Titratie algemeenDovnload 16.16 Kb.
Datum26.10.2018
Grootte16.16 Kb.

TITRATIE
Algemeen

DUS

 1. Mmol = mL × M van stof A

 2. Mbv molverhouding van (m)mol A naar (m)mol B

 3. Van (m)mol B naar mol/L of gram of gram/L of % of …


Voorbeeld 1

Ik vul een spuit met 0,100 M zoutzuur 1. Leg uit hoe je ziet dat de titratie klaar is

 2. Bereken de molariteit van de natronloog-oplossing

 3. Bereken het gehalte natronloog in gram per liter.
  Je hebt voor 7,53 g zoutzuur 3,45 g natronloog nodig.
  Ga ervan uit dat de dichtheid van beide oplossingen 1,000 g.mL-1 is


Antwoord 1

Zoutzuur: H3O+ (aq) + Cl- (aq)

Natronloog: Na+ (aq) + OH- (aq)

Reactie: H3O+ (aq) + OH- (aq)  2 H2O (l)
 1. indicator toevoegen, bijvoorbeeld broomthymolblauw
  zoutzuur en natronloog samenvoegen totdat de oplossing groen is

 2. zoutzuur: 7,53 mL 0,100 M = 0,753 mmol HCl (= stap 1)
  natronloog: 3,45 mL = 0,218 M (=stap 3)= 0,753 mmol NaOH molverhouding: zoutzuur : natronloog = HCl : H3O+ : OH- : NaOH = 1:1:1:1
  DUS zoutzuur : natronloog = 1:1 (= stap 2)

mmol = ml x M

MM = gram/mol


 1. 0,218 M NaOH = 0,218 mol/L = 0,218 x 40,00 gram/L = 8,72 gram/L
Voorbeeld 2
24,7 mL 0,150 M zwavelzuur nodig

Voor de titratie van 10,00 mL ammoniak


Bereken het gehalte ammoniak in gram per liter 1. Zwavelzuur: 24,7 mL × 0,150 M = 3,70 mmol H2SO4

 2. Hier komt de grap van deze opgave: de molverhouding tussen H2SO4 en NH3. Blijven lachen!
  Zwavelzuur: 2 H3O+ + SO42-
  Ammoniak: NH3
  H2SO4 : H3O+ : SO42- = 1 : 2 : 1
  H3O+(aq) + NH3(aq)  NH4+(aq) + H2O(l)
  H3O+ : NH3 = 1 : 1 = 2 : 2
  DUS H2SO4 (: H3O+ ): NH3 = 1 (: 2 ): 2

 3. Dus er heeft 3,70 × 2 = 7,40 mmol NH3 gereageerd met H2SO4.
  Dus 7,40 mmol NH3 in 10,00 mL
  Dus 0,740 mol NH3 in 1,00 L
  Dus 0,740 mol × 17,03 g.mol-1 = 12,6 gram NH3 in 1,00 L


Let op: de significantie bij een titratie is erg belangrijk. Let hier dus GOED op!

Deel met je vrienden:


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©tand.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina