Resultaten casus kribbenDovnload 52.81 Kb.
Datum28.09.2018
Grootte52.81 Kb.

RESULTATEN - VOORBEELD KRIBBEN
Hieronder volgen een aantal zaken die uit het voorbeeldmodel KKO voor kribben volgen en de opmerkingen die daar weer over te maken zijn.
Resultaten LCA

De milieubelasting van de zetsteenkrib (ontwerpvariant 1) wordt voor 90% bepaald door het zinkstuk en het nieuwe rivierzand. Wanneer gebruik gemaakt wordt van lokaal gewonnen zand waarvoor nauwelijks weg/rivier transport nodig is, daalt de milieubelasting van het zand met een factor 10. De milieubelasting van de constructie daalt daardoor met ongeveer 60%.


De stortkrib (ontwerpvariant 2) bestaat volledig uit breuksteen. De herkomst van de breuksteen is bepalend voor de milieubelasting. Breuksteen uit Noorwegen of Schotland, heeft bij de huidige aannames over de transportafstand (1000 respectievelijk 900 km over zee), de laagste milieubelasting. Duitse breuksteen veroorzaak ongeveer 20 tot 25% meer milieubelasting. Hierbij is er rekening gehouden met transport per rijnaak over 250 km. Breuksteen uit Zweden of Finland spant de kroon met een circa 50% hogere milieubelasting ten opzichte van Noorwegen of Schotland. Bij deze landen is er gerekend met een transportafstand over zee van 2250 km. Voor de breuksteen uit alle vier de landen is er rekening gehouden met 100 km eindtransport naar het werk met een rijnaak.
De milieubelasting van de schanskorfkrib (ontwerpvariant 3) wordt voor de helft bepaald door het staal van de schanskorven. De andere helft wordt veroorzaakt door het betongranulaat dat als vulmateriaal wordt gebruikt. Wanneer de schanskorf wordt gevuld met breuksteen, geeft dit slechts een 10% lagere milieubelasting.
De paalkrib (ontwerpvariant 4), heeft mede door het geringe materiaalverbruik, de laagste milieubelasting. De milieubelasting is iets lager dan de milieubelasting van de stortsteenkrib. Wanneer echter gebruik gemaakt wordt van duurzaam geproduceerd hout, daalt de milieubelasting van de houten palen met een factor 5. De overige materialen leggen nauwelijks gewicht in de schaal waardoor ook de milieubelasting van de totale constructie daalt met een factor 5.

Gewogen genormaliseerde eindscore milieubeoordeling (per strekkende meter constructie uit het middenlichaam)

1 Zetkrib, 2 Stortkrib, 3 Schanskorfkrib, 4 Paalkrib.
Resultaten LNC en overige aspecten

Er zijn geen LNC-aspecten en overige criteria meegenomen in de beoordeling.


Resultaten kosten (Netto Contante Waarde)

De kosten voor de schanskorfkrib (ontwerpvariant 3) zijn het laagst. Wanneer de schanskorven gevuld worden met breuksteen stijgen de kosten tot ongeveer 700 €. De stortsteenkrib (ontwerpvariant 2) is veruit het duurste alternatief. Momenteel is er rekening gehouden met stortsteen uit Duitsland. De stortsteen uit Schotland of Scandinavië is ongeveer 20% duurder. De kosten van de zetsteenkrib (ontwerpvariant 1) worden voornamelijk bepaald door de toepassing van rivierzand en het zinkstuk (beide meer dan 30%). Daarnaast worden de kosten bepaald door de stortsteen en de betonzuilen (beide ongeveer 15%) Het wijzigen van de transportafstanden, bijvoorbeeld bij het gebruik van lokaal zand, heeft geen effect op de kosten omdat dit in het model niet doorgerekend wordt.Er is voor de berekening van de Netto Contante waarde gerekend met een discontovoet van 4,75%.

Netto contante waarde (in euro’s per strekkende meter constructie uit het middenlichaam) van de verschillende kribben1 Zetkrib, 2 Stortkrib, 3 Schanskorfkrib, 4 Paalkrib.

Deel met je vrienden:


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©tand.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina