Sadan-opdrachtDovnload 377.95 Kb.
Pagina2/2
Datum07.11.2017
Grootte377.95 Kb.
1   2

STAP 2: De basistekstBronvermelding van mijn basistekst


[Ren12]

Rens, L. W.;De Weert- Van Oene, A. V. (2012). Klinische behandeling van posttraumatische stressstoornis bij patiënten met ernstige dubbele diagnose. Tijdschrift voor psychiatrie, 383-388.


Context. Wat is het geheel rond de tekst


Het artikel komt uit ‘tijdschrift van de psychiatrie’. Het Tijdschrift voor Psychiatrie is voor de Nederlandse en Vlaamse psychiaters, artsen in opleiding tot psychiater en andere geïnteresseerden. Ze publiceren overzichtsartikelen en wetenschappelijk onderzoek dat in het Nederlandse taalgebied gedaan is. Het Tijdschrift is opgenomen in PubMed en de samenvattingen verschijnen op PubMed. De organisatie ‘Vlaamse Vereniging Voor Psychiatrie’ en ‘Nederlandse Vereniging Voor Psychiatrie’ is verantwoordelijk voor dat tijdschrift.

Auteur. Wie precies schreef de tekst?


De tekst werd geschreven door meerdere auteurs. Het werd geschreven door Leon Van Rens, Gerdien De Weert-Van Oene, Toon Van Oosteren en Jan Rutten.

Leon Van Rens is GZ-psycholoog, cognitief gedragstherapeut en behandelcoördinator van Iriszorg. Gerdien De Weert- Van Oene is als senior onderzoeker verbonden aan de afdeling Onderzoek en Ontwikkeling van Iriszorg te Arnhem. Toon Van Oosteren is psychiater en eerste geneeskundige van Iriszorg te Arnhem. Jan Rutten is klinisch psycholoog en hoofd behandeling van Iriszorg te Arnhem.


Structuur. Beschrijf kort, opsommend, hoe de tekst is opgebouwd.


Het is geen lange doorlopende tekst. Het kent een duidelijke structuur. Er zijn tussentitels aanwezig, namelijk ‘dubbeldiagnosebehandeling’, ‘gevalsbeschrijvingen’, ‘beschouwing’ en ‘aanbevelingen’. De tussentitel ‘aanbevelingen’ kent nog enkele tussentitels, namelijk ‘behandeling effectief’, ‘voordelen klinische setting’, ‘behandelen volgens richtlijnen’ en ‘deskundigheidsbevordering’. Het is eigenlijk enkel tekst.

Er zijn geen afbeeldingen of grafieken aanwezig in de tekst. Ook is er geen kleur aanwezig. De tekst is redelijk sober. De referenties zijn op een korte manier aanwezig. Een voorbeeld uit de tekst is (Van Minnen 2008). Op het einde van de tekst vind je de bibliografie met alle bronnen. . Het is opgesteld volgens het APA- referentiesysteem.


Lijsten. Maak lijsten van wat je zonet in je tekst aanduidde.

Lijst van organisaties betrokken bij je thema.


Organisatie

Contactgegevens

Algemene werking

Geen organisatie gevonden.
Lijst van specialisten.
Specialist

Korte uitleg

Foto

Arntz Arnoud

Hoogleraar klinische psychologie en experimentele psychopathologie aan de universiteit Maastricht.Becker Carolyn Black

Ze is een klinisch psycholoog die gespecialiseerd is in de behandeling en preventie van eetstoornissen en voor de therapie voor de posttraumatische stressstoornis.De Jongh Ad

Ad de Jongh is tandarts en gz-psycholoog en is als bijzonder hoogleraar angst- en gedragsstoornissen verbonden aan het Academisch Centrum Tandheelkunde van de Universiteit van Amsterdam en Vrije Universiteit.De Weert- Van Oene Gerdien H.

Senior onderzoeker verbonden aan de afdeling Onderzoek en Ontwikkeling van Iriszorg te Arnhem.

Geen afbeelding te vinden.

Follette Victoria M.

Victoria Follette is een hoogleraar en een klinisch wetenschapper aan de Universiteit van Nevada, Reno. Ze was voorzitter van de afdeling Psychologie, van het College van Kunsten en Wetenschappen en de directeur van de klinische opleiding tijdens haar loopbaan bij de universiteit.Rutten Jan

Klinisch psycholoog en hoofd behandeling van Iriszorg te Arnhem.Van Der Meer Bob

Drs. Bob van der Meer is psycholoog en voormalig leraar lichamelijke opvoeding. Hij is ook expert van sociale veiligheid.Van Oosteren A. A.

Psychiater en eerste geneeskundige van Iriszorg te Arnhem.

Geen afbeelding te vinden.

Van Rens

GZ-psycholoog/ cognitief gedragstherapeut en behandelcoördinator van Iriszorg, Dubbele diagnose kliniek Wolfheze en Klinische Behandeling Arnhem[Bec15]

[wij15]


[Fol15]

[Jon15]

Lijst met vaktermen
Woord

betekenis

Abstinent

Een persoon die zich onthoudt, meestal van alcohol.

Comorbiditeit

De combinatie van verslaving en psychische ziekten.

prevalentie

De prevalentie van een aandoening is het aantal gevallen per duizend of per honderdduizend op een specifiek moment in de bevolking.

remissie

We spreken over remissie als een aandoening terrein verliest en de toestand van de patiënt tijdelijk verbetert. Als alle tekens van de ziekte verdwenen zijn, gaat het om een complete remissie. Dit betekent nog altijd niet dat de ziekte volledig uitgeschakeld is.

EMDR-therapie

Eye movement desensitization and reprocessing (afgekort EMDR) is een therapeutische behandelmethode die met name toegepast wordt bij mensen met een posttraumatische stressstoornis (PTSS).

Evidence-based interventies

Evidence-based practice (EBP) is het uitvoeren van een handeling door een beroepsbeoefenaar op zo'n wijze dat de uitvoering is gebaseerd op de best beschikbare informatie over doelmatigheid en doeltreffendheid.

Craving

Craving (hunkeren) is het extreem trek hebben in (bijvoorbeeld in verdovende middelen). Craving komt vooral voor bij mensen die afkicken van heroïne of cocaïne. Men gebruikt dan een vervangend middel bijvoorbeeld methadon om de heroïneverslaving af te bouwen, maar gedurende deze periode heeft een (voormalig) drugsverslaafde regelmatig extreme behoeftes om toch weer te gaan gebruiken.

Adequaat

Correct en passend bij

Conform

Volgens

taxatie

inschatting van bijv. de waarde van het te verkopen huis…

Methadon

Morfine-nabootser

Protocol

Een protocol is een gedragsovereenkomst, meestal in de vorm van een aantal uit te voeren stappen. Er bestaan verschillende typen protocollen, zoals communicatieprotocollen, computerprotocollen, wetenschappelijke protocollen, ceremoniële protocollen, ethische protocollen en verdragsprotocollen.

psychotrauma

Een psychotrauma is het psychische letsel dat wordt opgelopen na een afschuwelijke gebeurtenis.


Lijst met soorten bronnen
Soorten bronnen

Literatuur

website 1. [sno10]

Snoek A, Wits E, Meulders W. Richtlijn middelenmisbruik- of afhankelijkheid en angststoornissen – concept. Addendum bij de MDR Angststoornissen. IVO/Mondriaan; 2010

 1. [Jon06]

Jong A de, ten Broeke E. Handboek EMDR: een geprotocolleerde behandelmethode voor de gevolgen van psychotrauma. Amsterdam: Harcourt; 2006.

 1. [Mee03]

Meer C van der, Hendriks V, Vos R. Dubbele diagnose dubbele hulp, richtlijnen voor diagnostiek en behandeling. Amersfoort/Den Haag: GGZ Nederland/Parnassia; 2003.

 1. [Min04]

Minnen A van, Arntz A. Protocollaire behandeling van patiënten met een posttraumatische stress-stoornis: imaginaire exposure. In: Keijsers G, van Minnen A, Hoogduin C, red. Protocollaire behandelingen in de ambulante geestelijke gezondheidszorg. Houten: Bohn Stafleu van Loghum; 2004

 1. [Van151]

Van Wamel, A. (sd). Opgeroepen op 12 5, 2015, van ledd: http://www.ledd.nl/

Maak een samenvatting van je basistekst.


De afgelopen jaren is er een stijgende aandacht voor de zogenoemde ‘dubbel diagnose’-problematiek, de combinatie van verslaving en psychische ziekten dat toch vaak voorkomt en vaker bij vrouwen. Maar in de praktijk worden beide stoornissen niet correct en passend behandeld volgens de richtlijnen. De richtlijnen zijn ‘cognitieve gedragstherapie’ en ‘eye movement desensitization and reprocessing’. PTSS wordt vaak ondergediagnosticeerd bij patiënten met verslavingsproblemen. Men focust zich vooral op de behandeling van de verslavingsproblemen en vergeet soms een gerichte traumabehandeling toe te passen.

Dubbeldiagnosebehandeling

Aan de hand van drie gevalsbeschrijvingen toont het artikel aan dat het mogelijk is om bij klinisch opgenomen patiënten een traumabehandeling uit te voeren volgens de evidence-based richtlijnen en in combinatie met behandeling om de comorbide verslaving en de psychiatrische problemen aan te pakken. De in het artikel vernoemde patiënten (met trauma uit de kindertijd) waren in een dubbeldiagnosekliniek waar patiënten met ernstige psychiatrische stoornissen en ernstige verslaving behandeld worden. Diagnostiek werd verricht door middel van het MINI en CIDI-SAM en de Europ-ASI. Bij twee patiënten bestond de traumabehandeling uit de ‘imaginaire exposure’. De drie patiënten kregen ook een terugvalpreventietraining. Éen patiënt die thuis woonde kreeg systeemgesprekken. Voor, tijdens en na traumabehandeling werd de ernst van PTSS klachten gemeten door de PTSS-klachtenschaal. De drie patiënten reageerden positief op de behandeling en de PTSS-klachten daalden. De verschillende behandelonderdelen hadden plaats in een steunend therapeutisch milieu met sociotherapeuten, verpleegkundigen en sociotherapeutische medewerkers. Zij waren er om de spanningen van de patiënten goed op te vangen waar ze allemaal last van hadden.Aanbevelingen

Het lijkt erop dat een gerichte traumabehandeling een verbetering heeft gehad op andere gebieden, waaronder verslaving, psychotische symptomen en emotieregulatie. In geen gevallen was er een verslechtering van PTSS-klachten, verslaving of andere comorbide klachten. Nader onderzoek zou echter moeten uitwijzen of een traumabehandeling echt een gunstig effect heeft wat betreft verslaving en andere comorbiditeit.

 • Voordelen klinische setting

Het is belangrijk dat de behandeling in een klinische setting gebeurd omdat veiligheid, dagstructuur, sociale steun en stabilisatie van het gebruik van middelen belangrijke voorwaarden zijn en thuis gaat dat moeilijker. Men kan ook veel sneller ingrijpen in de klinische setting. De geïntegreerde behandeling is niet altijd een succes volgens sommige studies, maar bij alleen behandeling van een verslaving zijn de uitvalpercentages nog groter.

 • Behandelen volgens richtlijnen

Het valt op dat men soms alternatieve behandelvormen (zoals contacten gericht op stabilisatie) gebruikt in plaats van de evidence-based richtlijnsbehandelingen. Volgens sommigen zijn de bestaande richtlijnen niet bruikbaar doordat ze niet toereikend en effectief zijn voor bepaalde patiënten maar onze drie gevalsbeschrijvingen tonen aan dat voor patiënten met complexe problemen de bestaande richtlijnen wel bruikbaar en effectief kunnen zijn en dat niet op voorhand moet worden uitgeweken naar andere behandelvormen.

Nieuwe wetenschappelijke onderzoeken zijn goede zaken maar het is ook belangrijk dat er meer inspanning moet worden gedaan om de bestaande richtlijnen beter in te voeren in de klinische praktijk van gezondheidszorg en verslavingszorg. • Deskundigheidsbevordering

Het is belangrijk dat er aandacht wordt besteed aan deskundigheidsbevordering omtrent PTSS en verslaving door middel van klinische lessen, supervisie en intervisie, behandelingsplanmogelijkheden.

powerpoint


Zie hier de bronnen van de illustraties uit mijn PowerPoint:

https://www.google.be/search?q=eye+movement+desensitization+and+reprocessing%E2%80%99&espv=2&biw=1366&bih=643&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjbpOyO9MbJAhWHaxQKHRX0BfAQ_AUIBigB#tbm=isch&q=imaginaire+exposure&imgrc=euZKZSAWzaPcNM%3A

https://www.google.be/search?q=eye+movement+desensitization+and+reprocessing%E2%80%99&espv=2&biw=1366&bih=643&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjbpOyO9MbJAhWHaxQKHRX0BfAQ_AUIBigB#tbm=isch&q=cognitieve+gedragstherapie&imgrc=GF-iv8QA4q-dTM%3A

https://www.google.be/search?q=eye+movement+desensitization+and+reprocessing%E2%80%99&espv=2&biw=1366&bih=643&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjbpOyO9MbJAhWHaxQKHRX0BfAQ_AUIBigB#tbm=isch&q=eye+movement+desensitization+and+reprocessing&imgrc=kj9m2u9reVBj3M%3A

https://www.google.be/search?q=eye+movement+desensitization+and+reprocessing%E2%80%99&espv=2&biw=1366&bih=643&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjbpOyO9MbJAhWHaxQKHRX0BfAQ_AUIBigB#tbm=isch&q=verslaving&imgrc=YDYMIQjJeL8dYM%3A

https://www.google.be/search?q=eye+movement+desensitization+and+reprocessing%E2%80%99&espv=2&biw=1366&bih=643&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjbpOyO9MbJAhWHaxQKHRX0BfAQ_AUIBigB#tbm=isch&q=verbetering&imgrc=I6hBCyrvwWSIKM%3A

https://www.google.be/search?q=eye+movement+desensitization+and+reprocessing%E2%80%99&espv=2&biw=1366&bih=643&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjbpOyO9MbJAhWHaxQKHRX0BfAQ_AUIBigB#tbm=isch&q=posttraumatische+stressstoornis&imgrc=7N7_cdRpMZT3UM%3A

https://www.google.be/search?q=gif+stress&espv=2&biw=1366&bih=643&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwictrX0-cbJAhXHvRQKHTkEArkQ_AUIBigB#tbm=isch&q=gif+posttraumatische+stressstoornis&imgrc=S4vwKcrNTvA-nM%3A


STAP 3: beschikking krijgen en meer zoeken

Publicaties binnen handbereik?
Richtlijn middelenmisbruik- of afhankelijkheid en angststoornissen

http://www.resultatenscoren.nl/data/upload/Publication/files/middelenmisbruik-of---afhankelijkheid-en-angtsstoornissen---richtlijnangst-en-verslaving-incl-voorblad-voorwoord-en-colofon.pdf

Deze richtlijn vond ik in pdf-bestand op het internet.Handboek EMDR: een geprotocolleerde behandelmethode voor de gevolgen van psychotrauma

Je vindt het boek in de bibliotheek van Thomas Moore. Het boek bevindt zich niet in de bibliotheek van Vives Kortrijk. Plaatsnummer is 05.19 622.

Dubbele diagnose dubbele hulp, richtlijnen voor diagnostiek en behandeling

file:///C:/Users/Beheerder/Downloads/NL04_Dubbele%20diagnose%20dubbele%20hulp.pdf

Deze link is een pdf-bestand met de informatie.Protocollaire behandeling van patiënten met een posttraumatische stressstoornis: (imaginaire) exposure

Dit boek is niet beschikbaar in de campus Vives Kortrijk. Hij is wel beschikbaar in Odisee Oost-Vlaanderen. Als ik op de link klik dan beweert de computer dat het item toch niet beschikbaar is in deze bibliotheek. Je kan de tekst wel volledig online lezen maar dan moet je lid zijn van Radboudumc of Radboud University. https://engine.surfconext.nl/authentication/idp/single-sign-on?SAMLRequest=fZDNTsMwEITvPEXke%2bI4%2faOrJFJFL5UAIUAcuCDXXRJLzjp4HVHenjQVUrn0sofVfDszW7LuXA%2bbIbb0jF8Dcky247Cko%2fVUiTbGnkFKpMYSZjyET%2bMJjzEjJ%2fWIIUVrJrG0h16ypcZhyrah1JNIdttKfKj5fL1cKDVbFqvVbFwyD7gjjppiJYpcLVJVpPn6Nb%2bFRQFq%2bS6SNww8JSiyXCTHzhHDFLYSQyDwmi0D6Q4ZooGXzcM9jErog4%2feeCfq8qSGySpc8NdxzYzhVEbUf83DkNlDl3njTOZDI7m1%2b713GNtSXlic%2fXp4HG%2futk%2feWfOTbJzz33cBdcRKKCHrM%2fL%2f4fXNLw%3d%3d&RelayState=ezp.2aHR0cDovL3JlcG9zaXRvcnkudWJuLnJ1Lm5sL3ViL0ZpbGV1cGxvYWQvaW5kZXgucGhwP2hhbmRsZW5yPTIwNjYvOTk2NDImaXRlbWlkPTk5NjI4JnRpbWU9MjAxNS01Mi0wOTA5OjUyOjEzJnJlZj1odHRwOi8vaGRsLmhhbmRsZS5uZXQvMjA2Ni85OTY0MiZoYXNoPTdiNzRiNWQ2NDFiMjE3YzAwODY2ZmRiZDkwYzMyOWE1#


Meer informatie over dit onderwerp

http://www.ledd.nl/

Multidisciplinaire richtlijnontwikkeling in de GGZ. Multidisciplinaire richtlijn angststoornissen. Richtlijn voor de diagnostiek, behandeling en begeleiding van volwassen cliënten met een angststoornis.

Ik heb de richtlijn online gevonden in een pdf-bestand. Zie hier de link: http://www.ggzrichtlijnen.nl/index.php?pagina=/richtlijn/item/pagina.php&richtlijn_id=35
Zie hier het bestand:

file:///C:/Users/Beheerder/Downloads/Multidisciplinaire%20Richtlijn%20Angststoornissen%20(3e%20revisie,%202013)%20(3).pdf
Cognitive-behavioral therapies for trauma

Ik heb het boek online gevonden. Dit is de website van het geschrevene: http://www.savonaemergenza.it/userfiles/file/Guilford%20Press%20Cognitive-Behavioral%20Therapies%20for%20Trauma%202nd.pdf


Wie durft? Tien misverstanden over exposure bij de behandeling van PTSS-patiënten.

Dit artikel is beschikbaar in de campusbibliotheek van Vives. Het artikel bevindt zich in het ‘tijdschrift sociaal-agogisch werk’. Het tijdschrift bevindt zich op de gelijkvloers van de bibliotheek. Het plaatsnummer is 32.

Co-morbid post-traumatic stress disorder in a substance misusing clinical population

Je kan dit bestand online downloaden op deze website: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0376871604002327


Treatment for comorbid post-traumatic stress disorder and substance us disorders

Dit is een onderdeel van het boek ‘Anxiety and Substance Use Disorders’. Je kan het stuk en het volledig boek downloaden op http://link.springer.com/chapter/10.1007/978-0-387-74290-8_7


A survey of psychologists’ attitudes towards and utilization of exposure therapy for PTSD

Je vindt het artikel online in pdf-bestand op deze link: http://www.seattleimplementation.org/wp-content/uploads/2011/12/A_Becker_Barriers_2004.pdf


A clinical-administered vs. self-report instrument to measure posttraumatic stress symptoms

Dit artikel heb ik niet gevonden op internet of in de bibliotheek.


Auteurs


Zoek uit of er van de auteur(s) van je tekst andere werken aanwezig zijn in de campusbibliotheek.2Kies titels verwant met het thema. Maak van deze bronnen een referentie op volgens de APA-richtlijnen. Zoek daarnaast twee ‘sterauteurs’. Dit zijn auteur(s) die meer dan eens worden aangehaald. Zoek verder op hun naam en noteer titels verwant met het thema, de vindplaats en de locatie. Maak ook van deze bronnen een referentie op via APA.

Er zijn andere werken aanwezig van de auteurs in de campusbibliotheek. Ik heb gezocht op Limo maar niet alle werken zijn de vinden in onze campusbibliotheek. Zie hier een overzicht van enkele publicaties van de auteurs.Agnes Van Minnen :

Er zijn veel werken aanwezig van Agnes Van Minnen in de bibliotheken van KU Leuven. Ik heb één boek uitgekozen die ze samen met Ger Keijsers en Kees Hoogduin heeft geschreven. Het heet ‘Protocollaire behandelingen voor volwassenen met psychische klachten’.

[Van11]

Bron van het boek volgens de APA-normen:

Van Minnen, A., Keijsers, G., & Hoogduin, K. (2011). Protocollaire behandelingen voor volwassenen met psychische klachten . Amsterdam: Boom.

Ad De Jongh:

Ad de Jongh heeft heel wat publicaties doorheen zijn carrière. Zie hier een overzicht van enkele publicaties:

De Jongh, A. (1995). Dental anxiety: A cognitive perspective. Academisch proefschrift, Universiteit van Amsterdam.

Dit boek is beschikbaar in de bibliotheek van KU Leuven. Het boek bevindt zich in het magazijn op nummer R/13074.

De Jongh, A. (2004). ‘Lastige’ patiënten in de tandartspraktijk: over psychische problemen en de gevolgen voor het behandelplan. Bohn Stafleu, Van Loghum: Houten [ISBN 90 313 4253].

Dit boek is niet beschikbaar in hogeschool Vives. Je kan hem wel vinden in de UCLL van Leuven. Het boek bevindt zich daar in een open rek op het nummer 602.7 SISO.

De Jongh, A. (2004). Lijdt en Mijdt! Oratiereeks. Universiteits Press: Amsterdam [ISBN 90 5629 324 9].

Dit artikel is beschikbaar in de KU Leuven in het magazijn. Het komt uit het ‘tijdschrift voor tandheelkunde’.Jan Rutten:

Jan Rutten publiceerde een boek die verscheen in 2009, namelijk ‘Word wie je wil’. Dit boek kan je niet vinden in de bibliotheek van hogeschool Vives, hij is wel beschikbaar in het UCLL in Limburg en in het opleidingsinstituut van de federale overheid.

Jan Rutten schreef ook een hoofdstuk van het boek ‘Afasie (z)onder woorden. Diagnostische en therapeutische ontwikkelingen’. Het hoofdstuk ging over het gebruik van functionele MRI bij hersenoperaties.

Jan Rutten heeft heel veel gepubliceerd doorheen zijn carrière. Je ziet op deze link een overzicht van al zijn publicaties en presentaties: http://www.bernhoven.nl/Publicaties-en-presentaties-GJM-Rutten .

[Ber15]

[Rut09]


Rutten, J. (2009). Word wie je wil. Antwerpen: Standaard Uitgeverij.

Zoek ter plaatse in bieb


Ik heb gekozen voor het boek ‘Handboek EMDR: een geprotocolleerde behandelmethode’ van Ad De jongh. Er is geen colofon aanwezig in dit boek. Op de flappen is er een afbeelding van wolken. Op de voorflap zie je de titel van het boek, een korte uitleg en de auteurs. Op de achterflap vind je een korte beschrijving, ook wordt er verwijst naar boeken uit dezelfde reeks. Je hebt ook het praktijkboek van EMDR en het vraagboek van EMDR. Er wordt ook uitgelegd op de achterflap was ‘eye movement desensitization and reprocessing’. Trefwoorden zijn ‘protocol’ en ‘psychotrauma’.

Zoek verder buiten je basistekst


Ik gebruikte de trefwoorden/zoektermen: posttraumatische stressstoornis, angststoornis, psychotrauma.

boeken 


   • [Soe09]

Soedirman, J., & Brouwer, G. (2009). Posttraumatische stressstoornis. In Zakboek ziektebeelden psychiatrie (pp. 76-94). Amsterdam: Bohn Stafleu van Loghum.

Ik vond dit onderdeel van het boek ‘zakboek ziektebeelden psychiatrie’ op Limo. Dit gebeurde via het trefwoord: ‘posttraumatisch stressstoornis’.   • [Hov00]

Hovens, J., Bramsen, I., & van der Ploeg, H. M. (2000). Zelfinventarisatielijst posttraumatische stressstoonis. Leiden: Swets en Zeitlinger.

Ik vond dit boek op Limo met het trefwoord ‘posttraumatische stressstoornis’.   • [Tan97]

Tanghe, A., & Vanhaeren, P. (1997). Anders: Geestelijke gezondheidszorg Deel 1: diagnose. Leuven: Garant.

Ik vond dit boek op Limo met het trefwoord ‘angststoornis’.

Voor het trefwoord ‘posttraumatische stressstoornis’ zijn er 100 zoekresultaten van boeken op Limo. Voor het trefwoord ‘angststoornis’ zijn er 33 zoekresultaten van boeken op Limo.

Artikels uit VAKtijdschriften.


   • [Van06]

Van Minnen, A., & Hendriks, G. (2006). Posttraumatische stressstoornis bij adolescenten na seksueel misbruik: goed te behandelen. Nederlands tijdschrift voor geneeskunde, 281.

Ik vond dit artikel op de website Limo onder het trefwoord ‘posttraumatische stressstoornis’.   • [Len12]

Lenting, T. (2012). Posttraumatische stressstoornis (PTSS) en gedragsproblemen. tijdschrift voor leer-en gedragsproblemen in het vo/bve, 3-9.

Ik vond dit artikel op de website Limo onder het trefwoord ‘posttraumatische stressstoornis’.   • [van08]

van der Heiden, C., Methorst, G., & van der Molen, H. (2008). De gegeneraliseerde angststoornis: informatie voor cliënten. Psychopraxis, 174-177.

Ik vond dit artikel op de website Limo onder het trefwoord ‘angststoornis’.

Ik vond 124 zoekresultaten bij het trefwoord ‘posttraumatische stressstoornis’ op Limo. Er waren 53 zoekresultaten voor het trefwoord ‘angststoornis’ op de website van Limo.

Eindwerken


   • [Ken13]

Kenis, E. (2013). psychotrauma: door het leven gegrepen. Lier: Thomas More.

Ik vond dit eindwerk via DoKS onder de zoekterm ‘psychotrauma’.   • [van11]

van Veenendaal, D. (2011). Nazorg op intensieve zorgen: De psychosociale noden van de patiënt. Lier: Katholieke Hogeschool Kempen.

Ik vond dit eindwerk via DoKS onder de zoekterm ‘posttraumatische stressstoornis’.   • [Wil15]

Wils, S., Boeren, M., van der Maat, C., & Hollebeke, V. (2015). Angst bij volwassen in de palliatieve zorg. Turnhout: Thomas More Kempen.

Ik vond dit eindwerk via DoKS onder de zoekterm ‘angststoornis’.

Er waren 5 zoekresultaten onder de zoekterm ‘posttraumatische stressstoornis’. Er waren 4 zoekresultaten onder de zoekterm ‘psychotrauma’. Er waren 3 zoekresultaten onder de zoekterm ‘angststoornis’.

Onderzoeksliteratuur


   • [Her99]

Hermans, D. (1999). Piekeren over piekeren: Meta-cognities en de cognitief-gedragstherapeutische behandeling van gegeneraliseerde angststoornis. Berichtenblad van de Vlaamse Vereniging voor Gedragstherapie, pp. 6-14.

Ik vond deze onderzoeksliteratuur op de databank Lirias door de zoekterm ‘angststoornis’.   • [Cla02]

Claes, L., Bastiaens, T., & Vertommen, H. (2002, September). Zelfinventarisatielijst voor de posttraumatische stressstoornis. Tijdschrift voor klinische psychologie, pp. 176-180.

Ik vond deze onderzoeksliteratuur op de databank Lirias door de zoekterm ‘posttraumatische stressstoornis’.   • [Pro08]

Probst, M., Knapen, J., & Pieters, G. (2008). vaktherapeutische interventie bij depressie. Utrecht: De tijdstroom.

Ik vond deze onderzoeksliteratuur op de databank Lirias door de zoekterm ‘depressie’.

Er waren 4 zoekresultaten voor het trefwoord ‘posttraumatische stressstoornis’. Er waren 7 zoekresultaten voor het trefwoord ‘angststoornis’. Er waren 197 zoekresultaten bij de zoekterm ‘depressie’.

Digitale anderstalige bronnen


   • [KKu88]

K. Kuch, R. P. (1988). Posttraumatic Stress Disorders. In R. P. K. Kuch, Update in Intensive Care and Emergency Medicine (pp. 548-555). Springer.

Ik vond dit onderdeel van het boek op Springerlink onder het trefwoord ‘posttraumatische stressstoornis’.   • [Mül09]

Müller, S., Temple, V., & Cornwell, B. (2009). Impaired spatial navigation in pediatric anxiety. journal of child psychology and psychiatry.

Ik vond dit artikel op Web of Science onder het trefwoord: ‘Anxiety disorder’.   • [Dor13]

Dorfmüller, M. (2013). 20 – Prinzipielle Gedanken zur Gesprächsführung. In M. Dorfmüller, Psychoonkologie (2. Auflage) (pp. 105-114). Elsevier Germany Munich.

Ik vond dit onderdeel van het boek op Science Direct onder het trefwoord ‘psychotrauma’.

Er waren 88 zoekresultaten van artikels op Web of Science onder het trefwoord ‘anxiety desorder’. Er waren 10,494 zoekresultaten onder het trefwoord ‘posttraumatic stress-disorder’ op Springerlink. Er waren 20 zoekresultaten onder het trefwoord ‘psychotrauma’ op Science direct.

 E-artikels uit kranten, week-of maandbladen, magazines


   • [Sae15]

Saey, E. (2015, november 27). "Ook ik wil het recht op een menswaardig bestaan". Brugge, West-Vlaanderen, België.

Ik vond dit E-artikel op Gopress Academic met het trefwoord ‘posttraumatische stressstoornis’.   • [CMA15]

CMA. (2015, december 4). "Mensen, práát over je angsten". Het Laatste Nieuws, p. 1.

Ik vond dit E-artikel op Gopress Academic met het trefwoord ‘angststoornis’.   • [dvd12]

dvd. (2012, september 21). Psycholoog: "Therapie na veroordeling is cruciaal om pyromaan te genezen". Gazet Van Antwerpen, p. 3.

Ik vond dit E-artikel op Gopress Academic met het trefwoord ‘psychotrauma’.

Er waren 303 zoekresultaten bij het trefwoord ‘posttraumatische stressstoornis op Gopress Academic. Er waren 45 zoekresultaten bij het trefwoord ‘psychotrauma’. Er waren 258 zoekresultaten op Gopress Academic bij het trefwoord ‘angststoornis’.

 Internet algemeen 


   • [Zim13]

Zimbardo, P., Weber, A., & Johnson, R. (2013). Posttraumatische stressstoornis. In P. Zimbardo, A. Weber, & R. Johnson, psychologie, een inleiding (p. 400). Pearson.

Ik vond dit onderdeel van het boek op internet onder de zoekterm ‘posttraumatische stressstoornis’ op Google-books.   • [BTe09]

B Terluin, F. B. (2009). NHG-Standaard Angststoornissen. In F. B. B Terluin, NHG-Standaarden 2009 (pp. 469-486). Bohn Stafleu van Loghum.

Ik vond dit onderdeel van een boek op internet onder de zoekterm ‘angststoornis’ op Google-scholar.   • [Sch03]

Schreuder, B. (2003). Psychotrauma. De psychobiologie van schokkende ervaringen. Tijdschrift voor psychiatrie.

Ik vond dit artikel uit het tijdschrift op Google-scholar met het trefwoord ‘psychotrauma’.

Ik kreeg 4.010 zoekresultaten voor het trefwoord ‘posttraumatische stressstoornis’ op Google-books. Er waren 4.630 zoekresultaten voor het trefwoord ‘psychotrauma’ op Google-scholar. Ik kreeg 5.870 zoekresultaten op Google-scholar voor het trefwoord ‘angststoornis’.

Beeldmateriaal


   • [you15]

(2015, augustus 11). Opgeroepen op december 12, 2015, van youtube: https://www.youtube.com/watch?v=jalggxMYotM

Ik heb een filmpje met het trefwoord ‘angststoornis’ gevonden op youtube.   • [Zit15]

Zitter, A. (2015, april 27). Opgeroepen op december 12, 2015, van youtube: https://www.youtube.com/watch?v=HkLDkb1OnWA

Ik heb een filmpje met het trefwoord ‘posttraumatische stressstoornis’ gevonden op youtube.   • [you13]

(2013, april 25). Opgeroepen op december 12, 2015, van youtube: https://www.youtube.com/watch?v=IEWE1IwFnRM

Onder het trefwoord ‘psychotrauma’ heb ik een filmpje gevonden op youtube.

Ik vond geen beeldmateriaal op Limo of ITunesU-beeldbank. Er waren 1.680 zoekresultaten bij het trefwoord ‘psychotrauma’. Er waren 713 zoekresultaten bij het trefwoord ‘posttraumatische stressstoornis’. Ik had 1360 zoekresultaten bij het zoekwoord ‘angststoornis’. Al het videomateriaal komt van youtube.

STAP 4: contextualiseren

Organisaties (hulp- of dienstverlening)


De voorziening die ik zal bespreken is ‘buddywerking Vlaanderen’. Ik bezocht hun website, namelijk https://sites.google.com/a/buddywerking.be/website/ . De website is zeer overzichtelijk en informatief. De navigatiebalk is zeer overzichtelijk en de website is zeker niet druk. De website heeft een strakke lay-out, maar dat maakt het ook overzichtelijker. De website is gericht op vrijwilligers en deelnemers. De vrijwilliger is de ‘buddy’ en de deelnemer is de persoon met psychische moeilijkheden. Ze ontmoeten elkaar voor een babbel. Mensen met psychische problemen kunnen verkeren in sociaal isolement. Het vriendschappelijk contact met een ‘buddy’ kan dit isolement doorbreken. De taal is zeer gemoedelijk en zeker te begrijpen. De coördinator van de voorziening is te vinden bij het navigatieonderdeel ‘contact’. Je krijgt in dit navigatieonderdeel ook het telefoonnummer en e-mailadres om te contacteren. Je kan ook op zoek gaan naar medewerkers van de organisatie in jouw buurt. Ik woon in Ieper, ik heb de regio ieper-diksmuide gevonden. Er is in Ieper namelijk een medewerker, namelijk Griet Opsomer. Je vindt onmiddellijk op de startpagina informatie over de organisatie. Ik vind dat wel belangrijk dat je onmiddellijk informatie krijgt. Op de startpagina kan je ook onmiddellijk aanduiden ‘ik wil buddy worden’ of ‘ik zoek een buddy’. Als je daarop klikt zie je verschillende persoonlijkheidskenmerken of behoeften die bij jouw moeten horen. Zeker weten we niet of de coördinator ook de auteur is van de website. De datum van het geschrevene is ook nergens te bespeuren. De tekst is volgens mij niet gebaseerd op andere bronnen want het gaat vooral over de organisatie zelf. De website is zeker betrouwbaar want onderaan de website staat dat de organisatie gesteund wordt door de Vlaamse overheid. Ook staat er onderaan dat de website mede mogelijk gemaakt is door ‘Google sites’. Ik vind het ook aangenaam dat er een navigatieonderdeel ‘in de pers’ is. Hierin staan alle artikels, tv-reportages, radio-interviewen, … over hun organisatie die in de pers zijn verschenen. In het navigatieonderdeel vind je ook ‘links’. Hier kan de bezoeker terecht om meer informatie te krijgen over buddywerkingen, vrijwilligers, zelfhulp, geestelijke gezondheidszorg, koepels in de geestelijke gezondheidszorg en overlegplatforms in de geestelijke gezondheidszorg.

Deze tekst bevat 352 woorden. De organisatie heeft een artikel mogen publiceren in het Brussels Welzijnsnieuws. Zie de volledige APA-referentie in de bibliografie achteraan.

[Van13]

[Bro15]


Vandeurzen, J. (2013, januari-maart). Getuigenis ... Buddymatic. Brussels Welzijnsnieuws, pp. 10-11.

Broché, R. (sd). Opgeroepen op december 13, 2015, van Buddywerking Vlaanderen: https://sites.google.com/a/buddywerking.be/website/


Juridische documenten


Ik nam een kijkje op de zoekfunctie van het Vlaamse Codex. Ik tikte als trefwoord ‘ziektepreventie’ in. Ik kwam tot 39 documenten. Ik heb vier besluiten eruit gehaald. Maar ze zijn niet heel concreet omdat ze zeer ruim gezien worden.

   • [Bes091]
    Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de erkenning van afdelingen Medisch Toezicht of departementen Medisch Toezicht. (2009, juni 5). Vlaanderen, België: De Vlaamse Regering.

   • [Bes12]
    (2012). Besluit van de Vlaamse Regering betreffende aspecten van het Vlaams bevolkingsonderzoek naar borstkanker. In Belgisch Staatsblad (p. 31885). Vlaamse Regering.

   • [Bes08]

(2008). Besluit van de Vlaamse Regering betreffende bevolkingsonderzoek in het kader van ziektepreventie. In het Belgisch Staatsblad (p. 15371). De Vlaamse Regering.

   • [Min15]

(2015). Ministerieel besluit tot het bepalen van het vaccinatieschema voor Vlaanderen. In Belgisch Staatsblad (p. 15452). De Vlaamse Regering.

De maatschappelijke context


De verantwoordelijke minister voor volksgezondheid is Maggie De Block. Ze is lid van de OpenVld. Jo Vandeurzen is de Vlaamse minister van volksgezondheid. Hij is lid van de CD&V. Voor dit beleidsdomein werken zo’n 4.800 mensen. Zij zetten zich elke dag in om het welzijn en de gezondheid van de bevolking in Vlaanderen en Brussel te verbeteren. Ze bereiden het beleid van de minister voor en voeren het uit. Het beleidsdomein bestaat uit een departement en zeven agentschappen. Zij kennen bv. subsidies toe en verstrekken advies aan de bevolking. Het departement en drie van deze agentschappen (Jongerenwelzijn, het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid en Zorginspectie) vormen samen het Vlaamse Ministerie. De minister is de eindverantwoordelijke. Hij wordt bijgestaan door een beleidsraad (leidende ambtenaren) , een strategische adviesraad (vertegenwoordigers van het middenveld en onafhankelijke deskundigen) en kabinetsmedewerkers. Voorbeelden van organisaties die acties zijn rond dit thema zijn Centrum Geestelijke Gezondheidszorg, Centrum Algemeen Welzijnswerk en Federatie van Diensten voor Geestelijke Gezondheidszorg. Het wil diegenen die het moeilijk hebben de nodige steun geven om zelf terug verder te kunnen. Het wil rust bieden aan diegenen die dat kwijt zijn. Het wil de mogelijkheden van mensen versterken. Het wil mensen bijstaan in het benutten van hun basisrechten. Het wil elke vorm van uitsluiting tegengaan. Het vecht voor een menswaardig leven voor iedereen. Het komt op voor gelijke kansen en streeft naar een harmonieuze samenleving. [Cau15]

Statistieken


Ik kwam terecht op de website www.lokalestatistieken.be. Ik duwde op ‘cijfers per domein’. Daarna duwde ik op ‘zorg en kansarmoede’. Ik koos daarna voor ‘kant-en-klare rapporten’. Hierna koos ik voor ‘zorg en gezondheid’ per provencie. Er zijn een aantal statistieken te vinden over het onderwerp ‘gezondheid’. Ik heb een statistiek gevonden over het aantal huisartsen in West-Vlaanderen van 2000 tot 2013. Deze informatie vond ik op de website www.lokalestatistieken.be. Ik moet mijn onderwerp zeer ruim nemen omdat ik anders geen statistieken vind op deze websites. Ik duwde ook eens op het onderdeel ‘Vlaamse zorgverzekering per gemeente’. Daar vond ik een mooie statistiek over ‘Aantal gerechtigden - Mantel & thuiszorg en Residentiële zorg - naar geslacht’. Deze statistiek is van 2003 tot 2013.

[Lok15]


[age15]

Lokale statistieken. (sd). Opgeroepen op december 12, 2015, van Welzijn- Vlaamse zorgverzekering: http://vobippubliek.vlaanderen.be/cognos10/cgi-bin/cognosisapi.dll?b_action=cognosViewer&ui.action=run&ui.object=%2fcontent%2ffolder%5b%40name%3d%271A%20-%20Diensten%20voor%20algemeen%20regeringsbeleid%20(DAR)%27%5d%2ffolder%5b%40name%3d%27SVR%27%5d%2ffol

agentschap zorg en gezondheid. (sd). Opgeroepen op december 12, 2015, van Lokale statistieken: http://vobippubliek.vlaanderen.be/cognos10/cgi-bin/cognosisapi.dll?b_action=cognosViewer&ui.action=run&ui.object=%2fcontent%2ffolder%5b%40name%3d%271A%20-%20Diensten%20voor%20algemeen%20regeringsbeleid%20(DAR)%27%5d%2ffolder%5b%40name%3d%27SVR%27%5d%2ffol

STAP 5: persoonlijk besluit


Meestal vond ik wel tamelijk veel informatie, maar bij het zoeken van informatie en afbeeldingen van de auteurs van mijn basistekst had ik wel moeite. Blijkbaar zijn die mensen niet zo bekend. Soms was ik ook niet zeker of de foto werkelijk de auteur afbeeldt die ik bedoel. Voor websites maakte ik vooral gebruik van de zoekmachine van Google. Voor boeken en artikels zocht ik voornamelijk op Limo. Voor beeldmateriaal ging ik alleen op zoek op Youtube. Misschien kon ik gebruik gemaakt hebben van meerdere databanken. De informatie is meestal betrouwbaar maar sommige websites lijken minder betrouwbaar. Als je de auteur van het geschrevene niet kan vinden is dit al een slecht voorteken.

De Sadan-opdracht verliep wat moeizaam, soms wist ik niet goed wat ik precies moest doen. Ik moest vaak de vraag tien keer opnieuw lezen om te begrijpen wat je precies moet doen. Ik vond ook niet altijd genoeg informatie waardoor ik ook heel veel moest doorzoeken. De Excel-opdracht was het moeilijkst voor mij. Het was al vijf jaar geleden dat ik nog eens met Excel heb gewerkt. Hier kan ik nog wat aan trainen. Ik ben wel goed in het maken van een Powerpoint. Ik doe dat ook nog graag en ik denk dat ik er ook sterk in ben.

Ik heb geleerd dat een tekst kan samengesteld zijn uit heel veel bronnen. Ik heb ook geleerd dat niet elke website betrouwbaar mag beschouwd worden. Boeken en artikels uit vaktijdschriften zijn in dat opzicht veel betrouwbaarder. Je moet eigenlijk eerst alles goed bekijken vooraleer je er informatie uithaalt die mogelijk niet correct is. Het enorme werk dat ik had aan deze Sadan-opdracht zal me zeker en vast bijblijven.

Bibliografie


Ren12: , (Rens, 2012),

Bec15: , (Becker),

wij15: , (wij-leren),

Fol15: , (Follette),

Jon15: , (Jongh),

sno10: , (snoek, Wits, & Meulders, 2010),

Jon06: , (Jong & Ten Broeke, 2006),

Mee03: , (Meer, Hendriks, & Vos, 2003),

Min04: , (Minnen & Arntz, 2004),

Van151: , (Van Wamel A. ),

Van11: , (Van Minnen, Keijsers, & Hoogduin, Protocollaire behandelingen voor volwassenen met psychische klachten , 2011),

Ber15: , (Bernhoven),

Rut09: , (Rutten, 2009),

Soe09: , (Soedirman & Brouwer, 2009),

Hov00: , (Hovens, Bramsen, & van der Ploeg, 2000),

Tan97: , (Tanghe & Vanhaeren, 1997),

Van06: , (Van Minnen & Hendriks, Posttraumatische stressstoornis bij adolescenten na seksueel misbruik: goed te behandelen, 2006),

Len12: , (Lenting, 2012),

van08: , (van der Heiden, Methorst, & van der Molen, 2008),

Ken13: , (Kenis, 2013),

van11: , (van Veenendaal, 2011),

Wil15: , (Wils, Boeren, van der Maat, & Hollebeke, 2015),

Her99: , (Hermans, 1999),

Cla02: , (Claes, Bastiaens, & Vertommen, 2002),

Pro08: , (Probst, Knapen, & Pieters, 2008),

KKu88: , (K. Kuch, 1988),

Mül09: , (Müller, Temple, & Cornwell, 2009),

Dor13: , (Dorfmüller, 2013),

Sae15: , (Saey, 2015),

CMA15: , (CMA, 2015),

dvd12: , (dvd, 2012),

Zim13: , (Zimbardo, Weber, & Johnson, 2013),

BTe09: , (B Terluin, 2009),

Sch03: , (Schreuder, 2003),

you15: , (youtube, 2015),

Zit15: , (Zitter, 2015),

you13: , (youtube, 2013),

Van13: , (Vandeurzen, 2013),

Bro15: , (Broché),

Bes091: , (Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de erkenning van afdelingen Medisch Toezicht of departementen Medisch Toezicht, 2009),

Bes12: , (Besluit van de Vlaamse Regering betreffende aspecten van het Vlaams bevolkingsonderzoek naar borstkanker, 2012),

Bes08: , (Besluit van de Vlaamse Regering betreffende bevolkingsonderzoek in het kader van ziektepreventie, 2008),

Min15: , (Ministerieel besluit tot het bepalen van het vaccinatieschema voor Vlaanderen, 2015),

Cau15: , (Cautaerts),

Lok15: , (Lokale statistieken),

age15: , (agentschap zorg en gezondheid),

Deel met je vrienden:
1   2


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©tand.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina