Versie 2 februari 2017, 425. 909 woorden Versie maart 2016, 422. 200 woordenDovnload 20.67 Mb.
Pagina15/148
Datum07.11.2017
Grootte20.67 Mb.
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   148

boffertpanne met klemmen af te sluiten ijzeren pan

bog afk. bourgeois, burger, iemand uit de middenklasse

boga budge, lamb fur

bogeschote maximale afstand voor een afgeschoten boogpijl

bogetta a budget

bogger schavuit

bohÚmien, zigeuner(in)

bohÚmienne zie bohÚmien

boi boei


boia See buia

boisiare to rebel

boissellus a bushel

bokel borstwapen, knop op schildook; versiersel b.v. gesp, haarspeld

boker dorsvlegel voor vlas, koren etc.ook; stamper, beuker

bokorammus buckram

boksen broek

bol inhoudsmaat, 1 bol = 1,7 ltr

bolare to play at bowls

bolcraen zie bocraen

boldagium, bolhagium a cottage

bolengarius a baker

boleren vrijen, minnen

bolkruis heraldiekteken, verkort kruis met bollen aan het eind, wordt ook appelkruis genoemd

bolla a bowl; three‑quarters of a pint; a boll, 6 bushels

bolletkijn mutsje, kalotje

boloninus a boloner, an Italian gold coin of two kinds, old boloners and Papal boloners, bearing on one side the Resurrection, on the other St. Thomas the Apostle of India or Mary Magdalene, the former being slightly more valuable

Bolsverda Bolsward

Bolsverda Bolsward

bom blikkenbierkan

bombaerde oorlogswerktuig om stenen mee te slingerenook; een muziekinstrument

bombarda, bombardus a cannonbombarda geweerschot, schot

bombardarius gewerenmaker, bliksmid

bombardicus buksschieter, schutter, kolvennier

bombardus buksmeester, kanonnier

bombare zie bombaerde

bombazijn geweven stof, waarvan de inslag van wol is en de schering van zijde, vooral voor werkmansondergoed

bombex, ‑bicis katoen

bombicina a hacqueton, a jack, a quilted tunic

bombicinator zijdewever, zijdewerker, brocaatmaker, bombyx

bombicinator zijdewever, brokaatmaker, zijdewerker

bombosus noisy

bombycinium padding

Bommelia Zaltbommel

bon buurt, wijk

bon henri brave Hendrik

bon papa grootvader

bona goederen, have, een boedel

bona fide te goeder trouw

bona hereditaria erfgoederen, stamgoederen, stokgoederen

bona materna goederen van moederszijde

bona minorum goederen die aan een minderjarige toebehoren

bona paterna property on father's side

bona valentia annuatim circa ... goederen die jaarlijks ongeveer opbrengen ...

bonarium bunder; ook bunuarium en andere spellingen in Niermeyer

boncha a bunch; a bank

bondagium villenage; slavery; a tenement held by a villein

bondemannus a bondman

bondich zie bundichts

bondieuserie femelarij ?, bigotterie, kwezelarij

bondus a serf; a slave

bonetten muts, bonet

bongaert boomgaard

bonge trommel

bongeler trommellaar

bongelersche trommel bespeelster

bonger trommelslager

bonget valies, koffer

boniche (jong) dienstmeisje

bonne maman, grootmoeder

bonnetmaker hoeden en petten maker

Bononia Bologna

bonus goed; bona ook: goederen

boo deurwaarder

boodschap lastgeving

boom grens, bodem, grondslag

boom (te) aan de galg

boomhouder tolboomhouder, inner van de tol

boomhouwer zadelboomhouder, maker van zadels

boonganger (rijk of in aanzien) burger die aan de magistraatsverkiezing mocht deelnemen

boonheer magistraat (gekozen tijdens de magistraatsverkiezingen)

boonlote loting met bonen, o.a bij de magistraat ‑verkiezing. Met witte en bruine bonen

boonmael maaltijd die na de magistraatsverkiezing werd gehouden.

boonman zie boonheern

boorch zie borch

Bop. afk. beau‑pÞre, schoonvader

borachia an erection for fishing See burochium

borch kasteel, burgt

borchmeester burgemeester

borchrinck ijzeren ring aan de poort van een kasteel.

borchwerck leenherenwerk, werk dat men moest verrichten voor de leenheer

borda a plank; a hut; a small farm

bordagium tenure by which bordarii hold

bordaria a cottage

bordarius a cottier; also probably a farm‑labourer living at the farm‑house; a table servant; an inferior domestic servant

bordeel hoerhuis

bordeelbok hoerenloper, bordeelbrok

bordehouwer houtsnijder

bordellus a small house

bordemande draagmand, vismand

bordoen orgelpijp

bordus, bordum a board

borech zie borch

borg toeverlaat

borgbrief akte van borgtocht of indemniteit

borge hij die zich garant stelt

borge zie borch

borgemeesterscap zie borghermeisterscap

borger zie borgeren

borgeren, burgers

borgerscap bescutten het burgerschap behouden zonder schade te lijden

borgerschap waarborg

borggrave kasteelgracht, slotgracht, burgtgracht

borghermeisters‑cap het ambt van burgemeester

boriens, borientalis north

borne grenssteen, grenspaal, paal,

borrelwacht nachtwacht

bors schatkist

borse zie beurse

borsse (leere) leren beurs, geldbuidel van leer gemaakt

borsten breken, barsten

borstkerse kaars voor dode

borstlap lap op de boezem gedragen door vrouwen

borstpels kledingstuk op bovenlichaam gedragen

borstrok onder het hemd gedragen kledingstuk

borthouwer zie bordehouwer

bortspiker spijker voor vloerplanken

Borussia Pruisen

Borussia Pruisen

bos hoeveelheid, 1 bos = 104 stuksook; osook; wapen, musket, geweer, roer

bos os

bosboom taxis, palmhoutBosc... zie: Busc..

boscagium food which trees yield to cattle, as mast and acorns

boscar See bostar

boscarium a wooden house; a cowhouse

boscarius a woodman

boschcolen houtskoolBoscoducem 's Hertogenbosch

Boscoducum / Bindrium 's‑Hertogenbosch

boscus a wood

bosia, bausia treason, felony

bosiare, bausiare to rebel

boskool zie boschcolen

bosonus a weapon, perhaps an arrow See buzo

bospoederhuus kruitmagazijn

bospoermaker buskruitmaker

bosquet bosje, bossage

bossaen schapenleer

bossekruit buskruit

bossen stoeien, stompen, wegduwen

bostar, bostarium a stable for oxen

bostarius a gravedigger

bostel resten van bierbrouwerijen, veevoer, afgewerkte mout

bostio a cattle driver

bota, botta a boot; a bunch; a bundle; a bottle (of hay)

bÔtard bastaard, onecht

botbrief oproepingsbrief

botdrager betaalmiddel, 1 botdrager = 36 schilling

botellarius a butler; a bottle maker

botelleria a buttery, or butlery

botellus a bottle; the stomach

boten boeten

botergulde pacht betaald met boter

boterlepel houtenlepel om boter uit de boterton te scheppen

boterpacht zie botergulde

botersmout botervet

botescarlus a boatman

botha a booth

bothagium payment for permission to erect boots at fairs and markets

bothena a barony, lordship

bothna, buthna a park for cattle

botillum a boltell. i.e. a round moulding or bead; a small shaft in a clustered column

botje betaalmiddel, zilveren munt in Brabant

botjesmaat graanmaat, 1 botjesmaat = 0,32 ltr.

boto a button

botonare to button

botracium a buttress

botrus a cluster

botta See bota

botte domkop

bottelerie spijskamer

bottelier schafmeester, keldermeester

bottellaria See botelleria

botten vals spelen bij dobbelen

botter boter, maar ook; valsspeler

bottertanden voorste tanden

bottier laarzenmaker

botting een soort belasting die betaald moest worden bij het (werk)bezoek van de graaf aan het dorp. meestal hield hij er dan gelijk een rechtszitting

botularius worstmaker, worststopper, worsthandelaar

botularius worstmaker, worststopper, worsthandelaar

botularius sausage maker

Bouces de la Meuse de monding van de maas

boucher slager, beul, wreed mens

bouffon nar, hofnar

bouge krot, kot, hok

bouget een maal, een lederen zak, reiszak

bougette leren reiszak

bouille melkbus

bouilleur (brandewijn)stoker

bouleau berk

boulet (kanon) kogel

boumaent hooimaand

bouman landbouwer, boer

bounda a boundary

bouquetin steenbok

bourbier modderpoel

bourdeel bordeel

bourg groot dorp, stadje

bourgade dorpje, gehucht

bourgemaitre de la commune burgemeester van de gemeente

bourgemestre burgemeester van de gemeente

bourgeois inwoner, inwoonster v. dorp of stad, poorter

bourgeoise zie bourgeois

bourgeoisie poorterschap, poorterrecht

bournen erfpalen

bourreau beul, scherprechter

bourrelier zadelmaker, leerbewerker gareelmaker,

bourse beurs

bouseux boer

bouw oogst

bouwambacht landbouw

bouwen boven rok

bouwen kledingstuk voor vrouwen, meestal van kostbare stof

bouwknecht boerenknecht

bouwlien boeren

bouwman boer

bouwvrouw boerin

bovarius an ox‑herd

bovata terrae an ox‑gang

bovelinck hoogstammige fruitboom

boven in weerwil van

boven recht meer dan het recht vereist

bovenkiel over de kleding gedragen kiel

boveria, boverium a cattle‑shed

boves ossen

bovetta a heifer

bovettus a steer, a young ox

boviculus a young ox, but not the same as bovettus

bovina a stable for oxen; a cow‑house

bovinÚ rund

bowman boer, landbouwer

bozetum cowdung

BR afk. Bataafse Republiek

Br. afk. brumaire, maand van de nevels

braadlepels diepe lepels om vet te scheppen

braaister boetster van visnetten, hersteld visnetten

braak omgeploegd land dat men onbebouwd laat liggen

braakliggend braakliggend gedurende een jaargetijde

braakvruchten waarschijnlijk kleine tiendvruchten

braauwspiker gesmede spijker

Brabantia, ook Bracbantum, Bratucpantus Brabant

brabanþon, Brabander

brabanþonne Brabantse

braca terrae a ridge of earth, a balk. (Fr. braye.)

bracalia breeches

bracco a brache, a small hound; often means a bitch

bracelettus diminutive of bracetus

bracenarius a hunstman

bracetus, bracheta a brachet, a hound for hare and fox, a beagle (?)

bracha a cloak See bracco

brachanum a carpet (?)

brachet Juni

brachia some fixed fishing engine

brachiare to brew

brachiata an armful; a fathom

brachinum a kneading trough

brachmond zie brachet

braciare to brew

braciatorium a brewhouse

bracinum a brewhouse; a brew

braconarius See bracenarius

bractearius goud en zilversmid

braelli breeches

braesium malt

bragade bluf

bragetum bragwort, or bracket, a drink flavoured with honey and spice

bragmannus a robber, marauder

brak heraldiekteken, hondenkop(pen) met hang of flaporen en uithangende tong

braken radbraken

branche ainÚe oudere linie, oudere tak

branda, brando a torch

brander brandstichter,ook; brandijzer, haardijzer

brandereel loden, ijzeren of stenen bol die rond geslingerd werd om iemand te verwonden

brandewynsvatie brandewijn vaatje

brandhaak ijzeren haak aan lange houten steel

branding brandhout

brandium buckram

brandones the first week in Lent

brandonis vel brandonum dies the first Sunday in Lent

branis brawn, muscle

brannus a fish, probably a bream (abramis brama)

brantmuer gemeenschappelijke muur tussen 2 woningen of buitengevelmuur, deze mocht geen houten ‑ en leem ‑ (klei) delen bevatten

brantpalen palen welke de uiterste grenzen aangaven van iemands eigendom of gebied

brantroede haardijzer, waarop het brandhout lag

brantsack natte met graan gevulde zak voor op de rug bij het blussen

brantschat geld waarmee de brandstichting en plundering werd afgekocht

brantteecken brandmerk, meestal op de schouder van een veroordeelde tot brandmerken

brao a ham; a gammon, possibly a misreading of baco

bras. afk. brassier, brouwer

bras(s)elet armband, ook; braceletgespen

braseum malt

brasiare to brew

brasiaria a malthouse; a brewerybrasiator moutmaker, a maltster; a brewer

brasina a brewhouse

brasinagium brewing

brasinum the quantity of beer brewed at one time

brasium malt

brasorium a brewhouse

braspenning munt 17e‑18e eeuw, gelijk aan 20 penningen, betaalmiddel, 1 braspenning = 1stuiver en 8 deniers, ook; 1/40 van een Philippus daalder

brassata a measure of 6 feet

brattea a leaf of metal, foil

Bratucpantus Brabant

brautkind een voorkind, een kind geboren voor het huwelijk

brauwer zie caulcer

braveren trotsen?

bravium a prize

brax(i)ator brouwer

braxare brouwen. Spanoghe: braxatorium: bierbrouwerij (Smetius)

braxator brouwer

braxator brewer

braxator, ‑is brouwer

braxiator brouwer

brazeel zie braselet

brcgd. afk. brigadier

bre (10) afk. december = 10e maand van het Romeinse jaar, (dat begon op 1 maart), vaak aangeduid met een ô Xö> zie ook bij ber.

breca half a virgate (Worcester Priory Reg.)

brecca, brecka a breach See also braca

brechia See braca, brecca

breck (bij) (bij) verstek

bredanus van Breda

bredanus van Breda

bredna a bream

breem brandbaar droog struikgewas

breidel toom, teugel

breidelmaker teugelmaker

breidentag pap dag, 1 februari

breidschead hulpstuk voor het breien

breidschede hulpstuk bij het breien

breidura embroidery

breineloos krankzinnig

breiser passementmaker

breisna wethers

breke braakliggend land,

brella starch

Brema Bremen

Brema Bremen

breme traliedeur

bremia a bream

bremium bran

bremulus a bream

brenagium a rent paid in bran, for the feed of the lord's hounds

brenna, brennia a bream (abramis brama)

brennium, breno bran

bresmia, bresna, bresnia bream

bretaschia a stockade

bretechia, bretesca a stockade

brethachia a stockade

brethachiare to fortify with stockades

bretnia a bream

breuck zie broke

breucken boetes, misdoen

breucker overtreder, misdadiger

breuckmeester persoon belast met het innen van de boetes

breucksalich die de boete moet betalen

breuke zie broken

breuken vergrijpen

breve brief

breve a writ

brevi in het kort

brevi in het kort

breviarium a breviary

brevier een kort begrip, een kort inhoud

brevigerulus one who carries and serves writs

brevis kort

brevis kort

brevis kort

brevis a brief

breviteit kortheid

brevitor a writer of writs

breyer mandenmaker

breyf brief

breyneloos krankzinnig

bria a liquid measure

brianneum servitium same as brenagium (?). (Selby Coucher, f. 122b.)

bricksteen baksteen

Brida Den Briel

Brida / Briela / Helium Den Briel

brieder brouwer

brief akte of oorkonde, vaak vooraf gegaan door de naam van de maker b.v. schepenbrief

briefgelt kosten van een wettelijke akte, legeskosten

brieflesing vonnis tot inbeslagneming verleend na inzage van de schepenbrief

Briela Den Briel

brieve akte of oorkonde, vaak vooraf gegaan door de naam van de maker b.v. schepenbrief

brieve van ondertinge in forma officiÙle benoemingsbrieven

brieven van þedio brieven van boedelafstand te mogen doen

briga contention; tumult

brigand schurk, boef, ook; licht bewapende soldaat

brigandage dieverij, roverij

brigandinarius on officer in command of a brigade

brigandine borstharnas

brigant zie brigand

brigata a brigade

Brigittensis a nun of the order of St. Bridget

brijeeren bewerking van lakenstof

brijman betaalmiddel, zilveren munt geslagen te Tricht, waarde onbekend

brijmannen zie brijman

brijn pekel

brijselet zie braselet

briman zie brijman

brincsprake behandeling van een zaak op de brink, meestal een plechtige behandeling

briqueterie steenbakkerij

broca a tap See brocha

brocagium, broccagium a broker's hire; brokerage

brocatus stitched See brocha

broccarius, broccator a broker

brocella a wood

brocellum brushwood

brocha, broccus an awl; a packing needle; a spit

brochage met goud , zilver of zijdedraad bestikken

broche (braad)spit

brocheur brokaatwever, weefster

brocheuse zie brocheur

brochia a pitcher

brochÚ geweven stof, brokaat

brochus a stick of eels, i.e. 25

broculator a brewer

brodecnecht inwonende knecht of bediende

brodeuse borduurster

brodich die bij iemand inwoont en in de kost is

brodiellum brewet, pottage

brodium broth

broeck moeras, drassig land, ook; land dat jaarlijks onderloopt en begraast kan worden

broeckage weiden, beemden

broeckighen (in iet) zie brokigen

broeckilie korte broek

broederdeel het uit een erfenis aan een broer toekomend deel

broedersone neef

broek zie broeck

broeke zie broke

broeken inne gelegen zijn (daarà.) waarmee het betalen van broken (geldboeten) gemoeid is

broeken sliten bij vonnis geld boeten uitspreken

broekich vinden (enen) iemand bij vonnis aan een misdaad schuldig verklaren

broekland weiland

broeteter kostganger

broetjong broodmes zonder scherpe punt

broetzaet gemalen koren waar brood van werd gebakken

broidare, broiderare to embroider

broikaftich zie broocaftich

broike zie broke

broitgesinde huispersoneel, bedienden

broke. een handeling, waardoor de rechtsorde, de "vrede" gebroken wordt

brokelic strafbaar, schuldig aan strafbaar feit

broken inbreuk maken op de rechtsorde, strafrechtelijke overtreding

brokenn geldstraffen

brokettus a brocket, a stag in its second or third year; but in Cl. R. 21 Hen. III. m. 12, the word is applied to damos, i.e. fallow deer

brokigen (in iet) een wet door een misdaad overtreden

brollium wood, esp. for game

broncheria Palm Sunday

brongrõber putten ‑ bronnengraver

broocaftich schuldig aan een broke (vergrijp)

broocedich meineedig

broocmeester boetmeester belast met straffen van vergrijpen en het innen van de boeteook; ceremoniemeester

broodtbidder bedelaar

broodzetting de prijs en het gewicht van brood zoals dat door het Rijnlandse bestuur werd vastgesteld omstreeks 1800

broot bidden bedelen

brootbagaert lekenbroeder die met bedelen zijn brood verdient

brootbedelaer zie brootbidder

brootbidder bedelaar

brootcoren tarwe

brootse breekijzer

brootstal broodkraam op de markt

brootsusterhuus oude vrouwenhuis

brossus bruised

broussaille struikgewas, struiken, kreupelhout

broussailleux met struikgewas bedekt

Brouwari portus Brouwershaven

Brouwari portus / Bruvenhavia Brouwershaven

bru schoondochter

bruarium heather heath ground

bruchstein‑schneider steenhouwer

brudatus embroidered

bruek vergrijp, misdrijf

brueke. zie broke

brueken zie broken.

bruel beemd, weide

bruera heath

bruetkijste bruidskist, kist met de uitzet van de bruid

Brug zie Brugae

Brugae Brugge

Brugae (Flandorum), Brugis, ook Brudg... Brugge, te Brugge

Brugis zie Brugae

bruiden beslapen, ook; verkrachten

bruidje bedoeld wordt een communicantje wiens tooisel geleek op dat van een bruid

bruier plaaggeest, duivel

bruijckt door gebruikt door

bruikweer hofstede, pachthoeve

bruilletus a small coppice

bruillium See brollium

bruin heraldiekteken, kleur bruin, aangeven door verticaal gekruiste arcering

bruisdatus, brusdatus embroidered

bruitwech mestweg

brullium See brollium

brum. afk. brumaire, nevelmaand

brumaire oktober, nevelmaand

brumillus a bream (abramis brama)

brunda a stag's horn

brunet fijne donkerkleurige stof

bruneta See burneta

brunus brown

bruscare to browse

bruscia a wood

bruscus brush; broom plant; a beehive

brusque stuurs, bars, haastig

brussura, brusura a bruise

brustschneider korsettenmaker

brusua, brusula browse; brushwood

brutaal onbeschoft, beestachtig

bruucware het in gebruik hebben van gebouwen, stallen etc. maar niet in eigendomook; de levende have waar mee het landbouwbedrijf werkt

bruucwere het bezit van een vast goed als gebruiker

Bruvenhavia Zie Brouwari portus

bruwet tweewielig landbouw kar met klein extra wiel

bruwette vervoeren

Bruxellae Brussel

Bruxellae, Bruxellis Brussel, te Brussel

bruxellensis Brussels, van Brussel

bruxellensis van Brussel

Bruxellis zie Bruxellae

bruycker gebruiker

bruyken zie: broken.

bruynswert pikzwart

bru¯tag woensdag voor de laatste drie‑eenheidzondag

brycksteen baksteen

BS afk. burgerlijke stand

bubulc(ulari)us koeherder, ossendrijver, ossenhoeder

bubulcularius zie bubulcus

bubulcus oxen drover

bubulcus koeherder, ossendrijver, ossenhoeder

buc(c)inator hoornblazer, trompetblazer

bucca, bucia See bussa

buccare to puff

buccinator hoornblazer, trompetblazer

buccula See bucla

bucecarlus a boatman

bucellum a leather bottle

bucetum a cattle stall

bucinator zie buccinator

bucinator trumpeter, horn blower

bucla a boss; a buckle

buclarium a buckler

bucula a buckle

buculus the rim of a shield

buda a mat

budel beul

budelkist zie buidelkist

budellus See bedellus

buele verwante

buer een bewoner van het platte land

buerman. rechtsprekende in het burengerecht.

buerrecht de rechtspraak van de buren

buersprake vergadering van de gehele burgerij

bufetum a board, a cupboard

buffa a large ship (error for bussa?)

buffel beul, scherprechter, wambuis

buffet rechtbank, rechttafel

buffon Poetsenmaken ( grappemaker)

bugerannum buckram

buggerie ketterij, sodomie

bugo a stump, a log. (Fr. buche.)

bÚguine begijn(tje)

bugula a buckle

buhurdicium a tournament

buia, buio the two parts of a fetter

buick ghebroken huwelijk is ontbonden b.v. door overlijden

buidelkist meelkist

buiingen beschoeiing

buijeren, burgers

buiklust vleselijke begeerte

buillo See bullio

buiskool witte kool

buitellaartje inhoudsmaat van botervat, 1 buitelaartje = 1/4 kinnetje =9,36 kg

buitendach buitengewone rechtszitting

buitenijen het terrein buiten de stadsmuur, dat tot het stedelijke rechtsgebied behoordeDeel met je vrienden:
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   148


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©tand.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina