Versie 2 februari 2017, 425. 909 woorden Versie maart 2016, 422. 200 woordenDovnload 20.67 Mb.
Pagina145/148
Datum07.11.2017
Grootte20.67 Mb.
1   ...   140   141   142   143   144   145   146   147   148

quant.suff. quantum sufficit

Quart. quartanus (collega)

Quedl. Quedlinburgensis

Quint. quintanus (collega)

quot. quotidie

qu.l. quantum libet

quot.o.s. quoties opus sit

Qu.ur. quaestor urbanus

Qu.urb. /qu.urb./ quaestor urbanus

q.v. 1. quantum vis; 2. quantum volueris; 3. quod vide /videas/

Q.V.A. Qui vixit annos

QV.I.D. Quod Veritas Infinita dirigat

R

R. 1. radix; 2. recipe; 3. rector; 4. recuperatus; 5. reddit; 6.redemptio; 7. redemptor; 8. reficiendum; 9. Regiomontanus (< Konigsberg); 10. regina; 11.

regius; 12. regnum; 13. religiosus /-a/; 14. reparatus; 15. requietorium; 16. respondens

/responsurus/; 17. respondetur; 18. responsum; 19. respublica; 20. restauratus; 21. restituit;

22. restitutus; 23. resurrectio; 24. reus; 25. reverendissimus; 26. reverendus; 27. reverentia;

28. revisor; 29. rex; 30. ritus; 31. Romanus; 32. Rufus; 33. Russia; 34. rusticus

R. /r./ 1. rectus; 2. remissio; 3. requiescat

r. 1. ratus; 2. rectius; 3. relatio; 4. res

r /r°/ recto

RA. 1. respondens /responsurus/ auctor; 2. Reverendissima Amplitudo

RA. ac Ampl.D. Reverendus Admodum ac Amplissimus Dominus

RA.D. Reverendus Admodum Dominus

Rad. radix

R.adm.P. Reverendus Admodum Pater

R./E.D.E.D. Requiem aeternam dona ei Domine

RAmpl.T. Reverendissima Amplitudo Tua

RA.P. Reverendus Admodum Pater

RA.P.M.F. Reverendus Admodum Pater Magister Frater

ras. rasura

RA.T. Reverendissima Amplitudo Tua

Rat. 1. ratificatum; 2. ratiocinator

Ratisb. Ratisbonensis (< Regensburg)

Rav. 1. Ravennas; 2. Ravennatium

R.B. 1. Regiomontanus Borussus; 2. Rex Bohemiae; 3. Rex Borussoram

R.B.Sup.Canc. Regis Bohemiae Supremus Cancellarius

R.C. 1. Reficiendum curavit /curaverunt/; 2. Regia Celsitudo; 3.

Restitui curavit; 4. Rosae-Crucis (Fratres); 5. Roseae Crucis (Fratres)

R.CA. 1. Regii Consistorii Assessor; 2. Reverenda Camera Apostolica

R.C1.T. Reverendissima Clementia Tua

R.C.T. 1. Reverendissima Celsitas /Celsitudo/ Tua; 2. Reverendissima

Clementia Tua

R.C.V. Reverendissima Celsitudo Vestra

R.D. Reverendus /-dissimus/ Dominus

R.D.D. Reverendissimus Dominus Dominus

R.D.&E.V. Reverendissima Dignitas et Excellentia Vestra Rdi Reverendi

R.D.M. Reverendissimus Dominus Magister Rdmus

P.F. Reverendissimus Pater Frater Rdo Reverendo

R.D.P. Reverendissimus Dominus Pater

R.D.T. Reverendissima Dignitas /Dominatio/ Tua Rdum Reverendum Rdus

Reverendus

R.D.V. Reverendissima Dominatio Vestra

R.E. 1. Requietorium elegit /erexit/; 2. Romana Ecclesia

Rec. recipe

rec. 1. recens; 2. recensio; 3. recensuit; 4. receptio; 5. receptus;

6. recordatio

RE.C.H. Requietorium ei curavit heres

recit. recitavit

recogn. recognovit

rec.par. recenter paratus

Rect. 1. rector; 2. rectoratus

RectAdm. rectoratus administrator

Rect.&Prof.Publ. rector et professor publicus

rect.sem.dioec. rector seminarii dioecesiani

Rect.Univ. rector universitatis

Rect.Univ.deleg. rector universitatis delegatus

Red Redemptorista (fCSSR)

Ref. /ref./ reformatus

refer. referendum (ad

refer.)


Referendarior.Utr.Sign. referendariorum Utriusque Signaturae

(decanus)

Reform. /reform./ reformatus

Reg. 1. regens; 2. regina; 3. regio; 4. regis; 5. registratus; 6.

regius

Reg.Acad.Scient.Berolin. Regia Academia Scientiarum BerolinensisReg.Al.Sch. regens alumnorum scholae

Reg.Boruss.Soc.Scient. Regia Borussa Societas Scientiarum

Reg.Cath.Gymn. Regium Catholicum Gymnasium

Reg.Consist.Assess. regii consistorii assessor

Regim. regimen

Registr. 1. registrator; 2. registratus

Reg.Mart. regina martyr

Regn.Pol. Regnum Poloniae

Reg.PoI.Cancell. Regis Poloniae cancellarius

Reg.Pr.Pol. Regius Princeps Poloniae

Reg.Soc.Angl. Regia Societas Anglica

Reg.Univer.Vratisl. Regia Universitas Vratislaviensis

Reip. reipublicae

Reip.Synd. reipublicae syndicus

Reipub. reipublicae

reit. /reiter./ reiteretur

Rel. religiosus /-a/

Rel. /rel./ 1. relictus; 2. reliquiae; 3. reliquus ' >

Relig. religiosus

rell. reliqui

rel.vid. relicta vidua

Relat.hum. relatio humillima

Rem. remedium

Rem. /rem./ remanentia

Remiss. /remiss./1. remissio; 2. remissus

remp. rempublicam

Ren. /ren./ 1. renatus; 2. Renensis; 3. renovatus

renat. renatus "

Renov. renovatus

renunc. renunciatus

Rep. /rep./ 1. repentinus; 2. repertorium; 3. repetatur; 4. repetitor;

5. reponatur; 6. repositorium

repet. 1. repetatur; 2. repetitor

repr. reproducatur

Rep.Sal. reparata salus

requ. requiratur

Res. resurrectio

Res Resurrectionista (f CR)

rescind.vendit. rescindenda venditio

rescr. rescriptum resign. resignavit

Resol. /resol./ resolutum

Resp. /resp./1. respective; 2. respectu; 3. responde; 4.

respondeatur; 5. respondendus; 6. respondens; 7. respondit; 8. responsum; 9. respublica

Rest. 1. restantes /-tia/; 2. restat

rest.ad int. restitutio ad integrum

R.&A. respondens et auctor

R. et Cl.V. Reverendissimus et Clarissimus Vir

R.et 1.1. rector et inspector; 2. regina et imperatrix; 3. rex et

imperator

R. et J.C.T. Reverendissima et Illustrissima Celsitudo Tua

R.et Ill.D. Reverendissima et Illustrissima Dominatio Rmaet Illma Tua

Cdo Reverendissima et Illustrissima Tua Celsitudo

R.<.Celsit. Reverendissima et Illustrissima Tua Celsitudo

R.et N.D. Reverendissimus et Nobilissimus Dominus

R.et Nob.VAmpl. Reverendissima et Nobilissima Vestra Amplitudo

R.et N.V.A. Reverendissima et Nobilissima Vestra Amplitudo

R.&P. rector et professor

Rev. /rev./1. revelatio; 2. reverendissimus; 3. reverendus; 4. revisor

Rev.ac Praen. Reverendus ac Praenobilis (Dominus)

Rev.ac Relig.F. Reverendus ac Religiosus Frater

Rev.ac Rel.P. Reverendus ac Religiosus Pater

Rev.del. revisor delegatus

Reverendiss.Seren.TuaeReverendissimae Serenitatis Tuae

Rever.Ministr. reverendum ministerium

Rev.et I.C.T. Reverendissima et Illustrissima Celsitudo Tua

Revis.Deleg. revisor delegatus

Rev.M.C. reverendi ministerii candidatus

Rev.Min./Minist./Cand. reverendi ministerii candidatus

Rev.Minist.Sen. reverendi ministerii senior

Rev.P.F. Reverendissimus Pater Frater

Rev.P.V. 1. Reverendissima Paternitas Vestra; 2. Reverendissimus

Pater Venerabilis

R.F. 1. Religiosa Femina; 2. Religiosus Frater; 3. Requietorium fecit;

4. Restaurari fecit; 5. Reverendissimus Frater; 6. Rex Francorum

r.f. recto folio

R.F.C. Requietorium faciendum curavit

R.G. 1. rector gymnasii; 2. ritus Graecus

R.G.M.Br. rector gymnasii Martiniani Brunsvicensis

R.H. Rex Hungariae

RH.B.R.Imp. Rex Hungariae, Bohemiae, Romanorum Imperator

Rhet.Profess. rhetoricae professor

Rh.Prof. rhetoricae professor

R.Hung. Rex Hungariae

R.I. /RI/ 1. Romanorum Imperator; 2. Romanum Imperium; 3. Rex

Imperator

R.J.M. Religiosa Jesu (et) Mariae

R.Imp.SA. Romanorum Imperator SemperAugustus

R. in Chr.P.D. Reverendissimus in Christo Pater Dominus

R.I.P. /RIP, r.i.p./ Requiescat in pace

RI.P.A. Requiescat in pace anima /amen/

RI.P.S. Requiescat in pace sancta /sempiterna/

RI.S.A. 1. Rex Imperator Semper Auctor /Augustus/; 2. Romani Imperii

Semper Auctor; 3. Romanoram Imperator Semper Augustus

RI.S.P. Requiescat in sancta /sempiterna/ pace

RI.S.P.A. Requiescat in sancta /sempiterna/ pace. Amen

Rit. /rit./ ritus

R.L. ritus Latinus

RL.V.D.G.L.I.AA. Rex Lombardiae Venetiae Dalmatiae Galiciae

Lodomeriae Illyriae, Archidux Austriae

R.M. Regia Maiestas

R.M. /R.m., r.m./ reverendum ministerium

R.M.C. /RMC, r.m.c./ reverendi ministerii candidatus

R.Minist. reverendum ministerium

R.M.M. /RMM/ Religiosi Missionarii de Mariannhill

R.M.T. 1. Regia Maiestas Tua; 2. Reverendissima Maiestas Tua Rmus

reverendissimus

R.M.V. Regia Maiestas Vestra

R.N. res nummaria

Ro. /ro./ recto

Rom.Imp.S./Semp./Aug. Romanorum Imperator Semper Augustus

Rosm Rosminiani (|IC)

Rostoch. Rostochiensis

rot. rotundus

Roterod. Roterodamensis

R.P. 1. Regius Princeps; 2. regius professor; 3. Regnum Poloniae; 4.

Religiosus /Religiosissimus/ Pater; 5. Reverendus /Reverendissimus/ Pater; 6. Rex Poloniae

R.P. /RP.,

Rp./ respublica

Rp. recipe

r.p, recenter paratus

R.P.C. Requietorium ponendum curavit

RPC. reipublicae causa

R.P.D. 1. rerum politicarum doctor; 2. Reverendissimus Pater Dominus

R.P.F./Fr./ Reverendissimus Pater Frater

R.P.L. Reverendissimus Pater Lector

RP.L.F. Reverendissimus Pater Lector Frater

R.P.M. Reverendissimus Pater Magister

R.P.Mag.S.P.A. Reverendissimus Pater Magister Sacri Palatii

Apostolici

R.Ptes Magtias V. Reverendissimas Paternitates, Magnificentias

Vestras

RP.M.D.L.R.P.M.S.L.S.S.CZ.N.N.S.G.V.H.R. Rex Poloniae, Magnus DuxLithuaniae, Russiae Prussiae Masoviae Samogitiae Livoniae Smolensciae Severiae Czernicoviaeque

nec non Suecorum Gothorum Vandalorumque Hereditarius Rex

RP.M.F./Fr./ Reverendissimus Pater Magister Frater

R.P.N. Reverendissimus Pater Noster

RP.N.O. Reverendissimus Pater Noster Officialis

R.P.O. regius professor ordinarius

R.P.P. 1. Regius Princeps Poloniae; 2. Regni Poloniae Primas

RP.S.I. Reverendissimus Pater Societatis lesu

RP.S.T.L.F. Reverendus Pater Sacrae Theologiae Lector Frater

R.P.T. Reverendissima Paternitas Tua

R.P.V. 1. Reverendissima /Religiosissima/ Paternitas Vestra; 2.

Reverendissimus Pater Venerabilis

RQ.I.P. Requiescatque in pace

RR. 1. Reverendi; 2. Reverendissimus

RR /rr./ rarissimus

RR /r.r./ relationes relatae

Rr. /r.r./ reservatis reservandis

R.R.F. Reges fecerant

RR.P.P. Reverendissimi Patres

RR.PP.NN. Reverendissimi Patres Nostri

R.S. 1. rector scholae; 2. Regia Societas; 3. reparata salus; 4.

reverendus sacerdos; 5. Rex Sueciae /Suecoram/

R.S.C. Regia Sua Celsitudo

RSCJ. Religiosa Sacri Cordis Jesu

RS.L.O. recessus scriptus loco oralis

R.S.P. Requietorum sibi posuit

R.S.S. 1. Regiae Societatis socius /sodalis/; 2. rector scholae

senatoriae

R.T. Reverentia Tua

R.TA. Reverendissima Tua Amplitudo

rt. rotundus

Rta 1. registrata; 2. relicta

R.T.C. Reverendissima Tua Celsitudo

R.T.M. Regia Tua Maiestas

R.T.M.Add. Regiae Tuae Maiestati addictissimus

R.T.P. Reverendissima Tua Paternitas

Rub. /Rubr./1. rubrica; 2. rubrum

Rus. Russia

R.V. Reverentia Vestra

R.V.C. Reverendissima Vestra Celsitudo

R.V.D. Reverendissima Vestra Dignitas /Dominatio/

rvd. reverendus

R.V.M. Regia Vestra Maiestas

RV.M.S. Regiae Vestrae Maiestatis servitor

R.V.P. 1. Reverendissima Vestra Paternitas; 2. Reverendissimus

Venerabilis /Venerandus/ Pater

S

S. 1. sacer; 2. sacerdos; 3. sacratissimus; 4. Salisburgensis; 5.Salvator; 6. salve; 7. Samogitia (Zmud£); 8. sanctitas; 9. sanitas; 10. sapientia; 11. Saxonia;

12. saxum; 13. schola; 14. scientia; 15. scilicet; 16. scriptus; 17. Scriptura (Sacrd); 18.

secretarius; 19. secundus; 20. Sedes (Apostolica); 21. seminarium; 22. semper; 23. sempiternus;

24. senator; 25. senatorius; 26. senatus; 27. sepulcrum; 28. sepultura; 29. serenissimus; 30.

serenitas; 31. Servatius; 32. servator; 33. servitor; 34. servus; 35. Sextus; 36. sibi; 37.

Sigismundus; 38. signum; 39. Silesia; 40. Silesius; 41. sinceritas; 42. societas; 43. socius;

44. sodalis; 45. solitus; 46. solutus; 47. solvatur; 48. solve; 49. soror; 50. spectabilis; 51.

spiritus; 52. sponsus; 53. Stanislaus; 54. statuit; 55. Stephanus; 56. stigmata; 57. studiosus;

58. subiectio; 59. sublimitas; 60. submissus; 61. subscriptus; 62. succurente (lesu); 63.

suffraganeus; 64. sumatur; 65. summa; 66. summus; 67. sumptus; 68. superintendens; 69.

suppositus; 70. supra; 71. supremus; 72. susceptus; 73. suus

S sinistra (manii)

S. /s./ 1. salus; 2. salvus; 3. sanctus; 4. sermo; 5. secundum; 6.

sepultus; 7. si; 8. sigillum; 9. signa; 10. signavit; 11. signetur; 12. sine; 13. sit; 14.

situs; 15. solidus; 16. solus; 17. solvit; 18. stylus; 19. sub; 20. superior

s. 1. sacellanus; 2. saeculum; 3. satis; 4. sectio; 5. semel; 6. senior;

7. sensus; 8. sequens; 9. seu; 10. sic; 11. sive; 12. somnus; 13. substitutus; 14. sufficit; 15.

suspicio


SA Societas Adunationis (Congregatio

Religiosorum S. Francisci Assisiensis)

S.a. /s.a./ secundum artem

Sa. /sa./ summa

s.a. sine anno

Sab. Sabaudia

Sabb. Sabbatum

S.A.C. /SAC/ Societas Apostolatus Catholici (Pallottini)

Sac. /sac./1. sacer; 2. sacerdos

SacApost.Pal.Mag. Sacri Apostolici Palatii Magister

Sac.Caes.Ma'18 Sacrae Caesareae Maiestatis

Sac.Caes.Maj. Sacra Caesarea Maiestas

Sac.Caes.Reg.M. Sacra Caesarea Regia Maiestas

Sac.Cong. Sacra Congregatio

sacerd. sacerdos

S.ac Ex.Ord.Praem. Sacer ac Exemptus Ordo Praemonstratensis

Sac.Minist.Cand. sacri ministerii candidatus

S. ac OO.LL.P.P.O. sanctae et orientalium linguarum professor publicus

ordinarius

Sac.Ord.Praedic. Sacer Ordo Praedicatorum

Sac.PalApost.Mag. Sacri Palatii Apostolici Magister

sacram. sacramentum

Sacratiss.Rom.Caes.Maiest. Sacratissima Romana Caesarea Maiestas

Sacr. et Hum.Litt.Cult. sacrarum et humaniorum litterarum cultor

Sacr.Ling.P.P. sacrae linguae professor publicus

Sacr.Litt.Cult. sacrarum litterarum cultor

Sac.Rom.Imp. Sacrum Romanum Imperium

Sac.Rot.Rom. Sacra Rota Romana

Sacr.Princ. sacri principatus

saec. saeculum

sa.e.l. sine anno et loco

S.Aet. salutem aeternam

S.A.L. Sedis Apostolicae Legatus

Sal. 1. Salesianus (fSDB); 2. Salisburgensis (< Salzburg)

Sal. /sal./ salus /salutem/

sal. salvus

Sal.et Ap.Ben. Salutem et Apostolicam Benedictionem

Sal.&Fel. salutem et felicitatem

Sal. et Sol. salutem et solatium

salin. salinarius

Salisb. Salisburgensis

sal.jur.uterino. salvo iure uterinorum

sal.ju.ut./uteri./ salvo iure uterinorum

sal.nrae salutis nostrae

sal.pl. salutem plurimam

Sal.Pl.D. Salutem plurimam dicit

Salv. Salvator

salv.cur. salvis curialibus

salv.rat. salva ratificatione

salv.rem. salva remissione

salv.tit. 1. salvis titulis; 2. salvo titulo

Sam. 1. Samogitia (Zmud£); 2. Samuel

sanct. sanctus

Sand. Sandomiriensis

SA.P. 1. Sacrum Apostolicum Palatium; 2. Salutem, amorem perpetuam; 3.

Salutem, amorem precatur

Sap. Sapientia (VT)

SA.P.R. Sanctus Andreas Patronus /Protector/ Russiae

Sa.p.s. summa per se

S.A.R. Stanislaus Augustus Rex

Sar. 1. Saarbrucensis; 2. Saravipontanus (< Saarbriicken)

Sard. Sardinia

S.A.S. Societatis Antiquariorum socius

Sa.s. summa summarum

Sax. 1. Saxones; 2. Saxonia

Saxon. Saxonicus

S.B. 1. Sanctus Benedictus; 2. scientiae baccalaureus; 3. Sit

benedictus

s.b. sacellanus baptizavit sb subscripsi

sbb. scribebat

S.C. 1. Sancta Congregatio; 2. Sanctus Cyriacus; 3. Servus Christi

S.C. /SC/1. Fratres a Sacratissimo Corde Jesu; 2. Societas S. Columbani

(v.SSC); 3. Societas S. Cordis (Religiosae de Sacro Corde); 4. Sorores de Caritate

S.C. /s.c./ sine clausula

S.C. /S.c.,

Sc./ senatus consultum

s.c. sine confectione

Sc. /sc./ 1. scientia; 2. scilicet; 3. scite; 4. scripsit; 5. sculpsit

Scab. /scab.,

Scabin./ 1. scabinatus; 2. scabinus

Scabin.Assess. scabinus assessor

Scab.Vratisl.Secretar. scabinatus Vratislaviensis secretarius

S.Caesar.Majest. Sacra Caesarea Maiestas

S.Caes.RegiaqueM. Sacra Caesarea Regiaque Maiestas

scalp. scalpsit

scan.mag. scandalum magnatum

Sc.B. scientiae baccalaureus

SCC. Sorores de Caritate Christiana

SC.C.M. Sancta Catholica Caesarea Maiestas

S.C.D. Salutem, cultum dicit

Sc.D. scientiarum doctor

SC.D.S. 1. Sepulcrum curavit de suo; 2. Sibi curavit de suo

SCEP. Societas Christi pro Emigratis Polonis

S.C.&E.Ord.Praem. Sacer Candidus et Exemptus Ordo Praemonstratensis

Sch. /sch./ schola SchC Congregatio Clericorum Saecularium Scholarum

Caritatis

Sch.cathedr. schola cathedralis

Sch.Coll. scholae collega

Sch.ConR. scholae conrector

Schol. /schol./ 1. schola; 2. scholasticus; 3. scholia

schoLA.C.Insp. scholae /-arum/ Augustanae Confessionis inspector

Scholast. scholasticus

SchoIast.Gymn. scholasticum gymnasium

Schol.Rect. scholae rector

Schol.Senat. schola senatoria

SchoI.Vratisl.Aug.ConfAddict.Schola Vratislaviensis Augustanae

Confessioni addicta

Sch.P. /SchP/ Ordo Scholarum Piarum (v.S.P.)

Sch.P. schola patria

Sch.Patr.Coll. scholae patriae collega

Sch.senat. schola senatoria

Sch.Vrat.ad D.M.M.C.&Bibl. Scholae Vratislaviensis ad Divam Mariam

Magdalenam collega et bibliothecarius (Wroclaw)

S.C.I. /SCI/ 1. Congregatio Sacratissimi Cordis lesu Infantis; 2.

Sacerdotes a Corde lesu

sci. scilicet

scient. scientia

sci.fa. scire facias

scil. scilicet

SCJI. Congregatio Sacratissimi Cordis Jesu Infantis

Scl. Sclavonia

s.c.l. summa cum laude

S.C.M. Sacra /Sacratissima/ Caesarea Maiestas

sc.m. sanctae memoriae

SC.M.C. /SCMC/ Sacrae Caesareae Maiestatis camerarius /consiliarius/

SC.M.P. Suo coniugi monumentum posuit*

S.C.O. salutem, cultum, observantiam

Sco. /Scot./ Scotia

SCol Societas S.Columbani (TSSC)

scol. 1. scolaris; 2. scolarius; 3. scolasticus

S.Congr.Card. Sancta Congregatio Cardinalium

S.Congr.Conc. Sancta Congregatio Concilii

S.Congr.de Prop.Fid. Sancta Congregatio de Propaganda Fide

s.cop. sine copia

S.C.P. 1. Salutem christianam precatur*; 2. Salutem, cultum

/charitatem/ precatur*

SCR. subconrector

Scr. Scriptura (Sacrd)

scr. 1. scribebam; 2. scripsi /-it/; 3. scriptum; 4. scriptura

SC.R.A.M. Sacra Caesarea Regiaque Apostolica Maiestas

SC.R.C.M. Sacra Caesarea Regiaque Catholica Maiestas

Scrib. /scrib./ 1. scriba; 2. scribatur; 3. scribebam

Scrib.aul. /aulic./ scriba aulicus

Scrib.forest. scriba forestarius

Scrib.frument. scriba framentarius

script. scriptus

scriptor. scriptoris

SC.R.M. Sacra Caesarea Regiaque Maiestas

SC.R.M.C. /SCRMC/ Sacrae Caesareae Regiaeque Maiestatis camerarius

/consiliarius/

S.C.Rq;M. Sacra Caesarea Regiaque Maiestas

S.Cruc. 1. Sanctae Crucis; 2. (ad) Sanctam Crucem

S.C.S. 1. Salvatori Christo sacrum; 2. Sacerdotes a Cruce Sancta

SC.S.C.T. Sacri Canones Sacrosancti Concilii Tridentini

SC.S.O. Sancta Congregatio Sancti Officii

S.C.T. 1. Sacrosanctum Concilium Tridentinum; 2. Serenissima

Celsitas /Celsitudo/Tua

Sct. /sct./ sanctus Sctj senatus consulti SCtum /Sctum/ senatus

consultum

sculp. /sculps., sculpt./ sculpsit

S.C.V. Serenissima Celsitas /Celsitudo/ Vestra

S.D. 1. Sanctissimus Dominus; 2. Saxoniae Dux; 3. scientiae doctor; 4.

Spectabilis Dominus; 5. Suis dedit

S.D. /s.d./ 1. Salutem dicit; 2. senatus decretum; 3. sine dato; 4. sub

dato; 5. sub die; 6. subscripta data

s.d. 1. semel (iri) die; 2. sine die

S.D.B. Societas Don Bosco (Societas Sancti Francisci Salesii:

Salesiani)

S.D.D. Simul dederunt /dedicaverunt/

S.D.G. /SDG/ Soli Deo gloria

S.D.GA. Soli Deo gloria amen

SD.I.G. Soli Deo Immortali gloria

S.D.LA.G. Soli Deo laus, amor, gloria

SD.L.H.G. Soli Deo laus, honor, gloria

S.D.M. Sacrum Diis Manibus

S.D.N. Sanctissimus /Serenissimus/ Dominus Noster

S.D.P. Salutem dicit plurimam /perpetuam/

SDP. Sorores de Divina Providentia

s.d.p. sub die praecedente

S.D.pl. Salutem dicit plurimam

SD.P.N.Q.C.N. Si Deus pro nobis, quis contra nos?

S.D.S. Soli /summo/ Deo sacrum

S.D.S. /SDS/ Societas Divini Salvatoris

s.d.s. sub die sequente

SD.T.O.M. Sacrum Deo Ter Optimo Maximo

SD.T.O.T.M.G. Soli Deo Ter Optimo Ter Maximo gloria

S.E. 1. Sacra Ecclesia; 2. Situs est; 3. superintendens ecclesiae

s.e. 1. salvis expensis; 2. salvo errore

S.E.B. Serenissimus Elector Bavariae

Seb. /Sebast./ Sebastianus

S.E.C. /s.e.c./ salvo errore calculi

Sec. (a) secretis

sec. 1. sectio; 2. secularis; 3. secundum; 4. secundus

sec.art. secundum artem

secl. seclusit

sec.leg. secundum legem

sec.nat. secundum naturam

Secr. /secr./ secretarius

Secr.Civ. secretarius civitatis

sec.reg. secundum regulam

secret. secretum

Secret. /Secretar./ secretarius

Secret.Cam. secretarius camerarius /efr merae/ Secrii secretarii

Secr.S.R.M. secretarius Sacrae /Serenissimae/ Regiae Maiestatis

Sect. /sect/ sectio

secund. secundarius

Secur. securitas

Sed.Apost.Leg. Sedis Apostolicae Legatus

sed.episc.vac. sede episcopali vacante

S.Edm. Societas S.Edmundi (TSSE)

SE.E.O. /S.E.e.O.,

se.e.o./ salvo errore et omissione

s.e. et o. salvo errore et omissione

select. selectus

Sem. /sem./1. semen; 2. seminarium

sem. semel

sem.dioec. seminarium dioecesianum.

Semig. Semigallia (Kurlandia)

Semp. semper

sem.philol.sod.ord. seminarii philologici sodalis ordinarius

Sen. /sen./ 1. senatorius; 2. senatus; 3.senior

Senat. 1. senator; 2. senatus

Senen. Senensis (< Siena)

senr. senior

sent. sententiarius

S.E.O. salutem et observantiam /officia/

s.e.o. salvo errore et omissione

sep. 1. sepulcrum; 2. sepultus

Sept. 1. septimana; 2. septimus; 3. Septuaginta

Sept. /Septemb./ September

septim. septimana

Seq. /seq./ 1. sequens; 2. sequitur

SE.Q.P. Senatores Equitesque Poloniae

seqq. sequentes /-tia/

seqt. 1. sequenti; 2. sequitur

Sequ. 1. sequens; 2. sequitur

S.E.R. Sacra Ecclesia Romana

Ser. 1. serenissimus; 2. Servius

ser. series

Seraph.P.N. Seraphicus Pater Noster (= S. Franciscus)Deel met je vrienden:
1   ...   140   141   142   143   144   145   146   147   148


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©tand.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina