Programma Diversi(leef)teit 21 maart 2012 Solidariteit tussen generaties 00 – 45uDovnload 49.84 Kb.
Datum20.05.2018
Grootte49.84 Kb.


Programma

Diversi(leef)teit 21 maart 2012


Solidariteit tussen generaties

8.00 – 8.45u


Binnen springen bij de buur (Home Vogelzang)


We stappen af aan Woon-en zorgcentrum Vogelzang om onze groeten aan bewoners over te maken. Studenten organiseren een tussenstop aan de zij-ingang (onderaan Groeneweg) van het Woon- en Zorgcentrum . Studenten geven hun groeten aan bewoners af aan de receptie. Infofolder over Centrum wordt overhandigd.

8.30 – 9.00u: Onthaal


Koffiestop in broodjesrefter


9.00 tot 10.15u: lezing naar keuze

Fons Leroy (VDAB)
Loopbanen in kleur

Leeftijdsbewust personeelsbeleid voor blank en gekleurd.Lokaal B 1.01

Gilbert De Swert (ACV)
Het pensioenspook

De dramatiek over onbetaalbare pensioenen is onterecht.
Lokaal C 0.01

Guido Cuyvers (KHKempen)
Toekomstperspectieven voor allochtone ouderen

Wat weten we over hen? Anders denken en handelen in de toekomst.Lokaal C 1.01

Jos Berghman (KUL)
Hoe organiseren de pensioenstelsels de herverdeling en solidariteit.

Tussen verzekering en solidariteit. Wat deden we, wat doen we, wat kunnen we doen?


Lokaal C 2.01

10.15-11.00u: Pauze met animatie

Intermezzo en sfeer scheppende activiteiten: koffiestop, wildbreien en haken, schlagers uit onze tijd, reminiscentiequiz,… Studenten en DSR trekken mee de kar.

Doorlopende tentoonstellingen (inkomhall, 2de verdieping)


‘Hier ben ik’

Migratie in tijd en ruimte

11.00 – 13.00u

Praktijkverhalen, discussie, workshops of rondleiding: keuze uit (gebundeld) aanbod.*
Keuze 1

Lokaal C 1.02

Keuze 2

Lokaal B 2.01

Keuze 3

Lokaal A 5.01

Keuze 4

Lokaal C 2.02

11.00 – 12.00u

Educatief programma

(stagiairs SCW)

bij tentoonstelling “Hier ben ik” (zie ook lopende tentoonstelling)


Integratie bevorderend werken in woon- en zorgcentrum Akapella Oud-studente Griet Van Den Broeck vertelt.


Generatieverschillen bij allochtonen Integratiecentrum Vl. Brabant

Maatzorg in hyper diverse samenleving. Brusselse welzijns- en gezondheidsraad

12.00 – 13.00uIntergenerationeel werken in het jeugdwerk. Crefi vertelt.

Allochtone en autochtone hulpverleners bij ouderen

Ervaringen uit Rusthuis Mater DeiLeeftijdsbewust personeelsbeleid Jessaziekenhuis Hasselt
Keuze 5

Lokaal B 0.01

Keuze 6

Lokaal A 2.10

Keuze 7

Lokaal A 5.02

Keuze 8

Lokaal C 2.03

11.00 – 12.00u

Intergenerationeel werken in het jeugdwerk. Crefi vertelt

Leeftijdsbewust personeelsbeleid in Jessaziekenhuis Hasselt


Migratie in tijd en ruimte”: verhalen van generaties allochtonen. Zie tentoonstelling

Allochtone en autochtone hulpverleners bij ouderen
Ervaringen uit Rusthuis Mater Dei

12.00 – 13.00uMigratie in tijd en ruimte”: verhalen van generaties allochtonen. Zie tentoonstelling

Werkbezoek Woon- en zorgcentrum Vogelzang

Integratiebevorderend werken in Woon en zorgcentrum Akapella Oud-studente Griet Van Den Broeck vertelt.

Maatzorg in hyper diverse samenleving. Brusselse welzijns- en gezondheidsraad

Keuze 9

Lokaal B 1.01

Keuze 10

Lokaal A 3.01

Keuze 11

Lokaal A 6.01

Keuze 12

Lokaal A 6.02

11.00 – 12.00u

Werkbezoek Home Vogelzang


BibWorkshop:

even oriënteren, gericht zoeken en dan mijn info beheren ... thema intergenerationele solidariteitDiscussiegroep: Wat denken we er zelf van (langer studeren, dus langer werken, hogere pensioenen, afschaffen vervroegd uittreden,…


Aand-acht voor het ouder worden in een ander land.

Integratiecentrum “de 8” begeleidt interactieve workshop met studenten.12.00 – 13.00u

Mobiel 21. Mobiliteit voor alle generaties.

Groen, grijs, gekleurd…op dezelfde schoolbanken? Studeren op alle leeftijden

BibWorkshop: even oriënteren, gericht zoeken en dan mijn info beheren ... thema intergenerationele solidariteit

*Je maakt 1 keuze en je volgt de 2 bijhorende activiteiten, tenzij de activiteit over twee uren loopt.

Toelichting bij Praktijkverhalen, discussiegroep, rondleiding.

'Hier ben ik' - Workshop door studenten Sociaal-Cultureel Werk (Tinne Coenen, Floris Verschuere)

Vijf studenten ontwikkelden een educatief programma in opdracht van Atlas, de integratiedienst van de stad Antwerpen. Het programma sluit aan bij de gelijknamige tentoonstelling. De tentoonstelling neemt je mee langs uiteenlopende familiekronieken. Migranten en nakomelingen van migranten in Antwerpen vertellen er aan de hand van familiefoto’s over de impact die migratie heeft gehad op hun familie en op hun persoonlijke ontwikkeling. De workshop helpt jongeren nadenken over hun afkomst, familiale en culturele wortels.

Over de tentoonstelling:

Hier ben ik! Sterke verhalen over familie en migratie

De expo neemt je mee langs uiteenlopende familiekronieken. Migranten en nakomelingen van migranten in Antwerpen vertellen er aan de hand van familiefoto’s over de impact die migratie heeft gehad op hun familie en op hun persoonlijke ontwikkeling.

Migratie is van alle tijden. Sinds eeuwen komen mensen toe in Antwerpen. Of vertrekken ze van hier. Maar wat is de impact van migratie op een gemeenschap, op een familie, op een mensenleven? Wat is het persoonlijke verhaal van de migrant, en wat is het verhaal van zijn of haar nakomelingen? Migratie wordt vaak geassocieerd met algemene termen als ‘gezinshereniging, arbeidsmigratie, vluchtelingen, allochtonen, asielzoekers, emigratie’. Maar de persoonlijke en indringende verhalen die gepaard gaan met migratie blijven dikwijls onverteld. Daar werpt de tentoonstelling een licht op.

Intergenerationeel werken in het jeugdwerk Crefi - Jan Van Branteghem

Crefi is een landelijke jeugdwerkorganisatie en wil aan de hand van creatief-muzische en spelmatige activiteiten grootouders en hun kleinkinderen samenbrengen in intergenerationele weekends, vakanties en workshops. Hun werking wordt voorgesteld.De “8” : aand-acht voor het ouder worden in een ander land.

Het Antwerps minderhedencentrum “de 8” wil een groep studenten laten stilstaan bij de beleving van het ouder worden in een ander land. Wat is de invloed van de migratie, en welk antwoord biedt de8 op de problemen die daarbij komen kijken? Er wordt gewerkt met fragmenten uit een documentaire. Interactief aanbod van 2 uur. Max. 25 personen.Generatieverschillen bij allochtonen, zoals bij autochtonen? Khadija Aznag

Vanuit de ervaringen in het integratiecentrum Vlaams Brabant wordt ingegaan op diversiteit in generaties allochtonen.Migratie in tijd en ruimte. Stefan Plysier en Redouane Ben Driss

Wat betekent het om ouder te worden in een samenleving waar je niet geboren bent? Kijken migranten op dezelfde manier naar hun laatste levensfase als de Belgen? En bestaat er voor autochtone ouderen ook niet zoiets als een migratie doorheen de tijd?

De tentoonstelling die in de hall op het gelijkvloers te zien is, is gemaakt door het ‘Steunpunt cultuursensitieve zorg’ van het Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg Brussel in samenwerking met het Ouderenteam van dit Centrum. De workshop zoomt in op de verhalen van de tentoonstelling.

Akapella: WZC is geen afgesloten wereld. Griet Van den Broeck

Hoe kan je als woon- en zorgcentrum integratiebevorderend werken met een open venster op de wereld. Ervaringen vanuit WZC Kapelle-op-den-Bos.Werkbezoek Home Vogelzang

Onderaan onze berg bevindt zich het Woon- en Zorgcentrum Home Vogelzang. We geven er ’s morgens onze groeten af bij het optrekken naar de school. Tussen 11 en 13u wil Home Vogelzang ons rondleiden in het Centrum. De rondleiding geschiedt voor twee groepen na elkaar, telkens voor één uur. De verschillende afdelingen worden voorgesteld, we vernemen meer over aantal en profiel van bewoners en zorgverstrekkers, de sociale dienst,….Discussiegroep: ons gedacht! Studentendebat onder begeleiding van Miel Vervliet

Niet geheel ten onrechte wordt gezegd dat we wel veel kennis overdragen maar dat we te weinig activerend zijn rond meningsvorming. Daar willen we wat aan doen. Zowel in de lezing van Jos Berghman als in de lezing van Gilbert De Swert komen rechtstreeks of onrechtstreeks stellingen of vragen aan de orde. Moeten we een loopbaanrekening verdedigen? Moeten en kunnen pensioenen wel welvaartsvast gemaakt worden? Moet iedereen toegang hebben tot een tweede pensioenpijler of investeren we meer in de eerste pijler van het wettelijk pensioen? Moet vervroegd uittreden afgeschaft worden (behalve voor het zware beroep van leerkrachten….)? Moeten jongeren nu al sparen voor hun pensioen of als arbeidsvoorwaarde op de onderhandelingstafel leggen? Onder begeleiding van Miel Vervliet wordt het debat onder studenten aangezwengeld.BibWorkshop: even oriënteren, gericht zoeken en dan mijn info beheren ... thema intergenerationele solidariteit

Tussen de bib-rekken, in databanken of op zoekmachines vind je erg veel informatie. Wil je graag weten hoe je rond het thema intergenerationele solidariteit snel kwaliteitsvolle bronnen vindt, op de hoogte blijft van nieuwe publicaties en je gevonden materiaal goed beheert… dan is deze bibworkshop iets voor jou.Allochtone en autochtone hulpverleners bij ouderen . Mirése Lens

Mirèse Lens brengt een getuigenis over haar samenwerking met allochtone collega’s in het Rusthuis Mater Dei te Leuven.Maatzorg in hyper diverse samenleving. Acties en plannen van Brusselse welzijns- en gezondheidsraad

We kunnen al lang niet meer spreken over twee generaties allochtonen. En zowel autochtonen als allochtonen worden altijd maar meer verscheiden. In het Brusselse zijn er talloos veel nationaliteit. Hoe verzeker je dan zorg op maat, aansluitend bij ieders eigenheid?Leeftijdsbewust personeelsbeleid in Jessaziekenhuis Hasselt

Competenties, talent, ervaring… bij het personeel van een ziekenhuis zijn verschillen in lichting en leeftijd. Hoe zet je ieder in op basis eigen troeven en talenten. Frank Clerix gaat graag de discussie aan: wat verwachten jullie van toekomstige werkgevers? Waarin verschillen deze verwachtingen van de oudere generaties?Groen, grijs, gekleurd,…op dezelfde schoolbanken?

Hebben jongeren, ouderen, allochtonen, cursisten in het volwassenen onderwijs,… een andere leerstijl? Is hier onderwijs op maat nodig? Passen die samen op dezelfde schoolbanken? De interdepartementale werkgroep gelijke kansen denkt na over werkende studenten in de hogeschool. Het CVO heeft vooral ervaring met oudere en jongere volwassenen. “Routers” (HBO60) en generatiestudenten in onze bachelor moeten aan elkaar wennen. Lukt dat? Inzichten na studie en getuigenissen van mensen uit de praktijk.Mobiel 21. Mobiliteit voor alle generaties

Werken aan duurzaam verkeer is aangewezen voor alle leeftijdsgroepen. Carpoolen en openbaar vervoer worden overal gepromoot. Hoe kan je dat voor alle leeftijdsgroepen uitbouwen en in praktijk zetten? Educatieve organisaties, bejaardenbonden werken samen (vb. buddyproject).

Deel met je vrienden:


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©tand.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina