ProbleemstellingDovnload 0.89 Mb.
Pagina6/8
Datum20.05.2018
Grootte0.89 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

Onrecht bij verplicht langer doorwerken in combinatie met eigen woning bezit
Geen eigen woning en geen onrecht

Eigen woning en geen onrecht

Geen eigen woning en onrecht

Eigen woning en onrecht

Totaal

Groep 1

55%

3%

0%

41%

100%

Groep 2

36%

18%

21%

26%

100%

Totaal

44%

12%

12%

32%

100%

Van de mensen in groep 2 die een eigen woning hebben is 26 procent van mening dat het onrecht aangedaan wordt als zij langer door moeten werken, bij groep 1 ligt dat percentage op 41 procent. 21 procent van de mensen uit groep 2 die geen eigen woning hebben geven aan dat hen onrecht aangedaan wordt als zij langer door moeten werken, bij groep 1 is dat bij niemand het geval.


Welke activiteiten na 65e?

Gekeken wordt welke activiteiten de verschillende groepen nog willen doen na hun 65e. Hierbij is onderscheid gemaakt tussen de percentages van verschillende leeftijdscategorieën. Dat laatste is gedaan omdat er relatief meer jonge mensen ondervraagd zijn, zij denken misschien anders over zaken dan oudere mensen. Verder is de schaalverdeling bij alle grafieken hetzelfde, om ze ook onderling te kunnen vergelijken.In de bovenstaande grafieken is te zien dat mensen minder activiteiten van plan zijn te doen na hun 65e naarmate ze ouder worden. Bij reizen en uitstapjes maken is dat anders, die percentages veranderen bijna niet naarmate de leeftijd stijgt. Ook een studie of cursus volgen is hierop een uitzondering, die percentages nemen juist toe naarmate mensen ouder worden.

Een paar mensen uit de eerste leeftijdscategorieën zijn van plan na hun 65e nog fulltime te gaan werken, bij de oudere mensen blijkt niemand dat meer te (willen) doen.


Bij parttime werken is de leeftijdscategorie van 40 tot 60 wat minder vertegenwoordigd bij groep 2 vergeleken met groep 1, dit zijn waarschijnlijk de mensen die er in dezelfde leeftijdscategorie bij fulltime bovenuit springen.

Verder is te zien dat de mensen uit groep 2 van plan zijn meer activiteiten uit te oefenen na hun 65e dan de mensen uit groep 1. Sporten is hierop een uitzondering, daarbij liggen de percentages bij groep 1 hoger.


Groep 2 onderverdeeld in twee subgroepen

Om te kijken of de verschillen in tijdsbesteding en mening als mensen een verschillend percentage 65-plussers in gedachten hebben wel duidelijk genoeg aanwezig zijn, is groep 2 onderverdeeld in de subgroepen 2.1 en 2.2. Hierbij is 2.1 de groep die het percentage mensen van 65 jaar of ouder in Nederland over 30 jaar onder het gemiddelde van groep 2 heeft geschat en 2.2 de groep die dat percentage boven het gemiddelde heeft geschat. De gemiddelde schatting in groep 2.1 is 32 procent en in groep 2.2 is dat 56 procent.
Deel met je vrienden:
1   2   3   4   5   6   7   8


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©tand.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina