Toxicologie behandelinformatieDovnload 181.97 Kb.
Pagina1/2
Datum07.11.2017
Grootte181.97 Kb.
  1   2

Toxicologie behandelinformatie

Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisapothekers -- Commissie Analyse en Toxicologie

Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum van het RIVMParaquat en diquat

Algemeen

Paraquat en diquat worden toegepast als contactherbiciden. Het zijn quaternaire ammoniumverbindingen vallend onder de klasse van de bipyridyl herbiciden. Zowel in planten als in mens en dier worden radicalen gevormd die lipidenperoxidatie en verstoring van de celademhaling kunnen veroorzaken. Een (intentionele) orale intoxicatie met paraquat is vaak lethaal. Diquat wordt in het algemeen als minder toxisch gekenmerkt dan paraquat. Bij diquat zou longtoxiciteit niet of nauwelijks een rol spelen.

In onderstaand gedeelte hebben de gegevens met name betrekking op paraquat. Gegevens over diquat zijn beperkt. Het klinisch beeld en de therapie komen echter in sterke mate overeen.
Paraquat ondergaat na absorptie in diverse cellen redox-reacties, waarbij er o.a. superoxide radicalen, een zeer reactieve vorm van zuurstof, worden gevormd. Bij deze redox-reacties wordt er nicotinamide adenine dinucleotide fosfaat (NADPH) verbruikt, hetgeen een belangrijk anti-oxidant is. De oxidatieve stress door de vorming van vrije radicalen en de depletie van NADPH bewerkstelligt een snelle celdood (via lipide peroxidatie, mitochondriale dysfunctie, necrose en apoptose) en triggert een secundaire inflammatoire respons.10 Het toedienen van zuurstof kan de celschade vergroten. Een terughoudend beleid ten aanzien van zuurstoftoediening is daarom aangewezen.

Preparaten/synoniemen

Paraquat en diquat zijn in het algemeen apart geformuleerd. Beide stoffen kunnen echter ook in combinatie voorkomen. Paraquat is in de EU sinds 2007 verboden, maar is in diverse andere landen vrij verkrijgbaar. Ook diquat is in Nederland niet meer in de handel.

Paraquat (dichloride/diiodide/dimethylsulfaat): Paraquat producten: Aglukon onkruidverdelger, Agrichem paraquat, Gramonol, Gramoxone, ICI-Ivosta onkruidverdelger, Luxan Paraquat-g/-vloeibaar, Prigluzone ZU, Weedol. Producten kunnen 2,5% - 20% w/v paraquat bevatten. Producten verschillen ook in samenstelling wat betreft oplosmiddelen en andere toevoegingen. Aan produkten met paraquat is vaak een braakmiddel, en meer recent ook een alginaat en laxans, toegevoegd ten einde de absorptie in het maag-darmkanaal te verminderen.
Diquat (dibromide): Aquacide, Dextrone, Preeglone, Deiquat, Detrone, Reglone, Reglon, Reglox, Ortho-Diquat and Weedtrine-D

Toxische dosis (volwassenen, na ingestie)
Paraquat: de letale dosis varieert van 3-6 gram. Letaliteit is echter al opgetreden na doses van 1 gram. Ook wordt aangehouden dat >30 ml (1 à 2 mondvolle slokken) van een 20-24% oplossing meestal lethaal is.

Diquat: ingestie van 6 gram kan letaal zijn. Ingestie van > 12 gram is in het algemeen letaal.Kinetiek (paraquat)Absorptie Snelle absorptie na ingestie, Tmax 0,5-6 uur; F= 5-10%. Absorptie is mogelijk via beschadigde, maar niet via intacte huid. Echter na langdurig contact kan de huid beschadigen en absorptie alsnog mogelijk zijn; toxische effecten na inhalatie zijn niet expliciet beschreven.

Vd 1 – 2 l/kg; accumulatie in longen en nieren door specifieke transporters die paraquat tegen een concentratiegradient in kunnen opnemen. Tevens accumulatie in spieren. Paraquat concentratie in longen is 10-15 maal hoger dan in plasma. Paraquat gaat vrijwel niet door de bloed-hersenbarrière. Diquat: niet of nauwelijks accumulatie in de longen.

Eiwitbinding Geen.

Metabolisme Geen.

Eliminatie Met name door de nieren; binnen 48 uur is het grootste gedeelte via de urine uitgescheiden; uitscheiding via de nier kan snel afnemen door de geïnduceerde nierbeschadiging; ongeveer 20-30% blijft in de weefsels en wordt verspreid over 2-3 weken uitgescheiden.

Halfwaardetijd In eerste fase (distributie) circa 5 uur; in de tweede fase (eliminatie) circa 84 uur (echter sterk afhankelijk van de nierfunctie en de hoeveelheid langzaam vrijkomend paraquat uit de weefsels).

Deel met je vrienden:
  1   2


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©tand.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina