Versie 2 februari 2017, 425. 909 woorden Versie maart 2016, 422. 200 woordenDovnload 20.67 Mb.
Pagina33/148
Datum07.11.2017
Grootte20.67 Mb.
1   ...   29   30   31   32   33   34   35   36   ...   148

hidagium a tax levied on every hide of land; a fine paid by persons of servile condition instead of receiving corporal punishment for offences (hydgild)

hidare to divide into hides

hiems, hiemis M winter

hier gisteren

hier (au) soir gister‑(en)avond

hier matin gister‑(en)morgen

hierarchie kerkvoogdij

hierbevoren hierboven, vroeger, eertijds

hierentare hier en daar

hierogliphisch beeldsprakelijk, in beeldspraak

higra the bore or eager of a river

hijliken trouwen

hilla a sausage

hille heuvel, verhoging in het land, vluchtplaats

hiltra an engine for catching salmon

hiltum a hilt

himmelfahrt Christi 2e donderdag voor Pinksterenhinc inde van beide kanten, van hier (en) van daar, wederzijds

hindagium loading

hipocryt veinzer, schijnheilige

hippocomus a master of the horse

hiremannus a servant

hiritinum a harrow (?)

hirna a sausage

hirquicallus squinting

hirsepa a torch

hiruco See hericius

hispaniolus a spaniel

historia a story, in a building

hite afk. hÚritage, erfenis, nalatenschap, erfgoed

hitha a wharf; a hithe

hivernagium See hibernagium

hlammator a fisherman of some kind

Hlara Laren (NH)

ho.mo afk. hoog mogende

hoba hoeve

hobellarius a hobbler, a light horse soldier who rode a hobby

hobelus a hobby (falco subbuteo)

hoberarius See hobellarius

hoc anno in het huidige jaar

hoc die op deze dag

hoc mense in deze maand

hoc statu in deze toestand

hoc tempore in deze tijd

hoccus salis a salt pit

hocium the housing of a horse

hõcker landarbeider

hodenschneider natuursteenbewerker

hodie vandaag, heden, tegenwoordig

hodie mane heden morgen

hodierno vandaag, in het heden

hodiernus van deze tijd, actueel

hodler koopman

hoed inhoudsmaat voor steenkool en graan, zeer veel verschillende afmetingen gevonden o.a. zuid Holland/Zeeland 1 hoed = 1003 ltr. Zeeuws Vlaanderen1 hoed = 200 ltr.

hoede synoniem van beckenele

hoedekine huidige, tegenwoordige

hoedemaker hoedenmaker

hoefiser hoefijzer

hoeftbeest stuk vee met hoeven

hoeftseghele belangrijkste zegel aan een gezegeld stuk

hoekensvleysch vlees van een geitenbokje

hoepbinder kuiper

hoeredop hoerenloper

hoerende behorende

hoerenwaard bordeelhouder

hoerevoogd hoerenloper, maar ook bordeelhouder

hoerhuis bordeel, spreekkamer

hoermaent december

hoerninc onecht kind

hoerntvye hoornvee

hoert (totten haeve) behoord (tot het goed)

hoertocht lokken van jonge meisjes met ontuchtige bedoelingen

hoet inhoudsmaat voor graan= 172 ltr.(BelgiÙ)

hoetelen afdingen

hoetpoluwe zie hooftpeluw

hoeve oppervlaktemaat, 1 hoeve = 162 morgen = ca. 14 ha.

hoeymaete hooiland

hofcamp land bij een hof behorend

hoffmuttersmann pachter van melkvee

hofzaad zaad afkomstig uit de tuin

hoga a mound; a pit caused by making a mound

hogacius a hogget

hogaster a pig; a sheep in its second year, a hogget

hoge heerlijkheid halsheerlijkheid, als de heer de hoge jurisdictie heeft, d.w.z. de rechtspraak in criminele of halszaken (mogelijke veroordeling tot de galg)

hogettus, hogietus a hogget

hoggus a hog

hogrus a sheep

hohe mittsche woensdag na Pinksteren

hohes neujahr hoog nieuwjaar, 6 januari

hoiemaent juli

hoike kapmantel

hoiluyder hun ieder, hun

hoimeent gezamenlijk hooiland

hoimersch zie hoymersch

holblok klomp, houten schoen

holden houden

holl afk. hollands(e)

hollandais Hollands

hollandicus Hollander; iemand van boven de grote rivieren

hollandicus Hollander, in de betekenis van iemand van boven de grote rivieren

hollandse daalder, munt 17e‑18e eeuw, gelijk aan 37 stuivers

holster knapzak

holt hout

holtzfõller houthakker

holzmenger houthandelaar

homage manschap, held, onderdanigheid

homagium homage

homicidie doodslag

homilie gesprek, redenering, predicatie

hominatio muster; homage

hominium homage

homiplagium maiming

homisse hoogmis, mis met meer priesters

homme de foi gelovige

homo man, human being

homo, hominis mens

homo ligius leenman, vazal

homocide moordenaar

homologatie bekentenis, goedkeuring

homologeeren goed kennen

hon afk. honneste, eerlijk, rechtschapen, fatsoenlijk, netjesook; hun

hond oppervlakte maat, zeer verschillend in oppervlakte bv 1 hond = 100 vierkante roeden, ook gevonden 1/6 morgen, 1/5 morgen

hondenslager functionaris belast met honden uit de kerk te verjagen

honderd inhoudsmaat voor zout, ca. 18500‑20000 ltr en vroeger voor graan, ca 13000‑17000 ltr. ook; oppervlakte maat,zeer verschillend in oppervlakte bv 1 (groot)honderd = 300 vierkante roeden = ca 0,70 ha, 1 (kleine) honderd = ca. 200‑240 vierkante roeden = 0,30‑0,35 haook; stuksmaat, 1 (groot)honderd = 120‑144 stuks, 1 (kleine) honderd = ca. 96‑101 stuks

hondertechste honderdste

honestas, ‑tatis F eerbaarheid

honeste eerbaar

honestus eerzaam, eerlijk, eervol

honestus eerzaam, ook: "van stand"

honestus eerzaam

honeur eer

honor eer

honor zie honeur

honoreren eren

honoris van de eer

honoris van de eer

honschot een soort wollen stof

hont zie hondook; oppervlaktemaat, 1 hont = ??

Hont 100 vierkante roeden, meestal 1/6 morgen= gemiddeld 14 ha. (oppervlakte maat maten gewichten)

hoochbailliu voorname of voornaamste baljuw

hoochgemelt bovengenoemd

hoochheerlijcheit halsheerlijkheid

hoochhuus slot, kasteel, huis van de heer

hoofdelike misdaet halsmisdaad

hooftclager de oudste, wettige mannelijke nabestaande van de vermoorde

hooftpeluw langwerpig hoofdkussen

hooftraedt vonnis van de hoofdbank

hooftrecht hoofdbank

hooftredenaere hoofdrekenmeester of ontvanger

hooftschepenen schepenen van de hoofdbank

hooftsonde zwaar misdrijf (moord)

hooftvauw zie hooftvrouw

hooftvrouw hoerenwaardin, koppelaarster

Hoog Mogende aanspreektitel Staten Generaal (Smetius)

hoogh nodich direct noodzakelijk

hooibroeck laag gelegen hooiland

hooigaffel hooivork

hooimaat oppervlaktemaat, 1 hooimaat = 1/3 gemet, ook 1/9 bunder = 0,14 ha

hooimade zie hooimaat

hoop stroomaat, 1 mande stro = 16 bundelen 10 bundelen = 1 tierlingh1 tierlingh = 10 geluyt100 geluyt = 10 hopen1 hoop = 10 geluykens

hoop (den) bij elkaar

hoorhuis collegezaal

hoorn bergtop

hoos kous, maar ook als broek gezien

hoosband kousenband

hopa a hopper, a basket

hoplocht hopakker, akkerland met hop

hoppel bont, gespikkeld

hoppevat drafkuip, 1 hoppevat = 232 gelten koren

hora ore (ora)

hora uur

hora afk.h., uur

hora uur

hora (+ rangtelwoord) ... uur

hora matutina morgenstond

hora matutina morgenstond, ochtenduur

hora secunda a prado twee uur 's middags

hora secunda a prando (Lat. prandium middagmaal)twee uur 's middags

hora tertia matutina om drie uur in de morgen

hora tertia matutina om drie uur in de morgen

hora vespertina avondstond,

hora vespertina avond, namiddaguur, avonduur

horae canonicae de kloosterachtige godsdienstoefeningen

horarius, horarium a breviary; a book of Hours

horarum uren

hordarius the keeper of a granary

hordera a treasurer

horderium a granary; a treasury

hordicium a hurdle

horen haar, hun

horisonium a clock

Horna (Westfrisiorum) Hoorn

hornagium, hornegeldum a tax on cattle

hornanus van Horn

horninc kind in overspel verwekt

hornung februari

horologiarius a clock maker

horologie uurwerk, zonnewijzer, wekker

horologium a clock; a watch

horoscopus a dial

horreeren verschrikken, afgrijzen

horreum schuur

horreum schuur

horreum schuur

horreur afschrikken

horripilatio shuddering

hortarius a gardener

hortatie vermaning

horteren vermanen, aanmanen, aanmoedigen

hortulanus tuinman, tuinier, groenteman, groenteboer

hortulanus tuinman

hortus tuin

horula a short time (dim. of hora)

hor¡reum, orreum schuur

hosa a small wooden cask

hosae hose

hosarius a hosier

hosenrat rad van een watermolen

hosenwiel zie hosenrat

hospes gastheer, later ook herbergier of waard

hospes gastheer, inwoner zonder burgerrecht, kleine boer, gast, iertapper, bierhuishouder, cafehouder, waard, herbergier, kastelein

hospes, ‑pitis gastheer, waard

hospitalaria the hostry or guest‑house of a monastery

hospitalarius a knight of the Order of St. John of Jerusalem; a hospitaller or hostillar, a monk whose duty is to attend to guests, the steward of the guest‑house; a guest‑master

hospitale, hospitalitas an inn; a guest house; a hospital

hospitare terram to enclose (?); to build a house on

hospitarius See hospitalarius

hospitator an innkeeper

hospitis van de gastheer, van de vreemdeling

hospitium a house for receiving guests; an inn, a hostel; an Inn of Court or Chancery; procuration or visitation money

hospitum gasthuis, ziekenhuis

hospitum gasthuis, ziekenhuis

hossen broek,

hostagie pand, gijzel

hostagium hostage See also hospitium and hostelagium

hostel herberg

hostelagium a lord's right of being lodged by his tenants

hostelarium See hospitalaria

hostelgier gijzeling

hostellarius an innkeeper See also hospitalarius

hosteria a ciborium, q.v

hosterium a hoe

hostia the consecrated wafer

hostiagius a hostage

hostiaratus, hostiaria the office of usher or doorkeeper, one of the minor orders

hostiarius an usher

hosticius a porch

hostilagium See hostelagium

hostillaria See hospitalaria

hostillarius an ostler See hospitalarius

hostillieit vijandschap

hostium. For ostium

hostorcus a goshawk (astur palumbarius)

hostorium a strickle for measuring corn

hostorius a goshawk

hostria See hospitalaria

hostricus a goshawk

houmes snoeimes

houtbrekere timmerman, houthandelaar

houteman houthandelaar

houtmenger timmerman

houtschat pacht voor bosgrond

houtwas hakhout

houwelijck huwelijk, getrouwd

houwelijken staat gehuwd, huwelijkse staat

houwer ploegmes

hoverdyenwille uit hoogmoed

hovetende hoofdeind van een bedook; de hemel aan het hoofdeinde van een bed

hovetlaken hoofddoek, sluier

hovetmesse hoogmis

hovetschat hoofdsom

hovetsomme zie hovetschat

hovetswere hoofdpijn

hoy droog gras

hoyken zie huicke

hoylant hooiland

hoymaent juli

hoymersch zie hoylant

Hreni / Rhena Rhenen

hrtg afk. hertog

Ht. afk. huw. akte, handtekening

htaon afk. habitation, het (be)wonen

huca a hewke, a frock or mantle

hucea housing of a horse; a gown

huchea a hutch

hucker marskramer

hudagium See hidagium

huddevetter leerlooier

huerman huurder

huflant land bij de boerderij behorend

hugia a hoy; a hutch

huiadem alhierhujadem alhier

huiades mensen van hier / hujas, hujatis (DuCange)

huicke bovenste kleed voor man en vrouw

huijsevester kwartiermaker

huikefaken duistere zaakjes

huikevaak bedrieger, oplichter

huimorgen hedenmorgen

huinuchtent zie huimorgen

huis kasteel, slot

huisanker muuranker

huisbreker inbreker

huisleggent in de kost zijn, inwonen

huisluiden boeren

huisman boer

huisprelaten heraldiekteken, paarse hoed met 6 kwasten

huisserium a ship for conveying horses

huisserius an usher

huissfrouw huisvrouw

huissier deurwaarder

huisvrou vrouw, echtgenote

huiswaerder bewaarder van in beslag genomen huisraad

huisweecke door ziekte gebrekkige lieden, arme gebrekkige lieden, levend van de bedeling en bedelen

huius van deze, van hier

huius van hier, van deze

huius of this

huius van deze, van dit; dezer, van deze maand

huius anni van dit jaar

huius communitatis scabinus schepen van deze gemeente, deken van deze gemeente

huius communitatis scabinus schepen van deze gemeente

huius folii van dit blad

huius loci van deze plaats

huius loci van deze plaats

huius loco in diens plaats

huius loco in diens plaats

huius modi van deze aard, dergelijk

huius pagi van dit dorp

huius pagi van dit dorp (streek)

huius prolis van dit kind

huius prolis van dit kind

huius zie: hic van deze

huiusmodi van deze aard, dergelijkhujades (mensen) van hier / hujas, hujatis (DuCange)

hujis zie huius

hujus zie huius

hujus communitatis scabinus schepenen van deze gemeente

hujus loci van deze plaats

hujusmodi (onverbuigbaar) deze

hulcus See hulka

huldare to plank, to put campsheathing on a bank

Huleri Heerlen

Huleri / Coriovallum Heerlen

hulka a large ship, a transport ship

hullus a hill

hulmus a holm, a meadow on a river bank, or an island

humagium a marshy place; homage

humain menselijk, beleeft

humanus beschaafd; superl. zeer beschaafd (Smetius)

humanus menselijk

humare ter aarde bestellen, begraven

humata begraven vrouw

humates begraven

humatio burial

humatio zie humates

humatus begraven

humatus begraven

humatus begraven man, begraven

humatus/a he/she was buried

humble nederig, demoedig

humilis laag, nederig

humilis laag, nederig

humiliteit nederigheid, ootmoedigheid

hummulina beer

hundreda See hundredum

hundredarius a hundredor, a juror in a case concerning land who lives in the hundred in which the land is; a bailiff of a hundred

hundredum a hundred, a division of a shire; a hundred court; payment due from a hundred; fine from the hundredors for non‑appearance at the court

hura a hure, a coarse cap

hurarius a hurrer, a maker of hures

hurdicius a hurdle; a military engine to protect the assailants of a fortress; a hoarding

hÚritage erfenis, nalatenschap, erfgoed

hurtardus, hurtus a ram

husa a horsecloth; housing

husarus huzaar

husarus huzaar

husbandrea a farmhouse; a farm

husbandus a farmer; a peasant

huscarla, huscarlius a household servant; a military retainer attached to the lord's household

huscus a holm

husebondus a husband, in the sense of economy

husgablum, husgabulum house‑tax, or rent, husgable

hussus holly

hustengium, hustengum, hustingum hustings; the Supreme Court of the City of London

Husuduna Huizen (NH)

hutagium, hutasium, hutellum, hutesium hue [and cry]

huter hoedenmaker

huterellum drift wood (?)

huurbrief huurcontract

huurgave de huur, pachtsomme

huurlinc huurder van het gehuurde

huus huis

huuschap het geld als huur betaald

huusghenoeten de andere leenmannen van ÚÚnzelfde leenheer

huusrumynghe gedwongen ontruiming van een huis

huusseel bindtouw

huuswere erf, het gebouw

huwelixman zie: hillixman

huyre huur, huurpenningen

hyda See hida

hydromellum mead

hydropicus dropsical

hydropicus waterzuchtig

hydropisis waterzucht

hydropisis, zie hydrops

hydrops dropsy

hydrops waterzucht

hyeraff hiervan

hymne lofzang

hypocrijt huichelaar, geveinsde

hypocrise veinzen

hypocrisie veinzen, schijnheiligheid

hypodidasculus ondermeester

hypoteeq onderpand, tegenpand, grondpand, vesting

hypothequeeren veronderpanden

hypothequeren vestigen, veronderpanden

hypothesis (Grieks) veronderstelling, stelling

hyprocrite schijnheilig

h³bscher ( montag, dienstag, mitwoch) maandag, dinsdag, woensdag na Pinksteren

hdel voddenraper

hker marskramer

i afk. 1


I afk. impost, belastingen

I

I afk. 1Í afk. geboren en gedoopt

i.c. juris consultis

i.c. afk. iuris consultis,rechtsgeleerde

i.c. iuris consultis, zie J

i.e. id est

i.e. afk. id est, dat is

i.u.b. iuris utriusque bacealaureus, zie J

i.u.d. iuris utriusque doctor, zie J

i.u.l. iuris utriusque licentiatus, zie J

iacens in lecto bedlegerig

iacere, iacui II liggen

‑iae coctor bierbrouwer

‑iae dispensator bierverkoper, kroegbaas

ialosie een zorgvuldige liefde

iam al, reeds

Ianuarius, Ianuarii januari, van januari

ianus januari

ib. ibidem ibid.@ ibidem

ib. afk. ibidem op de zelfde bladzijde, op dezelfde plaats

ibanum ebony

ibecillis zwak

ibernagium See hibernagium

ibi daar, toen

ibid. afk. ibidem, op de zelfde bladzijde, op dezelfde plaats

ibidem op dezelfde plaats, aldaar

ibidem aldaar op dezelfde plaats, op dezelfde bladzijde

ibidem aldaar, eveneens, op de zelfde bladzijde, op dezelfde plaats

ibidem (ibid.) in the same place

ic ik

icksaet ijkzaad, voor het ijken van schepels werd raapzaad gebruikticona, iconia an image, a figure

iconomia housekeeping

ictu sclopeti door het schot van een donderbus

ictu sclopeti door het schot van een donderbus

ictus slag

ictus slag

id dat

id dat


id est dat is

id est dat is

id. idem

idago See indago

idelplaetse onbebouwd terrein, leeg terrein

idem (vrw. eadem) dezelfde, hetzelfde

idem, eadem F dezelfde, hetzelfde

idem, eadem, iden the same

idemque en dezelfde, hetzelfde

idemque en dezelfde, hetzelfde

ideo daarom

ideo daarom

idioot ongeletterde, ongeleerde

idiote ongeleerd persoon

idololatre die aan afgoderij doet

idololatrie afgoderij

idone bekwaam

idoneare to prove innocence, to purge

idque en dat, en wel

idque en dat, en wel

idriola a holy water stoup

ieckiche wolle wol nog niet ontdaan van het wolvet

ierstcomende eerstkomende

iersten eerste

iet rechten iets straffen

ifungia cocket bread, the second best white bread

igitur derhalve, bij gevolg

igitur derhalve, bijgevolg

ignarus onwetend, niet kunnende

ignitegium curfew

ignobel onedel

ignominie naamschending, schandvlek, oneer schande

ignominiÙus schandelijk, smadelijk, naamschendig, eerloos

ignorant weet niet, weetloos, onbedachtheid, onwettig, onkundig

ignorantie onkunde, onwetendheid, onbedachtheid

ignore(e)ren onkundigzijn, niet weten

ignotus onbekend

ignotus onbekend, vreemd

ignotus onbekend, vreemd

ignotus/a unknown

IHS afk. Iesus Hominum Salvator, Jesus verlosser van het volk

Ij en y


ijkzel merkteken op gewichten

ijkzel merkteken op gewichten

ijmme zie imme

ijser harnas

ijser harnas

ijsercramer ijzerhandelaar

ijzer gevangenis

ijzer gevangenis

iken ijken, waarmerken

ikere ijker, persoon die de maten en gewichten controleert

ilius of that

ill. afk. illustissima, ‑us, doorluchtige, zeer verhevene

ill. illustrissima

illa die vrouw daar, zij daar

illa/ille die vrouw/man daar, zij daar

illaberen insluipen

illata (ingebrachte) bruidsschat, huwelijksgoed

illatie inbrengen, invoering, besluit

illatijf dat ingebracht kan worden

ille deze daar

ille deze daar, bij daar, die man daar

ille, illa F, illud N hij, zij, dat, die

ille, illa illud that

illegaliteit ongelijkheid, onwettigheid

illegitima (vr), onwettig

illegitime onwettelijk, bastaart

illegitimitas bastardy

illegitimus onwettig

illegitimus illegitimate

illegitimus onwettig

illegitimus (m) onwettig

illegitimus (vrw. ‑a) onwettig

illi aan hem/haar

illi aan hem / aan haar

illicite translated in a document of 1385, "aukewardly."

illicitus ongeoorloofd

illimitatus unlimited

illiquide onklaar, oneffen

illius van hem/haar

illius van hem

illius zie: ille van hem, van haar, van die

illud dat daar, het daar

illuderen bespotten, beguiglen ?

illÚgitime zie illegitime

illuminare to paint. (O.E. limne.)

illuminator illustrator

illusie voor de gek houden, bespotting, beguigling, scherts

illusoir bespottelijk

illustratie verlichting, doorschijining ?

illustre doorluchtig, edel

illustreren doorlichten, doorhelderen, doorluchtigen, verklaren

illustris verheven, aanzienlijk (predikaat van vorsten, hoge adel en niet vorstelijke edellieden)

illustrissimus (vrw. ‑a) doorluchtige, zeer verhevene

illustrissimus dominus (titel) zeer illustere heer

image beeld, gelijkenis

imaginair inbeeldelijk

imaginarius an image maker

imaginatio inbeelding

imagineren inbeelden

imbaere lijkbaar

imbassiator an ambassador

imbeciliteit zwakheid, onsterkheid

imbecillis zwak

imbecillis zwak

imbecillis zwak

imbesilare to embezzle

imboelen inboedel

imbreviare to abridge; to put in writing

imbricator dakpannenlegger, ticheldekker

imbricatus engrailed See engrallatus

imbroberen afkeuren

imbrocus a brook

imbueeren onderwijzen. instorten

imbulus a pentice, a penthouse

imbursare to put in one's own purse

imiteren achtervolgen, nadoen

imker bijenhouder, imker

immaculata conceptio Onbevlekte ontvangenis, 8 december

immatriculeeren inschrijven, opschrijven

immatuur onrijp

imme bijenvolk

immeabilis immoveable

immediate onmiddelig (onmiddellijk ?)

immediate rechtstreeks (Smetius)

immediatelijk eensklaps, zonder middel, onmiddellijk

immeliorare to improve

immemoriaal ondenkbaar

immense onmetelijk

immerciatus fined, amerced

immeubile onbewegenlijk, onroerend, ontilbaar

immeuble zie immeubile

imminentie zie immineren

immineren boven het hoofd hangen, genaken

imminorare to diminish

imminueeren verminderen, verkleinen

immisceren inmengen, ondermengen

immobile ontilbaar, onbeweeglijk

immoderare onmatig

immoderatie onmatigheid

immodest onzedig, ongeschikt, ontuchtigDeel met je vrienden:
1   ...   29   30   31   32   33   34   35   36   ...   148


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©tand.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina