Verbanden en topische agentia voor de behandeling van donor sites van split skin grafts een systematisch onderzoekDovnload 73.72 Kb.
Datum07.11.2017
Grootte73.72 Kb.


Verbanden en topische agentia voor de behandeling van donor sites van split skin huidgreffen; een systematisch onderzoek.
Vrij vertaald uit: Schreuder S., M. Qureshi, H.Vermeulen, D. Ubbinck. Dressings and topical agents for treating donor sites of split skin grafts; a systematic review. (extended abstract)

EWMA Journal 2009, vol 9, nr 3,p 22.


Achtergrond

Huidtransplantatie is breed verspreid als methode om wonden die moeilijk helen ‘per primam intentionem’ te sluiten. ‘Split Skin Grafts’ (SSG) worden afgenomen via een standaard procedure die een oppervlakkige maar pijnlijke wonde op de donor plaats achterlaat. Terwijl donor site wonden van SSG’s oppervlakkig zijn en aanvaarbaar snel genezen blijft hun behandelwijze een belangrijk probleem voor artsen, verpleegkundigen en patiënten. Dit vindt zijn oorzaak in het feit dat er enerzijds vele verschillende verbandsoorten en topische agentia bestaan die gebruikt kunnen worden bij de behandeling van dit soort wonden en anderzijds in de brede variëteit aan persoonlijke ervaringen en voorkeuren bij de artsen en verpleegkundigen. Deze op eigen opinie gebaseerde praktische aanpak is breed verspreid gezien evidentie en richtlijnen ontbreken. Dit zou kunnen resulteren in minder optimale wondzorg. De auteurs deden een systematisch literatuuronderzoek om de effectiviteit van de verbanden en de topische agentia voor de behandeling van wonden op de donor plaats op vlak van heling, pijn, infectie en littekenvorming na te kijken en om voorstellen te kunnen doen voor de praktijk of voor verder onderzoek.


Methode

De onderzoekers keken de beschikbare onderzoeken bij het COCHRANE Central Register voor Gecontroleerde Onderzoeken na. Vervolgens werden de Randomised Controlled Trials (RCT) en Clinical Controlled Trials (CCT), indien er een patiënten vergelijking in was opgenomen, geselecteerd. Enkel die onderzoeken waren bruikbaar als er minstens volledige wondheling in was opgenomen, want dat was het belangrijkste doel van de onderzoekers. De bijkomende onderzoekselementen waren: pijn, infectie, bloedstolling, kostprijs van de behandeling, en littekenvorming. Onderzoeken die artificiële huid vervangers omvatten en onderzoeken die hoofdzakelijk kinderen als onderwerp hadden werden uitgesloten. Het nakijken van de kwaliteit van de onderzoeken, de bruikbaarheid ervan en het ophalen van de gegevens werd door 2 onafhankelijk onderzoekers uitgevoerd.


Resultaten

De onderzoekers selecteerden 192 onderzoeken, waarvan 23 RCT’s en 15 CCT’s die aan de inclusiecriteria voldeden. In elk onderzoek waren 7 tot 80 patiënten in het onderzoek opgenomen, met in totaal voor alle onderzoeken samen 1325 patiënten. Over het algemeen was de kwaliteit van de onderzoeken maar matig, bij de meeste onderzoeken was dit te wijten aan het gebrek van randomisatie of gebrek aan voldoende willekeurigheid in de selectie. Vetgazen, folies en alginaten waren de meest gebruikte verbanden in de verschillende onderzoeken. Al gevolg van de klinische heterogeniciteit (vele verschillende vergelijkingen en resultaat metingen) was meta-analyse onmogelijk

In vele onderzoeken was er geen statisch aanvaard verschil merkbaar in de resultaten van de onderzochte elementen. In de onderzoeken die een statistisch aanvaarbaar verschil vertoonden, was de wondheling 2 – 6 dagen sneller met hydrocolloidale (m.a.w. 22-33% van het totale aantal wonden was geheeld na 10 dagen) dan met vetverbanden, topische agentia (hydrogels), alginaten of polyurethaanfolies. (6 onderzoeken) Met folie heelden de wonden 0-15 dagen sneller dan met vetgazen (paraffine / vaseline tulles), gewoon gaasverband, of topische agentia. (4 onderzoeken). Schuimverbanden resulteerden in een 0-5 dagen snellere wondgenezing dan vetgazen of topische agentia (2 onderzoeken). Polyurethaan folies verminderden de pijn meer (0-4 punten op een 10 punten VAS schaal) dan vetgazen, alginaten, gaasverbanden, schuimverbanden en topische agentia. Hydrocolloidale verbanden verminderden de pijn met meer dan 50% in vergelijking met folies. Er werden sommigen gevallen van wondinfectie gerapporteerd maar hier was geen verschil merkbaar tussen de verschillende verbanden groepen.
Besluit

Een brede keuze aan verbanden geeft een variëteit aan effecten op donor sites. Hydrocolloidale verbanden schijnen best te functioneren op vlak van pijn controle en wondgenezing. Zij zijn dus bruikbaar als eerste keuze verband. Folies scoren zeer goed op vlak van pijn reductie maar zij stimuleren de wondheling niet zo uitgesproken als hydrocolloidale verbanden. Alginaten en vetgazen welke vaak gebruikt worden in de behandeling van donor site wonden blijken hiervoor minder efficiënt te zijn. Er is onvoldoende bewijs op de secundaire effecten zoals bloedstolling, kostprijs en litteken vorming. De onderzoekers bevelen verder onderzoek aan op dit vlak. De beschikbare evidentie van hoge kwaliteit suggereert hydrocolloidale verbanden en folies voor de behandeling van donor site wonden.


Luc Gryson,

Bachelor Verpleegkunde

Licentiaat Medisch Sociale Wetenschappen en het ziekenhuisbeleid

Geaggregeerde voor het Hoger Onderwijs

Voorzitter CNC wondzorgvereniging

Coördinator WOUND-Ex Expertisecentrum van de HUBrusselDirecteur WZC Clep Alveringem.

Dit artikel maakt deel uit van een reeks artikels gepubliceerd in EWMA Journal.

Deel met je vrienden:


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©tand.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina