Theater/Bioscoop De Nieuwe Kolk Reclame maken, doe je zo!Dovnload 0.55 Mb.
Datum26.10.2018
Grootte0.55 Mb.

Theater/Bioscoop De Nieuwe Kolk


Reclame maken, doe je zo!Groep 6

Les 1 De wereld van reclamesLes 1 De wereld van reclames
Theater/Bioscoop De Nieuwe Kolk

Groep 6

55 minuten

Samenvatting van de les
In deze eerste les gaat het om het herkennen van reclamebeelden en logo’s en de functies ervan. De leerlingen ontdekken dat reclames en logo’s niet zijn weg te denken uit de samenleving. In deze les ervaren de leerlingen welke invloed reclames op henzelf hebben.

Doelen
De leerlingen:


 • krijgen inzicht in hoe een reclame werkt, zodanig dat de leerlingen ook ervaren hoe ze zich zelf laten overhalen door reclames.

 • krijgen inzicht in welke logo’s zij kennen en ervaren dat zij veel logo’s kennen zonder hier ooit over na te denken.

 • Ontdekken hoe zij beïnvloed worden door beelden en reclame.

Achtergrondinformatie


Beeldcultuur is een cultuur waarin beeldende middelen een belangrijke rol spelen, met name bij de informatieoverdracht. Beelden worden steeds belangrijker, ten koste van het woord. Soms lijkt het zelfs of de beeldcultuur de woordcultuur verdringt en grotendeels al verdrongen heeft. Dit proces is de laatste jaren goed waarneembaar. Vanaf de 21e eeuw komt de focus meer en meer te liggen op beelden. Het beeld krijgt een dermate dominante plaats dat het woord op de achtergrond komt of overbodig raakt. De filmindustrie en de reclamewereld zijn hierin belangrijke aanjagers; de bedoeling is dat het beeld blijft hangen en een positieve impuls geeft aan het koopgedrag. Steeds dominanter verschijnen snelle foto’s en knallende reclames, afgewisseld door korte aansprekende teksten, die vooral niet te moeilijk moeten zijn.

Tip: bekijk voor meer informatie over de werking van reclame de website over reclame en de werking ervan van het NIBUD. http://scholieren.nibud.nl/uitgaven/verleidingen/reclame.html.Materiaal


 • Filmpje schooltv

 • PowerPoint logospel, les 1

 • Pen en papier

 • Portfolio

Voorbereiding


Bekijk vooraf het filmpje en de PowerPointpresentatie van het logospel. Neem de les door.

Tijd: 20 minuten


Werkvormen


De les start met een klassikale verkenning van ‘functies van beelden’. waarbij de kinderen in groepjes een woordspin maken. Daarna bekijken ze klassikaal een filmpje en spelen ze het logospel. De les wordt afgesloten met een reflectieopdracht die de leerlingen in tweetallen doen.

Lifestyle talenten in deze les


Communicatief talent + sociaal talent + cognitief talent.
In deze eerste les worden de leerlingen gevraagd om samen te werken en samen op onderzoek uit te gaan. Het doel is om de leerlingen te prikkelen en nieuwsgierig te maken. Eén weet altijd meer dan twee, de leerlingen moeten leren om hun krachten te bundelen en samen meer te weten te komen over het onderwerp.


LesinhoudIntroductie
15 minuten

De les start met uitleg over het project.

Zeg: We gaan in vier lessen aan de slag met functies van beelden. Maar wat is dat eigenlijk ‘functies van beelden’? • Wat is een beeld?

 • En waar vind je beelden?

Doe een groepsgesprek om de leerlingen hierover aan het denken te krijgen.

Vraag de kinderen om zoveel mogelijk beelden te noemen en schrijf de woorden op het bord. Hierbij is niets fout en alles goed.
Cluster daarna de woorden in verschillende genres. Bijvoorbeeld: schilderijen, pictogrammen, verkeersborden, reclames etc.
Formuleer daarna de volgende twee vragen:


 • Welke functies kunnen die beelden hebben?

 • Waarom gebruiken of maken mensen deze beelden?

Verdeel de klas in groepjes en laat elk groepje een woordspin maken bij deze vragen. Geef ieder groepje daarbij een eigen onderwerp. Één groep met het woord ‘verkeersborden’ in het midden, één met ‘reclames’, één met ‘kunst’ en één met ‘logo’s’. Er kunnen ook meerdere woordspinnen met hetzelfde thema worden gemaakt. De leerlingen gaan in groepjes bij de woordspin zoveel mogelijk functies opschrijven.Laat ieder groepje hun woordspin kort presenteren aan de klas.
Zeg: Nu gaan we wat dieper inzoomen op één van de onderwerpen, namelijk reclames.Inleiding

10 minutenhttp://www.schooltv.nl/video/mr-right-hoe-werkt-reclame/#q=reclame
Kijk met de leerlingen naar het filmpje. Hierin vertelt Mr. Right hoe reclames je koopgedrag beïnvloeden.

Bespreek daarna het filmpje. Vraag: • Waarom worden reclames gemaakt?

 • Welke trucs passen de reclamemakers toe, zodat jullie het product willen kopen?

 • Wanneer is een reclame geslaagd?

 • Hebben jullie dat ook wel eens dat je iets ziet in een reclame en het dan wilt hebben?

 • Waarom wil je het dan hebben?

 • Welke logo’s zag je voorbij komen in het filmpje? Wat is een logo eigenlijk?

Waarvoor wordt een logo gebruikt?
Kern

20 minuten

Logospel

Zeg: Jullie weten nu iets meer over hoe een reclame werkt en wat de functie van een logo is. We gaan nu het logospel spelen om te ontdekken hoeveel logo’s jullie eigenlijk kennen.
Leg uit: Het spel gaat als volgt.

Op het digibord krijgen jullie allemaal verschillende logo’s te zien, steeds 1 logo of een deel ervan. Jullie hebben 10 seconden de tijd om het merk op te schrijven waarvan je denkt dat het logo is. Je mag niet overleggen.
Na het spel gaan de leerlingen elkaars werk nakijken. Laat ze hun antwoorden wisselen met die van de buurman of buurvrouw.
Lees de goede antwoorden voor:

 1. Mc Donalds

 2. Heineken

 3. Albert Heijn

 4. Dr. Oetker

 5. Coca-cola

 6. Youtube

 7. Lays

 8. Facebook

 9. Pickwick

 10. NS

 11. Glorix

 12. Fanta

 13. Burger King

 14. Volkswagen

 15. Whiskas

 16. Pringles

 17. Twitter

 18. Citroën

 19. Barbie

 20. Nike

 21. Lego

 22. Colgate

 23. Aldi

 24. Playstation

 25. Adidas

De leerling met de meeste goede antwoorden heeft gewonnen.Afsluiting

10 minuten

Reflectie door middel van denken-delen-uitwisselen

Schrijf de onderstaande vragen op het bord.

 • Wist je dat je zoveel logo’s kenden?

 • Wat is het doel van die logo’s?

 • Wat zijn de kenmerken/ingrediënten van een reclame?

Zeg: Schrijf voor jezelf het antwoord op deze vragen op een blaadje. Zoek daarna een maatje op en wissel jullie antwoorden uit. Luister naar elkaar. Let op de overeenkomsten en de verschillen in jullie antwoorden.Als de ander je op nieuwe ideeën brengt en je wilt je eigen antwoord veranderen, dan mag dat.

Schrijf daarna je eigen antwoorden in je portfolio.
Deel daarna de portfolio’s uit.
Extra opdracht: Teken je favoriete logo. Welke jij het mooist, leukste of grappigste vindt!


Deel met je vrienden:


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©tand.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina