Slaap gerelateerde Ademhalingsproblemen Plaats: Sint Franciscus GasthuisDovnload 24.22 Kb.
Datum14.05.2018
Grootte24.22 Kb.

Slaap gerelateerde Ademhalingsproblemen
Plaats: Sint Franciscus Gasthuis, Rotterdam

Duur: 4 maanden

Opleiders: dr. J.C.C.M. in ’t Veen, drs. W.E.J.J. Hanselaar
LITERATUUR

Richtlijn NVALT betreffende OSAS


Leerdoelen

Algemene leerdoelen

De AIOS heeft voldoende competentie in de indicatiestelling, uitvoering en interpretatie van het onderzoek en (evaluatie van) behandeling van de patiënt met slaapgerelateerde ademproblemen, met nadruk op het Obstructief Slaap Apneu syndroom (OSAS).


Specifieke leerdoelen

De AIOS is mede verantwoordelijk voor de intake, (differentiaal) diagnostiek, begeleiding, en multidisciplinaire behandeling van patiënten met OSAS. De AIOS leert slaapregistraties te beoordelen, eerst onder begeleiding en later zelfstandig. Hij/zij begeleidt CPAP-patiënten op de polikliniek en BiPAP aanmeting al dan niet klinisch. Hij/zij interpreteert Polygrafie en Polysomnografie. De AIOS heeft inzicht in de alternatieve behandelmogelijkheden van de patiënt met ademhalingsgerelateerde slaapproblemen en kan hierover in overleg treden met medebehandelaars als neuroloog, KNO-arts, tandarts, OSAS-verpleegkundige en medisch psycholoog.

De AIOS heeft daarnaast inzicht in wettelijke bepalingen: aanvraag CPAP, definitieve machtiging, leveranciers, rijgeschiktheid, co-morbiditeitsanalyse en opzet van slaappolikliniek. Aan het eind van de stage kan de AIOS een eigen spreekuur met patiënten met slaapgerelateerde longziekten uitvoeren (beperkte supervisie).
Leermiddelen

Polikliniek (Slaap-Snurk Centrum SFG Rotterdam), multidisciplinaire SSCR bespreking, KNF laboratorium. KNO polikliniek, gespecialiseerde tandarts, bespreking moeilijke casuïstiek met supervisor, beoordeling slaapregistraties.

Daarnaast:


 • meelopen slaappoli dagdeel, met aandacht voor diagnostiek, behandeling en monitoren

 • meelopen slaappoli slaapverpleegkundige: dagdeel, met aandacht voor aanmeten CPAP en MRA, POSAS, met aandacht voor maskerproblemen, instellingen, machtigingen, complicaties en therapietrouw.

 • meelopen met aankoppelen patiënten PG, en PSG op KNF, en mee beoordelen registratie.

 • meekijken poli KNO en gespecialiseerde tandarts

 • instructielessen PG, PSG (idem op SSCR)

 • mee instellen klinische BiPAP patiënten

 • slaapregistratie KNF, bespreking moeilijke casuïstiek met supervisor, beoordeling slaapregistraties.

 • meelopen met CPAP visites: via Vivisol met aandacht voor maskeraanpassing

 • instructielessen PG, PSG

 • deelnemen MDO

Te verkrijgen vaardigheden (voor niveau, zie deel B)

Thoracoscopie

Voorschrijven chemotherapie
Toetsen


 • OSATS

 • KPB’sBEGELEIDING EN BEOORDELING

Aan het begin van de stage worden met de superviserend longarts de leerdoelen van de stage doorgesproken. Halverwege en aan het eind van de stage vindt beoordeling plaats door de superviserend longarts, samen met de opleider. Hierbij worden ook de KPB’s in de beoordeling betrokken. De supervisie vindt, naast de diverse besprekingen, dagelijks plaats.

De AIOS is werkzaam op de polikliniek/kliniek. Hij/zij verricht zelfstandig onderzoeken. De AIOS is de eerst aangewezene voor het beantwoorden van voor vragen ten aanzien van eigen patiënten op het SSCR.

Overzicht leerdoelen en specifieke opleidingsactiviteiten longfunctiestage

Stage Slaap Gerelateerde Ademhalingstoornissen
Leerdoelen

Opleidingsactiviteiten

Portfolio

Thema’s:

-Thema 17: slaap gerelateerde ademhalingsstoornissen


De AIOS heeft voldoende competentie in de indicatie stelling, uitvoering en interpretatie van de volgende onderzoeken en behandelingen:

 1. Ademhalingsstoornissen waaronder de ademhalingsstoornissen geïnduceerd door angststoornissen (zoals hyperventilatie) en de slaap gerelateerde ademhalingsstoornissen en hieraan gerelateerde aandoeningen, inclusief het apneu syndroom

 2. Slaaponderzoek inclusief onderzoek van patiënten met slaapapnoe en van patiënten die in aanmerking kunnen komen voor ademhalingsondersteuning.

 3. De AIOS is in staat om patiënten met bovenstaande klachten op juiste wijze m.b.v. diverse technieken te onderzoeken, dit te beoordelen en op basis daarvan een adequate behandeling uitvoeren.

 4. Uitvoeren polygrafie en polysomnografie

 5. De AIOS heeft voldoende kennis van non-invasieve beademing en kan adequaat CPAP-BPAP instellen

 6. De AIOS beoordeelt op juiste wijze longfuncties van derden en stelt de juiste conclusies.

 7. Kent de wettelijke bepalingen m.b.t aanvraag CPAP en zuurstofbehandeling thuis, definitieve machtigingen, leveranciers, rijgeschiktheid, co-morbiditeitsanalyse en opzet slaappolikliniek. • longfunctie afdeling

 • polikliniek

 • Voor/ nabespreking casuïstiek met

supervisor

 • Slaapregistratie KNF

 • Beoordelen slaapregistraties,

 • OSASpoli
4 KPB /OSATS:

 • longfunctie

 • slaapregistratie


Verplichte” werkzaamheden i.v.m. stage slaapwaakstoornissen
Activiteit

Contact

Einddoel

Behaald

Opmerking

Praktische uitvoering polygrafie – polysomnografie


Carin Aalbers

Klinische KWFBegrip over PG en PSG, inzicht in belasting voor patiënt en verstorende factoren.

Minimaal eenmaal beide onderzoeken zien:

aankoppelen patiënt

uitlezing

Uitlezing polygrafie – polysomnografie


Carin Aalbers

dr. in ’t VeenZelfstandig opstarten software, zelfstandig beoordelen van parameters en formuleren van eindconclusie

CSAS en CSASIndicatiestelling CPAP/MRA

dr. in ’t Veen

drs. HanselaarInzicht in

indicatiestelling CPAP.

Inzicht in alternatieve behandelmogelijkheden zoals MRA.

AutoCPAP titratie

kunnen aanvragen en

beoordelen.

Inzicht in behandeling

van CSAS en OSAS.


Literatuur: CBO richtlijn 2009

Eenmaal meelopen met KNO bij slaapendoscopie, en bij tandarts voor MRA,
CPAP instelling

SSCR

Inzicht in maskerproblematiek,

Verhogen tolerantie

Uitleg voor patiënt en partnerCPAP controle

SSCR

Kunnen uitlezen van titratierapport

Kunnen uitleggen van rapport aan patiënt

Drukinstellingsadvies kunnen geven

Inzicht in wettelijke vereisten terugbetaling en machtiging

Inzicht in wettelijke vereisten keuring rijgeschiktheid

Info verzekeraars:

www.nvsap.nlKlinische BiPAP instelling

Afdeling indien een patiënt zich aandient

Inzicht in indicatiestelling BiPAP

Uitlezen drukpatroon BiPAPNB. SSCR: longconsulente die het spreekuur slaapgerelateerde longziekten van het Slaap Snurk Centrum Rotterdam bemannen.

Deel met je vrienden:


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©tand.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina