Versie 2 februari 2017, 425. 909 woorden Versie maart 2016, 422. 200 woordenDovnload 20.67 Mb.
Pagina19/148
Datum07.11.2017
Grootte20.67 Mb.
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   ...   148

coactie dwang

coactie dwang

coadjutor medehelper

coadjutor hulpgeestelijke, plaatsvervangend bisschop of abt

coadunare to collect

coagulatorium a churn

cobba a cobloaf; a bun

cocarius a cook

coccula a coarse woolen blanket or mantle

coche reis‑ , postkoets

cocher koetsier, voerman

coconellus a cockney

cocotte gietijzeren stoofpan

coctor bierbrouwer

coctor (cerevisiae) (bier)brouwer

cocula a cogue, a drinking‑cup in form of a boat

cocus cook

cocus kok

cocus kok

cocus kok

cod. codex

codde knots, knuppel

code civil burgerlijk

codex handschrift

codex handschrift

codicil een soort van uiterste wil, zonder erven, of te onterven, testament, wilsbeschikking buiten testament

codicilaire dispositie laatste wilsbeschikking, buiten testament

codificatio repairs

codrinus poor

coeganc weiland, groot ca ¢ morgen

coegelt belastinggeld om een koe op de gemeenschappelijke veeweide te mogen laten grazen

coelebs ongehuwd, vrijgezel

coelebs unmarried, single

coelebs, zie caelebs

coelebs zie: caelebs vrijgezel, ongehuwd

coelibates ongehuwde staat

coelibatus, zie caelibatus

coelum, zie caelum

coemeterio, zie cemeterio

coemeterium, zie cemeterium

coemeterium kerkhof

coemeterium kerkhof

coena zie: cena

Coena Domini Witte Donderdag, cena domini

coenobium a convent

coere keur, handvest

coerhuus wachttoren

coermoten bijzitters

coers loop, gebruik

coeschattinge belasting naar het aantal koeien

coesmule koeienkop

coetus vergadering van predikanten

coeyemeester dierenarts speciaal voor runderen

cofa a cup

cofata a cupful

cofeoffatus a joint feoffee

coffer koffer met gewelfd dekselook; doodskist

coffera a coffer

cofferarius a cofferer

coffijmolen koffiemolen

coffinum, coffinus a coffer; a coffin

coffra, cofrum a coffer

coga, cogga a cock‑boat or coggle, a small sailing‑boat

coge besmettelijke ziekte, vermoedelijk de pest

cogele mantel met kapook; stok voorzien van een ronde kop uiteinde

cognaten alle afstammelingen in mannelijke en vrouwelijke lijn van bepaalde stamouders

cognati maternal relations:

cognati remotiores verre bloedverwanten

cognatio bloedverwantschap (van moederszijde)

cognatio bloedverwantschap (van moederszijde)

cognatio, ‑nis F bloedverwantschap

cognationis van de bloedverwantschap

cognationis zie cognatio

cognatus bloedverwant

cognatus blood relative on father's side

cognatus bloedverwant

cognatus bloedverwant, verwant van moederszijde

cognatus bloedverwant

cognatus verwant, bloedverwant uit de vrouwelijke lijn

cogniare to coin

cognitio homage; cognisance; armorial bearings

cognitor a judge; an informer

cognitus (vrw. ‑a) verwant(e)

cognitus,( ‑a) verwant, verwante

cognmen familienaam

cognomen surname

cognomen familienaam

cognoscement kennis, ofte getuigschrift

cognosceren bekennen, erkennen

cogo See coga

cohabitatio bijslaap, gemeenschap hebben

cohaeres, ‑redis mede‑erfgenaam

cohereditas mee erven

cohibe(e)ren bedwingen

cohier schatceel, blaffard, register

cohuagium a toll paid at a market or fair

cohÚritier mede‑erfgenaam, gename

coifa a coif, the head‑dress worn by serjeants‑at‑law

coigniare to coin; to stamp

coinagium See cunagium

coiuges, zie coniuges

coiuges de echtgenotes, gehuwden

cojug. cojuges

cokenboec afrekenboek voor de keukenmeester of cokenscriver

cokenmaerte keukenmeid

cokenmaget zie cokenmaerte

cokettum a custom‑house seal; a receipt for the payment of custom

cokettus cocket bread, a superior, but not the finest sort

cokilla a shell

cokinus an inferior servant

coksetus a coxswain

colarium a collar

colationeren gelijkmaken

colatorium a sieve; a colander

colde oude

colebs bastaard kind

Colen Keulen

colera a collar

colerettus a necklace

colerium a collar

colibertus a tenant in socage

colideus a Culdee

colier ijzeren halskraag

colingaria See coningeria

coll. afk. colonel, kolonel,

collactanea a fostermother

collactanea zoogzuster

collactaneus zoogbroeder

collardum See cuillardum, cullardus

collare a ruff

collarius carying a load on the neck

collata concordat komt overeen met het origineel

collateraal zijdeling, rijdeling maagschap

collaterale erfgenamen erfgenamen in de zijlinie

collaterale successie erfenis die op een zijtak overgaat

collateralen zijdelingse bloedverwanten

collateralis in de zijlijn

collateralis bloedverwant in de zijlinie

collateralis in de zijlinie (bij verwantschap), in de zijlijn, echtgenote

collateur die iets geeft

collatie het recht van benoeming geestelijke, ook vergelijking van geschriften met de oorspronkelijke tekst, ook samenvatting, vergelijking, bijpassing

collatie (

collatieon(e)eren gelijkmaken van geschriften met de oorspronkelijke tekst

collatierecht het recht van benoeming van een predikant

collatio benoeming toewijzing

collatio, ionis benoeming, toewijzing

collatio, ‑nis F benoeming, toewijzing

collationare to collate

collationeren het samen brengen, vergelijken

collationis zie collatio

collator die het recht heeft een ambt te begeven

collatum toewijzen

collatum concordat komt blijkens vergelijking overeen

collecta a collection

collectaneus a companion

collectare, collectarium a book containing collects

collecte kort gebed bij de aanvang en het einde van de mis

collecteur inmaner ?, verzamelaar, gaarder

collectie verzameling, verpachtig ?, vergadering

collector belastinginner, ontvanger van de belastingen

collector, is belastinginner

collega ambtgesel, ambtgenoot

collegiale kerk een kerk die door een kapittel van kanunniken wordt bediend

collegie bijeenkomst, gilde, geselschap

collegii seminarie

collegit/conlegit collected, compiled, often in the phrase collegit et edidit, "compiled and edited." (technische term boekdrukken)

colligeeren samenvoegen, verzamelen, concluderen

colligeren verzamelen, vergaderen

collistrigium a pillory

colloratierecht het recht om een kandidaat voor te stellen bij de benoeming van b.v. een pastoor

colluderen het samen bedenkelijk handelen, in geheime verstandhouding staan

colluerde hosen, korte kousen

collusie heimelijke verstandhouding met iemand om een ander te benadelen, samenspannen

collusie heimelijk verstand, bedrog, geheime bedrieglijke verstandhouding

collybista munter (werkman in de munt)

colobium a tunic without, or with short, sleeves; a tabard

colombier ouderhuis, ouderlijk huis

colombier duivenhuis, duivenhok

colonellus overste, kolonel

colonellus a colonel

colonia pachthoeve

colonia pachthoeve

Colonia Agrippina Keulen

Colonia Agrippina Keulen

Colonia Agrippinensium Keulen

Colonia Agrippinensium Keulen

coloniensis van Keulen, Keuls

coloniensis Keuls

Coloniensis Keuls, van Keulen

colonus boer, landbouwer, cijnsman, bouwman, kolonist, bewoner, inwoner

colonus pachter

colonus pachter

colonus (kleine)boer, keuterboer, pachter

color rhyme

colorare to rhyme

colorateur schilder

colorator verver

colorator, ‑is verver

colpicium a pole

colpo a fragment; a small wax candle

columbare a dovecote

columbaria putlog holes

columbarius a keeper of pigeons

columbella a pigeon

colustrum new milk

com. comes

comba a combe, valley

combat gevecht

combustie verbranden, brandwond, verbrand zijn

combustio trial of money at the Exchequer

combustus (vrw. ‑a) verbrand

come. afk. comme, net als, evenals, (zo)als, als het ware

comes an ealdorman; a count; an earl

comes procurator, advocatus, praefectus, slotvoogd, burggraaf (Smetius)

comes, ‑mitis graaf

comes palatinus paltsgraaf

comestio dinner

comitatio, comitatus a county; a county court

comitatu in het gezelschap van

comitatus graafschap

comitatus hornani van het graafschap Horn

comitatus, ‑us M graafschap; gezelschap

comitatus vittemiensi van het graafschap Wittem

comitatus(‑us) graafschap, gezelschap

comitis grafelijk

comitissa gravin

comitiva a company

commandare See commendare

commarchia a frontier

commater doopmoeder, meter, peet(tante)

commater, commatrix used for the relationship between one who has held a child at baptism and the mother, O.E. gomm; a godmother

commater, ‑tris meter, peettante

commatris van de doopmoeder

commemoratie een gedachtenis

commemoratio animarum herdenking van alle overleden zielen, 2 november

commemore(e)ren herdenken, herhalen, vertellen

commenda a deposit; when a benefice is given to a layman, or to a clerk for a time, it is said to be given in commendam; a commandry, a benefice in the order of the knights of St. John

commendare to lend, to deposit; to order; to put oneself under the protection of another

commendatarius one who holds a living in commendam

commendatie gebed voor de stervende of overledene ter opname bij de Goddelijke voorzienigheid

commendatitius of commendation, esp. literae

commendator commandeur, overste

commendator provincialis landcommandeur

commendatus a person who puts himself under the protection of his superior by doing voluntary homage

commende(e)ren prijzen

commensaal disgenoot, tafelgast

commensale board; diet; commons

commensalis a fellow‑boarder, fellow‑commoner

commensare to begin

commentarie verklaring, uitlegging

commentarii kroniek (Smetius)

commente(e)ren verklaren

commerans verblijvend, wonend

commerantis zie commerans

commercie koophandel, verhandeling

commergelt kosten voor een gerechtelijk beslag

commerloos gratis, zonder kosten, onbelast

commidieux geriefelijk, gemakkelijk

commigre(e)ren verhuizen, zich nederzetten

commijs bevelhebber

commine(e)ren dreigen

commis zie commijs

commisceren vermengen

commiseratie erbarming, deernis, medelijden

commisereeren erbarmen, deernis hebben

commissaris (

commissarius a commissary, one who exercises spiritual jurisdiction by commission of a bishop

commissarius gemachtigde, bemiddelaar, commissaris, plaatsvervanger, uitvoerder

commissarius belastingoplegger

commisseren zie commisceren

commissie (

commissie bevel, macht, last

commissie onder het zegel (

commissie op een blijken (
commissio opdracht, proefstuk, wedstrijd, toestemming

commissionarius one who acts by commission; a commissioner

commissione pastoris in opdracht, met toestemming van de pastoor

commissioneur boodschapper

commitie landdag, rijkdag

committe(e)ren iemand te werk stellen, bevel geven, misdoen, zondigen, bevelen, macht geven, toestaan, last geven, afvaardigen, delegeren

committeerde bevelhebbers, gemachtigde

committent lastgever, bevelgever

committeren (

committimus volle macht, is de last van de opperrechter, aan een lagere om kennis van een zaak te nemen

commodatie lening

commoditeit gemak, gelegenheid, gerijf ?

commonitie vermaning, waarschuwing

commonitio summons

commorancia dwelling, residence

commorans verblijvend te

commorans apud verblijven bij

commorans apud verblijvend bij

commorans, ‑ntis verblijvend, wonend

commorare verblijven

commorare verblijven

commorari verblijven, wonen

commorari verblijven, wonen

commothum a commote, a quarter, or some say a half of a cantred

commotie beroerte, beroering

commove(e)ren bewegen, roeren, verroeren, beroeren

commssre afk. Commissaire, commissaris

commÚmoratif ter nagedachtenis

communa common land or property; right of common; commons; a community; a fiscal regulation

communantia the communance, the folk having the right of common

communare to enjoy the right of common

communaris a fellow‑citizen

communarius, communiarius a commoner

commune gemeente

communes commons at a college or Inn of Court

communia a corporation or community

communia (pl.) commonalty; commons; ordinary business of a court

communiae commons

communiare to have right of common

communicanten deelnemers aan het avondmaal

Communicanten register register van communicanten (deelnemers aan het avondmaal)

communicantes deelnemers aan Heilig avondmaal of communie

communicare to have right of common

communicatie Verwisseling, mededeling, berading, gemeenschap

communice(e)ren ter kennis brengen, mededelen

communiceren (

communie gemeenschap

communio communie

communio bonorum gemeenschap van goederen

communio, ‑nis F communie

communis gemeenschappelijk; gewoon

communis gemeenschappelijk, gewoon

communis aqua gemeenschappelijk water

communis clericus common clerk, or clerk of the commons, now called town clerk

communis pasture common of pasture

communis plaetsa openbare plaats, ‑ gebied

communis platea openbare weg

communis septimana de week na St. Michaelisdag (29 september)

communista gemeentedienaar

communitas commonalty; sometimes all the citizens, but in this case usually communitas civium

communitas gemeente

communitas gemeentegronden, gemeente

communitas civitatis the commonalty of the city, the court or council

communitas, ‑tatis F gemene gronden, gemeente

communitatis zie communitas

commutatie verwisseling

commutatio handel (Smetius)

commutativa vergeldende

commutator wisselaar

commutator wisselaar

commute(e)ren mangelen,ontbreken, wisselen, veranderen

comortha a collection, especially that made at marriages, and when a priest said his first mass

comothus See commothum

comp. afk.compagnie, gezelschap, groep‑ personen, ‑ militairen

compact verdrag, verding, verbond

compactor (librorum) (boek)binder

compagator a suffragan bishop

compagnie gemeenschap, maatschap, vergadering

companagium anything eaten with bread; the right of having meals together

comparacie, gelijkenis

comparant (

comparare kopen

comparare verschijnen

comparare verschijnen, kopen

comparare verschijnen; kopen

comparatie vergelijking

compare(e)ren verschijnen, zich vertonen

compareerden zie compareren

comparere to appear

compareren verschijnen voor het gerecht komen, ook gelijkenis vertonen

compareren (

comparerende verschijnen voor een schepen (en), notaris of rechter

comparicij vergadering, bijeenkomst

comparitie bijeenkomst, vergadering

comparticeps, compartionarius a copartner

comparuit als iemand een ander in een rechtzaak betrekt, en zelf niet verschijnt, dan verkrijgt den gedaagde verlof van het hof, en condemnatie (veroordeling) van de kosten door hem gemaakt, ten laste van de aanlegger

comparuit pro me he/she appeared before me

comparus verschenen (voor de ambtenaar bij aangeven overlijden)

compas passer

compassare to compass

compassi medelijden, mededogen, deernis

compassio Mariae vanaf 1727 de vrijdag voor goede vrijdag

compater a godfather

compater peetvader, peter, peetoom

compater doopvader, peet(oom), peter

compater godfather

compater, ‑tris peter, peetoom

compatibel medelijden, gedoogd, ergens wel mede overeenkomend

compatris van de doopvader

compausare to cease, to rest

compellare to cite; to accuse; to compel

compellativus an accuser

compelle(e)ren toedrijven ?, aanklagen, aanspreken, dwingen

compendieux(s) beknopt, kort

compensatie vergelijking, vergelding, als men het een tegen het ander afweegt

compensatis expensis met compensatie van de gerechtskosten, die beide partijen van elkaar hebben geeist, maar die tegen elkaar wegvallen

compense(e)ren het een tegen het ander afwegen of weergeven, de ene schuld met de andere vergelijken

compertorium a judicial inquest in the civil law made by delegates

compestralis See campestralis

compestratus See campestratus

compete(e)ren behoren, aangaan, schuldig zijn, toebehoren

competens in domo , area, horto ac hereditatibus toekomend in een huis, erf, tuin en de erfgoederen

competent redelijk. ook tot handelen bevoegd, behoorlijk

competente voldoende

competenten regter dagelijkse en onderhorigen rechter

competentie behoorlijkheid, onderhorigheid

competere, competivi, competitum III toekomen

competeteur dat men samen met een ander begeerd

competieren rechtens toekomen

competitum zie competivi

competivi toekomen, toebehoren

compitatio gradum bereken van de graad van verwantschap

complace(e)ren believen

complainte klacht

complectorium, completorium compline, about 7 p.m.; supper

completorium het laatste gebed uur in een klooster aan het einde van de dag

complexie aart, gesteldheid

complicatorium a counting board, a counter

complice makker, medepleger van enig kwaad, mededader, medeplichtige

complimenten eerdienstigheid, dienst‑reden, gedienstigheid

complotte(e)ren het samenstaan, het samenspannen

compone(e)ren maken

compornus wat men ô te samenö beloofd

comporte(e)ren gedragen

comportement handel en wandel, gedrag

compos + gen. beschikkend over

compos + gen. in het bezit van

compose(e)ren schikking tot afkoop van straf

compositeur ontwerper en vastleggers van de minnelijke schikking

compositie wat men gemaakt heeft, een maaksel

compositor calopodiorum leestmaker

compositor calopodiorum boot tree maker

compositor calopodiorum leestmaker, houten schoenvormmaker

compositor vaginarum wapenschedenmaker

compostiare to manure

compostum manure

compotus an account

comprehenderen in een trekken, begrijpen, bevatten

comprehensie bevatting, begrijpen

compres in een gedrongen, geperst

comprivignus medestiefzoon

compromis toezegging, verblijf, belofte

compromitte(e)ren toezeggen, verblijven, overgeven

comptista an accountant

comptoir rekenkamer, schrijfkamer, bank, wissel, kantoor

comptoire secretariaat, schrijfruimte, archief

compulsie het samendrift ?, aandrijving, dwang, drang

compulsoir mandement. een bevel tegen geweigerd recht, en geleden overlast, dwangbrief

compurgator one who swears to another's innocence

computare rekenen

computare rekenen

computare rekenen

computatie rekening, toerekening, aanrekening

computatorium a counter, a reckoning board; the Counter, the name of two prisons in the Poultry and Wood Street

computeren toerekenen, aanreken, rekenen

computoria a counting‑house

computorium See computatorium

computorum rotulator a comptrollercomputus rekening; ook berekening Paasdatum

computus an account

compy kopie

comtabel aansprekelijk, schuldig, telbaar

comte graaf

comtesse gravin

comtoir van den ontvanger kantoor (te Delft) dat belast was met het centrale beheer van de pastoriegoederen op het platteland van Holland

comtÚ graafschap

con(e)stabularius politieagent, bewaker

con(e)stabulus politieagent, bewaker

con(n)ubium huwelijk

conalis murus a gable wall

concederen verlenen, gunnen, toegeven, toestaan, bewilligen

concedo toestaan

concelamentum concealment

concelare to conceal

concelatio concealment

concelator a concealer, a man who finds out concealed lands

concepta est she was pregnant

conceptie ontvangen

Conceptio Mariae Maria Ontvangenis, 8 december

conceptus/a/um conceived

concere, zie concedo

concernere to belong; to concern

concerneren betreffen, aanbehoren

concertatien strijding, het samenstrijding ?

concessie zie concedo,

concessio, ‑ionis afstand

concessio, ‑nis F afstand (die men doet)

Concessio(nis) afstand (doen)

concession funÚraire familiegraf

concides felled trees

concilie vergadering

concilium concilie

concilium concilie

concilium concilie

concilium tridentinum het Concilie van Trente

conciliÙren bevredigen, verzoenen

conciperen begrijpen, voornemen

concipiÙren concipiÙren, begrijpen, ontwerpen, opnemen

concitoyen, medeburger,‑ es

concitoyenne medeburgeres

conciÙntie geweten

conciÙrge hofwachter, stadhuisbewaarder

conclave a parlour

concludendo zie concluderen

concludendo een gevolgtrekking makende, besluitende

concluderen (

concluderen de zaak in rechte aanleggen, besluiten

concluderen, concludendo een gevolgtrekking maken, besluiten, eendrachtig maken, vaststellen

concluderen in regten de zaak op alles besluiten, zonder nadien iets meer over te leggen, en op 't overlegde recht verzoeken

conclusie slot, besluit

conclusie (

conclusie in regten een korte stelling en de grond waarop het proces werd gevoerd

concordantie eendrachtigheid

concordantie overeenstemming

concordare overeenkomen (kopie met origineel)

concordare overeenkomen (met het origineel)Deel met je vrienden:
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   ...   148


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©tand.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina