden

pardon vergiffenis, kwijtschelding van een terechte straf door de heer.

pardona pardon

pardonare to pardon

pardonatio pardon

pardonnabel vergeeflijk, te vergevegen

pardonneren vergeven

pare(e)ren sieren, oppronken, tooien, gehoorzamen, tevoorschijn komen

pareerhabijt ambtsgewaad

pareersel oppronken, versiersel, tooisel

pareil effen, gelijk

parens ouder, vader

parentagie verwantschap

parentatio lijk plechtigheid, herdenking van een dode

parente(e)ren bemaagschappen, verwantschappen

parenteel staat waarin alle mannelijke en vrouwelijke nazaten vermeld staan van ÚÚn paar ouders

parenteel (allen die van een gemeenschappelijke stamvader afstammen)

parentela familie (in de ruimste zin), verwantschap

parentelae van de familie

parentelus ouderlijk

parentes ouders

parentes ouders

parentes parents

parentes ouders

parenthese inworp, tussenreden, inreding (inlassing), tussenstelling, tussenzin, inlassing, inzetting,

parentis van de vader, van de ouder

parfumeren beroken, doorluchten

pargulum a parclose

paria a pair

pariagium, pariatio grant of portion of lands to lord or king in return for protection

pariettare to parget or plaister

parificare to equalise

parisijs volgens de reken ‑ en munteenheden van Parijs

paritas evenheid, op voet van gelijkheid

pariter (te)gelijk, op gelijke wijze, evenzeer, te gelijkertijd

parius lapis freestone

parlamentalis of parliament

parlamentare to confer together

parlamentum parliament

parlatorium a parlour; an audience chamber

parlement ruzie, woorden, oploop, ook; raadhof, pleithof, gerechtshof

parlementen bulderen, tieren

parlementeren de samenspraak, handelen van overgave van steden, of sterken

parliamentum, &c See parlamentum, &c

parlora a parlour

parmentarius a tailor; a fripperer

parmentierwerk zeer fijn naaiwerk

paro a small ship

parochia parochie

parochia kerspel (Smetius)

parochiaan zie karspelpaap

parochianus a parishioner; a parish priestparochianus lid van de parochie, parochiaan, lid van een kerkelijke gemeente

parochie karspel, wijk

parochipaep parochiaan

parochus pastoor, parochiepriester, geestelijke

parquet perk, nood

parrain, doopheffer, peter, doopvader

parre omheinde plaats ook; parochie

parrehuus woning van de pastoor

parrekerk parochiekerk

parricida vader‑, moeder‑, broeder‑, zuster‑ of de kindermoordenaar

parricidium vadermoord

parrio a small ship

pars part

pars deel, een deel voor het geheel

pars deel

pars met een schabeltie, deel van een knielbankje

pars, partis F deel

parsoen pastoor die de werkzaamheden door een ander laat doen uitvoeren

partage deling, verdeling

parterra a plot of ground

parthie partij, (hoeveelheid)

partiaal partijdig, eenzijdig

partibilis divisible

partica a perch

participant deelhebber, deelachtig, deelgenoot

participatie mededeling, medegenieting

participeren mededeelen

particula a parcel

particularise(e)ren bijzonder maken, uitvoerig de bijzonderheden vertellen

particulariteit bijzonderheid, naarder bericht, nadere bijzonderheid, eigenaardigheid

particulariter by retail

particulier bijzonder, afgedeeld stukswijs

particus See parcus

partigeren ieder zijn aandeel geven

partij advers tegenpartij

partije wederdeel, tegenstander, deel

partim gedeeltelijk

partim gedeeltelijk

partim deels, gedeeltelijk

partionarius a partner

partisaan medestander, lid van een ongeregelde groep militairen of bende vrijheidstrijders

partitie verdeling, deling

partitionair meedelend in de opbrengst

partu tijdens de bevalling

partuer gade, weerga

partus pas geboren kind, bevalling

partus childbirth

partus bevalling, pas geboren kind

partus bevalling

partus, ‑us M bevalling

party advers partij tegenstander, tegenstander

partyschap partijschap, zijdigheid

parukemaker pruikenmaker

parura apparel; embroidery on an alb, amice, or altar frontal, &c

parvisa the cloisters or circuit of a convent; the cemetery; a church porch; a chamber over it. Perhaps a corruption of Paradisus

parvisiae an exercise for law students; a moot

parvisium, parvisus See parvisa

parvula klein meisje

parvules kleine jongen, kind

parvulus (vrw.‑a) klein, jong; jong kind

parvulus zie parvus

parvus, klein, heel klein kind

parvus (vrw. ‑a) klein; kleine jongen, klein meisje

parvus, parvulus klein, heel klein

paryrificis van de papier fabrikant

pas lengtemaat, 1 pas = 2,5 voet, pas wordt ook; als gemene pas, schrede en tree omschreven, landmeterpas, ‑tree = 2 gemene pas = 5 voet

pasaiarius a ferryman

Pasca See Pascha

pascarium dues or tithes paid for pasture

pascere to feed, is used of men as well as beasts

pascha (pasca) Pasen

pascha clausum zondag na Pasen

pascha floridum (florum) Palmzondag

pascha passionis 2e zondag voor Pasen

pascha rosarum Pinksteren

Pascha Pasen

Pascha Easter. In the 13th cent. acc. Pascha, gen. Paschatis or Pasche, abl. Pascha

Pascha Floridum Palm Sunday

pascua a meadow; pasture

pascuagium pasturage

pascuarium pasture; payment for pasture

pascuum weide

Pasen eerste zondag na volle maan op of na 21 maart

paskwil smaadschrift, anoniem schotschrift

pasloot peillood

pasmes sikkelvormig mes

pasnagium pannage

pasquil schimpschrift, steekschrift, schotschrift, schimpgedicht

passabel lijdelijk, geduldig, draaglijk, er mee door kunnen

passade reisgeld

passage weg, doorgang, doorweg, aaneen gesloten zinnen in een bericht, overdekte straat, doorvaart, overtocht

passagiarius a person crossing a ferry; a traveller

passagier reiziger

passagium passage over water, ferry; payment for passage; payment by military tenants in lieu of serving abroad

passant voorbijganger, doorreizende, ook; lus voor gordel, riem

passare passeren (akte)

passare to pass; to cause to pass

passarius a ferryman

passato van de verlopen, voor den voorleden (verleden) maand

passator the owner of a ferry; a ferryman

passatus (anno passato) (in het) afgelopen (jaar)

passatus postea later gepasseerd

passement ingenaaide bies of strook;, afkanting van een kleed

passementwercker bies aanbrenger bij meubels en kleding

passeport vrijbrief, vrijreisbrief, vrijgeleidebrief

passeren voorbijgaan, verleen, overtreffen

passeringhe gerechtelijke akte

passiagiarius a ferryman

passiator See passator

passio dominica goede vrijdag

passionerius a passioner, i.e., book containing Saints' lives

passionstag (dominica passionis) 2e zondag voor Pasen

passus a portion of a book or poem, "fytte"; a mountain pass

pasta dough; pastry

pastea pastry

pastebacker bakker van fijnbrood

pasteiken gebakje

pastellarius a pieman

pastellator blikslager, pannensmeder

pastellator pannenmaker

pastellum woad

pasteria pastry

pasticium a field for pasture

pastillifex apotheker

pastillus a pie

pastoor herder, pharheer, kerkheer, preker

pastor pastoor, predikant, dominee, zielenherder

pastor bonus 2e zondag na Pasen

pastor, ‑is pastoor

pastor loci pastoor van deze plaats

pastor loci pastoor van deze plaats

pastor primarius deken

pastoria pastorie, parochie

pastoriekoren tienden, geheven ten behoeve van het pastoriefonds over bepaalde landerijen

pastorietienden vaste rente welke geheven werd ten behoeve van het pastoriefonds over bepaalde landerijen

pastorije phar, herderstaat, kerkmeesterschap

pastory een gemeente onder een leraar

pastum paste; dough

pastura pasture

pastura weide

pastura weide

pasturare to depasture

pastus provisions which a tenant is bound to supply to his lord

patacon zie patakon

patagon zie patakon

patagons zie pattakons

patakon betaalmiddel, zilveren munt, waarde ca 48 stuivers

patater aardappel

patella a pan; a tool used in building

patena a metal plate; a paten

patenarius an acolyte

patens, patenta letters patent

patent openbrief, bevelschriftook; inkwartieringsbevel

pater denominatus aangegeven of genoemde vader

pater ignoratus onbekende vader

pater nescitur vader niet genoemd, onbekend

pater patris grootvader langs vaders zijde, vader van vader

pater patris grootvader langs vaderszijde, vader van de vader

pater patris grandfather on father's side

pater praevignus spondae stiefvader van de bruid

pater praevignus sponsae stiefvader van de bruid

pater sine nomine ongenoemde vader

pater spondae vader van de bruid

pater sponsae vader van de bruid

pater sponsi vader van de bruidegom

pater suppositus vermoedelijke vader

pater, ‑tris vader

paterinus peet, peetvader, doopvader

paterinus peter, doopvader

paternel vaderlijk, bevoogdend

paternitas vaderschap

paternoster rozenkrans

paternosterer rozenkransmaker

paternus van vaderszijde, vaderlijk

pathnagium pannage

patibulum kruis, galg

patibulum kruis, galg

paticium an allowance

patient leider, zieke

patienteren lijden, dulden, gedogen

patientie geduld, lijdzaamheid

patijn houten schoeisel

patr. afk. patrini, paterni

patr. paterinus

patraster stiefvader

patre absente bij afwezigheid van de vader

patrem designare recusavit weigerde de vader te noemen

patrem designare recusavit zie quae patrem designare recusat

patrem nominavit als vader noemde

patres voorouders

patria land, vaderland, geboorteland (stad)

patria caesarea land behorend tot de keizer

patria imperialis land behorend aan de keizer

patriarch oppervader, aartsvader

patriaster a stepfather

patricinium used for patrocinium

patrima minderjarige dochter (waarvan de vader nog leeft)

patrimoniaal erfaftig, tot het vaderlijk erfdeel behorend, van de ouders geÙrfd of meegekregen

patrimoniale‑goedren patrimoniale goederen, vrije erfgoederen, erfhave

patrimonie vaderserfenis, vadersgoed

patrimus van wie de vader nog leeft

patrimus minderjarige zoon (waarvan de vader nog leeft)

patrinus, ‑a, i peter, meter, peter & meter

patrina doophefster, doopmoeder, meter

patrini doop ouders, peter en meter, peetvader, peetmoeder, peetouders

patriot vaderlander, liefhebber van het vaderland

patris van de vader

patris soror father's sister

patris soror vaderszuster, tante

patris soror vaderszuster, tante

patrius vaderlijk

patrocineren voorstaan, verdedigen

patronaatschap priesterlijk inkomen

patronage patronaatschap, huishouderschap, huisvaderschap

patronicatus commanded (of a ship)Deel met je vrienden:
1   ...   41   42   43   44   45   46   47   48   ...   148


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©tand.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina