Versie 2 februari 2017, 425. 909 woorden Versie maart 2016, 422. 200 woordenDovnload 20.67 Mb.
Pagina144/148
Datum07.11.2017
Grootte20.67 Mb.
1   ...   140   141   142   143   144   145   146   147   148

P. et D. Princeps et Dominus

P. et M.D. philosophiae et medicinae doctor

P. et M.Stud. philosophiae et medicinae studiosus

Petropol. Petropolitanus (

P.&S. 1. pastor et senior; 2. pastor et superintendens /superattendens/

P.&Superint. pastor et superintendens

p.ex. per exemplum

p.exp. post expeditionem

p.expr. per expressum

P.F. 1. Parentes fecerunt; 2. Pater fecit; 3. Pater filio /filiae/; 4.

Pater Frater; 5. Patri filius /filia/; 6. Perennem /perpetuam/ felicitatem; 7. Pius Felix; 8.

Poni fecit; 9. Publice fecit

p.f. 1. prima facie; 2. pro forma; 3. proximo futuro

P.F.A. Pius Felix Augustus

P.FA.F.F./P.f.a.ff./1. Pastor fidus animarum fidelium; 2. Pater

fidelis animarum fidei fidelium

P.FA.P.P. Pius Felix Augustus Pater Patriae

P.FAug.PP. Pius Felix Augustus Pater Patriae

P.F.Aug.P.Patr. Pius Felix Augustus Pater Patriae

PF.D.N. Pius Felix Dominus noster

p.fest. post festum

P.F.F. 1. Pater filio /filiae/ fecit; 2. Patri filius /filia/ fecit;

3. Publice fieri fecit

P.F.I. Publice fieri instituit /iussit/

P.F.M. Patri filius /filia/ maerens

P.F.M. /PFM/ Parvi Fratres Mariae (Institutum Parvulomm Fratrum

Mariae)


P.F.0.1. Pater filiae optimae; 2. Pater filio optimo

P.F.P. 1. Parentibus filii /filiae/ posuerunt; 2. Patri filius

/filia/ posuit; 3. Perpetuam felicitatem precatur

PF.P.P.P. Pius Felix Pacificus Pater Patriae

P.Fr. Pater Frater

PF.S.A. Pius Felix Semper Augustus

PF.S.S. Pater Filius Spiritus Sanctus

PF.S.S.T. post festum Sacrosanctae Trinitatis

P.F.V. pacem, felicitatem, victoriam

P.G. praepositus generalis

pg. pagina

pgt. progrediente

P.H. 1. Positus hic; 2. Princeps Hereditarius

Ph. 1. pMosophia; 2. physicus

pharm. 1. pharmaceuticus; 2. pharmacia

pharmacop. 1. pharmacopaeus; 2. pharmacopola

Ph.B. philosophiae baccalaureus

P.H.C. 1. Patrono heres curavit; 2. Ponendum hoc curavit; 3. Publice

heres curavit

Ph.D. philosophiae doctor

P.H.E. Positus hic est

Ph.&M.D. philosophiae et medicinae doctor

Ph.&S.L.C. philosophiae et sacrarum litterarum cultor

Ph.&SS.Th.St. philosophiae et sacrosanctae theologiae studiosus

Ph. et Th.Stud. philosophiae et theologiae studiosus Phiae Dris

philosophiae doctoris

Phil.Bacc./Baccal./ philosophiae baccalaureus

Phil.C. 1. philosophiae candidatus; 2. philosophiae cultor

Phil.Cand. philosophiae candidatus

PhiI.D./dr./ philosophiae doctor

Phil. et Med.D. philosophiae et medicinae doctor

Phil.&SS.TheoI.Cult. philosophiae et sacrosanctae theologiae cultor

Phil.et Utr.Jur.Doct. philosophiae et utriusque iuris doctor

PhiI.Nat.Prof.Publ.Ord. philosophiae naturalis professor publicus

ordinarius

PhiloI.Sacr.Prof.Ord. philologiae sacrae professor ordinarius

Philos.Baccal. philosophiae baccalaureus

Philos.&Jur.St. philosophiae et iuris studiosus

Philos.Mag. philosophiae magister

Philos.Moral.P.P. philosophiae moralis professor publicus

PhiIos.Prof.PubI. philosophiae professor publicus

Phil.Pract.Hist.&Eloq.Prof. philosophiae practicae, historiarum et

eloquentiae professor

P.H.M. Posuit hoc monumentum

Ph.M. philosophiae magister

Ph.St. philosophiae studiosus

phth.p. phthysis pulmonum

Phys. /phys./1. physica /-ice/; 2. physicus

Phys.ord. physicus ordinarius

Phys.Prof. physices professor

P.I. Poni iussit

Pict. pictor

Piet. pietas

Pietat.H.M.FF. Pietatis hoc monumentum fecerunt

PI.M.E. Pontificium Institutum Mediolanense pro Missionibus Exteris

pinx. pinxit

P.I.S. Ponendum iussit sibi

Pis. Pisanus

P.L. 1. pastor laetificus; 2. pastor loci; 3. poeta laureatus

/laurucoronatus/; 4. professor logices

Pl. /pl./ 1. platea; 2. plenus; 3. plures; 4. plurimus; 5. pluteus

plang. et pangeb. plangebat et pangebat

P.L.C. Portensis ludi curator (Pfortd)

P.L.C. /p.l.c./ poeta laureatus Caesareus

P.L.Caes. poeta laureatus Caesareus

Pl.C.Tit. pleno cum titulo

P.L.E. poeta laureatus, ecclesiastes

pleb. plebanus

P.L.L. Posuit laetus libens

P.L.M. 1. Posuit libens merito; 2. Posuit locum monumenti

Ploc. /Plocens./ Plocensis (

PLRever. Plurimum Reverendus

PLRev.M. Plurimum Reverendus Magister

Pl.Sal.prec. Plurimam salutem precatur

pl.tit. pleno titulo

plur. 1. pluralis; 2. plurimus

plur.ord. plurium ordinum (eques)

Plur.Rev.ac

Perill. Plurimum Reverendus ac Perillustris

plut. pluteus

PL.V.C. poeta laureatus, vir clarissimus

P.M. 1. Pater Magister; 2. Perennis memoria; 3. Pia Mater; 4. Piis

Manibus; 5. Posuit maerens; 6. Posuit monumentum

P.M. /PM/ Pontifex Maximus (papa)

P.M. /p.m./ 1. piae memoriae; 2. post meridiem; 3. pro memoria

PM. protomartyr (S. Stephanus)

p.m. 1. pagina mea; 2. per mille; 3. plus minus; 4. post mortem; 5. pro

mense; 6. pro mille; 7. pro ministerio (candidatus); 8. propria manu

p.mdt. per mandatum

PME. Societas pro Missionibus Exteris Provinciae Quebecensis

P.M.&M.C. philosophiae magister et medicinae candidatus

PM.O.P.C.H. professor Marburgensis ordinarius publicus, consiliarius

Hassiacus

p.m.p. 1. per manum propriam; 2. per me parochum

P.M.S. 1. Perenni memoriae sacrum; 2. Piis Manibus sacrum

p.m.s. propria manu subscripsi

PMSM. Congregatio Parvae Missionis ad Surdos-Mutos

PM.S.P.Ap. Pater Magister Sacri Palatii Apostolici

P.N. 1. pastor nosocomii; 2. Princeps Nassoviae

P.N. /PN/ 1. Pater Noster; 2. Patrewfe Noster; 3. publicus notarius

p.N. /p.n./ pro notitia

P.N.C. post nativitatem Christi

p.n.Chr. post nativitatem Christi

p.nef. per nefas

p.nov. pro novitate

p.n.Phoeb. post nubila Phoebus

P.N.S. Pater Noster Sacer /Sanctus/

pnxt. pinxit

pxt. pinxit

P.0.1. Patri optimo; 2. Pii Operarii (Congregatio Piorum Operariorum

Catechistarum Ruralium); 3. Princeps optimus

PO Presbyter Oratorii

P.O. /p.o./ professor ordinarius

p.o. per os

p.occ. per occasionem

PODP. Parvum Opus Divinae Providentiae (Congregatio Parvi Operis a

Divina Providentia: Orionistae)

poenit. poenitentia

Poes.Prof. poeseos /poesis/ professor

Poet.C./Coron./ poeta coronatus

PoetC.laur. poeta Caesareus laureatus

PoetL.Caes. poeta laureatus Caesareus

PoetProf. poetices professor

Pol. Polonia

Pol. /Polit/ politica /-ce/

Polit.&Log.Prof.Publ. politices et logices professor publicus

Polit. et Moral.P.P. politices et moralium professor publicus

poll. pollex

Polyhist. polyhistor

P.O.M. 1. Parenti /patri, patrono/ optime merito; 2. Pontifex Optimus

Maximus

Pom. Pomeraniapomer. /pomerid./ pomeridianus

Pomes. Pomesanus

pon. ponebat

Pon.Cur. Ponendum curavit f pont pontifex

PontMax. Pontifex Maximus

Pont.Opt.Max. Pontifex Optimus Maximus

p.op. post operationem

Por. Portugalia

pos. 1. positus; 2. posuit

pos.b.m. Posuit bene merenti

Posn. Posnaniensis

post. posterior post

exp. post expeditionem

posth. posthumus

postmerid. postmeridianus

postt. posteriores

Pot. 1. potator; 2. potentissimus

Potentiss. potentissimus

P.P. 1. Parens Patriae; 2. Parentes posuerunt; 3. Pastor Pastorum

(lesus); 4. pastor praepositus; 5. pastor primarius; 6. Pater Patriae; 7. Pater piissimus; 8.

Pater posuit; 9. Pater Prior; 10. Patriae Protector; 11. Patronus Patriae; 12. Patronus posuit;

13. Pie posuit; 14. piissimus; 15. posuerunt; 16. praeceptor paedagogii; 17. Princeps Poloniae;

18. professor publicus

P.P. /P.p.,p.p./ 1. praesentes; 2. Publicatum publice; 3. Publice

posuit; 4. Publice proponit /proponetur/

P.P. /p.p., pp., pp/ 1. praemissis praemittendis; 2. praetermissis

praetermittendis

Pp. 1. perpetuus; 2. praepositus; 3. propositus

p.p. 1. per procurationem; 2. post partum; 3. postpositis postponendis;

4. praestitis praestandis; 5. praeter propter; 6. pro patria; 7. pro paupere; 8. pro petito; 9.

pro poena

pp. 1. paginae; 2. pauper; 3. perge perge; 4. perge porro; 5. pergite;

6. praeparandus; 7. praeparatus; 8. propter

Pp.Aug. Perpetuus Augustus

P.P.C. 1. Pecunia propria /publica/ curavit; 2. Pientissimo ponendum

curavit


P.P.E. professor publicus extraordinarius

Pp.emiss. proposita emissa

P.P.F. 1. Patri piissimo fecerunt; 2. Pecunia publica factum; 3.

Princeps Pius Felix

PP.F.C. Pecunia publica /Propria pecunia/ faciendum curavit

PP.F.F. Propria pecunia fieri fecit

PP.H.P.C. Propria pecunia hic ponendum curavit

P.P.1.1. Pius Pacificus Inclytus; 2. Posuerunt propria impensa

PP.L.C. professor publicus litterarum cultor

P.P.O. Posuit patrono optimo

P.P.O. /PPO/ professor publicus ordinarius

PP.O.H. professor publicus ordinarius Helmstadinus /Helmostadiensis/

PP.O.S.R. professor publicus ordinarius, scholae rector

P.P.P. 1. Parentes pii posuerunt; 2. Pater pius posuit; 3. Patri

piissimo posuit /posuerunt/; 4. professor publicus primarius; 5. Propria pecunia posuit

/posuerunt/

PP.P.C. Propria pecunia ponendum curavit

PP.P.D. Propria pecunia ponendum decrevit

PP.P.F. Pater Patriae Pius Felix

P.P.Prim. professor publicus primarius

P.Pr. pastor primarius

p.pr. praeter propter

P.prim. pastor primarius

p.prim. pro primo

ppr.loc. proprio loco

P.P.S. 1. post postscriptum; 2. Posuit

pecunia sua; 3. Pro pecunia sua

p.pt. praeter propter ppter propter

p.ptr. praeter propter

PP.VV .AA.RR. Patres Venerabiles Admodum Reverendi

PQ.S.V.F. Posterisque suis vivens fecit

P.R. 1. Pax Romana; 2. Pontifex Romanus; 3. Populus Romanus; 4. Posuit

requietorium; 5. Primas Regni; 6. professor regius

PR Poenitentes Recollectae (Sorores Recollectae Tertii Ordinis

Sancti Francisci)

Pr. Prussia Pr Praemonstratensis

Pr. /pr./ 1. pater; 2. praeceptor; 3. primarius; 4. princeps; 5.

privilegium; 6. professor

p.r. 1. post reditum; 2. pro rata (parte)

pr. 1. per; 2. practicus; 3. praemium; 4. praesentatum; 5. praetor; 6.

precor /-atur/; 7. pridie; 8. principalis; 9. principium; 10. pro; 11. programma; 12.

proprius; 13. provincialis pr post rasuram

pr.a. pro anno

pract. practicus

prae. 1. praeceptum; 2. praefectus

praeantec. praeantecessor

Praec. praeceptor

praec. 1. praecedens; 2. praecedentia; 3. praeceptum

Praec.Class. 1. praeceptor classicus; 2. praeceptor classis

Praecent. praecentor

Praecept. praeceptor

praec.scartab. praeciso scartabellatu

praed. praedicatum

Praef. /praef./ praefatio

praefat. 1. praefatio; 2. praefectus

Praef.Reg. praefectus regius

prael. praelatus

praem.conc. praemature conceptus fal

praemiss.praemitt. praemissis praemittendis

praen. /praenob./ praenobilis

Praep. /praep./ praepositus

praep.capit. praepositus capituli

Praep.inf. praepositus infulatus

Praepos.ad Sp.S. piaepositus ad Spiritum Sanctum (Wrociaw)

praepot. praepotentissimus

Praep.prov. praepositus provinciae

Praes. praeses

praes. praesentatum

Praest. praestantia

praest.praest. praestitis praestandis

p.r.aet. pro rata aetatis

praev. praevius

praev.avisat. praevia avisatione

Prag. Pragensis

prand. prandium

p.rat.aetat. pro rata aetatis

P.R.B. Patronus Regni Bohemiae

P.R.C. 1. Ponendum requietorium curavit; 2. post Romam conditam

pr.c. pro cura

pr.cplt. pro completo

P.R.D. Plurimum Reverendus Dominus

P.R.E. post reges exactos

pred. predicatorum (prdo)

pred.n. predecessor noster

Pr.El. Princeps Elector (Kurfurst)

prep. prepositus

Presb. presbyter

Presb.M. presbyter martyr

pr.et exp. praesentatum et expeditum

pr.et rem. praesentatum et remissum

pr.f. pro forma

Pr.Fr. Pater Frater

P.R.H. Primas Regni Hungarici

pri. pridie

Prid. /prid./ pridie

Prim. /prim./ 1. primarius; 2. primus

prim.luc. prima luce

prim.m. primo mane

Princ. 1. principatus; 2. Princeps

princ. 1. principalis; 2. principium

princip. 1. principalis; 2. Principis

Princp. Princeps

Priv. privatissimum

priv. privatim

pr.lig.act. pro ligatura actorum

P.R.M. (ad) perpetuam rei memoriam

pr.m. prima manus

pr.mem. pro memoria

p.r.n. pro re nata

prob. probat

probab. probabiliter

proc. 1. processus; 2. procoHSUt; 3. procura; 4. procurator

pro cop. pro copia

procur. procurator

prod. produxit

pro d. pro die

pro&con. pro et contra

Prof. /prof./ professor

prof. professus

pro fac. pro facultate (docendi)

Prof.hist.e. professor historiae ecclesiasticae

Profes.Honorar. professor honorarius

Prof.&Con-R. professor et conrector

Prof.Novell.Ord. professor Novellarum ordinarius

Prof.Orat. professor oratoriae

Prof.Ord. professor ordinarius

Prof.P.Extr. professor publicus extraordinarius

Prof.P.Inst.Imp. professor publicus Institutionum Imperialium

Prof.P.Log. et Met. professor publicus logices et metaphysices

Prof.p.o. professor publicus ordinarius

Prof.P.O.PhiI.Mor. ac Civ. professor publicus ordinarius philosophiae

moralis ac civilis

Prof.Publ.Chim. professor publicus chimiatriae

Prof.Publ.Extr. professor publicus extraordinarius

Prof.Publ.Ord. professor publicus ordinarius

Prof.Publ.Prim. professor publicus primarius

Prof.R.P.O. professor regius publicus ordinarius

Prof.Theol. professor theologiae

proh. prohibitus

Prol. /Proleg./ prolegomena

prom. promotus

pro mdo pro mundo

pro nov. pro novitate

prooe. /prooem./ prooemium

proph. propheta

Propr. proprietarius

propr. proprius

proprid. propridie

propriet. proprietarius

propr.nom. proprio nomine Pro-R. prorector

prot. 1. protestans; 2. protinus

ProtAp. protonotarius apostolicus

pro tem./temp./ pro tempore

proth.Apost. prothonotarius apostolicus

Protoepisc. protoepiscopus

Protom. /Protomart./ protomartyr (S. Stephanus)

Proton.ap. protonotarius apostolicus

ProtonotAcad. protonotarius academicus /academiae/

pro us. ext. pro usu externo

pro us.med. pro usu medicinali

pro us.vet. pro usu veterinario

Prov. Proverbia (VT)

Prov. /prov./ 1. provincia; 2. provisor; 3. provisus

Prov.benef. provisor beneficentiarum

prox.acc. proxime accessit

prox.m. proximo mense

P.R.P. Patronus Regni Poloniae

Pr.Pol.&Lit. Princeps Poloniae et Lithuaniae

pr.pr. 1. praemissis praemittendis; 2. praestitis praestandis;

3. praeter propter

P.R.S. praelectum, ratificatum, subscriptum

p.R.S. per reverendum sacerdotem

p.r.t. pro rata temporis

Pruc. 1. Prucia (=Prussia); 2. Prucianus

prud. prudentia (iuris)

Prudent. Prudentia (Vestra)

Prudentiss. prudentissimus

pr.ult. pro ultimo

Prus. Prussia

Prv. Proverbia (VT)

P.S. 1. parochia Sancti...; 2. pastor Sancti...; 3. pastor senior;

4. Pater Sanctissimus (papa); 5. plurimam salutem; 6. Posuit sibi; 7. Proprio /publico/ sumptu

P.S. /PS/ postscriptum

Ps. Psalmi (VT)

p.s. per se

ps. 1. potens; 2. praesens; 3. praesentatum

P.S.C. 1. Pecunia sua curavit; 2. Proprio /publico/ sumptu curavit

PS.C.J. /PSCJ/ Presbyteri Sacratissimi Cordis Jesu de B£tharram

P.S.D. Plurimam salutem dicit

PS.D.N. Pro salute Domini nostri

PSDP. Pauperes Servi Divinae Providentiae

p.seqt. pagina sequenti

P.S.F. 1. Pecunia sua fecit; 2. Posteris suis fecit; 3. Publice sibi

fecit; 4. Publico /proprio/ sumptu fecit

PS.F.C. 1. Pecunia sua faciendum curavit; 2. Publico /proprio/ sumptu

faciendum curavit

P.S.G. pastor Sancti Georgii

P.S.H. pastor senior Hersfeldianus /Hersfeldiensis/

PS.H.M.P. Patri suo hoc monumentum posuit

PS.H.M.P.H.L.C. Patri suo hoc monumentum posuerunt huius liberi

carissimi

P.S.I. Pia Societas Taurinensis S. loseph

PSIC. Pia Societas ab Immaculata Conceptione (Pia Presbyterorum

Societas ab Immaculata Virginis Mariae Conceptione)

P.S.M. /PSM/ 1. Presbyteri a Sancta Maria (Congregatio Presbyterorum a

S. Maria de Tinchebray); 2. Pia Societas Missionum (Pallottini)

P.S.O. Posuit suis omnibus

P.S.P. 1. Patres Scholarum Piarum; 2. Pecunia sua posuit; 3. Plurimam

salutem precatur; 4. Posteris suis posuit; 5. Proprio sumptu posuit

PS.P.C. Publice sibi ponendum curavit

PS.P.C.R. Pro se ponendum curavit requietorium

PS.P.D. Pecunia sua posuit dedicavit

PS.P.L.L. Pecunia sua posuerunt laeti libentes

P.S.R. 1. Pecunia sua restituit; 2. Proprio sumptu restituit

PS.R.I. Princeps Sacri /Sancti/ Romani Imperii

PSS. 1. postscripta; 2. Presbyteri a Sancto Sulpitio

pss. psalmi

PSSC. Pia Societas Sancti Caroli (Pia Societas Missionariorum a S.

Carolo pro Italis Emigratis)

PSS. J Pia Societas Sancti Joseph ( f CSJ)

P.S.V. Parentibus suis vivis

PS.V.F. Pecunia sua vivens fecit

P.T. 1. Paternitas Tua; 2. Posuit titulum; 3. Princeps Transilvaniae

P.T. /p.t./ 1. pleno titulo; 2. praemisso titulo /praemissis titulis/

p.t. pro tempore

pt. 1. perpetuus; 2. perstetur; 3, possunt

pt.ae. partes aequales

P.T.D. pleno titulo dominus

p.term. pro termino

P.T.M. Posuit titulum memoriae

P.T.R. Paternitas Tua Reverendissima

PTr /p.Tr./ post Trinitatem (dominicd)

P.T.S. 1. Posuit titulum sepulcri; 2. Posuit titulum sibi

Pub. /pub./ 1. publica; 2. publicavit; 3. publice; 4. publicus

Publ. /publ./1. publice; 2. publicus

P.U.C. /p.u.c./ post Urbem conditam

pulv. pulvis

pur. purus

puriss. purissimus

Pur.M. Purificatio Mariae

pustul. pustula

P.V. 1. Paternitas Vestra; 2. Pater Venerabilis /Venerandus/; 3.

Patricius Venetus; 4. Pura Virgo

p.v. post vaccinationem

pv. praevius

P.VA. Pius vixit annos /annis/

p.vid. pro vidimatione

p.v.n. per vias naturales

P.V.R. Paternitas Vestra Reverendissima

P.V.S. Posuit voto soluto pxmo /pxo/ proximo (mense)

pxt pinxit

Q

Q. 1. quiescat; 2. QuintusQ. /q./ 1. quaeritur; 2. quaestio; 3. quaestor; 4. quantum; 5.

qui, quae, quod; 6. quilibet; 7. quoque

q. 1. quadrans; 2. quaere; 3. quare; 4. quasi; 5. quater; 6. quia

q.a.m. quem ad modum

Q.A.V. Qui /quae/ annos /annis/ vixit

q.b.f. quare bene factum

QB.F.F.F.Q.S. Quod bonum felix faustum fortunatumque sit

QB.F.F.F.S. Quod bonum felix faustum fortunatum sit

QB.F.F.Q.S. Quod bonum felix faustumque sit

QB.F.F.S. /QBFFS, q.b.f.f.s./ Quod bonum felix faustumque sit

QB.F.Q.D.E.I. Quod bonum faustumque Deus esse iubeat

QB.F.Q.E. Quod bene feliciterque eveniat

QB.F.Q.V. Quod bene feliciterque vertat

QB.M.V. /q.b.m.v./ Qui /quae/ bene mecum vixit

q.b.n. quod bene notandum

Q.B.V. Quod bene vertat /vortat/

QB.V.B.T. Quod bene vertat benigna Trinitas

QB.V.D. Quod bene vertat Deus

QB.V.D.O.M. Quod bene vertat Deus Optimus Maximus

QB.V.O.M.D. Quod bene vertat Optimus Maximus Deus

QB.V.S.S.T. Quod bene vertat Sacrosancta Trinitas

QC.P.R.B.R. Qui cum pace repositi bene requiescant

q.d. 1. quae dicuntur; 2. quaque die; 3. quasi dicat /dictum/; 4.

quater (wt) die; 5. qui /quae, quod/ dicitur

qd. quondam

QD.B.E.J. Quod Deus bonum esse iubeat

QD.B.F.Q.V. Quod Deus bene feliciterque vertat

QD.B.V. /Q.D.b.v./ Quod Deus bene vertat

Q.D.B.VA. Quod Deus bene vertat amen

QD.B.V.I. Quod Deus bene vertere iubeat

QD.F.E.J. Quod Deus felix /faustum/ esse iubeat

QD.F.F.E.J. Quod Deus felix faustum esse iubeat

QD.F.F.Q.E.I. Quod Deus felix faustumque esse iubeat

QD.I.B.E.I. Quod Deus Immortalis bonum esse iubeat

QD.O.M.B.E.I. Quod Deus Optimus Maximus bonum esse iubeat

QD.O.M.B.V. Quod Deus Optimus Maximus bene vertat

QD.O.M.F. Quod Deus Optimus Maximus fortunet

QD.O.M.F.F.Q.EJ. Quod Deus Optimus Maximus felix faustumque esse

iubeat

Q.D.S. Quod Deus secundetQD.T.O.M.B.V. Quod Deus Ter Optimus Maximus bene vertat

QD.T.O.M.F.F.Q.E.I. Quod Deus Ter Optimus Maximus felix faustumque

esse iubeat

QD.T.O.M.V. Quod Deus Ter Optimus Maximus vertat

QD.T.O.T.M.B.V. Quod Deus Ter Optimus Ter Maximus bene vertat

Q.D.V. Quod Deus vertat

Q.E. /q.e./ quod est /erat/

Q.e. quinta essentia

Q.E.D. /q.e.d./ Quod erat demonstrandum

Q.E.F. /q.e.f./ Quod erat faciendum

Q.E.I. /q.e.i./ Quod erat inveniendum

q.e.r. Quod erat registratum

QF.B.T. Quid faveat benigna Trinitas

QF.F.D.E.J. Quod felix faustum Deus esse iubeat

QF.F.E.I.N.T.O.T.M. Quod felix faustum esse iubeat Numen Ter Optimum

Ter Maximum

QF.F.F. Quod felix faustumque fiat

QF.F.F.Q.S. Quod felix faustum fortunatumque sit

QF.F.Q. Quod felix faustumque

QF.F.Q.D.E.I. Quod felix faustumque Deus esse iubeat

QF.F.Q.E.I.S.S.T.A. Quod felix faustumque esse iubeat Sacrosancta

Trinitas amen

QF.F.Q.S. Quod felix faustumque sit

QF.F.S. Quod felix faustumque sit

Q.F.S. Quod faustum /felix/ sit

QF.S.E.F. Quod felix sit et faustum

q.h. quaque hora

q.i.d. quater in die

Q.I.P. Quiescat in pace

QJ.S.N.F.E.J. Quod Jesus Salvator noster faustum esse iubeat

Q.l. /q.l./ 1. quantum libet; 2. quod libet

q.m. quaque mane

qm. quomodo

q.n. quaque nocte

Q.P. /q.p./ quantum placet

Q.PI. /q.pl./ quantum placet

Qq. 1. quaestiones; 2. quaestores

qq.h. quaque hora

qq.v. quae vide /videas/

Q.R. /Q.r.,

q.r./ quod rectum

Q.s. /q.s./1. quantum satis; 2. quantum sufficit qs quasi

QS.U.M. /q.S.u.M./ Quilibet sacerdos unam missam

Q.s.ut f. Quantum sufficit ut fiat

qto. quarto

qu. 1. quaeritur; 2. quaestio; 3. quaestor; 4. quando; 5. quasi; 6.

quia; 7. quondam; 8. quoniam

Quadr. Quadragesima

quaer. quaeritur

quaest. 1. quaestio; 2. quaestorDeel met je vrienden:
1   ...   140   141   142   143   144   145   146   147   148


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©tand.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina