Titratie met de titrator scheikunde zuren en basenDovnload 375.11 Kb.
Datum26.10.2018
Grootte375.11 Kb.Titratie met de titrator

SCHEIKUNDE

Zuren en basen


Onderzoeksvraag:


Hoe bepaal je experimenteel de concentratie van een zure oplossing?

Introductie


In deze activiteit ga je concentratie van een zure oplossing bepalen. Dit doe je door een titratie uit te voeren. Hierbij wordt een basische oplossing waarvan de concentratie bekend is (de titratievloeistof) langzaam met constante snelheid toegevoegd. Deze druppels worden gemengd met de zure oplossing. Tijdens het experiment meet je continu de pH met behulp van de pH sensor.

Met behulp van een stappenmotor kun je nauwkeurig en automatisch een bepaald volume toevoegen. Hierdoor krijg je als resultaat een grafiek waarin de pH uitgezet wordt tegen de hoeveelheid toegevoegde base (x-as, in mL). Zo wordt er een titratiecurve zichtbaar en kun je na de titratie de concentratie van de oplossing berekenen.  


Materiaal


In dit experiment gebruik je de volgende materialen:

In dit experiment gebruik je de volgende chemicaliën:

 • Gedestilleerd water;

 • 0,1 M natriumhydroxide-oplossing (sterke base);

 • Zoutzuur van een onbekende concentratie (sterk zuur).

Veiligheid


Gebruik een veiligheidsbril en labjas.

Onderzoek


 1. Voer eerst een ijking van de titrator uit. Dit doe je met behulp van de activiteit “Volume-ijking van de titrator”. Noteer het berekende aantal stappen per milliliter. Dat getal heb je later nodig.

 2. Open de Coach-activiteit “Titratie met de titrator”

 3. Verbind de pH-sensor met input 1 van de interface. Verbind de titrator op de goede manier. Dit is weergegeven op de onderkant van de titrator

 4. Bereid het experiment voor:

  1. Spoel al het glaswerk: eerst een keer met demiwater, dan een keer met de oplossing die met dat stuk glaswerk gebruikt gaat worden (spuit: natronloog, bekerglas en pipetten: zoutzuur).

  2. Vul de spuit met ongeveer 20 mL 0,1 M natronloog.

  3. Pipetteer 10 mL van het zoutzuur in een nieuw bekerglas. Voeg eventueel een paar druppels van de indicator fenolftaleïne toe.

  4. Zet het bekerglas op de magneetroerder en voeg een roervlo toe.

  5. Verbind de spuit met een slangetje en laat het uiteinde van het slangetje boven het bekerglas hangen zodat de vloeistof in het bekerglas valt

  6. Klem de pH sensor in het statief en hang deze dusdanig in de vloeistof dat er nog steeds geroerd kan worden. Zorg dat de pH elektrode ver genoeg ondergedompeld is.

 5. Controleer/wijzig de waarde van [stappen/ml].

 6. Start de magneetroerder, zodat er continu geroerd wordt. Start de meting in Coach.

 7. Wat neem je tijdens het experiment allemaal waar?

 8. Spoel het bekerglas en de elektrode aan het eind van de titratie goed met gedestilleerd water.

 9. Bepaal nauwkeurig hoeveel mL natronloog je hebt moeten toevoegen om het equivalentiepunt te bereiken.

 10. Bereken hieruit hoeveel mol OH- je tijdens de titratie hebt gebruikt

 11. Geef de reactievergelijking van de reactie die tijdens de titratie plaatsvindt.

 12. Bereken hoeveel mol H+ er in de zure oplossing aanwezig was.

 13. Wat was de concentratie H+ in de originele oplossing?

 14. Vraag aan de docent wat de concentratie van de originele oplossing was. Klopt je resultaat? Zo nee, waar kan dat dan aan liggen?

Bijbehorende bestanden:


Coach activiteit: Titratie met de titrator.cma7

Coach resultaat: Titratie met de titrator.cmr7Coach activiteit: Volume-ijking van de titrator.cma7
Deel met je vrienden:


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©tand.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina