Redactie René van Ast Ben Kempers Ed van Leeuwen jr. Gyuri Takács ReproduktieDovnload 86.83 Kb.
Datum03.11.2018
Grootte86.83 Kb.

Vierde jaargang, nummer 2. November 1991.
Colofon


Redactie

René van Ast

Ben Kempers

Ed van Leeuwen jr.

Gyuri Takács
Reproduktie

Wim de Does

Cor van der Pol

Redactieadres

Minister Verschuurlaan 47

2285 EL Rijswijk
Medewerkers

Overname van artikelen is toegestaan met bronvermelding


Inhoud

.Begin Table C.

Inhoud 1


V.d. rEd. 2

Agenda 3


"Feesteerd" 3

journaal-


post 4

Ga er eens voor zitten! 5

Sportiefredactie? 6

Training op dinsdagavond 7

Cees 8

Spelregels en trainingen 10Prestatief 11

Samenwerking K.N.V.B. - C.O.V.S.? 13

Ignace van Swieten lid van verdienste 14

Het ontnemen van een scoringskans 15

Regels 16

Langs de velden om collega's te bekijken 17

Club van 100 20

Leden van de Club van 100 21

Klaverjascompetitie 22

18 Treffers 23.End Table C.

V.d. rEd.
En weer zijn er twee maanden om. U leest deze Regel 18 later dan gebruikelijk, omdat er enkele technische storingen waren bij de redactie en ook de apparatuur die de redactie gebruikt.
Over het voetbal niets dan goeds. Europa-cups en PTTTTTTTelecompetitie hebben al weer de nodige spannende wedstrijden opgeleverd, met als hoogtepunt onze eigen P.S.V.-Ajax, waarin op echt topniveau gevoetbald en gefloten werd.
Redactioneel gaat het ook goed. Weer is er een geacht lid toegevoegd aan de redactie. Ben Kempers, al zeer actief als voorzitter van de Club van 100 en sinds kort ook weer als scheidsrechter, heeft de handschoen opgepakt die de redactie hem toegeworpen had.
Inmiddels is gebleken dat de redactie in de huidige samenstelling ideeën te over heeft; als er nu nog tijd voor is, kunt u nog heel wat verwachten. In deze Regel 18 staat een nieuwe vaste rubriek: Interview met ... waarin ditjes en datjes van een bekende medelander besproken wordt.
Afgezien van redactionele stukken, zijn er de vertrouwde onderdelen, zoals de agenda en de felicitatierubriek, en bijdragen van Henk en hofleverancier Freek.
En... gelukkig is de verloren zoon weer terug: 18 Treffers sluiten als vanouds de Regel 18 af.

Veel leesplezier voor de rest van Regel 18!

De rEdactie.


Agenda
7 november

Mosselavond met dames

14 november

Spelregels

28 november

Sinterklaasavond met dames

5 december

=gesloten=

12 december

Spelregels

19 december

Klaverjassen

21 december

Wildavond met dames

2 januari

Nieuwjaarsreceptie

9 januari

Spelregels

23 januari

Klaverjassen

"Feesteerd"

R.S.V.'s felicitatierubriekNovember

3) L. Hardon; 4) W. van Driel; 6) G. Takács, D. Vorster, J. v. Elburg; 8) C. Verhoef; 10) P. v.d. Berge, G. Koster, P. Sebus; 11) J. Doesburg; 13) H. Pfeiffer, F. v.d. Werf; 15) G. Kampijon; 16) J. v. Klaveren, J. Schellenberg; 17) L. de Meij; 21) D. de Decker; 25) F. Lopes, T. Verhoeven; 26) E. Oliveira; 27) J. van Poppel; 29) H. v.d. Hoek


December

2) B. Paoloni, J. Wernke; 4) C. Hillebrand, C. Matheeuwsen; 6) E. Amstelveen, J. v. Beveren; 8) R. Valk; 13) J. v. Dorp, C. Verbeek; 14) Mevr. R. de Block; 15) C. Huizinga; 18) J. Kok; 19) C. v.d. Pol; 24) A. Beenhakker; 25) A. Lente; 28) N. Freyssen, R. Maarschalkerweerd; 29) J. Sluijter, C. Vingerhoed


Januari

2) J.C. Gloudi; 3) P. Slikkerveer; 4) Mevr. W. de Vree; 8) H. Lavrijssen, F. Muys; 11) H. Groeneveld; 13) A. Kruithof; 14) J. v. Gemert; 15) R. v. Konijnenburg; 18) M. v.d. Polder; 18) D. Bruining; 19) F. de Vlaam; 22) A. v. Lendré; 24) J. Gomez; 25) C. v. Dijk; 30) A. Roos, A. Boer; 31) J. Brusseejournaal-


post

mededelingen van het bestuurContributie

Willen de 24 leden die hun contributie nog niet overgemaakt hebben, dit zo snel mogelijk doen!


Nieuwe leden

De volgende personen hebben zich aangemeld als lid:


J. Kouwenhoven

Bollandstraat 29d

3076 CB ROTTERDAM

010-4327759


Mej. Y.J. Kuipers

Middelharnisstraat 111d

3086 GH ROTTERDAM

010-4803284


-In Memoriam-
Met leedwezen geeft het bestuur kennis dat op 20 oktober 1991 overleden is

Joop Koetsier

op de leeftijd van 53 jaar.

Joop was oud-lid van de R.S.V.. Hij is op 23 oktober in het crematorium aan de Maeterlinckweg gecremeerd.

Wij wensen de familie veel sterkte toe.
Jeugdhonk

Het Jeugdhonk is op donderdag 5 december gesloten. Er zal dan ook geen training zijn.


Toto en lotto

In verband met 5 december dienen de maandformulieren voor toto en lotto uiterlijk 28 november ingeleverd te zijn.Ga er eens voor zitten!

Robert DomhofVoor de eerste maal waag ik het erop enige regels aan het papier toe te vertrouwen in Regel 18. De R.S.V. bloeit en bloeit op. De clubavonden worden goed bezocht, de trainingen kennen en grote opkomst. Verheugend is het te constateren dat nieuwe leden op de training volop meedoen, verheugend is het ook dat oudere leden de weg naar Varkenoord nog steeds weten te vinden.
De training op de dinsdagavond is een goede greep geweest, want het aantal belangstellenden is ronduit goed te noemen. Ook de wijze waarop op de dinsdagavond de opening en barbezetting onderling wordt geregeld, getuigt van goede saamhorigheid. En dat voor een eenling die de scheidsrechter is: klasse!!
Toch zijn er nog wel eens opmerkingen te horen. Het assortiment snacks zou onvoldoende zijn. Uw bestuur is open voor alle suggesties, redelijke wensen zullen worden gehonoreerd. Toch moet ook gerealiseerd worden dat wij in een voetbalkantine gehuisvest zijn en niet in een restaurant, waar de keuken een volledige bezetting heeft. Dit brengt mij meteen op een verzoek: ter ondersteuning en bij voorkomende gelegenheden ter vervanging van Riet zoekt de Jeugdhonkcomissie vrijwilligers om het keukenwerk te doen, aanmeldingen bij René van Ast.
De Club van 100 blijkt binnen de C.O.V.S. een unieke aangelegenheid te zijn. Meer leden van de Club van 100 zijn van harte welkom, want als het goed gaat met deze club, kunnen activiteiten van de R.S.V. nadrukkelijker ondersteund worden.
De perikelen rond de scheidsrechtercomissie West II hebben velen langdurig beziggehouden. Hoewel formeel de R.S.V. geen rol kon en mocht spelen in deze affaire is het toch wel triest te moeten zien hoe een dergelijke commissie uiteen kan vallen en hoe mensen, die jaren in zo'n commissie hebben gefunctioneerd ter zijde worden geschoven, om welke reden dan ook. Waar mensen werken worden fouten gemaakt. Ik wens de nieuwe commissie veel wijsheid toe en spreek de hoop uit dat zij in staat zal zijn hun scheidsrechters blijvend te instrueren.
Tot slot: de feestdagen staan weer voor de deur. De clubavondcomissie heeft met instemming van het bestuur gekozen voor een nieuwe opzet van de Wildavond. Wat deze inhoudt, zal ik niet verklappen, maar het is zeker de moeite waard om in uw agenda 21 december de gehele avond te reserveren.
Ik wens u allen hele prettige kerstdagen en een goede jaarwisseling toe. Diegenen die op vakantie gaan: een fijne vakantie met mooi weer en kom weer gezond weer terug.
Sportiefredactie?

Freek de VlaamDe sportredactie van het Rotterdams Dagblad wenst u een sportief seizoen en nodigt u uit voor de tweede editie van het tournooi om de Rotterdams Dagblad Trofee
Bovenstaande tekst deed mij onmiddellijk denken aan de onsportieve finale van de eerste editie, die beslist geen propaganda was voor het Rotterdamse amateurvoetbal. Gelukkig veroordeelden de verslaggevers de wandaden van sommige spelers, die uiteraard de schuld bij de scheidsrechters legden.
Hebben de verslaggevers er wat van geleerd? Ik ben bang van niet, want is het sportief om het functioneren van de scheidsrechter te beschrijven als warrig, niet-sterk, zeker-niet-slecht of niet-consequent zonder daarbij aan te geven waar hij faalde? Is koren op de molen van de supporters die niet tegen een eventueel verlies kunnen. Bovendien krijgt de scheidsrechter in de volgende wedstrijd van hun club het nog moeilijker dan het al is.
Is het sportief om de coaches/leiders/trainers na afloop uit te laten halen naar de scheidsrechter? Weliswaar wordt in sommige verslagen verwezen naar de gemaakte fouten van de spelers, maar de scheids heeft het toch gedaan. Waarom na afloop niet even de mening van de scheidsrechter gevraagd? Of weigeren die allemaal de pers te woord te staan? Lijkt mij van niet.
Is het sportief om de keeper van Partizan Tirana te beschrijven als een wanstaltig ogen volleyballende veteraan uit district 16, die in Rotterdam wel vene als schietschijf voor Feyenoord zou fungeren? Ik heb met plezier naar die man zitten kijken en bewonder opa Arthur Lekbello die maar één lek vertoonde.
Is het sportief om in 'Kort en Bondig' van woensdag 25 september j.l. letterlijk te schrijven: "Zou die Cor Vingerhoed elke mogelijke pauze in een wedstrijd aangrijpen om zijn slechte conditie te camoufleren?" Wat een waarnemingsvermogen! Als geen ander weet ik wat Cor moet doen om de C.O.V.S.-conditietest te halen en dat valt met zijn zichtbare handicap niet mee. Wat een karakter om toch te blijven trainen en wat een moed om wedstrijden in de tweede klasse K.N.V.B. te durven leiden. Maar daar lees je niets over. Alleen misselijk makende grappen. Wat een lol.
Is het sportief om voor de tweede editie van de Rotterdams Dagblad Trofee de medewerking te vragen van de scheidsrechters, die het toch nooit goed doen? Nee! Wel zou het sportief zijn als die verslaggevers zelf die wedstrijden zouden gaan leiden. Of het huilen of lachen wordt, weet ik nog niet, maar ik denk wel dat de verslagen uitdrukkingen zullen vermelden die in het A.B.N. niet voorkomen. Bovendien bespaart de krant de vergoedingen aan de scheidsrechters, zodat de reclameactie van het R.D. goedkoper uitvalt. Net als A.H.: op de kleintjes letten!

Training op dinsdagavond

Ben Kempers

Na jaren op parkeerterreinen, donkere paden en rondjes vliegveld aan de conditie te hebben gewerkt, is er een wens in vervulling gegaan: de dinsdagavondtraining op Varkenoord is vanaf augustus van start gegaan.
Op de signalen van een aantal leden is door het bestuur uitstekend gereageerd. Onder leiding van Freek, die de trainingsopzet heeft gewijzigd (maar wel perfect), is er tot nu toe (begin oktober) een opkomst van gemiddeld twintig leden. De training staat zorgt ervoor dat in een paar weken een goede conditie opgebouwd kan worden, mist men de donderdagavondtraining niet vergeet.
U leest het goed: alleen maar positieve geluiden, want welke scheidsrechtersvereniging kan zijn leden tweemaal per week zo een trainingsaccomodatie aanbieden. Mijn advies: maak van de gelegenheid gebruik en doe er je voordeel mee. Een goede conditie is een hulpmiddel om als scheidsrechter je prestatie te verhogen.
Tot ziens op de sintelbaan!
Cees

René van AstIk heb een zwak voor Cees den Braven. Voor een man met de legendarische uitspraak "Alles kits achter de rits?" krijg je natuurlijk al snel een zwak. Toen Cees nog heel arm was werd hij door alle amateurverenigingen als besmet beschouwd, want Cees kon niet met mes en vork eten, sprak niet met twee woorden en vrat stiekem de gehaktballen op tijdens de training.
Maar Cees zou Cees niet zijn om heel rijk te worden. Cees ging in de lijm- en kithandel. Cees kocht zich een formidabele stoel bij NAC maar ook daar ging het fout. Cees wilde de reservespelers van de tegenpartij vastplakken met zijn lijm aan de reservebank. Ook wilde hij de scheidsrechterfluitjes dichtkitten, want Cees wilde reclame voor zijn lijm en kit.
Bij NAC weggestuurd had Cees wraak gezworen. In Dordrecht werd Cees met open armen ontvangen: met een toeschouwersaantal van 33 en een miljoenenschuld was die club ten einde raad. "Vanaf nu allemaal jullie kop houden, stelletje klojo's!" voegde Cees de bestuurderen toe, "Ik ben de baas". Verstand van voetbal had Cees niet. Wat Cees nodig had was een volleerd ja-knikker en ja hoor: daar kwam Hans. "Hans doet precies wat ik zeg, zo lopen er tegenwoordig niet veel meer rond", zei Cees liefdevol.
Cees groeide pas echt, toen zijn vriend John van Dijk die hem altijd aansprak met Alles Kits Cees diens vereniging aan hem schonk. Eén van de eisen van Cees aan de spelers was, dat bij betreden van het veld het schitterende gedicht Met lijm van Cees, is de tegenstander er gewees moesten opzeggen. Alleen die kleine Advocaat moest hij zien te lozen, die liep de gehele dag te zeuren over nieuwe trainingsballen, nieuwe tenues en wilde in plaats van 16.00 uur om 15.00 uur trainen. "Niet zeuren, kale, trainen!" zei Cees gevat. Maar die halve zool van een Advocaat bleef doorzeuren: "Ik krijg het lazarus van die gozer", mompelde Cees, en Cees wilde hem zeer snel kwijt.
Dus verkocht Cees de spelers die Advocaat wilde behouden. Cees' wil was wet. "Wie hebt hier nou de pegels, kale. En gelijk goed luisteren, kleine opdonder: als ik zeg dat je om 16.00 uur gaat trainen, dan ga je ook trainen, dan ga je niet om 15.00 uur trainen, anders sodemieter je maar op!" En Advocaat ging. gelukkig was Hans er nog. "Hans komen", gebood Cees. "Jij neemt de boel over en als die spelers nog een keer hen bek opentrekken schop ik ze persoonlijk eruit."
Dit is het levensverhaal van Cees. Wat een man, hè. Het laatste nieuws uit Dordrecht is, dat de spelers niet meer tegen de scheidsrechter mogen zeggen: "Je kan mijn kont kussen" maar: "Je kan Cees zijn kit aan je kont smeren."

Spelregels en trainingen

Freek de Vlaam

In de eerste ronde van de veldvoetbalspelregelcompetitie werden er 8 punten behaald door Pépé Gomez, Niels Grip, Jan Hof, Maarten v.d. Polder, Arie Vliegenthart en Willy de Vree, dus voorlopig met z'n zessen op een gedeelde eerste plaats.
Aan deze test ging de coopertest vooraf, die door alle deelnemers gehaald werd. Niet verwonderlijk overigens, want in de voorafgaande weken is er getraind volgens het hoogste schema van de opleiding Scheidsrechter II. Daar ik nu meer als organisator van de trainingen optreed, heb ik de tijd om de strijd in de diverse leeftijdsgroepen te volgen en ik kan je verzekeren dat het een heerlijke gewaarwording is.
Af en toe vrees ik zelfs dat de competitie te ver doorgevoerd wordt en dat er meer uitgehaald wordt dan er op dat moment al in zit. Onze echte kandidaten van de opleiding II hebben er van geprofiteerd en zij hebben dan ook geen enkele moeite gehad met het afleggen van de conditie-onderdelen. Namens hen hartelijk dank voor de hulp en steun. Tevens voor de belangstelling op de bewuste zaterdagochtend.
Het behalen van het diploma II is noodzakelijk om te promoveren naar de K.N.V.B.. Het is echter geen garantie voor een succesvolle carrière. Zes jaar geleden was Joop van Opstal een belofte en die heeft hij ingelost, maar in Voetbal Totaal nummer 1 staat zijn bedankbrief, omdat hij de vloeken en verwensingen niet meer aan wil horen. De redactie heeft nu eens een duidelijk standpunt ingenomen en opgeroepen de scheidsrechter als mens te behandelen, hoewel zij zich afvragen of het amateurvoetbal echt zo ver gezonken is, dat de voor hun plezier fluitende scheidsrechters worden weggepest. Helaas is dat wel zo, want wekelijks hoor ik de godvers en de kankers over de velden klinken en tot nu toe heb ik maar één keer meegemaakt, dat een bestuurder er iets van zei! De rest voelt zich alleen maar benadeeld.
Overigens zijn de problemen niet alleen van deze tijd, zoals blijkt uit de 75 cent kostende vierde druk van de Handleiding, verschenen in juni 1942. Men verstond toen al onder het scheidsrechtersvraagstuk hoe aan een voldoend aantal bekwame scheidsrechters te komen voor de talloze wedstrijden. Uit deze, door Herman Roelink ter inzage gegeven, Handleiding citeer ik dat toen al de scheidsrechter weliswaar met dictatoriale macht bekleed was, maar tevens het geduld van een lam, de geslotenheid van een oester, de huid van een rhinoceros, de kracht van Hercules, de onverstoorbaarheid van een Chinees, het oordeel van Salomo, de snelheid van een hert en de wijsheid van Socrates moest hebben of zou moeten hebben! Wie zou er nog scheidsrechter geworden zijn als hij dat allemaal geweten had?
De volgende test is op 14 november en daarna op 12 december. Zullen we de verslaggevers uitnodigen die volgend jaar wedstrijden in het kader van de Rotterdams Dagblad Trofee durven te leiden? Komen ze niet helemaal onbeslagen ten ijs!
Prestatief

Henk LavrijssenDe zomervakantie en dus het voor de voetballerij stille seizoen is alweer achter de rug. Vol enthousiasme door promotie of gefrustreerd door degradatie, doch geïspireerd door nieuwe trainers, positieve verwachtingen en diagnoses met het oog op de behaalde resultaten in het oefenprogramma, zijn de clubs c.q. elftallen het nieuwe seizoen weer ingegaan.
Ditzelfde geldt ook voor de scheidsrechters. Sommigen onder ons zijn geïnspireerd en gemotiveerd, doordat zij tegen de verwachtingen in zijn bleven steken of zelfs zijn gedegradeerd.
Tot nog toe loopt de vergelijking van de groepen voetballende sporters en leidende sporters (scheidsrechters) parallel. Het grote verschil zit echter in de begeleiding. Daar waar de voetballers medische, mentale en tactische begeleiding krijgen, moet de scheidsrechter het in grote lijnen alleen doen (ik laat nu de groep "Betaalde Scheidsrechters" buiten beschouwing).
Terwijl de voetballers steeds betere faciliteiten krijgen raken de scheidsrechters meer en meer in een isolement. Van bijscholing is nauwelijks sprake, terwijl mentale en medische begeleiding helemaal achterwege blijft.
De R.S.V. telt een 3 à 4 honderd leden, waarvan er maar een klein aantal op de trainingsavonden verschijnt. Er wordt onder de bezielende leiding van Freek de Vlaam enthousiast getraind en een heel klein aantal wordt door Koos en Dook (allen op eigen verzoek) begeleid. Dit alles is slechts een begin, doch ontoereikend. Om het scheidsrechterskorps zowel kwalitatief als kwantitatief op peil te houden is meer nodig.
Mijns inziens is een scheidsrechtersvereniging er niet alleen als gezelligheidsvereniging, maar zal deze bovenal de belangen van de scheidsrechter moeten dienen en samen met haar/hem de sport en hobby moeten beleven. Natuurlijk zullen er altijd leden blijven die alleen in gezelligheidsavonden zijn geïnteresseerd en die moeten zich ook bij hun vereniging thuis voelen. De prestatieve groep moet zeker de gelegenheid geboden worden zich te kunnen ontwikkelen. De C.O.V.S. en de K.N.V.B. kunnen dit niet bieden. De R.S.V. zou dit op kleine schaal wel kunnen bieden.
Freek, Koos en Dook hebben de fundering gelegd, het woord is nu aan de R.S.V. om de constructie op te zetten en de bouw te voltooien. R.S.V.-er, laat zien dat je Rotterdammer bent, bouw mee aan een goed en degelijk scheidsrechterskorps en zorg dat wij geen uitstervend ras worden. Vooral de oud-scheidsrechters, de ervaren rotten kunnen hier een steentje bijdragen.

Samenwerking K.N.V.B. - C.O.V.S.?

Freek de Vlaam

Op Hemelsvaartdag kwam ik Herman van Merkesteijn bij een beslissingswedstrijd tegen. Hij was goed geluimd, want hij was er toch maar weer in geslaagd om voor 89 beslissingswedstrijden arbitrale trio's aan te stellen. Geen onvertogen woord over de problemen die toen al door de heren Heutink en Hoppenbrouwers aangekaart waren.
Ik schrok dan ook van de kop "De zaak stinkt aan alle kanten" boven het artikel, dat Sjoerd Bootsma wijdde aan het ontslag van Herman en Arie Schriel na respectievelijk 19 en 17 jaar. Over Van Dongen wordt in Amateurvoetbal '91 niet of nauwelijks gerept. In Voetbal Totaal nummer 1 krijgt collega Niesthoven van Bertus Rijkhoek in diens functie van secretaris L.S.C. ten antwoord, dat de D.S.C. West II niet zo functioneerde als het zou moeten, maar dat het niet op de weg van de L.S.C. ligt om met bijzonderheden over personen naar buiten te treden.
In Voetbal Totaal nummer 3 zegt Ben Hoppenbrouwer dat hij een boek kan schrijven over de problemen in West II, dat het grootste verloop en de minste doorstroming kent; ook Zeister besluiten werden niet uitgevoerd en dat klopt wel want Herman keek ze nooit in! Desondanks betreurde Hoppenbrouwer dat hij hen plotseling de wacht aan moest zeggen. In de werkovereenkomst met de K.N.V.B. staat in punt e) van Artikel 1 dat overleg plaats zal vinden over benoeming en herbenoeming van D.S.C.-leden. De mening van de K.N.V.B. kennen we min of meer, maar hoe zit het met de mening van de C.O.V.S.? Heb ik die misschien gemist?
Ik hoop dat Arie en Herman, ondanks alles, een sportieve receptie ondergaan hebben op 25 oktober jl. bij Xerxes.

Ignace van Swieten lid van verdienste

Gyuri Takács

Tijdens de openingsbijeekomst voor scheidsrechters in Zeist op 10 oktober, nam Ignace van Swieten officieel afscheid als scheidsrechter. Ignace werd tot dit vroegtijdig afscheid gedwongen door een ernstige mishandeling eerder dit jaar.
Het afscheid van de sympathieke Eindhovenaar was emotioneel gezien absoluut het hoogtepunt van de avond. Toen Ignace, die naar het leek gelukkig weer volkomen hersteld was, naar voren kwam om zijn onderscheiding en enkele oorkonden in ontvangst te nemen, was een spontane, oprechte en oorverdovende staande ovatie zijn deel. Alle aanwezige toonden een duidelijke en voelbare symphatie voor Ignace en hadden het gevoel, dat juist deze man een waardig afscheid verdiende.
De duidelijk geëmotioneerde Ignace kon op dat moment met de tranen in de ogen en een brok in de keel de niet minder ontroerde aanwezigen onmogelijk toe spreken. Dit lukte hem vijftien minuten later wel en een goed verstaander had aan een half woord genoeg. Ignace bedankte iedereen voor de vele reacties hoe klein dan ook, die hij tijdens zijn langdurig herstel mocht ontvangen. Verwijzend naar enkele publikaties in de regionale en landelijke pers, stelde hij gelukkig te zijn een ieder recht in de ogen te kunnen kijken en het deed hem goed te zien, dat zijn collega's en vrienden zich niet lieten leiden door vooroordelen.
Als scheidsrechter bedankte de ex-international de KNVB voor de 28 onvergetelijke jaren, waarin hij vele hoogtepunten kende. De scheidsrechterij had hem ook als mens heel goed gedaan en veel geboden.

Het ontnemen van een scoringskansFreek de Vlaam

Direct na het verschijnen van de officiële beslissingen 15 en 16 bij regel 12, werden er meningen gevraagd van voetbaldeskundigen. Willem van Hanegem betoogde dat ze uit de breinen van seniele mannetjes die zelf nooit zouden hebben gevoetbald waren gekomen, want als je een goal met je handen kon voorkomen, dan deed je dat toch. Hoort bij het spelletje en om daar nu voor weggestuurd te worden: broodroof/diefstal!
Van Hanegem is in zijn carrière 'vaak' door scheidsrechters bestolen, maar wat doet de speler die met opzettelijk hands een doelpunt voorkomt? Die besteelt toch de tegenpartij en de neutrale toeschouwers, voor zover tegenwoordig nog aanwezig bij de wedstrijden! Van Hanegem kan bij mij alleen op begrip rekenen, als hij het over zijn financiële adviseurs heeft. Of zal het de schuld van Truus geweest zijn?
Leo Beenhakker, die waarschijnlijk Ruding als financieel adviseur heeft, betoogde dat het zou leiden tot nog meer verdedigend voetbal, waardoor de technische spelers nog minder tot hun recht zouden komen. Zou hij het goed begrepen hebben? In de oude situatie werd een speler, technisch of niet, neergehaald, neergelegd of soms zelf neergeschopt. Daar weten o.a. Kieft, Romario en Van Basten over mee te praten. Nu komen ze misschien een mannetje meer tegen, maar ze zijn wel beter beschermd. Don Leo liet Wouters in de fout gaan; Van Gaal heeft hem voor alle zekerheid maar op het middenveld geposteerd. Zal heel wat schorsingen schelen!
Niet alleen schorsingen, maar ook geld, want in een arrest van 28 juni 1991 heeft de Hoge Raad bepaald, dat de schade volledig vergoed moet worden als het een gevolg is van natrappen. Van risicoaanvaarding bij het deelnemen aan een voetbalwedstrijd mag bij de boordeling van de aansprakelijkheid geen rol spelen. Van eigen schuld van het slachtoffer kan nooit sprake zijn. Een speler mag van andere spelers verwachten dat ze geen onnodig gevaar veroorzaken. Hendrik-Jan de tuinman wist het al, maar Cees-Jan, Floris-Jan en Hendrik-Jan de hockeyers kennelijk nog niet. E dat voor academici c.q. H.B.O.'ers.
De handsbal van John de Wolf in de Supercup-wedstrijd tegen P.S.V. werd aanvankelijk bestraft met vier wedstrijden, omdat de overtreding als ernstig gemeen spel overeenkomstig regel 12 (n) beschouwd werd. Feyenoord en aanhang in alle staten, maar wie was het echte slachtoffer? P.S.V. toch! Gelukkig was het geen wedstrijd om het kampioenschap of de beker, want dan zou het geldelijke verlies wel eens inzet kunnen worden van een rechtszaak. Zou tevens een heerlijke kluif worden voor de U.E.F.A.-F.I.F.A.-juristen. Kassa!
De straf is inmiddels teruggedraaid naar twee wedstrijden en daar is in verhouding tot grovere overtredingen mee te leven. In zijn Sparta-tijd werd John de Wolf in het Rotterdamse verguisd evenals destijds wijlen Theo Lazeroms. Nu geniet hij hoor- en zichtbaar van de bewondering die hem ten deel valt. Ik hoop dat regel 12 (n) niet op andere wijze overtreedt, want dan staat tevens vast dat hij kan voetballen. En wie gunt dat een vent niet, die zo lang ernstig geblesseerd geweest is?
Regels

René van AstIn het nieuwe seizoen zijn de regels weer strakker aangehaald. Iedere doorgebroken speler die neergehaald wordt, betekent gelijk rood voor de boosdoener, handsbal om een doelpunt te voorkomen idem dito: inpakken en wegwezen.
De eerste slachtoffers waren John de Wolf en Jan Wouters respectievelijk drie en vier wedstrijden. De heren gingen in beroep en werden bijgestaan door mr. Keje Molenaar (die heeft doorgeleerd). Als hands met drie wedstrijden bestraft wordt, wat voor straf staat er dan op een flying tackle? Acht tot vijftien wedstrijden, aldus Molenaar.
Dat leek me een prima idee, maar ik geef toe dat zulke straffen zelden worden toegepast. Tevens toverde Molenaar twee brieven tevoorschijn, een van Don Leo (niet doorgeleerd) en Generaal Michels (wel eens langs een school gelopen). Michels betoogde dat in het huidige voetbal het uit het veld gestuurd worden al een enorme straf is. Elke straf die daar bovenop komt is niet functioneel. Ik vind de Generaal seniel worden, want stel je eens voor, bij de stand 0-0 is er nog 20 seconden te spelen, aanvaller breekt door en wordt gevloerd door de verdediger, aanvaller krijgt een vrije schop en de verdediger een straf van 20 seconden...
In de brief van Don Leo, namens de trainers, werd betoogd dat het spel tactisch wijzigingen zou ondervinden, anders gezegd: nog meer verdedigen. Interessant is hierbij om het aantal doelpunten dat er gescoord is in dit seizoen te vergelijken met voorgaande seizoenen. Ik denk dat er weinig verschil is, dus ook deze brief slaat kant noch wal. Mr. Molenaar betoogde ook nog over de sportieve verdiensten van Wouters; nou ja, hij zal wel goed zijn voor zijn oma.
Waar maak ik me nu druk over zult u denken. Ik erger me kapot aan de heren trainers die roepen Voetbal is oorlog, maar die iedere kans laten liggen om vrede te stichten. Dit geldt ook voor het amateurvoetbal.
Langs de velden om collega's te bekijken

Freek de VlaamDoor mijn blessure heb ik 's zondags en een enkele keer 's zaterdags de tijd om naar een collega te gaan kijken. Bij voorkeur zoek ik dan iemand op die regelmatig of minder regelmatig op de trainingen verschijnt.
Ik weet dat ik een open deur intrap, als ik schrijf dat het aan het lopen te zien is of zij één of twee keer per week trainen. Vooral in de tweede helft valt het verschil op, hoewel ook de twee-keer-trainenden op moeten passen, dat zij in het begin van de wedstrijd niet te veel kracht verspillen. Dat gebeurt door teveel voor de aanval uit te lopen. Als de bal dan onderschept wordt, moeten er extra meters overbrugd worden en dat kan later opbreken. Laat het volgen van de aanval blijven. In één geval leidde dat tot het afkeuren van een doelpunt op advies van een grensrechter dien na appèl van zijn keeper alsnog zijn vlag opstak. Daar hij het doelpunt eerst toegekend had, kreeg hij het daarna (te) moeilijk, omdat zijn beslissingen niet meer zonder commentaar geaccepteerd werden.
Het optreden tegen overtredingen levert in het algemeen geen problemen op, maar de samenwerking met de grensrechters wel. Met uitzondering van de grensrechters van Hion en Abbenbroek, beiden oud-scheidsrechter, werd er te pas en te onpas gevlagd. Er werden geen afspraken gemaakt, omdat de grensrechters zich er toch niet aan zouden houden, maar dan kun je je ook niet beroepen op: alleen vlaggen als de bal in de richting van de buitenspel staande speler gaat. Of zoals ons bestuurslid PvdG afspreekt: niet vlaggen voor buitenspel, alleen voor strafbaar buitenspel! Misschien moet je er gebekt voor zijn, maar het helpt wel.
Misleid door de foto in Voetbal Totaal nummer 1, werd in één geval het tweemaal acher elkaar raken van de bal door de keeper bestraft. Een situatie die door de bankzitters en supporters ook verkeerd beoordeeld wordt als het de keeper van de tegenpartij betreft. De bedoeling van de maatregel is het bestraffen van het vroegere stoppen van een terugspeelbal of een slap schot met de vlakke hand bij de doellijn, daarna met de voeten naar de strafschopgebiedlijn spelen, vervolgens oppakken en dan liefst nog buiten dat gebied de bal in het spel brengen.
Hoewel er aan de scheidsrechters is gevraagd is om de vier-passen-regel te letten, heb ik helaas moeten constateren dat het bijna niet gedaan wordt. Bijna altijd wordt er met de rug naar de keeper gekeerd weggelopen naar het midden. Vanuit het doelgebied doen de keepers vier passen met een stuitende bal en daarna vier passen met de bal in de handen. Uiteraard heb ik er nog geen clubgrensrechter voor zien vlaggen. Dus even omkijken af en toe of beter nog: achteruit lopen. Wordt op de training toch ook gedaan.
Bij toeval heb ik ook nog stukjes van wedstrijden gezien die door een clubman geleid werden. Je weet wel, een goedwillende man in een burgerkloffie, die van de middenstip richting strafschopstippen loopt en probeert de recreanten in toom te houden. In een strafschopgebied werd te hoog trappen in eerste instantie niet bestraft maar na protest van de aanvallende partij alsnog met een strafschop. Toen was de verdedigende partij in alle staten en werd de goeie jongen zowat naar de grensrechter gesleept om voor mij onduidelijke redenen. Strafschop werd toch genomen en ging er na een misleiding in.
Na de aftrap twee regelrechte aanslagen van de benadeelde partij, die niet bestraft werden, gevolgd door een aanslag van de bevoorrechte partij, maar hij werd prompt getracteerd op een rechtse directe. Een massale vechtpartij tussen 10 veldspelers aan de ene kant en 7 veldspelers, gesteund door toeschouwers aan de andere kant was het gevolg. Het heeft niet in de krant gestaan, want het was maar een wedstrijd in de allochtone competitie, hoewel dat niet helemaal te zien was. In een tweede wedstrijd ging de spits met gestrekt been op de keeper in, die wraak wilde nemen, gesteund door medespelers, maar de spits kreeg ook hulp. Duwen en trekken maar nog geen klappen. Die kwamen wel na de volgende foutieve aanval van de spits op de keeper.
Gelukkig was er een aanvoerder die zijn spelers uit de kluwen trok en er zelf een achteruit sloeg! De inmiddels aangekomen spelleider sprak vermanende woorden en dreigde ze zelfs naar de kleedkamer te sturen. Ik ben maar weggegaan. Bovendien wilde ik Parijs-Tours zien en daar heb ik geen spijt van, want die wielerwedstrijd eindigde met een zeldzaam spannende sprint.
In wedstrijd 3 liep de spelleider weliswaar min of meer als scheidsrechter verkleed, maar hij maakte er echter niets van. Hij presteerde het om op de helft van de bezoekende partij te blijven als het spel in het strafschopgebied van de thuisclub plaats vond. Hij floot als zijn eigen grensrechter vlagde, maar de grensrechter van de bezoekers had hij niet nodig, want hij stond of liep er immers zelf. Hij liet zich door zijn eigen keeper uitschelden toen die naar zijn mening onjuist was aangevallen werd en floot niet toen zijn eigen spits zich net handen en voeten een weg baande naar het vijandelijke doel. Het resultaat was op het gezicht van de verdediger duidelijk te zien, maar die moest niet zeuren, enz.. Kortom: een aanfluiting van sport bedrijven. Gelukkig hielden de bezoekers zich koest, maar zij zullen thuis wel wraak nemen. Daar wordt gewoon rekening mee gehouden. Ook hier heb ik het einde niet afgewacht.
Treurig gestemd liep ik naar huis, onderwijl bedenkende dat de K.N.V.B. meent, dat er maar in een paar wedstrijden van de 30.000, die er wekelijks gespeeld worden, onregelmatigheden plaats vinden. Zouden die mensen wel eens op de amateurvelden komen? Ik kan het me niet voorstellen, want anders zouden ze het niet durven schrijven. Bovendien moeten ze dan terugkomen op hun standpunt: er is geen scheidsrechterstekort, want alle wedstrijden gaan immers door. Het is maar hoe je het bekijkt.
Club van 100
Ook u kunt als lid van de R.S.V. leden van de Club van 100 werven. Heeft u gegadigden? Meldt u deze dan aan het bestuur van de Club van 100. Dit zorgt voor verdere afwikkeling. Uw medewerking wordt ten zeerste op prijs gesteld. Aanvraagformulieren zijn verkrijgbaar op de clubavond of bij een van de leden van het bestuur van de Club van 100:
Ben Kempers (voorzitter);

Hans Lathouwers (secretaris);

Frans van Gelderen (penningmeester).

Leden van de Club van 100


P.L. Boer Cees de Bruin

Jan v. Dorp Robert Domhof

Joop Pistoor Frans van Gelderen

Arie Vliegenthart S.H. Grollé A.V.S.

Cor Vingerhoed P.L. Vlasveld Breda

Chris Verhoef Jan Janssen Erelid R.S.V

R.K.S.V. Leonidas Sportclub Feyenoord

Duo Nooit Lopen Toch Scoren

Lavold Schoonmaak B.V.

B.W. Kaptein Schoenmakerij

Café Noordplein Wim Jansen

Cleve & Zonen B.V.

R. van Laaren - C. Vingerhoed

E. Weda Schoonmaakbedrijf

René Scholte - Drukkerij Ontwerpstudio's

Apon voor al uw sportreclame

NIMA Glas- en Gevelreiniging

Van Mameren Scheepsbetimmeringen

D. v.d. Berge Schoonmaakbedrijven

Den Haan Antiek-Curiosa-Inboedels

J.J. Vermeegen Peppelweg 83c Rotterdam

Euro-Saté Schiedam

J. Wings B.V. Aannemers

Sauna Groenoord Schiedam

Adm.kantoor Heydra en Jongbloed

Coopers & Lybrand Dijker van Dien


Klaverjascompetitie

Pépé GomezNr. Naam Ronde 1 Ronde 2 Totaal

1. J. Pistoor 4166 3320 7486

2. K. Versnel 3818 3401 7219

3. E. van Leeuwen sr. 3216 3464 6680

4. J. Bout 3330 3320 6650

5. P. Slikkerveer 3114 3505 6619

6. G. Koster 3162 3378 6540

7. R. van Ast 3147 3279 6426

8. W. Storm 3017 3341 6358

9. J. Sluijter 2638 3662 6300

10. K. Wernke 3127 3131 6258

11. H. Verzaal 3818 2330 6148

12. D. Huygen 3216 2874 6090

13. F. de Vlaam 3350 2585 5935

14. B. Kindt 2625 3300 5925

15. E. van Leeuwen jr. 3147 2733 5880

16. Mej. Y. Kuipers 3474 2330 5804

17. Mevr. W. de Graaf 3452 2330 5782

18. A. Helmich 2410 3304 5714

19. D. Visser 2410 3291 5701

20. C. Hijnen 2410 3211 5621

21. F. van Gelderen 2919 2684 5603

22. M. v.d. Polder 2737 2853 5590

23. H. Vriens 2850 2591 5441

24. Mevr. Visser 2627 2803 5430

25. L. Verbeek 2410 2978 5388

26. J. Jansen 2410 2973 5383

27. N. Grip 2410 2920 5330

28. A. Roodenburg 2592 2680 5272

29. C. Lambregts 2939 2330 5269

30. C. Verhoef 2410 2783 5193

31. C. de Bruijn 2802 2330 5132

32. J. van Beveren 2694 2330 5024

33. A. van Santvliet 2645 2330 4975

34. E. van Toorn 2410 2469 4879

35. C. v.d. Pol 2410 2330 4740

18 Treffers

Gyuri Takács

- Ben 'Heintje Davids' Kempers is gelukkig weer op de velden te vinden.

- Lijfspreuk van Jan van Beveren: "Wat een cluppie, hè!".

- Wat dacht U van de kwisvragen tijdens een feestavond bij Sparta, gesteld aan o.a de heer en mevrouw Valke. "In welke houding zie je je vrouw het liefst?". Na lang aarzelen, Michel Valke: "In de huishouding."

- "Wat zie je bij je man het liefst omhoog gaan?". Mevr. Valke: "Zijn salaris".

- "Waar hebben de vrouwen het meeste krulhaar?". De donkerrood aanlopende Michel Valke: "In Afrika".

- Heeft Wim Jansen echt bij Hans Verèl geïnformeerd naar Sion?

- Na Regi Blinker heeft ook Richard Witschge eindelijk weer eens het net gevonden. Wie volgt?

- Volgens het A.D. is Chris Verhoeven rapporteur. Een fijn staaltje van journalistieke nauwkeurigheid!

- In de wandelgangen fluistert men dat Gyuri pas op 70 procent van zijn bijdragen voor Regel 18 zit.

- De Rotterdamse Joop de Wit?

- De geruchten gaan, dat de Wildavond dit jaar echt wild wordt!

- Die laat liever zijn broek zakken!

- Heeft U tijdens het klaverjassen Tom gemist? Tom wie? tombola.

- Kees' verste: Wat krijgt een dwerg die de lambada danst? Een natte neus.

- Cees Hijnen maakt zich als rapporteur nu ook geliefd bij de scheidsrechters van de C-lijst.

- Je hebt niet alleen publieke telefooncellen en publieke vrouwen, maar nu ook publieke grensrechtersvlaggen.

- Mike Tyson kreeg een honorair doctoraat aangeboden. Andere mensen moeten er wel iets voor doen. Tyson: "Ik weet niet wat voor soort dokter ik nu ben, maar als ik zo rond me kijk en al die mooie vrouwen zie, geloof ik dat ik wel gynaecoloog wil zijn!"

- Bon van de week:
- Heeft U ze echt geteld?


Deel met je vrienden:


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©tand.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina