Samenvatting hoe ouderen steeds diverser wonen van Peter de Lange & Yvonne WitterDovnload 71.66 Kb.
Datum20.05.2018
Grootte71.66 Kb.

Opdrachten woensdag 3 juni 2015


  1. Samenvatting hoe ouderen steeds diverser wonen van Peter de Lange & Yvonne Witter


Dit artikel gaat in op de toekomstige vraag van ouderen op het terrein van wonen. Het merendeel van de ouderen wonen in een zelfstandige woning, een koop- of huurwoning. Een kleiner deel woont onzelfstandig. Dat kan een (gehuurde) kamer zijn, inwonend bij een kind óf in een intramurale setting, bijvoorbeeld in een verpleeghuis, of men is gedetineerd. Ook in de toekomst zullen ouderen langer zelfstandig blijven wonen nu verzorgingshuizen de deuren sluiten door het overheidsbeleid. Wat betekent dit voor de woningmarkt voor senioren?
Ongeveer 95% van de Nederlandse ouderen woont geheel zelfstandig. 83% woont in een gewone woning, 10% woont in een seniorencomplex en 7% woont in een woning tot in de categorie ‘verzorgd wonen’ valt. Zo'n 5 % woont intramuraal, dat wil zeggen in een verpleeg of verzorgingshuis.

Tot aan begin jaren 90 was er een wet van toepassing, deze wet genaamd Wet tot aan Bejaardenoorden. Door deze wet had iedere Nederlander het recht om op 65 jarige leeftijd naar een woning in een bejaardenoord te verhuizen.


Naar verwachting zullen er in 2040, 4 miljoen inwoners 65 jaar en ouder zijn. Er vind op dit moment een verandering plaats, waar het gaat om de groep die intramuraal leeft en daar zorg en ondersteuning krijgt. Die groep gaat in de nabije toekomst veel kleiner worden. verzorgingstehuizen verdwijnen steeds meer. Dit heeft als gevolg dat mensen langer zelfstandig moet blijven wonen. Hierdoor zal de vraag naar hulp en begeleiding aan huis toenemen en de vraag naar aangepaste woningen.
In een analyse van de TNO en ABF research is vastgesteld dat 85 % van de ouderen beslist niet wil verhuizen, dit gebeurt dan ook niet vaak. Het onderzoek door TNO ‘toekomst wonen met zorg 2013’ laat zien dat mensen maar weinig anticiperend verhuizen en ook niet hun woning aanpassen. Ze adviseren corporaties samen met andere instanties, voorlichting te geven en mensen te stimuleren dit wel te doen. Ze willen dat mensen tijdig gaan nadenken over hun woning.

(Bron: http://link.springer.com/article/10.1007/s40718-014-0075-y)

  1. Zoek een artikel waar het verband tussen de demografische evolutie en de behoefte aan woonvormen wordt besproken.

Op het kenniscentrum Wonen-Zorg vond ik het volgende artikel:

Oudere Migranten

Er zullen relatief meer oudere migranten deel uitmaken van de samenleving. Met name het aandeel niet-westerse allochtone ouderen zal sterk groeien ten opzichte van de totale groep ouderen. Met een vervijfvoudiging van hun aandeel tot bijna 16% in 2050 worden zij als groep groter dan westerse allochtone senioren. Het aandeel van de westerse allochtone senioren blijft schommelen rond de 11 à 12%.

Opmerkelijk is ook dat de grootste stijging pas wordt verwacht na 2020 en dat deze stijging na het bereiken van de piek van de totale oudere bevolking in 2040 nog doorgaat.

Daarbij is overigens wel rekening te houden met het feit dat een groot deel van de stijging door volgende generaties allochtonen wordt veroorzaakt, die wellicht ook weer andere wensen en behoeften hebben dan de eerste generaties.(bron: http://www.kcwz.nl/dossiers/feiten_en_cijfers/demografische_ontwikkelingen)


Voorbeeld van een woonzorgcentrum die inspeelt op migranten: Raffy is een woonzorgcentrum voor Molukse en Indische ouderen. Bij Raffy proberen we samen het waardevolle en vertrouwde van uw eigen cultuur in ere te houden. Raffy vormt samen met de locatie Lâle (Turkse ouderen) één woonzorgcentrum. (Bron: http://www.raffyzorg.nl/)Zoek ook hoe de evolutie is van het aantal alleenstaanden in onze maatschappij en reflecteer hoe een beleid hier op zou moeten anticiperen voor wat betreft woningbouw

Volgens het CBS zal het aandeel 65-plussers rond 2040 het grootst zijn met 25,6%. Voor de ontwikkeling van de vraag naar woonruimte kijken we liever naar de verwachte ontwikkeling in huishoudens. De huishoudens worden steeds kleiner. Er wonen gemiddeld steeds minder mensen in een woning. Naarmate men ouder wordt hangt dit samen met sterfte van partners, maar ook gaan ouderen vaker scheiden dan voorheen.

De vraag is of ouderen ook weer vaker zullen gaan samenwonen. De verwachte trend is dat ouderen wel vaker nieuwe relaties aangaan, maar dat men dan toch vaak apart blijft wonen. Ontwikkelingen in de economie (samenwonen bespaart op woonlasten) en de AOW (gaan samenwonen levert nu minder AOW op) kunnen hierop grote invloed uitoefenen. Ook het aanbod van geschikte woningen speelt een belangrijke rol. Van de mensen tussen de 55 en 65 jaar houdt 20% bij hun verhuiswensen al rekening met hun toekomstige behoefte aan zorg en gezondheid. Boven de 65 jaar wordt dat meer dan de helft (Uit: CBS, Verhuiswensen uit het Woononderzoek Nederland 2006).

(Bron: http://www.kcwz.nl/dossiers/feiten_en_cijfers/demografische_ontwikkelingen)3.Beantwoord de volgende vragen over de daarna opgesomde woonvormen:

1.Wat is het ?

2.Wie zijn de doelgroep ?

3.Wat zijn de voordelen ?

4.Wat zijn de nadelen ?

5.Zoek een kort filmpje dat toelichting geeft over die woonvorm.(Link in portfolio)1.KANGOEROEWONEN

1.Wat is het: Kangoeroewonen betekent dat twee of drie generaties samenwonen in hetzelfde huis, maar toch apart. Elk gezin heeft dus zijn privéwoning.

2.Wie zijn de doelgroep: alle generaties kunnen samenwonen. De opa en oma’s met hun kinderen, en daarvan weer de kleinkinderen.

3.Wat zijn de voordelen: ouderen kunnen langer thuis wonen, er is een sociaal vangnet als er bijvoorbeeld een partner overlijd, er is altijd iemand thuis dus het huis wordt bewaakt, oppas voor kinderen of dieren is altijd aanwezig, huis en tuin netjes gehouden door iedereen.

4.Wat zijn de nadelen: gebrek aan privacy, altijd rekening moeten houden met elkaar (te harde muziek, laat thuiskomen) etc,

5.Filmpje: https://www.youtube.com/watch?v=VVIVdiTPxuk2.GROEPSWONEN

1. Wat is het: Groepswonen voor ouderen wil zeggen dat ouderen samen een woning delen. Meestal heeft iedereen een zelfstandige woonruimte en zijn er gemeenschappelijke ruimten. De bewoners van een groepswoning bepalen zelf welke nieuwe bewoners zij toelaten.

2.Wie zijn de doelgroep: 50 jaar en ouder (met of zonder beperking)

3.Wat zijn de voordelen: Meer sociale controle, meer veiligheid, minder kans op eenzaamheid of sociaal isolement, je blijft meer betrokken bij de samenleving door elkaar. Kosten kunnen gedeeld worden, zoals stroom en Electra.

4.Wat zijn de nadelen: Er kan ruzie ontstaan en dan woon je samen in een huis, roddelen. Je leert elkaar goed kennen, het doet zeer als je afscheid moet nemen.

5.Filmpje: https://www.youtube.com/watch?v=DgLRlDR-AlM3.WOONZORGZONE

1. Wat is het: In een woonzorgzone wonen ouderen en andere mensen die zorg nodig hebben in een eigen (aanpasbare) woning. De zorg wordt op maat aan huis aangeboden. De meerderheid van de bewoners is geen zorgcliënt, maar maakt wel gebruik van dezelfde wijkvoorzieningen en komt dus wat vaker mensen met functiebeperkingen tegen.

2.Wie zijn de doelgroep: ouderen, de huisvesting kan aangepast worden naar behoefte van de inwoner.

3.Wat zijn de voordelen: Door de samenhang tussen wonen, woonomgeving, welzijn en zorg als uitgangspunt te nemen en de projecten daarmee te verbinden, wordt er een onzichtbaar weefsel over de wijk gelegd. Hierdoor kunnen  mensen er langer zelfstandig en prettig blijven wonen. Woningen kunnen makkelijk aangepast worden als dat nodig is, bijv met domotica etc.

4.Wat zijn de nadelen:

5.Filmpje: https://www.youtube.com/watch?v=MlRdkzrjUtM4.MANTELZORGWONING

1. Wat is het: een aparte woning aan het huis, of een kamer in de woning van de persoon waarvoor er gezorgd wordt.

2.Wie zijn de doelgroep: Dat kan iedereen zijn die ervoor kiest mantelzorger te worden.

3.Wat zijn de voordelen: langer zelfstandig wonen, geen sociaal isolement, er is snel hulp aanwezig als dat nodig is, geen reistijd

4.Wat zijn de nadelen: De persoon woont nu in de buurt dus kan meteen hulp aanbieden, het nadeel kan zijn dat de zorgvrager meer zorg gaat vragen, omdat je toch in de buurt bent. Dit kan zwaar zijn voor de mantelzorger.

5.Filmpje: https://www.youtube.com/watch?v=58JfWHVsowQ5.LEVENSBESTENDIG WONEN

1. Wat is het: Een levensloopbestendige woning is een woning die gedurende alle levensfasen bewoond kan worden, zonder dat er door een verandering van leven en gezondheid moet worden verhuisd. In het ideale geval is een dergelijke woning volledig gelijkvloers. Dit betekent dat belangrijke ruimtes, zoals woonkamer, slaapkamer en badkamer op dezelfde verdieping gelegen zijn. Daarnaast zijn vaak de deuren breder en de ruimtes groter, zodat de woning ook met een rolstoel, scootmobiel of rollator nog goed toegankelijk is.

2.Wie zijn de doelgroep: Dat kan iedereen zijn, je kunt ervoor kiezen al op jonge leeftijd in zo’n woning te gaan wonen, of pas later als je merkt dat je gezondheid minder word.

3.Wat zijn de voordelen: alles gelijkvloers, je hoeft niet te verhuizen dus je kan ik je vertrouwde omgeving blijven wonen.

4.Wat zijn de nadelen: sociaal isolement, je woont wel in je eigen vertrouwde huisje maar contacten onderhouden wordt moeilijker met de jaren. Je hebt weinig mensen op je heen. Tenzij je levensbestendig woont in een groter complex.

5.Filmpje: https://www.youtube.com/watch?v=wTiJKxAtBFs6.DOMOTICAWONING

1. Wat is het: Woningen die uitgerust zijn met technische snufjes (domotica) voor comfortabel en veilig wonen. Denk aan een video-intercomsysteem waamee u op een beeldscherm kunt zien wie er buiten voor de deur staat. Of een schakelaar bij het bed waarmee de bewoner met één druk op de knop alle apparaten en lampen uitschakelt en het inbraakalarm activeert.

2.Wie zijn de doelgroep: In elk huis kan e-Domotica toegepast worden, in bestaande bouw, nieuwbouw maar ook bij renovaties. Van rijtjeshuizen tot vrijstaande woningen en appartementen.

3.Wat zijn de voordelen: langer zelfstandig thuiswonen

4.Wat zijn de nadelen: de groep ouderen op dit moment zijn nog niet opgegroeid met technologie, dus de basiskennis moet eerst goed zijn. Als ze niet begrijpen hoe alles werkt heeft het geen zin een huis vol te hanger met technologie.

5.Filmpje: https://www.youtube.com/watch?v=JpqHg_x2rFg7.SERVICE-FLAT

1. Wat is het: Een serviceflat is een luxe huur- of koopflat in een appartementencomplex waar dienstverlening voorop staat. Alle complexen hebben een bemande receptie, een huismeester en zijn goed beveiligd tegen inbraak. Ook is er bijna altijd een keuken die warme maaltijden verzorgt. Mensen wonen in een serviceflat volledig zelfstandig. De maandelijkse servicekosten zijn hoog: vaak rond de vierhonderd euro.

2.Wie zijn de doelgroep: ouderen met een goed pensioen.

3.Wat zijn de voordelen: privacy, je kunt er zelf koken maar dat hoeft niet elke dag, altijd hulp dichtbij.

4.Wat zijn de nadelen: duur, niet voor iedereen betaalbaar.

5.Filmpje: https://www.youtube.com/watch?v=bGX1_BfMuEI8.AANLEUNWONING

1. Wat is het: Aanleunwoningen zijn woningen die gebouwd zijn tegen of in de nabijheid van een verzorgingshuis en bedoeld zijn voor oudere mensen, die nog redelijk mobiel zijn en geen grote gezondheidsproblemen hebben.

2.Wie zijn de doelgroep: ouderen die nog mobiel zijn en geen grote gezondheidsproblemen maar wel willen profiteren van (zorg) in de buurt. Of waarvan de partner wel hulp nodig heeft.

3.Wat zijn de voordelen: diensten als een verzorgingscentrum en verpleging zijn in de buurt. Mogelijkheid van verzorging van maaltijden. Veel privicy omdat ze nog zelfstandig wonen, Voor mensen in de aanleunwoningen geldt soms een voorkeursregeling wanneer de gezondheid zodanig achteruit gaat dat intensievere verzorging nodig is; er wordt zo versneld een plekje in het verzorgingstehuis gevonden.

4.Wat zijn de nadelen: kunnen lange wachttijden zijn voordat er een plekje vrij is.

5.Filmpje: https://www.youtube.com/watch?v=gZSVKdiPpsg9.ZORGHOTEL

1. Wat is het: patiënten moeten steeds sneller naar huis vanuit het ziekenhuis, soms is dat te snel, daarvoor zijn zorghotels. Een zorghotel biedt een uitstekende oplossing voor de herstelperiode na een operatie of behandeling. Patiënten verblijven er tijdelijk en hebben, naast alle gangbare hotelservices, de mogelijkheid om 24 uur per dag een beroep te kunnen doen op professionele zorg- en dienstverlening die in het hotel aanwezig is.

2.Wie zijn de doelgroep: patiënten die net geopereerd zijn en nog moeten herstellen. Ook voor overname van mantelzorg of voor een vakantie zonder zorgen kan het zorghotel ingezet worden.

3.Wat zijn de voordelen: altijd zorg aanwezig, fijne omgeving die niet lijkt op een ziekenhuis, geeft rust om te herstellen.

4.Wat zijn de nadelen: Duur. Je wordt uit je persoonlijke omgeving gehaald, dit kan minder prettig zijn.

5.Filmpje: https://www.youtube.com/watch?v=5K9z2WB0jdw10.GENORMALISEERD WONEN

1. Wat is het: Genormaliseerd wonen is een kleinschalig opgezette combinatie van wonen en zorg, verzorging en 24-uursbegeleiding die is geïntegreerd in een zo normaal mogelijke woonomgeving. Genormaliseerd wonen kan een alternatief vormen voor verpleeghuisopname.


Voor de doelgroep van genormaliseerd wonen is het verzorgingshuis een te lichte voorziening, met name door de 24-uurs begeleiding. Het verpleeghuis daarentegen levert teveel zorg, de restvaliditeit van de ouderen wordt daar niet voldoende aangesproken. Genormaliseerd wonen vult in dit perspectief een hiaat tussen de klassieke voorzieningen.

2.Wie zijn de doelgroep: psychogeriatrische ouderen

3.Wat zijn de voordelen: Onderzoek in verpleeghuis 'De Landrijt' heeft aangetoond dat bewoners in een genormaliseerd wonen project een vorm van zorg geboden kan worden die niet alleen goedkoper kan zijn dan in het verpleeghuis, maar bovendien hun psychosociaal functioneren positief beïnvloedt.

4.Wat zijn de nadelen:

5.Filmpje: https://www.youtube.com/watch?v=TGl2wu7Yf9Q

11.KLEINSCHALIG WONEN

1. Wat is het: We spreken van 'kleinschalig wonen' als een kleine groep mensen, die intensieve zorg en ondersteuning nodig hebben, met elkaar in een groepswoning wonen, waardoor het voor hen mogelijk is een zo normaal mogelijk leven te leiden.

2.Wie zijn de doelgroep: mensen met een beperking die zorg en ondersteuning nodig hebben maar toch in een zo normaal mogelijke omgeving willen wonen. Zoals bijvoorbeeld ouderen met dementie.

3.Wat zijn de voordelen: privacy, eigen woonplek, altijd hulp aanwezig, familie is ook welkom om te helpen.

4.Wat zijn de nadelen: Verzorgenden in een klein huis vinden het prettig dat ze zelfstandiger zijn, maar rapporteren ook dat ze de steun van een groep collega's missen. Ook ontbreekt in de kleinschalige omgeving de ondersteuning van onder meer een geriater, een psycholoog en maatschappelijk werkers, die wel in een verpleeghuis beschikbaar zijn.

5.Filmpje: https://www.youtube.com/watch?v=UmRHEqpz1c84.Zoek zelf naar 1 innovatieve of creatieve woonvorm voor ouderen in binnen- of buitenland

Woonconcept: Communities

Communities worden al veelvuldig toegepast in bijvoorbeeld de Verenigde Staten. Daar zijn specifieke communities voor oudere mensen en zelfs ‘gated communities’ die afgesloten zijn met een hek.


Voorbeeld in Nederland: Golf & countryclub Buitenhof in Lelystad

(ABC Vastgoed, Zorgaanbieder Icare)


Volgens ABC Vastgoed zullen lifestyleparken een nieuwe trend zijn voor de nabije toekomst. De parken bieden zorg, recreatie en voorzieningen en zijn ruim opgezet in een groene omgeving. In de Golf & countryclub Buitenhof staan levensloopbestendige woningen en is zorg op maat beschikbaar, zodat ook oudere mensen op het park kunnen wonen. Het park is echter ook geschikt voor gezinnen en jongere mensen, mede gezien de ligging van het park vlak bij Lelystad.

Meer informatie: http://www.flevopost.nl/ondernemen/actueel/201456/kijkje-in-modelstraat-buitenhof.html

Bron:http://www.vanmeernaarbeter.nl/sites/vanmeernaarbeter.nl/files/toekomstgerichte_woonconcepten_rapport.pdf

5.In de namiddag gaan we op locatiebezoek bij de Herbergier in Tilburg, een alternatieve opvangvoor dementerenden. Maak hierover een persoonlijke reflectie, zie: portfolio

Adres : Elzenstraat 64, 5038 HD Tilburg (niet ver van het station)

06 25022212

http://herbergier.nl/tilburg/home.aspx

Deel met je vrienden:


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©tand.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina