Uitwerkingen opgaven hoofdstuk 12 Budgettering 12. 1Dovnload 9.46 Kb.
Datum26.10.2018
Grootte9.46 Kb.

© 2008 Noordhoff Uitgevers bv Groningen/Houten

Uitwerkingen opgaven hoofdstuk 12
Budgettering


12.1 Een budgetteringssysteem is zinvol indien het een duidelijke rol speelt bij de planning en beheersing van het bedrijfsproces. Gezien de uitspraken van de afdelingschefs is er bij Tiptop nog het een en ander te verbeteren.

  • Er ontbreekt een duidelijke relatie tussen de opgestelde winstbegroting en de overige onderdelen van het masterbudget.

  • Er vindt geen toetsing door de directie plaats van de realisatie aan de opgestelde budgetten.

  • Er vindt onvoldoende overleg plaats tussen de directie en budgethouder over de vaststelling van het budget.

  • Het vaststellen van een budget houdt ook de delegatie van bevoegdheden in, met name de autorisatie tot het doen van de in het budget opgenomen uitgaven, maar dit betekent niet dat eenmaal vastgestelde budgetten niet kunnen worden bijgesteld op grond van veranderde inzichten.

12.2 1 planning

2 taakstelling en autorisatie

3 taakstelling en autorisatie

4 taakstelling en autorisatie

5 communicatie en coördinatie

6 planning

7 evaluatie en verantwoording

8 taakstelling en autorisatie

12.3 Verkoop € 2.400.000

Inkoop € 1.680.000

Salarissen € 315.000

Huur pand € 55.000

------------

Kosten € 2.050.000

-------------

Winst € 350.00012.4 a Vast budget = € 120.000

Variabel budget = € 50.000/5000 = € 10 per uurb Gebudgetteerde kosten bij de werkelijke bezetting zijn:

€ 120.000 + 5760 × € 10 = € 177.600

Budgetverschil = € 177.600 – € 180.000 = – € 2.400

12.5 a Loonkosten ¼ × 7 × 350 × € 7 = € 4.287,50

Materiaalkosten

allesreiniger 0,1 × 7 × 350 × € 1,50 € 367,50

schuurmiddel 0,05 × 7 × 350 × € 1 € 122,50

schoonmaakdoekjes 7 × 350 × € 0,20 € 490,00

Constante kosten € 2.000,00

-------------

Totaal begrote kosten per week € 7.267,50b Loonkosten 1/5 × 7 × 375 × € 7 = € 3.675,-

Materiaalkosten

allesreiniger 325 × € 1,40 € 455,-

schuurmiddel 150 × € 1,10 € 165,-

schoonmaakdoekjes 2500 × € 0,20 € 500,-

Constante kosten € 2.000,-

-----------

Totale werkelijke kosten € 6.795,-c Efficiencyverschil loonkosten (612,5 – 525) × € 7= € 612,50

Efficiencyverschil allesreiniger (245 – 325) × € 1,50 = € 120,00

Prijsverschil allesreiniger (€ 1,50 – € 1,40) × 325 = € 32,50

Efficiencyverschil schuurmiddel (122,5 – 150) × € 1 = € 27,50

Prijsverschil schuurmiddel (€ 1 – € 1,10) × 150 = € 15,00

Efficiencyverschil schoonmaakdoekjes

(2450 – 2500) × € 0,20 = € 10,00

------------€ 472,50

Bedrijfseconomie voor de dienstensector


Deel met je vrienden:


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©tand.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina