Sites: Te gebruiken als intro bij het programma Google: Nos Jongeren en schuldenDovnload 103.11 Kb.
Pagina2/2
Datum20.05.2018
Grootte103.11 Kb.
1   2

Mbo-scholieren steken zich in steeds hogere schulden. Een kwart van de uitwonende mbo-studenten heeft een gemiddelde schuld van 2450 euro. In 2005 was dat nog zo'n 1750 euro. Daarbij gaat het om leningen voor fun-uitgaven, stelt het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) dat onderzoek deed.

"Deze groep heeft vaste lasten als huur en internet. Het is niet makkelijk om zo'n bedrag in te halen. Als ze klaar zijn met hun studie gaan ze waarschijnlijk niet meteen heel goed verdienen. Ze beginnen hun loopbaan met een achterstand", zegt Annemarie Koop van het Nibud.

Onder thuiswonende leerlingen die een middelbare beroepsopleiding doen heeft 15 procent een gemiddelde schuld van bijna 700 euro. Tezamen is dat een grote groep, 65.000 mbo'ers met schulden. Vergeleken met tien jaar geleden geven ze meer geld uit aan vakantie en vrije tijd en minder aan alcohol en roken.

De groep met de hoogste schuld volgt een leer-werktraject en krijgt een bescheiden salaris bij de werkgever waar hij of zij in opleiding is. Die groep heeft geen recht op studiefinanciering. Mbo'ers die meer dagen naar school gaan, hebben dat wel. Zij kunnen ook lenen bij de IB-Groep, de overheidsinstantie die studieleningen uitkeert. Acht procent zegt zo'n studieschuld te hebben. Werkende mbo'ers hebben hun schuld het vaakst bij de bank. Als ze jonger zijn en thuis wonen, lenen ze meestal van hun ouders.

Mbo-leerlingen zouden hun schulden kunnen verlichten als ze gebruikmaken van mogelijkheden tot belastingteruggaaf. Een kwart weet niet dat dit kan. Als ze 18-plus zijn kunnen ze bovendien zorgtoeslag krijgen, een tegemoetkoming in de ziektekostenverzekering. Slechts 40 procent doet dit. Dit betekent dat 145.000 mbo'ers maximaal zo'n 800 euro per persoon laten liggen, rekende het Nibud uit.

De thuiswonende leerling heeft 442 euro per maand te besteden, de uitwonende student 845 euro. De ouders geven hun kind op kamers gemiddeld 242 euro steun.


Het is heel makkelijk om geld te lenen’ Simone de Jong (21), management en ondernemen: „Het is heel makkelijk om je lening te verhogen, op internet kun je dat in een minuut regelen. Ik begon met 100 euro en leen inmiddels 500 euro per maand. Mijn lening is zo hoog geworden omdat ik een luxe levensstijl heb ontwikkeld. Vóór mijn opleiding heb ik een jaar lang fulltime gewerkt. Toen gaf ik mijn salaris uit zodra ik een dag vrij had. Die houding is moeilijk om te veranderen nu ik minder te besteden heb. Ik houd heel erg van lunchen met vriendinnen, ’s avonds lekker uit eten en uitgaan. Hoe hoog mijn schuld is weet ik niet, maar ik heb er wel spijt van dat ik zo veel leen. Ik ben er niet trots op.” De naam Simone de Jong is om privacyredenen gefingeerd.Ik ben twintig jaar aan het afbetalen’ Mehdi Slaby (22), toerisme: „Iedere keer als ik een brief van de IB-Groep krijg, vraag ik me af hoe ik mijn studieleningen ooit ga terugbetalen. Ik heb ruim vier jaar maximaal geleend en nu heb ik een schuld van 20.000 euro. Mijn ouders konden mijn collegegeld niet betalen, dus ik moest wel bijlenen. Tijdens mijn stages kwam ik in contact met studenten van het hbo en de universiteit. Zij maakten zich geen zorgen om studieschuld, met hun salaris konden ze het makkelijk aflossen. Ik kreeg te laat in de gaten dat je met een mbo-diploma veel minder verdient. Waarschijnlijk ben ik twintig jaar bezig met terugbetalen. Bijna niemand weet dat je belasting terug kan vragen. Ik moet er maar achteraan gaan, want ik heb veel gewerkt.”

Dom om op deze leeftijd al te lenen’ Jurjen Kieft (18), hotelmanagement: „De enige schuld die ik heb, is 12 euro bij een vriend. Ik werk ieder jaar vijf maanden fulltime in de jachthaven. Wat ik daarmee verdien is genoeg om het hele jaar mee rond te komen. Als ik in de laatste maand toch nog geld tekort heb, leen ik van mijn moeder. Dat geef ik terug zodra mijn eerste salaris weer binnen is. Ik geef al mijn geld uit aan alcohol en kleren. Mijn moeder vind het niet erg om me daarvoor geld te lenen, als ik er zelf maar voor werk. Ik vind het dom om extra studiefinanciering te lenen. Als je op deze leeftijd al leent, raak je daaraan gewend. Je leert niet dat je altijd iets moet doen voor je geld.”

Hoe werkt de schuldsanering (WSNP)? www.jurofoon.nl


Als je schulden zich blijven opstapelen, dan kun je toegang vragen tot de wettelijke schuldsanering. Als je wordt toegelaten, dan kun je binnen drie tot vijf jaar schuldenvrij zijn. Hoe werkt de schuldsanering?
Hoe gaan wij met jouw gegevens om?

Onderkant formulier

Voordat je om toelating tot de wettelijke schuldsanering kunt verzoeken, moet je eerst proberen je schulden in een minnelijk traject op te lossen. Bekijk hier het uitgebreide stappenplan van het minnelijk traject. Als er in het minnelijk traject geen oplossing gevonden wordt voor de schulden, dan kan de toelating tot de schuldsanering aangevraagd worden bij de rechtbank.Verzoekschrift schuldsanering en verklaring
Voor toelating tot de schuldsanering moet een verzoekschrift en een verklaring ex artikel 285 Fw aan de rechtbank worden overgelegd. De gemeente moet meewerken aan het opstellen van een dergelijke verklaring. Het verzoekschrift stellen zij ook vaak voor je op, maar dit zijn ze niet verplicht.

Download verzoekschrift schuldsanering
Een model van dit verzoekschrift kun je downloaden via de site van de WSNP. Samen met de verklaring 285 Fw stuur je het verzoekschrift naar de rechtbank. Beide documenten dienen ondertekend te zijn. Enkele weken na indiening van het verzoek krijg je een oproep om voor de rechter te verschijnen en tijdens de zitting hoor je doorgaans of je wordt toegelaten of niet.

Wanneer wordt je verzoek schuldsanering toegewezen?
Om toegelaten te worden tot de schuldsanering, moet je aan een aantal voorwaarden voldoen. Je verzoek wordt slechts toegewezen als:

 • je niet zal kunnen voortgaan met het betalen van je schulden;

 • je ten aanzien van het ontstaan of onbetaald laten van je schulden in de vijf jaar voorafgaand aan de dag waarop het verzoekschrift is ingediend, te goeder trouw bent geweest; en

 • je de uit de schuldsaneringsregeling voortvloeiende verplichtingen naar behoren zal nakomen en je zult inspannen zoveel mogelijk baten voor de boedel te verwerven.

Wanneer wordt je verzoek schuldsanering afgewezen?
Onder bepaalde omstandigheden zal je verzoek worden afgewezen:

 • indien de schuldsaneringsregeling reeds op jou van toepassing is;

 • indien de minnelijke schuldregeling niet is uitgevoerd door een persoon of instelling als bedoeld in art. 48 Wet op het consumentenkrediet;

 • indien je schulden hebt die voortvloeien uit een onherroepelijke veroordeling voor één of meer misdrijven; of

 • indien je minder dan tien jaar voorafgaand aan de dag waarop het verzoekschrift is ingediend reeds toegelaten bent geweest tot de schuldsanering.

Schone lei
Als je je verplichtingen tijdens de schuldsanering niet nakomt, kan de schuldsanering worden beëindigd zonder een schone lei of door middel van het uitspreken van een faillissement. In beide gevallen blijven de schulden bestaan. Indien je je verplichtingen wel nakomt, dan wordt aan het einde van de schuldsanering een schone lei verleend. Het restant van je schulden wordt omgezet in een natuurlijke verbintenis. Dit houdt is dat de schuld niet langer afdwingbaar is.

Hoe verloopt het minnelijk traject schuldsanering (WSNP)?

Voordat je kunt worden toegelaten tot de wettelijke schuldsanering WSNP, moet je eerst proberen om je schulden op te lossen in het zogenaamde minnelijke traject..


Hoe verloopt het minnelijke traject?
Het minnelijke traject verloopt als volgt:

 1. De schuldhulpverlener benadert namens jou de schuldeisers en probeert de schulden te regelen.

 2. In de meeste gevallen biedt de schuldhulpverlener iedere schuldeiser een percentage van de totaalschuld aan. Hierbij wordt uitgegaan van een spaarperiode van maximaal 36 maanden en een maximale afloscapaciteit (=tot aan bijstandsniveau).

 3. Je betaalt maandelijks een bedrag aan de schuldhulpverlener en deze zet het geld apart op een boedelrekening voor de schuldeisers.

 4. Na 36 maanden wordt het opgespaarde geld uitgekeerd aan de schuldeisers en wordt het restant kwijtgescholden.

 5. In sommige gevallen wordt op basis van een saneringskrediet een aanbod gedaan aan de schuldeisers.

 6. Een kredietbank verstrekt jou een bepaald bedrag, berekend op basis van het bedrag dat je in de volgende 36 maanden maandelijks kunt aflossen.

 7. Van dit bedrag wordt een aanbod gedaan richting je schuldeisers. Als zij akkoord gaan, dan ontvangen de schuldeisers het bedrag ineens en schelden zij je restschuld kwijt.

 8. Tot slot los je de lening af aan de kredietbank.

Geen overeenstemming minnelijk traject
Indien door één of meer schuldeisers het betalingsvoorstel niet wordt geaccepteerd, dan is het minnelijk traject mislukt. Het is dan mogelijk een verzoek tot toelating schuldsanering in te dienen bij de rechtbank. Lees hier hoe je wordt toegelaten tot de Wettelijke Schuldsanering Natuurlijke Personen.

Verplichtingen tijdens de wettelijke schuldsanering (WSNP)

Als je wordt toegelaten tot de wettelijke schuldsanering kun je binnen relatief korte tijd schuldenvrij zijn. Welke verplichtingen gelden er tijdens de schuldsanering?
Hoe gaan wij met jouw gegevens om?

Onderkant formulier

Op het moment dat je wordt toegelaten tot de Wettelijke Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP), doorloop je een traject van doorgaans drie jaar. Soms wordt de looptijd verlengd, tot maximaal vijf jaar. Tijdens de schuldsanering wordt geprobeerd om zo veel mogelijk schulden af te lossen. In de praktijk houdt dit in dat je je aan veel regels moet houden. We zetten de belangrijkste verplichtingen op een rijtje.Informatieplicht tijdens schuldsanering

 • Je moet je bewindvoerder de informatie geven waar hij om vraagt.

 • Je moet zelf ook informatie doorgeven waarvan je weet dat deze van belang is.

 • Je moet je houden aan de aanwijzingen van je bewindvoerder.

Arbeidsverplichting tijdens schuldsanering

 • Je moet je inspannen om zoveel mogelijk geld te verdienen voor je schuldeisers.

 • Je mag geen fulltime opleiding volgen.

 • Als je geen werk hebt, dan dien je aantoonbaar te solliciteren. Dit geldt ook indien je door de Sociale Dienst bent vrijgesteld van je sollicitatieplicht in het kader van de Wet Werk en Bijstand.

Bezittingen en giften tijdens schuldsanering

 • Je mag geen bezittingen verkopen of weggeven zonder toestemming.

 • Je mag geen grote geldbedragen van je bankrekening opnemen zonder toestemming.

 • Je mag je normale inboedel houden, maar je bewindvoerder kan waardevolle bezittingen verkopen.

 • Indien je geld ontvangt, zal dit verrekend worden met je schuld.

Schulden tijdens de schuldsanering

 • Je mag geen nieuwe schulden maken.

 • Je mag alleen oude schulden afbetalen in overleg.

 • Je dient de vaste lasten op tijd te betalen.

 • Je kunt verplicht worden om budgetbeheer in te schakelen.

Postblokkade tijdens schuldsanering

 • Tijdens de eerste dertien maanden wordt al je post doorgestuurd naar je bewindvoerder.

 • De bewindvoerder maakt afspraken met je over het afhalen of doorzenden van je post.

Publicatie van schuldsanering

 • De toelating en het einde van de schuldsanering worden op internet in het Centraal Insolventieregister geregistreerd en in de Staatscourant gepubliceerd.

 • Indien je al bij het Bureau Kredietregistratie geregistreerd staat, dan vervalt de registratie vijf jaar na beëindiging van de schuldsanering als je een schone lei hebt gekregen.de site van

Grote groep ouderen in de schulden

Van onze verslaggeefster Kim van Keken − 30/03/04, 02:28Tienduizenden ouderen zitten diep in de schulden. Dat zegt directeur Marcel van Es van Intrum Justitia, het grootste incassobureau van Nederland. Binnen drie jaar zag hij het aantal incasso's onder 65-plussers verdriedubbelen...

Dat is ruim honderd euro hoger dan een gemiddelde incasso. Schulden bij ouderen ontstaan volgens Van Es vooral door een te laag inkomen en niet, zoals bij een gemiddelde incasso, door te veel en te dure uitgaven. Veel ouderen maken bovendien geen gebruik van compensatiemaatregelen van de overheid. Dat gebeurt niet alleen uit schaamte, maar ook omdat ze het terugvragen van geld te ingewikkeld vinden.

Intrum Justitia heeft een marktaandeel van 40 procent. 'Het is schandalig dat deze spaarzame generatie door overheidsingrepen in de problemen komt', zegt Van Es. 'Een grote groep ouderen kan niet rondkomen van alleen de AOW.' Hij noemt de problemen slechts 'het topje van de ijsberg. Veel 65-plussers bijten liever jaren op een houtje om maar niet in de schulden te komen. Die mensen leven dus in stille armoede.'

De ouderenbonden bevestigen dit beeld, net als het Nibud, dat besparingsadviezen geeft. 'Van sommige budgetten kun je niet rondkomen', aldus een woordvoerster. Uit onderzoek van de ouderenbonden bleek onlangs dat veel 65-plussers moeite hebben met alle regels om compensatie aan te vragen, en ze weigeren vaak 'de hand op te houden'.

Volgens de laatste cijfers van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) leven zeker tweehonderdduizend ouderen onder of op de armoedegrens. Ruim negentigduizend ontvangen enkel AOW, de rest heeft een klein aanvullend pensioen opgebouwd tot 200 euro per maand. Het gaat vooral om 70-plussers, weduwen en gescheiden vrouwen die geen recht hebben op het pensioen van hun ex-man. Zij besparen op kleding, meubelen en soms zelfs op eten.

Komende jaren komen nog eens tienduizenden allochtone ouderen in de problemen, is de verwachting. Velen van hen hebben geen pensioen opgebouwd en krijgen geen recht op een volledige AOW, omdat zij geen veertig jaar in Nederland wonen. De kortingen kunnen oplopen tot meer dan 10 procent van de AOW.

De tienduizenden arme ouderen leven in schril contrast met de gepensioneerden die wél een goed pensioen opbouwden, want de gemiddelde oudere is er de afgelopen tien jaar juist 14 procent op vooruitgegaan, aldus het SCP. Dat zijn de 65-plussers met een goed pensioen of een eigen huis. Omdat steeds meer ouderen hun toekomst beter hebben geregeld, verwacht ouderenbond ANBO dat het aantal arme autochtone gepensioneerden zal afnemen.

BKR Bureau voor Krediet Registratie

Elke Nederlander die een lening afsluit wordt geregistreerd bij het Bureau voor de Krediet Registratie. Ook bij het afsluiten van een GSM-abonnement of een postorderkrediet of het verkrijgen van een creditcard worden uw gegevens geregistreerd bij het BKR. Zo zijn ruim 11,8 miljoen Nederlanders al geregistreerd. Van de 11,8 miljoen kredietnemers hebben er per november 2010 circa 778.800 (6,6 %) moeite met het voldoen aan betalingsafspraken en hebben één of meerdere negatieve BKR registraties (bron:bkr).

Effecten van een registratie

Wat niet iedereen weet, is dat zijn of haar gegevens bij elke nieuwe financieringsaanvraag ( in wat voor vorm dan ook) geraadpleegd zullen worden door de kredietverstrekker. Die gegevens zijn grotendeels bepalend of men u een nieuw krediet wilt verstrekken. Een BKR-registratie heeft dus groot effect op uw leenmogelijkheden en is dus van groter belang dan mensen beseffen.

Weet waar u aan toe bent

Er gaan veel (spook)verhalen de ronde over vermeende negatieve invloeden van het BKR. Het BKR is echter niets meer dan een registrerende instantie. Voordat u zelf een krediet gaat aanvragen of puur als oriëntatie van uw kredietmogelijkheden is het verstandig om uw financiële situatie in kaart te brengen. Een overzicht van uw BKR-gegevens hoort daarbij. U hebt recht op een overzicht van uw registraties bij het BKR en voor € 4,95 krijgt u een uitgebreid overzicht.

BKR-code: hoe kom je er vanaf?Auteur: Mister Money

donderdag 9 december 2010

Veel mensen die problemen hebben met lenen door een negatieve BKR-code, vragen zich af hoe ze weer van zo’n codering af kunnen komen. Dat blijkt meestal niet mogelijk te zijn. Wel kun je stappen ondernemen als je denkt dat jouw negatieve BKR-codering onterecht is .

Allereerst is het goed te weten waardoor je een negatieve BKR-code (achterstandscodering) kunt krijgen. We noemen de meest voorkomende redenen: • Je hebt de aflossing van je krediet te laat betaald. ‘Te laat’ betekent hier twee tot vier maanden. Het gaat om kredieten van financieringsmaatschappijen, banken, thuiswinkels en creditcards. (A code)

 • De betaling is opeisbaar gesteld door een incassobureau.(A2 code)

 • Er kon geen 250 euro of meer afgeschreven worden van je bankrekening. (A3 code)

 • Ook als er een aflossingsregeling is getroffen nadat de achterstand is ontstaan, krijg je een code van het BKR. (A1 code)

Wat kun je doen?
Door bovenstaande betalingsproblemen te voorkomen, kun je natuurlijk een achterstandscodering ontlopen. Maar wat nu als je al zo’n code hebt? Dan kun je daar in principe niet meer vanaf. Pas vijf jaar na de laatste aflossing van je krediet, worden de gegevens uit het register verwijderd.

TIP: Onterechte codering corrigeren
Sta je onterecht als wanbetaler geregistreerd in de boeken van het BKR? Ga dan na of er een administratieve fout is gemaakt. Als dat het geval is en je kunt de fout aantonen, dien dan een verzoek tot correctie in bij de kredietverstrekker, dus niet bij het BKR. Kom je er vervolgens niet uit bij de bank of financieringsmaatschappij? Dan kan het BKR voor je bemiddelen. Als ook dat geen resultaat heeft kun je nog aankloppen bij de Geschillencommissie van het BKR.

TIP: Geen waarschuwing gekregen, teken bezwaar aan
Geldgevers zijn wettelijk verplicht je vooraf te melden dat je geregistreerd gaat worden bij het BKR. Dit moeten ze doen door je een aanmaning en een waarschuwing te sturen. Is dat niet gebeurd, dan kun je bezwaar maken bij de Geschillencommissie van het BKR. Volgens de Consumentenbond heeft dat echter niet heel veel kans van slagen. “Bij onenigheid geeft de administratie van de bank de doorslag en je bent zelf verplicht de juiste adresgegevens door te geven aan de kredietverstrekker”, aldus de Bond.

Verbetering op komst
Kom je voor bovenstaande opties niet in aanmerking, dan zit je voorlopig nog aan de achterstandscode vast.


Deel met je vrienden:
1   2


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©tand.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina