Versie 2 februari 2017, 425. 909 woorden Versie maart 2016, 422. 200 woordenDovnload 20.67 Mb.
Pagina40/148
Datum07.11.2017
Grootte20.67 Mb.
1   ...   36   37   38   39   40   41   42   43   ...   148

marchiare to adjoin, to border on

marchiatus a marquis

marchio a marcher; a marquis

marchionatus a marquisate

marchionissa a marchioness

marchisia markiezin

marchisus marchio

marchisus, marchisius a marcher, a dweller on a March

Marcialis in the month of March

marckgeldt overdrachttaks

marckvoocht provoost

marctcorf gesloten mand

marctemar visemmer voor naar de markt

marctmoeder vrouw belast met het schoonhouden van de marktplaats

marctridder zwendelaar, oplichter

marctta´nge samenscholing van gewapend volk op de markt

marctvager straatveger

marcula diminutive of marca

mare poel, moeras, buitendijkse geul

marearchus an admiral

marechallus maarschalk

marellen spel met 12 of 9 stenen of platte schijven

maremium timber

marescal(l)(c)us maarschalk

marescalcia, marescallia, marescaltia the right of taking fodder for horses; the office of marshal; the Marshalsea, London; a stable

marescalcus, marescaldus, marescallus a farrier; a marshal; a harbinger

mareschum a marsh

maretum a marsh

Margareta / Margriet 20 juli

marge kant, bladrand, boort

margia a border, a margin

margo, marginis N marge

Maria boodschap / ontvangenis 25 maart

Maria geboorte 8 september

Maria hemelvaart 15 augustus

Maria lichtmis 2 februari

Maria onbevlekt ontvangen 8 december

Maria ten hemelopneming 15 augustus

mariage huwelijk

mariage de conscience huwelijk gesloten na samenleving

mariage de convenance huwelijk uit berekening

mariage in extremis huwelijk op het sterfbed

mariage trouver la nappe een vrouw huwen die al haar eigen meubels en inboedel heeft

Mariale a book containing Hours of the B. V. M

marietare to marry

marina the seashore

marinarius zeeman, matroos

marinellus a mariner

mariola a small image of the Virgin Mary

maris van de man, echtgenoot

maris van de man, echtgenoot

marisarchus See marearchus

mariscalcia See marescalcia

mariscus a marsh

marita bruid, echtgenote, getrouwde vrouw

maritagium marriage; a marriage portion; the right of giving in marriage

maritatio a gift by the husband to the wife on marriage

maritatus gehuwd, getrouwd

mariti echtpaar

maritus bruidegom, echtgenoot, getrouwde man

maritus et tutor legitimus wettig man en voogd

maritus meus mijn man

markebanken gerecht voor geschillen over de marktrechten etc.

markeboec boek waarin de marktrechten zijn opgeschreven

marken brandmerken

marla marl

marlare, marliare to spread marl over land; to dig marl

marleput mergelgroeve

marleputtum a marlpit

marlera, marlerium, marletum a marlpit

marlia marl

marlura marling

marna some clay used in pottery; marl

marneria a marlpit; a moat

marpahis stalmeester

marqua the right of reprisals, marque

marque merkteken, teken

marquer au fer rouge brandmerken

marquezius a marquis

marquis markgraaf

marquisia a marchioness

marquisius a marquis

marra a moor; an iron tool like a pickaxe

marraine meter, doopmoeder

Mars(a)na Meersen

marscalcus maarschalk

marscallare to do a farrier's work

marschenares huurling

marsuparius tassenmaker

marte zie maerte

marteel ijzeren hamer, strijdhamer, moker

martellus a hammer

marterina pellis marten fur

marterwoche laatste week voor Pasen

martii van maart

martilogare to insert in a register of martyrs

martilogium a register of martyrs (martyrologium)

martina a marten (martes foina)

martineta a kingfisher (alcedo ispida)

Martinus / Maarten 11 november

Martis dies Tuesday

martius maart

martius maart

Martius, Martii maart, van maart

martologium See martilogium

martrina, martrix, martro a marten

martse zie marteel

marÚchal ferrant hoefsmid

marutia some additional outwork to a castle

mas van het mannelijke geslacht, echtgenoot

mas echtgenoot; mannelijk, van het mannelijk geslacht

masagium a messuage

masca a masque

mascea a mace

mascul(in)us mannelijk, krachtig

masculin mannelijk

masculini generis van het mannelijke geslacht

masculinus mannelijk

masculus mannelijk, jongen

Maseca / Maslarium Maaseyk

masel slachthuis, vleeshal

maserus a maser, a bowl, often of wood, especially maple

masier armoedig huisje

masiere stenen of lemen omheining om tuin, kerkhof, maar ook een kast in de muur

masnagium a dwelling‑place

masque momaanzicht, grijns

masqueren vermommen, mommen

massa a club; a mass

massacre moord, moorden

massacreren vermoorden, moorden

massare to chew; to hammer

massarius rentmeester, meier (= vilicus), pachter

masse klomp

masseur zuster

massif dicht, hecht, vast, louter

mastinus, mastivus a mastiff

mastledere zeer lange ladder

mastruca a cloak of skin, fur inside

mastrum a kneading trough

mastschaep mest schapen, schapen speciaal voor het vet gefokt

mastus a mast

masuagium See messuagium

masuella a small club

masura See mansa

matare to mate at chess

maten inhoudsmaat voor graan = ca 43 ltr.

mater, matris moeder

mater meretrix ongehuwde moeder

Mater moeder

materiaal stoffelijk

materialista handelaar

materie stof, sake, etter

materna meter

materna meter

materna godmother

maternel moederlijk, van 's moeders lijve

maternitas moederschap

maternitas moederschap

maternus moederlijk, van moederszijde

matertera tante, moederszus

matertera magna oud‑ of groottante van moederszijde

matertera magna zuster van grootouder aan moederskant

matertera magna groottante, zuster van de grootmoeder, grootmoei, oudtante

matertera maior zuster van overgrootouder aan moederskant

matertera major zuster van de overgrootmoeder, overgroottante

matertera major achter‑oudtante of achter groottante van moederszijde

matertera maxima zuster van de betovergrootmoeder, overoudgroottante

matertera maxima zuster van betovergrootouder aan moederskant

materterna peet.

materus (bvn) van moederszijde

matewonde afmeting van een wond, afmeting bepaalde de hoogte van de boete voor de dader

mathìse wiskunde

mathematicus sterrenkundige, sterrenwichelaar

matiarius worstmaker

Matilo Rijnsburg

matinellum breakfast

matinus maart

matracia, matracium a mattress; quiet

matre door, met, voor de moeder

matria a pantry

matricula a list; a register

matricularius verger, sextop, originally the registrar in the church registers

matricularius koster

matrikel register, kerkregister

matrima minderjarige dochter, waarvan de moeder nog leeft

matrimoni vinculo copulati sunt zijn verbonden door de band des huwelijks

matrimonialis echtelijk, wettig

matrimonialiter copulati sunt zijn in de echt verbonden

matrimonie huwelijk, echt, moedersgoed

matrimonii vinculo copulati sunt zijn verbonden door de band van het huwelijk

matrimonio (con)iuncti sunt zij zijn in de echt verbonden

matrimonio (coni)iuncti sunt zijn in het huwelijk verbonden

matrimonio coniuncti in de echt verbonden, getrouwd

matrimonio coniunctorum trouwregister

matrimonio coniungere in de echt verbinden

matrimonio coniunxi ik heb in de echt verbonden

matrimonio iuncti sunt zij zijn in de echt verbonden

matrimonium huwelijk

matrimonium huwelijk

matrimonium marriage

matrimonium huwelijk

matrimonium (inire, contrahere) huwelijk (sluiten)

matrimonium clandestinum geheim huwelijk

matrimonium claudicans wettelijk onvolkomen huwelijk

matrimonium coniuncti zijn in het huwelijk verbonden

matrimonium coniuncti zijn in het huwelijk verbonden

matrimonium conscientiae geheim huwelijk

matrimonium contrahunt zij sluiten een huwelijk

matrimonium contraxerunt zij hebben een huwelijk gesloten

matrimonium ini(v)erunt zijn een huwelijk aangegaan

matrimonium ini(v)erunt, contraxerunt zij sloten een huwelijk

matrimonium inierunt zijn een huwelijk aangegaan

matrimonium juncti sunt zijn in het huwelijk verbonden

matrimonium morganaticum niet volgens zijn stand gehuwd, huwelijk met de linkerhand, morganatisch huwelijk

matrimonium occultum geheim huwelijk

matrimonium putativum (zogenaamd=) ongeldig huwelijk

matrimonium virgineum Jozefshuwelijk, kuis huwelijk

matrimoniun juncti sunt zijn in het huwelijk verbonden

matrimonum huwelijk

matrimus van wie de moeder nog leeft

matrimus iemand wiens moeder nog leeft

matrimus whose mother is still alive

matrimus minderjarige zoon, waarvan de moeder nog leeft

matrin(i)a meter, peetmoeder, stiefmoeder

matrina doophefster, meter

matrina meter

matrina godmother

matrina meter, peetmoeder, stiefmoederook; peettante

matrina a godmother

matris van de moeder

matris van de moeder

matris van de moeder

matris soror mother's sister

matris soror moederszuster

matris soror moederszuster

matromonio ex primo uit het eerste huwelijk

matrona getrouwde vrouw, huisvrouw

matrona housmother, housekeeper

matrona gehuwde vrouw, eerzame dame, vrouw van stand (voorname aanzienlijke dame), vrouw op gezette leeftijd

matrona voorname gehuwde vrouw, vrouw van stand, vrouw op gezette leeftijd

matrone huismoeder, eerlijke vrouw

matruela nicht: dochter van de zuster van de moeder

matruela dochter van de zuster van de moeder

matruelis neef: zoon van de zuster van de moeder

matruelis ooms'zoon/ooms'dochter van moederszijde (volle of eigen neef/nicht)

matruelis male son of mother's sister

matruelis neef, nicht, zoon of dochter van tante

matse knots, strijdhamer

matselaere metselaars

matsen metselen

matte beddenzak, matras, strozak

mattenmacher matrassenmaker

matteren moede maken

matulinam in de morgen

mature (vroeg)tijdig

mature (vroeg)tijdig

maturiteit rijpheid

maturus vroeg

matutinale a book of lauds

matutinam zie matulinam

matutinellum breakfast

matutini lauds, in the Rule of St. Benedict

matutinus (vrw. ‑a) in de morgen

matutinus ochtend‑, na middernacht

matutinus in de morgen, vroeg in de morgen

maupigyrnum a sort of pottage

maviscus a thrush (Turdus musicus)

maxima an axiom; a maxim

maximegrond grondregel, grond

maximus grootst, zeer groot

maximus senex oldest

mayen maaien

mazenarius a keeper of mazers

mazonarius a mason

mc afk. on compte, mijn rekening

md afk. marchand, koopman, handelaar, verkoper, winkelier

Md. afk. huw. akte, moeder van de bruid

me mij (acc. of abl.)

me afk. mÞre, moeder, moederdier, r.k zuster, moeder‑overste

me zie afkorting me

me afk. ma-tre, meester in de rechten, advocaat, heer, vrouw, meester(es), gebieder, baas, onderwijzer(es), leermeester, schoolmeester, voorganger

Me. afk. van MÔitre, rechtsgeleerde b.v. advocaat, notaris

mea zie meus

mea licentia met mijn vergunning

mea licentia met mijn toestemming

meandrum a rubbish hole

meanialis See menialis

meatim in my own way

mechanice mechanice, werkelijk

mechanicq ambachtsman, handwerker, vuig, karig, vrek, hoetelachtig?

mechanicus handwerksman

mechaniseren mechaniseren, hoetelen?, handwerken

mecum met mij

meda mead

meda a mete, a boundary

medalie medaille, pronkstuk, potpenning

medaria a place for making or stowing mead

medarius a mead maker, or seller; an official in charge of the medary in a convent

mede wei‑ of hooiland

medeborge is met iemand samen borg voor iets

mededeler compagnon, deelhebber, vennoot

medegave bruidsschat

medegeven (enen iet). goed aan zijn kind bij het huwelijk meegeven

medeheemrader medebestuurder van de dorpsgemeente, gemeenteraadslid

medehelpen medehoir mede‑erfgenamen

medehoir (s) mede erfgenaam

medeleven (enen iet). zich bij gelegenheid van het huwelijk van zijn kind verbinden tot het uitkeren van een geldsom of een rente.

medeliggen bijslaap, gemeenschap hebben

medelijftocht lijftocht van een weduwe bij het scheiden van de boedel

medelijftochte de lijftocht die een weduwe meekrijgt bij haar scheiden uit den boedel

medelopen zich verbinden (borg geven) om aan een kind bij het trouwen een bepaalde som (goederen) mee te geven

Medemelacum Medemblik

medemoeder doopmoeder

medemolen meekrapmolen

medepant onderpand

medereder verfbereider uit meekrap

mederia a house where mead is sold

medevader doopvader

media nocte om middernacht

mediamnis a dyke; a canal

medianetum arbitration

mediateur middelaar

mediatie bemiddeling

medicamente medicamenten, geneeskruiden, geneesmiddelen, artsenij

medicijn medicijn, arts

medicijne medicijn, geneesmiddel, geneeskunde

medicinì doctor stadsdokter

medicinaal medicinaal, heelzaam

medicineren medicineren, genezen, helen

medicus mÚdecin ook; de middelste vinger

medicus digitus the third finger

medicyne zie medicijne

medie manus, homo a man of low rank

medietas mesnalty, the right of the mesne lord

medietas, ‑tatis F helft, halfwinning, deelpacht

Medioburgum Middelburg

mediocre middelmatig, middelbaar

meditatie betrachting, bezinning, overleg

meditentum the cap of a flail

mediteren betrachten, overwegen, bezinnen

meditullium middle

medium midden, half

mediÙren mediÙren, middelen

medius midden

medius mean; mesne

medlea, medieta, medletum a fray; a medley

medo mead

meelassijs accijns op meel, belasting op meel

meelder molenaar

meen gemeenschappelijk

meenboedel onverdeelde boedel, gemeenschap van goederen

meenheit burgerij

meenre voerman

meenreweide gemeenschappelijke weide

meensliede gezworenen uit de burgerij, vertegenwoordigers van de burgerij.

meente gemeente, burgerij, marktplaats

meentemae gemeenschappelijk hooiland

meenten gemeentewerken, algemene onderhoudswerken

meentevolc het mindere volk

meentocht vergadering van gerechtigden, ingelanden

meenwerc werkzaamheden van algemeen belang waartoe burgers werden opgeroepen bv, wachtlopen,

meesteklercke hoofdklerk

meester persoon die in zijn beroep de meesterproef heeft afgelegd en als zelfstandige mag werken en leerlingen opleiden

meesteren genees‑of heelkunde behandelen, cureren

meestergelt verschuldigd loon aan de meester van een ambacht

meesterknaap ambtenaar die in houtvesterij zaken rechtspreekt, opzichter over een werkplaats, intendant, rentmeester

meesterman baas, persoon onder de meeste in rangorde

meesterproef afsluitende proef van bekwaamheid van een gezel om na slagen zich meester te mogen noemen

meet weiland, hooiland ook een landmaatzie ook; made

meetland wei‑ of hooiland

megadomesticus a chief officer of the household, a major domo

megarus mackerel (scomber scombrus)

megucarius a white tawyer, a leather dresser

mei parochiani mijn parochianen

mei parochiani mijn parochianen

meida madder

meimmatus maimed

meinake medeplichtig aan moord of doodslag

meisen minderjarig meisje

meisniede de gezamenlijke huisgenoten, het gehele gezin, de familie inclusief het personeel

mela a measure of corn and cheese (Scotch)

melancolie zwaarbloedigheid, zwaarmoedigheid, zwartgalligheid

melancolijcq zwaarmoedig, zwartgallig

melber meelhandelaar

melcspice vat voor melk

meldebert boodschappenleitje

melesoen zie menisoen

melisoen buikloop

melk‑aaden melkvaten

melkmengel inhoudsmaat 1 melkmengel = 2 mengel ca 1.8 ltr

melle molen

mellen trouwen

melleta See medlea

mellibrodium bracket or bragwort, a drink flavoured with honey and spice

mellicida imker, bijenteler

mellicida bijenhouder, imker

mellitarius a beekeeper

melnare molenaar

melodie zet geluid, zoet luidendheid, zang‑gekweel

melodieus melodieus, zoet luidig

melotus a badger (meles taxus)

melxkesen kazen van zoete melk?

membrana perkament. een op perkament geschreven stuk

membrana parchment

membranaceum in perkament, van perkament

membranaceus in perkament, van perkament

membranarius perkamentbereider, perkamentmaker, perkamentverkoper

membranarius perkamentmaker

membranarius parchment maker

membranarum commercium handel in perkament

membranarum confectio perkamentmakerij

membrane vlies

membrum lid

memorandorium a catalogue

memorator a remembrancer

memoria herinnering, nagedachtenis

memoriaal gedenkboek, kladboek

memoriabel gedenkwaardig

memorie zielenmis

memprisa See manucaptio

menage huisraad, huishouding, huisgezin, huislijkheid

menageren huishouden, met omzicht en de maat gebruiken, zuinig zijn

menagium a family

mencia. Perhaps an error for meneia

mendeltag witte donderdag voor Pasen

mendica bedelares

mendica bedelares

mendicans bedelaar, bedelen

mendicans bedelend

mendicus bedelaar

mendicus zie mendicans

mendicus beggar, very poor

meneen treken

meneia appearance; obeisance (?)

menestrallus an artisan; a minstrel

menestreel muziekmaker,

menetum a wooden horn

mengel inhoudsmaat, 1 mengel = 2 pint, =1,5 stoop

menger handelaar

menialis menial. From moenia

meniare to wall

menisoen buikloop

menist doopsgezinde

menkeler koopman

mennegat weg over andermans land, ook gat in de weg

menneroede rijzweep

menneweg weg waarover de wagens reden om de oogst binnen te brengen

mens, mentis F geest

mensa tafel (ook voor uitdelingen aan armen)

mensa tafel (ook voor uitdeling aan armen); wisselbank

mensa pauperum armen tafel

mensa pauperum poor table, holy ghost table

mensa pauperum annentafel

mensa Sancti Spiritus armenhuis

mensacula a carving kinfe

mensator paneelmaker, meubelmaker

mensator meubelmaker, paneelmaker

mense in the month (of)

mense in de maand

mensel metalen ring om stokeinde, om splijten te voorkomen

mensis maand

mensis maand

mensis month (Apud Io. Heruagium, mense Martio anno 1537 = At the shop of Johann Herwagen, in the month of March, the year 1537) (technische term boekdrukken)

mensis maand

mensis month

mensis (m.) maand

mensis, ‑is m maand

mensium van de maanden

mensium maanden

menstruus maandelijks, van een maand (oud)

menstruus een maand oud, maandelijks

menstruus een maand oud, maandelijks

mensura a bushel; standard measure; a candle of the length of or perhaps image in wax of a sick person or limb sent to a shrine

mensura maat, gemet (opp. maat)

mensura maat, gemet (opp. maat)

mensurare to measure for the purpose mentioned above

mensure maat, maatslag, roe‑tale

mensurnale dertigste

mentie mededeling, vermelding, melding, gewag

mentionare vermelden

mentionare vermelden

mentioneren melden, gewagen

menu afk. menuisie, timmerman voor fijn timmerwerk, meubelmaker, schrijnwerker

menusa reeds, rushes (?)

meo consensu (de) met mijn toestemming

mera a marsh; a mere; unpressed wine. (Fr. mÞre goutte.)

merarius a midday meal

meraude smaragd

merca See marca

mercancia, mercandisia merchandise

mercandizare to trade

mercantia merchandise

mercator koopman

mercator koopman, handelaar, venter

mercator cerae washandelaar

mercator cerae washandelaar

mercator ferri ijzerhandelaar

mercator granorum graanhandelaar

mercator granorum graanhandelaar

mercator, ‑is koopman

mercatoria villa a market town

mercatum, mercatorium a market

mercearius a mercer

mercenarius dagloner, gehuurd

mercenarius dagloner

mercenarius dagloner

mercenarius a hireling

merceria mercery

mercerius, mercerus a mercer

merchandizare to trade

mercheium a market

mercheta, merchetum a fine payable by a villein for licence to give his daughter in marriage, and in Scotland at his own marriage

mercia traffic; a fine

merciamentum a fine

merciarius a mercer

mercimoniatus impost on merchandise; custom

mercinarius a mercer

merckel fronton, driehoekge versiering aan bovenzijde gebouw

mercum a mark, a sign

mercurii dies woensdag

Mercurii dies Wednesday

merdaelge mestvaal, ook verachtelijk volk

mere modderige plaats, schandpaal

meremium timber

merendula an afternoon refreshment, a bever

merer ambtenaar belast met het afpalen (= grens aangeven) van de eigendomsgrenzen

meretricis van de hoer

meretrix hoer, publieke vrouw, minnares, bijslaapster

meretrix prostituÚ, deerntje, snol

meretrix, ‑tricis hoer, ongehuwde moeder

mergen of morgen landmaat, betekend letterlijk de hoeveelheid grond die voor de middag geploegd kan worden (ca 1 ha)

mergendus de dopeling

mergendus dopeling

mergentaal aantal morgens of mergens

mergschonk ruggengraat

mergulus a sink, of a lamp or a lavatory

mergus a bucket; a water dog

meridianus van de middag, 's middags

meridie op het middaguur

meridie op het middaguur

meridies middag

meridies noon

meridies middag

meridies (ante‑, post meridiem) middag (voor, na de)

merite merite, verdienste

Merivido Merwede

merke grenssteen, grenspaal

merketum a market

merlare See marlare

merlengus, merlingus a ling (asellus longus)

mersch moerasland, vochtig land omgeven door waterlopen

merscum a marsh

merseman rondtrekkend koopman met merse (koopwaar) ook marskramer, verkoper van kleine waren.

meruca a cod (morrhua vulgaris)

merulus a merlin (falco aesalon)

merzler marskramer

mesagium See messuagium

meschant snood

mescheninga wrongful prosecution (miskenning)

mescontent onvernoegt ?, misnoegt

mescontentement ongenoegzaamheid, misnoegen

mescontenteren misnoegen

mesekiste schanskorf

mesel meestal doelend op melaatsheid, slecht aan toe zijnDeel met je vrienden:
1   ...   36   37   38   39   40   41   42   43   ...   148


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©tand.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina