ProbleemstellingDovnload 0.89 Mb.
Pagina4/8
Datum20.05.2018
Grootte0.89 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

Hoe ziet de samenstelling van de ondervraagden er uit?
In totaal zijn 68 mensen van 18 jaar en ouder ondervraagd. Zoals in de bovenstaande grafiek te zien is bestaat iets meer dan de helft van de ondervraagden uit mannen. Het aantal mensen per leeftijdscategorie varieert van 4 tot 18.


Van de mensen die een beroep uitoefenen heeft 77 procent geen lichamelijk zwaar beroep.


49%


15%

16%

21%
.


Iets meer dan de helft van de ondervraagden heeft geen eigen woning.


56%


44%Van de mensen die werken verwacht het grootste gedeelte zijn beroep na z’n 65e nog uit te kunnen oefenen.


51%

12%

22%

15%


Hoeveel procent van de Nederlandse bevolking is over 30 jaar 65 jaar of ouder?

Uit het desk research is naar voren gekomen dat ongeveer 25 procent van de Nederlandse bevolking over 30 jaar 65 jaar of ouder is. Bij het eigen onderzoek schatte de groep mensen aan wie dit niet gegeven werd dit gemiddeld in op ongeveer 42 procent, met een standaarddeviatie van 14 procent. Deze inschatting is veel te hoog, het grootste deel van de ondervraagden ging er bij het invullen van de vragen van de enquête dus vanuit dat de vergrijzing een groter probleem zal worden dan in de werkelijkheid.


Wie moeten voor de kosten van de vergrijzing opdraaien?

_s1028_s1030_s1032
8,9%

0,0%

66,2%

8,9%

5,9%

5,9%

Oudere generatie

Algemene middelen

Jongere generatie

4,4%


Uit de bovenstaande grafiek is af te lezen dat het overgrote deel (66 procent) van de ondervraagden van mening is dat de kosten van de vergrijzing alleen uit de algemene middelen moeten worden betaald. Ongeveer negen procent vindt dat alleen de jongere generatie moet betalen en negen procent vindt dat alleen de oudere generatie moet betalen. Daarnaast kiest ongeveer 16 procent voor een combinatie tussen de jongere generatie, de oudere generatie en de algemene middelen. Niemand kiest voor de algemene middelen en de oudere generatie.
13

Er bestaat geen duidelijk verband tussen de leeftijd en wie er voor de kosten op moeten draaien. Het is niet zo dat de jongeren de kosten op de ouderen af willen schuiven en/of andersom. In de leeftijdscategorie van 50 tot 60 jaar wil een groter percentage de kosten op de jongere generatie en minder op de oudere generatie afschuiven ten opzichte van andere leeftijdsgroepen. De mensen boven de 70 jaar willen de kosten gelijkmatig verdelen over de jongere en oudere generatie en de algemene middelen.Deel met je vrienden:
1   2   3   4   5   6   7   8


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©tand.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina