Raamwerk Kenniskring Muziektherapie emb januari 2012Dovnload 4.79 Kb.
Datum13.06.2018
Grootte4.79 Kb.

Raamwerk Kenniskring Muziektherapie EMB januari 2012

­Doel:


Een gezamenlijke visie formuleren over muziektherapie aan personen met EMB. In deze visie wordt duidelijk aangegeven wat de meerwaarde van muziek in het dagelijks leven van personen met EMB is en welke bijdrage het heeft in de totale beeldvorming van deze personen. De deelnemers van de Kenniskring dragen deze visie uit en de specifieke kennis en ervaringen worden gedeeld, verspreid, en verankerd in het dagelijks werk. Tevens wordt tijd en aandacht gegeven aan het (verder) ontwikkelen van het methodische werken in samenwerking met andere Kenniskringen.
Speciale aandacht vraagt muziek en communicatie, denk hierbij aan de muzikale verwijzers.
Verder willen we in deze Kenniskring elkaar en anderen stimuleren en inspireren om tot een goede kwaliteit van leven voor personen met EMB te komen, waarbij muziek(therapie) een wezenlijk onderdeel van dit geheel is.

Werkwijze:
We werken resultaat- en oplossingsgericht:
- Wat heeft de cliënt er morgen aan?
- Wat neem jij morgen mee naar je werk?
- Wat wil jij de volgende keer inbrengen, bespreken, horen?
Vorm:

Agenda: thematisch rode draad+ casus/praktijkvoorbeeld+ ontwikkeling van ..+ divers


Notulist: wisselend per keer
Voorzitter: Per jaar een vaste voorzitter; 2012 Gerda Schregardus
Voorbereidingsgroep: bepaalt agenda en inhoud en ..
Frequentie: Vier keer per jaar
Dag: wisselende op dinsdag of donderdag van 10.00-13.00 uur
Ondersteuning: coördinator Platform EMG
Accreditatiepunten: deze mogelijkheid wordt onderzocht

Brainstorm van gesprekthema’s
- Inventariseren en beschrijven van methoden en werkvormen
- Doorontwikkelen van de beschreven methoden en werkvormen
- In beeld brengen van de mogelijkheden
- In beeld brengen van wat er is en dit kritisch bekijken
- Meerwaarde in beeld brengen bij voorkeur door wetenschappelijk onderzoek
- Leren van casussen en elkaar
- Profilering
- Observatie, diagnostiek en testen
- Bijdrage in beeldvorming: welke onderdelen van de beeldvorming kunnen we aanvullen
- Materialen ontwikkelen voor dagelijks gebruik door o.a. begeleiders
- Hoe muziek integreren in het dagelijks leven?
- Rol van muziektherapeut: therapeut en coach
- Het gebruik en ontwikkelen van auditieve verwijzers
- Muzikale parameters voor het dagelijks werk
- Scholingen en cursussen
- Muziek en communicatie
- Beste praktijkvoorbeeld
- Randvoorwaarden voor muziek(therapie)
- Multidisciplinaire samenwerking
- Delen van kennis en (praktijk)ervaring
- Bespreken van de werkvormen en effectiviteit
- Productomschrijving muziektherapie + strategie+ randvoorwaarden
- Procedure interne aanmelding

Opmerking:
Vanuit de kenniskring kan een werkplaats of project aangevraagd worden. Er kan dan tijd en geld aangevraagd worden om ‘iets’ te ontwikkelen.

Deel met je vrienden:


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©tand.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina