Verrichtingenlijst van specialisten Mondziekten en Kaakchirurgie in opleidingDovnload 163.55 Kb.
Datum07.11.2017
Grootte163.55 Kb.


Verrichtingenlijst van specialisten Mondziekten en Kaakchirurgie in opleiding (behorende bij formulier D1)
N.B.:

De lijst loopt parallel aan het document ‘Opleidingsniveau AGIO's Mondziekten en Kaakchirurgie, kerncurriculum’ d.d. 13/9/99 samengesteld door de gezamenlijke universitaire opleiders Mondziekten en Kaakchirugie en goedgekeurd door het Consilium Chirurgicum Oris van de Nederlandse Vereniging voor Mondziekten en Kaakchirurgie.


De aangegeven richtgetallen zijn minima. De getallen tussen haakjes geven weer het aantal ingrepen, waarbij men heeft geassisteerd, doch niet zelf uitgevoerd.

* Bedoeld worden totale aantallen over de gehele opleidingsperiode van 4 jaar, eventueel langer.

# Geen normatief aantal aan te geven.

Aantal*)

1. DIAGNOSTIEK
1.1 zelfstandig beoordelen van conventionele en relevante

andere beeldvormende technieken #      

1.2 biopteren 10 (5)       (     )
1.3 diversen, bijv. sialografie, punctiecytologie #      

2. MONDZIEKTEN

zie ook 18.6 en 18.7 #      

zie ook 19

3. PRE‑ EN POSTOPERATIEVE ZORG
3.1 pre‑operatief onderzoek en postoperatieve begeleiding

van opgenomen patiënten 50      4. ANESTHESIOLOGIE/INTENSIVE CARE
4.1 stage anesthesiologie/intensive care

van       tot      5. PIJN EN PIJNBESTRIJDING
5.1 primaire diagnostiek van trigeminusneuralgie, #

Hortonse neuralgie, paroxysmale hemicrania,

andere vormen van aangezichtspijn en

hoofdpijnklachten


5.2 zie ook 18.2, 18.5, 18.7 #

zie ook 3.1


6. DENTO‑ALVEOLAIRE CHIRURGIE
6.1 Bot
6.1.1 operatieve verwijdering (alveolotomie met of 325      

zonder splijting), wortelresten, verstandskies

onderkaak of bovenkaak, andere geretineerde

elementen (alveolotomie met of zonder

splijting, bijv. mesiodens, cuspidaat, boventallige

elementen)


6.1.2 vrijleggen van geretineerde elementen (bracket plakken) 10      
6.1.3 transplantatie gebitselementen #      
6.1.4 chirurgische endodontie frontelementen met

ortho‑ of retrograde afsluiting 50      


6.1.5 chirurgische endodontie, premolaren en

molaren met ortho‑ of retrograde afsluiting of

hemisectie c.q. gehele wortelresectie 50      
6.1.6 sequestrotomie, verwijdering corpus alienum,

exploratie, etc. 10      


6.1.7 extractie of dento‑alveolaire chirurgie bij patiënten

met gestoord stollingsmechanisme c.q. behandeling

nabloeding 10      
6.1.8 extractie in narcose (aantal patiënten) 10      
6.1.9 diverse parodontale ingrepen 5 (5)      
6.1.10 osteomyelitis, benigne botafwijkingen en tumoren 5 (2)      
6.1.11 diversen #      

_____ ____________

Totaal 475 (7)       (     )

6.2 Weke delen (exclusief traumatologie)
6.2.1 extirpatie lipbandje of tongbandje 5 (4)       (     )
6.2.2 verwijdering kleine benigne weke delen tumoren

(fibroom, lipoom, papilloom, epulis, etc.) 15 (4)       (     )

6.2.3 diversen intra‑oraal (littekencorrectie, etc.) # (#)       (     )

6.2.4 diversen extra‑oraal en hals (littekencorrectie, etc.) # (#)       (     )

______ ____________

Totaal 20 (8)       (     )6.3 Sinus maxillaris
6.3.1 sluiting oro‑antrale c.q. oro‑nasale verbinding

met behulp van mucosalap 10 (3)       (     )


6.3.2 benadering sinus maxillaris, onder andere via

fossa canina, voor verwijdering van cyste, radix, etc. 3 (3)       (     )


6.3.3 diversen, bijv. endoscopie #       (     )

_______ ____________

Totaal 13 (6)       (     )

7. ONTSTEKINGEN
7.1 behandelen van (odontogene) ontstekingen 20 (5)       (     )
7.2 openen en behandelen van loge‑abcessen 5 (5)       (     ) _______ ____________

Totaal 25 (10)       (     )


8. GOEDAARDIGE GEZWELLEN EN CYSTEN,

INCLUSIEF SPEEKSELKLIEREN


8.1 Speekselklieren
8.1.1 verwijdering speekselsteen 5 (2)       (     )
8.1.2 operatieve behandeling mucocèle 10 (3)       (     )
8.1.3 operatieve behandeling ranula # (2)       (     )
8.1.4 operatieve verwijdering gl. Sublingualis # (2)       (     )

8.1.5 operatieve verwijdering gl. Submandibularis 3 (3)       (     )


8.1.6 oppervlakkige parotidectomie # (5)       (     )
8.1.7 volledige parotidectomie # (1)       (     )
8.1.8 diversen #       (     )

______ ____________

Totaal 18 (18)       (     )
8.2 Huid en slijmvlies
8.2.1 verwijdering weke delen cysten (atheroom, dermoïd) # (3)       (     )
8.3 Bot
8.3.1 behandeling grote kaakcysten (> 1,5 cm.) 5      

of benigne tumoren9. TRAUMATOLOGIE
9.1. Dento‑alveolaire traumatologie
9.1.1 repositie en fixatie geluxeerde of uitgeslagen gebits-

elementen; behandeling processus alveolaris fractuur

c.q. tuberfractuur, behandeling wortelfractuur 20 (5)       (     )
9.1.2 diversen # (3)       (     )

_______ ____________

Totaal 20 (8)       (     )
9.2 Traumatologie van het maxillofaciale skelet en de weke delen van het aangezicht
9.2.1 gesloten behandeling fractuur mandibula

(exclusief collum fractuur) of maxilla d.m.v. inbinden

van spalken 5 (2)       (     )
9.2.2 operatieve behandeling van mandibulafractuur 15 (3)       (     )
9.2.3 collum mandibulaefractuur:

gesloten 5 (1)       (     )

operatief # (#)       (     )
9.2.4 operatieve behandeling van maxillafractuur 5 (3)       (     )
9.2.5 operatieve behandeling van zygomafractuur 15 (3)       (     )
9.2.6 behandeling van orbitawand defect 2 (2)       (     )
9.2.7 behandeling uitgebreide weke delen verwondingen

(tong; mondbodem; lippen; aangezicht) 5 (2)       (     )


9.2.8 verwijdering van osteosynthesemateriaal 5       (     )
9.2.9 diversen, bijv. (hemi)coronale benadering,

fracturen os frontale, neus, etc. # (#)       (     )

______ ____________

Totaal 57 (16)       (     )10. ORTHOGNATHISCHE CHIRURGIE/

OPERATIEVE KAAKORTHOPEDIE
10.1 voorbereiding osteotomieën incl. röntgenschedel-

profielanalyse, modelstudie, modeloperatie,

voorlichting patiënt, postoperatieve evaluatie, etc. 20 (#)       (     ) _______ ____________

Totaal 20 (#)       (     )


Operatieve correctie van de onderkaak
10.2 sagittale splijtingsosteotomie (per kant)

10.3 verticale ramus‑osteotomie (per kant) 25 (5)       (     )

10.4 corpus‑osteotomie (per kant)
10.5 segment of kin osteotomie 5 (2)       (     )
10.6 distractie osteogenese # (..)       (     )

Operatieve correctie van de bovenkaak


10.7 zaagsnede ten behoeve van rapid expansion 1 (1)       (     )
10.8 Le Fort I osteotomie 5 (3)       (     )
10.9 Le Fort II of III osteotomie # (#)       (     )
10.10 segment‑osteotomie bovenfront

segment‑osteotomie zijdelingse delen 2 (2)       (     )

kleine segment‑osteotomieën (bijv. 1 tand)
10.11 distractie osteogenese # (..)       (     )
Combinatie correctie van onder‑ en bovenkaak
10.12 bimaxillaire osteotomie 2 (2)       (     ) ______ ____________

Totaal 40 (15)       (     )11. PREPROTHETISCHE CHIRURGIE EN IMPLANTOLOGIE
11.1 correctie bot processus alveolaris (alveolotomie,

verwijdering exostose, egaliseren proc. alveolaris,

spina‑correctie, verwijdering torus mandibularis of

torus palatinus) 15 (3)       (     )


11.2 correctie weke delen 15 (3)       (     )
11.3 mondbodemverdieping met secundaire genezing of

mucosa‑ c.q. huidtransplantaat # (#)       (     )


11.4 vestibulumplastiek bovenkaak met mucosa‑ of

huidtransplantaat # (#)       (     )


11.5 vestibulumplastiek onderkaak volgens Edlan‑Mejchar

of met vrij huid‑ of mucosa‑transplantaat 10 (5)       (     )


11.6 verhoging maxilla (sandwich, palatumosteotomie) # (..)       (     )
11.7 verhoging mandibula (sandwichosteotomie, diverse

combinaties) # (..)       (     )


11.8 aanbrengen van bottransplantaat op de sinus

maxillarisbodem 5 (5)       (     )


11.9 aanbrengen van bottransplantaat ter voorbereiding van

plaatsen van (een) implanta(a)t(en), inclusief membraan-

technieken 5 (5)       (     )
11.10 enossale implantaten
11.10.1 edentaat onderkaak en bovenkaak 30       (     )
11.10.2 enkeltandsvervanging # (#)       (     )

11.10.3 diversen # (#)       (     )

11.11 distractie osteogenese # (..)       (     )
11.12 diversen, zoals transmandibulair implantaat,

aan - ­of inbrengen van alloplastisch materiaal # (#)       (     )

______ ____________

Totaal 80 (26)       (     )


12. KAAKGEWRICHTEN
Diagnostiek en conservatieve behandeling
12.1 conservatieve behandeling 25       (     )

______ ____________

25       (     )
Operatieve behandeling
12.2 arthroscopische diagnostiek, lysis en lavage;

arthrocentesis # (#)       (     )


12.3 arthroscopische chirurgie # (#)       (     )
12.4 operatieve benadering van het kaakgewricht 3 (3)       (     )
12.5 discus repositie, reparatie of extirpatie # (#)       (     )
12.6 condylotomie # (#)       (     )
12.7 condylar shave of hoge condylectomie # (#)       (     )
12.8 correctie tuberculum articulare (Myrhaug e.a.) # (#)       (     )
12.9 ankylose operatie # (#)       (     )
12.10 aanbrengen kunstgewricht # (#)       (     )
12.11 diversen # (#)       (     )

_______ ____________

Totaal 3 (11)       (     )
13. ONCOLOGIE
13.1 operatieve behandeling van maligne

tumoren in mond‑kaakgebied (onderkaak,

bovenkaak, lip, wang, tong, mondbodem,

speekselklieren, etc.) # (15)       (     )


13.2 halsklierdissectie # (5)       (     )
13.3 tracheotomie # (3)       (     )
13.4 diversen # (#)       (     )

_______ ____________

Totaal # (23)       (     )

14. RECONSTRUCTIEVE CHIRURGIE
14.1 nemen van een vrij mucosa‑ of

vrij huidtransplantaat 10 (4)       (     )


14.2 nemen van autoloog bottransplantaat uit:

‑ kin of tuber maxillae # (2)       (     )

‑ crista iliaca # (2)       (     )

‑ schedel # (2)       (     )

‑ rib # (2)       (     )

______ ____________

15 (8)       (     )
14.3 reconstructie onderkaak m.b.v. vrij bot of

gesteeld bottransplantaat # (2)       (     )


14.4 aanbrengen van klos en vrij huidtransplantaat

na bovenkaakresectie # (2)       (     )


14.5 reconstructie van weke delen‑defecten met

vrije of gesteelde huid‑ of spiertransplantaten # (2)       (     )


14.6 diversen, zoals costochondraal transplantaat # (..)       (     )

_______ ____________

Totaal 25 (18)       (     )
15. SCHISIS EN CRANIOFACIALE CHIRURGIE
15.1 primaire lip‑ en/of palatumsluiting # (#)       (     )
15.2 aanbrengen van bottransplantaat in de alveolo­-

palatinale spleet bij schisispatiënten # (5)       (     )


15.3 secundaire correctie bij schisispatiënten, incl.

neus, lip, palatum en/of pharynxplastiek # (2)       (     )


15.4 craniofaciale ingrepen # (#)       (     )
15.5 osteotomie bij schisispatiënt # (#)       (     )

_______ ____________

Totaal # (7)       (     )
16. PLASTISCHE EN ESTHETISCHE CHIRURGIE
Weke delen
16.1 liposuctie (liposculpture) #
16.2 facelift #
16.3 blepharoplastiek #
16.4 rhinoplastiek #
Bot
16.5 zygoma osteotomie, neusreconstructie,

orbitareconstructie, botaugmentatie #17. CHIRURGISCHE STAGES
17.1 stages te specificeren op bijlage       (     )
17.2 ingrepen, bijv. algemene chirurgie, KNO,

plastische chirurgie te specificeren op bijlage       (     )18. SPECIALISTISCHE BESPREKINGEN BIJWONEN

C.Q. VOORBEREIDEN
18.1 preprothetische chirurgie en implantologie #      
18.2 kaakgewrichtsafwijkingen #      
18.3 operatieve kaakorthopedie #      
18.4 schisisspreekuur #      
18.5 hoofd‑halsoncologie #      
18.6 pathologie #      
18.7 oral medicine #      
18.8 craniofaciaal #      

______ ______

Totaal #      
19. CURSUSSEN/STAGES/PERIFERE OPLEIDING

(op bijlage de gevolgde cursus(onderdelen)

specificeren met data en het examenresultaat)

Verplicht

- 1e deel (algemeen ‑ Collegium Chirurgicum Neerlandicum)

- 2e deel (algemeen ‑ Collegium Chirurgicum Neerlandicum)

- speciële cursussen Consilium Chirurgicum Oris

- perifere opleiding
Niet verplicht

- cursus chirurgische hoofd‑halsanatomie

- diverse stages (plaats, aantal dagen)
20. CURSUSSEN, VOORDRACHTEN PUBLICATIES, ETC.

(specificeren op bijlage)
20.1 refereer‑ en klinische avonden #      
20.2 aantal voordrachten zelf gehouden

‑binnenland #      

- buitenland #      
20.3 publikaties #      
20.4 congresbezoek #      
__________________________________________________________________
Plaats en datum:     

Aldus naar waarheid ingevuld: In orde bevonden, de opleider:

(handtekening assistent) (handtekening opleider)

(Deze verrichtingenlijst is gepubliceerd in de Staatscourant 16 februari 2001, nr. 34/pag. 12en tevens in het Nederlands Tandartsenblad 56/17)

versie 21/02/00

Deel met je vrienden:


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©tand.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina