Vermogensbehoefte en vermogensverkrijgingDovnload 39.69 Kb.
Datum26.10.2018
Grootte39.69 Kb.

Wat te leren voor de toets bedrijfseconomie?
Hoofdstuk 3: Financiering en financieel beleid
3.1 Vermogensbehoefte en vermogensverkrijging


 • Lang vermogen = lening voor meer dan 1 jaar = eigen vermogen + lang vreemd vermogen

 • Kort vermogen. Bijv. belastingschuld, leverancierskrediet (= crediteuren) of rekening courant krediet

 • Hypothecaire lening

 • Achtergestelde lening

 • Activa (= bezittingen = debet) en Passiva (= schulden = credit)

 • Vaste activa = Het geld zit hier voor langere tijd (>1 jaar) in vast. Bijv. Pand, Machines, Inventaris, Auto’s


3.2 De liquiditeit van een onderneming

 • Liquiditeit = een bedrijf kan zijn schulden op tijd betalen. Lukt dat niet? Illiquide

 • Vlottende activa = bedrijfsmiddelen die maar een productieproces in het bedrijf zitten. Bijv. Voorraden, debiteuren en liquide middelen.

 • Liquide middelen = kas en bank

 • Werkkapitaal = Lang Vermogen – Vaste Activa = Vlottende Activa – Kort Vreemd Vermogen

 • Liquiditeitsbegroting = overzicht van liquiditeitspositie in verschillende periodes

 • Exploitatiebegroting = overzicht van omzet en kosten over een jaar

 • CR > 1: bedrijf is liquide. Norm: CR > 1,5 en QR > 1 is prima


3.3 Solvabiliteit van een onderneming3.4 Cashflow


 • Cashflow = nettowinst + afschrijvingen

 • Afschrijvingskosten = hoeveel zijn de vaste activa minder waard geworden

 • Besteding van de cashflow

 • Kasstroomoverzicht

 • Verschil met BV: andere exploitatiebegroting (meer loon + VpB)

 • Geen privé opnamen maar dividend

 • Geen mutatie eigen vermogen maar winstreserve


3.5 De rentabiliteit van het eigen vermogen


 • Rendement = opbrengst van het vermogen • Let op: bedrijfsresultaat en niet nettowinst. Let op 2 gemiddelde totaal vermogen van begin- en eindbalans • BV en eenmanszaak niet te vergelijken.


3.6 Bankkrediet


 • Rekening-courant krediet = rood staan. Kredietlimiet = maximum roodstand

 • Zekerheidsstelling. Bepaald onderpand.

 • Borgstelling. Iemand die de lening betaalt als jij het niet meer kan.

  • Persoonlijk

  • Gemeente

 • Factoring3.7 Leverancierskrediet


 • Crediteuren

 • Korting bij snelle betaling

 • Kosten per jaar


3.8 Leasing


 • Operational Lease (gewoon en full-service)

  • Lijkt op huur

  • Geen eigenaar

 • Financial Lease


3.9 Overname, fusie en liquidatie


 • Hertaxatie op het moment van overname of fusie

 • Stille reserves als een bedrijfsmiddel meer waard blijkt

 • Afboekingen als bedrijfsmiddelen minder waard zijn (bijv. voorraad of dubieuze debiteuren)

 • Goodwill

 • Fusie: nieuwe openingsbalans

 • Liquidatie: executiewaarde --> liquidatiebalans. Kan er genoeg geld opgehaald worden?


3.10 Bedrijfsvergelijking


 • Interne bedrijfsvergelijking. Vergelijk met jezelf andere jaren

 • Externe bedrijfsvergelijking. Vergelijk jezelf met andere bedrijven, vaak in percentages van de omzet

 • Brutowinstpercentage. Brutowinstpercentage/omzet x 100%

 • Kengetallen.


Maak ook de oefenopgaven op pagina 335 - 355

Deel met je vrienden:


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©tand.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina