Richtlijnen voor debriefing bij onderzoek met misleidingDovnload 7.81 Kb.
Datum23.06.2018
Grootte7.81 Kb.

RICHTLIJNEN VOOR DEBRIEFING BIJ ONDERZOEK MET MISLEIDING

Achtergrond

Bij elk onderzoek waaraan proefpersonen deelnemen verdient het aanbeveling om deelnemers na afloop feedback te geven over doel en opzet van het onderzoek waaraan zij hebben deelgenomen, of hen in elk geval de gelegenheid te geven daarover vragen te stellen. Als in het onderzoek sprake was van misleiding is het geven van deze feedback verplicht. We spreken dan van een debriefing.Wat wordt verstaan onder misleiding?

We maken een onderscheid tussen misleiding en onvolledig informeren van deelnemers.

Misleiding houdt in (a) het ongemerkt registeren van deelnemers of (b) het opzettelijk verschaffen van onjuiste informatie aan deelnemers.

Voorbeelden van misleiding zijn:


  1. Ongemerkt registreren: deelnemers in een ruimte laten wachten op een experiment en van het wachtgedrag een opname van maken;

  2. Opzettelijk verschaffen van onjuiste informatie: deelnemers toetsvragen laten beantwoorden en hen (ongeacht hun prestatie) laten weten dat zij het slecht hebben gedaan. Of: deelnemers vertellen dat zij bij het onderzoek gaan samenwerken met een ander persoon; deze persoon is echter een vooraf geïnstrueerde medewerker (confederate).

Het op dergelijke manieren misleiden van deelnemers is alleen toegestaan als het voor het onderzoek strikt noodzakelijk is dat een deelnemer een onjuist beeld heeft van de precieze bedoeling of procedure van het experiment. Debriefing achteraf is verplicht, omdat (a) de geregistreerde gegevens deel uit maken van de onderzoeksdata terwijl de deelnemers zich daarvan niet bewust waren of (b) omdat de opzettelijk onjuiste informatie nadelig zou kunnen zijn voor de deelnemers.

Wat wordt verstaan onder onvolledig informeren?

Onvolledig informeren gaat minder ver dan misleiding en komt heel veel voor bij experimenteel onderzoek; hierbij is het geven van debriefing niet verplicht. Met onvolledig informeren bedoelen we het achterhouden van informatie over het doel of de ware aard van het onderzoek.Voorbeelden van onvolledig informeren zijn:

• deelnemers wordt gevraagd vragen te beantwoorden, maar zij weten niet dat ook de invloed van tijdsdruk wordt gemeten.

• deelnemers wordt gevraagd een tekst te lezen, maar zij weten niet dat naast de leestijd ook hun emotionele reactie bij bepaalde woorden wordt gemeten.

Bij onvolledig informeren is het belangrijk om deelnemers de gelegenheid te geven na afloop van het onderzoek vragen te stellen over de bedoeling van het onderzoek en om deze vragen te beantwoorden; het is echter niet verplicht deze informatie te verschaffen als deelnemers er niet om vragen.DEBRIEFINGFORMULIER

In het debriefingformulier moet het volgende worden opgenomen:

• Naam van het onderzoek

• Naam en contactgegevens van de verantwoordelijke onderzoeker

• Doel van het onderzoek

Uitleg van de misleidingZorg ervoor dat de tekst in begrijpelijke taal is opgesteld.

VOORBEELD DEBRIEFINGFORMULIER

Bedankt voor uw deelname aan het onderzoek [naam onderzoek] Het doel van dit onderzoek is [beschrijf het doel van het onderzoek]. De verwachting is dat [beschrijf hypotheses]. In dit onderzoek hebben we deelnemers gevraagd om [geef beschrijving en uitleg van de misleiding].Als u vragen heeft over de misleiding in dit onderzoek kunt u contact opnemen met [naam onderzoeker] via [e-mailadres en telefoonnummer onderzoeker]

[optioneel]:

Vriendelijk verzoek om de inhoud van dit onderzoek niet te bespreken met mensen die (misschien) nog aan het onderzoek gaan meedoen. Voor het onderzoek is het van belang dat deelnemers van tevoren niet op de hoogte zijn van de onderzoeksvraag en onderzoeksmethode.

Deel met je vrienden:


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©tand.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina