Versie 2 februari 2017, 425. 909 woorden Versie maart 2016, 422. 200 woordenDovnload 20.67 Mb.
Pagina11/148
Datum07.11.2017
Grootte20.67 Mb.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   148

archenius a rick of corn

archeria archery

archerius a bow bearer

archetypus uitvinder, auteur

archevÛquÚ, aartsbisschop

archiater lijfarts (van een vorst); stadsarts

archiater arts, eerste geneesheer (in ziekenhuizen), officier van gezondheid,ook deken van de medische faculteit

archichancelier aartskanselier

archichater geneesheer, lijfarts

archidiaconus an archdeacon

archidiaconus aartsdiaken

archidiaconus aartsdiaken

archiduc zie archidux

archiducem zie archidux

archiduchesse aartshertogin

archieffonds een in dezelfde archiefbewaarplaats berustende groep gelijksoortige en/of verwante archieven

archiepiscopus aartsbisschop

archifenium a croft of land

archigenes geneesheer, lijfarts

archionium a stack

archipincernarius opperschenker

archipincernarius opperschenker

archipresbyter chief priest in a collegiate church

archisigillarius chief keeper of a seal, a chancellor

architector a thatcher

architenens an archer

architrclinus rentmeester

architypographia head/main printing office/shop (Ex architypographia Plantiniana = From the main Plantin printing office) (technische term boekdrukken)

archivalium archiefstukken

archivum a place where records are kept

archivus a keeper of records; a secretary

archonista a bowyer

archus a bow

archvermoen achterdocht

arcista See artista

arcisterium a monastery (asceterium), klooster

arckebouseeren schieten met vuurroeren

arcketike jicht

arcolarius schrijnwerker

arconarius a man engaged in some trade connected with wool

arconium a rick, a stack

arconizare to stack

arcuare to play a musical instrument which requires the use of a bow

arcuarius bogenmaker, arm ‑ en voetboogmaker

arcubalista a crossbow, an arblast

arcubalistarius a crossbowman, an arblaster

arcubius a watchman

arcubus, curia de the Court of Arches, so called from the church of St. Mary de Arcubus (le Bow), where it was formerly held

arcuere to shoot with a bow

arcularius schrijnwerker, meubelmaker, boogmaker

arcularius juwelenkistjesmaker

arcularius carpenter, furniture maker

arcularius schrijnwerker

arculius a watchman

arculus a saddle bow

arcussit shot

ardeda a firegrate

Ardevicum / Harderovicum Harderwijk

ardivicum harderwijk

area erf; hofstede

area hofstede, erf, binnenplaats, dorsvloer

area erf, hofstede

area erf


area an open space; a cemetery

arebeyer arbeider, los werkman, pakkendrager

aremborst zie armborst

aren hun


arenaci zie arenacum

arenacum Arnhem, te Arnhem

Arenacum, Arenaci Arnhem, te Arnhem

arenga a preamble; harangue

areniare to rein

arentare to let for a rent; to arrent; to rate

arentatio rental; assessment of rent

aresta, pannus de arras

arestant beslaglegger

arestare to arrest

arestum arrest

arfpacht erfpacht

arg ende list zie argelist (sonder)

argelist (sonder) zonder arg ende list, te goeder trouw, zonder kwade opzet

argentaria (taberna) bank

argentaria (ars) beroep van bankier

argentarius zilversmid, bankier, (geld)wisselaar

mensa bank, wisselbank

mensa publica staatsbank

mensarius bankier, geldwisselaar

argentorati zie argentoratum

argentoratum Straatsburg, te Straatsburg

Argentoratum, Argentorati Straatsburg, te Straatsburg

argentum zilver

argheid ondeugd, slimme streek

arguatie beknibbeling, twist‑propoost (twist gesprek)

argueren twistredenen

argumentosus ingenious

argutarius canis a greyhound

aricheyd zie argheid

ariet fieff land toebehorend aan een leen, achterleen

arista, pannus de arras

arithmetijcke de kosten van tellen ?

arivagium toll paid by ships on mooring at a wharf or port

arivare to approach the shore; to arrive

arkeltoren hangtorentje op een hoek van twee gevels

arlechatus equipped

arm wandkandelaar

arma wapens

arma dare to make a knight

arma, ‑orum wapenen

arma(orum) wapenen

armaria a cupboard; an aumbry; a study

armariolum a little cupboard

armarium arsenaal

armarium See armaria

armarius a librarian in a monastery

armatura armour; military exercise

armborst handboog, niet draagbare grote boog

armborstier boogschutter

armbosse armenfonds

armbruster handboogmaker

armelausa a cloak

armelijnen hermelijnen

armemmerkes armenteken?

armenproviso(o)r lid en/of bestuurder van het armenbestuur of armenfonds

armentarius veedrijver, koeherder

armentarius cattle drover

armgout gouden armband

armicudium a dagger

armiductor schermmeester, vechtmeester

armiger schildknaap

armiger an esquire

armiger gewapende, wapendrager, page, edelknaap, schildknaap

armijn bontwerk, hermelijnen

armilausa a cloak

armille armband

armilustrium a tournament

armis onder de wapenen

armiturium a dagger

armkind kind op de arm ten graven gedragen, tot ca. 1 jaar oud

armmeester persoon belast met de armenzorg

armonie zoet geluid

armonizeren zoet geluid maken,

armozijde zie armozijn

armozijn, dunne zijde‑ of katoenachtige stof, veelal als voering gebruikt., soort tafzijde, taf

armurarius an armourer

armyn zie armyne

armyne zie armijn

arnaglosa plantain

arnaldia a disease, perhaps baldness

aromatarius a grocer; a spicer

aromatopola kruiden ‑, specerijhandelaar

aromatopola specerijenkoopman, kruidenier, drogist, apotheker

arpa a young eagle

arpen lengtemaat

arpendum, arpennum, arpentum a small plot of land; an acre

arquilla a linchpin

arquillus a saddle bow (?); an ox yoke

arquinecca some drug or spice

arr afk. arrerage, lijfrente uitkering

arra wellekom geld, godspenning

arrabilis a maple tree

arrable uit zijn verhouding getrokken, wat er niet toe doet

arraiamentum array, in reference either to a jury, or to soldiers

arraiatio See arraiamentum

arraiatores arrayers, officers whose duty it was to see that soldiers were properly accoutred

arrainamentum arraignment

arrainare, arrainiare to claim; to arraign, to accuse

arramiare See arainare

arramire, adrumire to promise, esp. in a court of law

arraria arrears

arrariare to array

arratum a charter

arraya See arraiamentum

arrectatus suspected; accused

arrement gedinggrond, het fundament waar het proces op gegrond is, plei‑derving, pleid‑erf ?

arrementen van 't proces aanvaarden in de zaak voortgaan en het proces aannemen op den grond daar het op de zelfde begonnen is, zich zelf pleid‑erf stellen

arrenamentum arraignment

arrenare See arrainare

arrenda rent

arrentare See arentare

arrepitius bezeten

arrepitius bezeten

arrepticius possessed by an evil spirit

arreragium arrearage; respite of paymentarrest (

arrest wijsen, (by) uiterlijke recht doen, zonder dat men daar van vorder, of in hoger beroepen mag

arrestadia achterstallige betalingen, beslagen

arrestant (

arrestare to arrest

arrestbrake ontvluchten, ontvreemden van in beslag genomen goederen, uitbreken uit de cel

arreste aanhouding, beslaglegging op goederen

arreste(e)ren vast houden, in verzekering en bedwang houden, bezetten, bekommeren, beslaan, benauwen, bedwingen, ingevolge een bevelschrift beslag laten leggen

arresteren (

arrestpenninck handgeld

arrestum arrest

arrier achteruit

arriolari to foretell (hariolari)

arrivagium See arivagium

arrivare See arivare

arriveren aan land komen

arriÞre‑grand‑mÞre overgrootmoeder

arriÞre‑grand‑oncle broer van de overgrootvader of overgrootmoeder, vader van de oudoom of oudtante

arriÞre‑grand‑pÞre overgrootvader

arriÞre‑grand‑tante zuster van de overgrootvader of overgrootmoeder, moeder van de oudoom of oudtante

arriÞre‑neveu achterneef

arriÞre‑niÞce achternicht

arriÞre‑petit‑fils achterkleinzoon

arriÞre‑petit‑neveu achter‑achter neef

arriÞre‑petite‑fille achterkleindochter

arriÞre‑petite‑niÞce achter ‑achter nicht

arriÞre‑vassal achter leenman

arriÞre‑vieillesse zeer hoge ouderdom

arrondissement communal arrondissement van de gemeente

arrura See arura

arsater, arsate heelmeester

arsaterie heelkunde

arsina arson; house‑burning

arsinale an arsenal

arsura trial of money by fire

art afk. article, artikel, opstel, verhandeling

art noch ergien zonder bedrog of arglist

artavum a small knife

articulare to draw up in articles; to article

articulen (

articuleren nauwkeurig en duidelijk uitspreken

articulo mortis op het ogenblik van het sterven

articulo mortus (is) op het moment van sterven

articulus moment, artikel, punt

articulus moment, artikel, punt

articulus an article; esp. a complaint exhibited in a Court Christian

artifex artist

artifex ambachtsman, handwerken

artifex ambachtsman, handwerksman

artifex, ‑ficis handwerksman, ambachtsman

artifex loricarius riemenmaker

artifex loricarius riemenmaker

artifex organorum orgelmaker

artifex organorum orgelmaker, orgelbouwer

artifice kunsthandel

artificie konst‑handel ? gekunsteld, onnatuurlijk

artificieel konstig, gekunsteld, kunstmatig

artificium handicraft

artillator a maker of artillery

artilleria artillery

artista one who has taken a degree in arts

artista artiest, handwerken, ambachtsman

artitus skilfully made or arranged

artium liberalium magister meester in de vrije kunsten (ongeveer gelijk te stellen met drs. in de letteren en wijsbegeerte)

artl afk. artillerie, geschut

artsene artsenij

arura ploughing; a day's work with a plough; a ploughland; a tilled field; crops

arvambulus a tramp

arx castrum, burcht (Smetius)

ascat scheldwoord voor een (jonge) vrouw, slordige meid, luie vrouw

ascedent dat wat opklimt of oprijst

ascella the part where the arm joins the shoulder; the armpit (axilla)

ascendens voorgaand, opgaand, opklimmend

ascendens voorgaand, opgaand, opklimmend

ascendenten voorouders, de ouders, hun ouders

ascenderen opklimmen

ascensio domini hemelvaart des heren, 2e donderdag voor Pinksteren

Ascensio Domini Hemelvaartsdag

Ascensio, ‑nis F domini Hemelvaart

ascentie een opstijging

ascerra a ship for incense

asceterium a monastery

aschermittwoch, woensdag in de 7e week voor Pasen

asem adem

asgardiator an arbiter

asiamentum See aisiamentum

asichdoem(sch) rechtspraak volgens het aasdomrecht, vooral in Friese omgeving

asimuleren veinzen

asinare to ride on an ass

asnapium gennep

Asnapium / Ganipa Gennepasper bij munt ruw; technische term? (Smetius)

aspera asperen

Aspera Asperen

aspersorium a sprinkler; a vase for holy water

aspiciens a longe 1e advent

aspiculna a ladle or fork used in frying

assacella a stove

assaia, assaium assay; examination of weights and measures, of bread, beer, &c

assaiare to assay, to examine

assaiator an assayer

assallire to assault

assaltus an assault

assartare to bring forest land into cultivation by grubbing up the roots, &c

assartum assart, land brought into cultivation

assator kok, kok van de gaarkeuken

assator kok in een gaarkeuken, gaarkeukenhouder

assator kok

assaturis a gridiron

assaysiare (of judges) to call others to assist them

asschevyster luiwammes

assecteren navolgen, bejagen (streven naar)

assecurare to make secure by pledge or oath; to assure

assedare See assidare

asselijk askleur

assemblare to assemble

assemblata, assemblatio an assembly

assequeren bekomen, verkrijgen, vervolgen

asseratus wainscotted

asserens se nominari die beweert te heten

asserens se nominari die beweert te heten

asserere beweren, bekennen

asserere bekennen, beweren

asserere, asserui, assertum III beweren

assereren verzekeren

asserrum steel

assertio verklaring

assertio, ‑nis F verklaring

assertione matris volgens de verklaring van de moeder

assertione matris (ex‑) volgens de verklaring van de moeder

assertionis zie assertio

assertum zie asserere

asserui zie asserere

asseruit heeft bekend

asseruit heeft bekend

asserveren behoeden, bewaren

assessare to assess; to fine

assesseur bijgevoegde, bijzitter

assessio assessment

assessor bijzitter, lid van het grietenijgerecht

assessor an assessor

assessor staat iemand terzijde, toegevoegd lid van het bestuur of moderamen

asseurare See assecurare

asseware, assewiare to drain marsh ground

assidare, assidere to tax equally; to assess

assidella a table dormant

assidiare to besiege; to attack

assiduÚ vlijtig

assiette grondslag, grondslag voor de belasting

assigieren belegeren

assignare toewijzen, aanwijzen, machtigen

assignare se ad to attack; to lay hands on

assignat hij/zij wijst aan, wijst toe

assignatie schriftelijke opdracht tot betaling van een geldsom aan een derde, wissel

assignatio assignment; transference of interest

assignatus an assignee; a deputy

assignatus gemachtigde

assignatus gevolmachtigde

assigneert bewijst

assigneren toeschrijven aan,

assimulare to put together; to collect

assinatus gemachtigde

assindria essen (d)

Assindria Essen (D)

assisa a fixed measure; a tax or fine; a sitting of justices to hear causes; a jury; certain statutes and writs are also called assisae

assisa panis et cerevisiae the power of examining the weight and measure of bread and beer

assise belasting, accijns, ook het rechtsgebied/ ban waarin de assisen geldig waren

assisia consumptiebelasting

assisia consumptiebelasting, onkosten bij openbare verkoping

assisia onkosten die men betalen moet bij een openbare verkoping, belasting vooral op levensmiddelen, verterings‑ en gebruiksbelasting

assisores assessors

assisus rented or farmed out

assisus redditus, redditus assisae rent of assize; fixed rent

associÙren vergezelschappen, met elkaar verenigen

assoniare to essoin

assopiÙren stillen, in slaap wiegen, sussen

assueare to drain

assuera a drain

assultus an assault

assumare to kill

assumeeren aanvaarden, aanstellen

assumpti mariì Maria te hemelopneming, 15 augustus

assumptie benoeming, aanneming, opnemenassumptinis, zie assumptinis mariì

assumptio the anniversary of the death of a saint

Assumptio Mariae Maria ten Hemelopneming, 15 augustus

Assumptio, ‑nis F Mariì Maria ten Hemelopneming (15 aug.)

assumtie bijneming, aanneming, toeneming

assurantia assurance

assurare to assure

assureren verzekeren

ast is zo is het is

astans zie astantes

astans de aanwezige

astantes de aanwezigen

astantes de aanwezigen

astantibus aan de aanwezigen

astantibus aan de aanwezige

astare erbij staan, erbij zijn

astare erbij staan, erbij zijn, aanwezig zijn

astare aanwezig zijn (bijv. bij een doop)

astavia, zie atavia

astela a staff

asteriet opaal

asthma astma

asthma, ‑tis N astma

asthmate door asthma

asthmate door asthma

asthmaticus astmalijder

asthmaticus asthmalijder

astrarius haeres an heir who occupies his inheritance during his ancestor's life

astringe(e)ren prangen, toeprangen, te samen dwingen

astrium a hearth; a house

astrologus sterrenkundige, sterrenwichelaar

astrologus astrologist

astronomische tekens aanduiding om kleuren in heraldiek aan te geven zon = goud, mars = rood, jupiter =blauw, venus =groen, saturnus = zwart, mercurius = purper

astructie bewering

astructus instructed

astrueren opbouwen, aanbouwen, aantimmeren, tot een fundament stellen

astrum See astrium

astula a piece of firewood

astur See austur

asura azure

asverwig askleurig

aswoensdag woensdag na de zevende zondag voor Pasen

aswoensdag zie aschermittwoch

asyl vrijplaats, schuilplaats

aszeisia See azesia

atache aanhangsel, is een schriftelijk consent op 't gene gedaan is, dat men aan enige stukken hangt, of daar bij voegt

atachiare, &c See attachiare

atamita zuster van oud‑betovergrootvader

atamita zuster van oudbetovergrootvader

atamita zuster van de betoudovergrootvader

atavia grootmoeder van de overgrootmoeder, bedoudovergrootmoeder

atavia oudbetovergrootmoeder

atavia grandmother of the great‑grandmother

atavia oud‑betovergrootmoeder

atavunculus broer van oudbetovergrootmoeder

atavunculus broer van de betoudovergrootmoeder

atavunculus broer van oud‑betovergrootmoeder

atavus grootvader van de overgrootvader, betoudovergrootvader

atavus oudbetovergrootvader

atavus oud‑betovergrootvader

atavus 3rd great grandfather, male ascendant in the fifth degree

atelier werkplaats

aterling bastaard, uit ontucht ontstaan kind

athagiare See attachiare

atheist god‑vergeter, god‑verlogener, godverzaker

athe´st(isch) zie athÚe

athia, atia hatred, malice

athÚe godloochenaar, ongelovige

atilium, atillium a utensil; an implement; gear; the rigging of a ship

atinctus See attinctus

atirare to equip

atmatertera zuster van oudbetovergrootmoeder

atmatertera zuster van de betoudovergrootmoeder

atmatertera zuster van oud‑betovergrootmoeder

atnepos zie atnepos

atnepos kleinzoon van de achterkleinzoon

atnepos grandson of the great‑grandson

atnepos, ‑potis kleinzoon van achterkleinkind

atnepotis kleinzoon van achterkleinkind

atneptis granddaughter of the great‑granddaughter

atneptis kleindochter van de achterkleinzoon

atneptis kleindochter van achterkleinkind

atneptis, ‑tis kleindochter van achterkleinkind

atpatruus broer van de betoudovergrootvader

atpatruus broer van oudbetovergrootvader

atpatruus broer van oud‑betovergrootvader

atque en

atque en


atque en

atratus a mourner

atrebatum Arras (fr)

Atrebatum Arras (F)

atriamentum a courtyard

atribueren zich doen mengen in een zaak

atroce gruwelijk

att afk. attestatie, attest, getuigschrift, verklaring, bewijs

attachare to affix

attachiamentum attachment; apprehension of a person or seizing goods; articles seized with a criminal, showing his guilt; right of using (underwood, water, &c.)

attachiamentum forestae the lower court of a forest

attachiare to take in pursuance of a writ; to attach

attachiator an officer who makes attachment; a bailiff

attachÚ geboeid, (vast)gebonden (aan)

attactum bereiken

attagiare to attach

attaincta, attincta attaint, a writ against a jury for giving a false verdict

attamiare, attaminare to broach

attaque aanranding, ook aanval, bestorming, uitval, overval,

attaque Ó main armÚe gewapende overval, roofoverval

attaque(e)ren aanranden, aangrijpen, aanvallen

attaxare to assess

attediose met vijandige bedoelingen.

attegia a little house

atteindre, bereiken, halen, komen

atteindre (70 ans) (70 jaar) worden

attenant aangrenzend, belenden

attenderen aanvallen

attent toehorend

attentaat onderwind, bestaan tegen verbod

attentaten feitelijkheden tegen het verbod van een rechter

attente met aandacht

attente(e)ren beproeven, onderstaan, ondervinden, ondergaan

attentie toeluistering, aandachtig aanhoren

atterminare to put withing certain boundaries; to postpone to a certain day; to atterm

atterminatie verlenging, uitstel

atterminatiebrieven brieven van uitstel, om voor een zekeren tijd van zijn schuldenaars niet overvallen te worden

attermineeren uitstellen

attestand getuige

attestari bevestigen, getuigen

attestari bevestigen, getuigen

attestatie (

attestatie getuigschrift van lidmaatschap, verklaring, getuigenis

attestatio de morte verklaring van overlijden

attestatio de morte bewijsschrift van overlijden

attestatio de vita verklaring van leven

attestatio de vita bewijsschrift van leven, getuigenis, getuigschrift

attestatio de vita bewijsschrift van leven

attesteren ®Lat. attestare) getuigen

attesteren getuigen, verklaren

attestor betuigen

attilamentum See atilium

attiliaria military engines; artillery

attilium See atilium

attilliamentum See atilium

attilliator a maker of artillery or military engines

attincta attaint

attinctare to attaint

attinctus attainted

attinentia aanhorigheid

attinentiae, ‑iarum toebehoren, aanhorigheden

attinet: quod attinet ad wat betreft (Smetius)

attingens bereikend (van een leeftijd)

attingere, attigi, attactum III bereiken

attingi bereiken

attirare to equip

attornamentum an acknowledgement by a tenant of a new lord, attornment

attornare to assign goods to some special use; to appoint an attorney; to pack (?)

attornata a commission

attornatus an attorney

attractorium a train; a trace

attractus carriage by dragging, draught; store

attrape nigaud boerenbedrog

attraperen betrappen, achterhalen

attribuÙren toeschikken, toevoegen, toe‑eigenen

attuli brengen, aanvoeren, ik heb gebracht

attuli zie: afferre ik heb gebracht

atturnare, &c See attornare, &c

au delÓ het hiernamaals

auberge herberg

aubergellum a habergeon, a tunic of mail

aubergiste herbergier

aubobulcus an oxherd

aubÚpine meidoorn, haagdoorn

auca a goose; some article of plate, perhaps an ewer; an enclosed piece of landDeel met je vrienden:
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   148


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©tand.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina