Privacy statement 2018 Triple c au pair Uw gegevens in vertrouwde handenDovnload 17.23 Kb.
Datum06.06.2018
Grootte17.23 Kb.

Privacy statement 2018

Triple C au pairUw gegevens in vertrouwde handen

Zelf een au pair gevonden of op zoek naar een au pair? Dan hebben wij uw gegevens nodig. Wij vinden het belangrijk dat u weet wat wij met uw persoonsgegevens doen. En wat uw rechten zijn. Zodat u erop kunt vertrouwen dat uw gegevens bij ons in goede handen zijn.Welke gegevens gebruiken wij?

Wij vragen de volgende gegevens: • NAW gegevens

 • Telefoonnummer

 • Emailadres

 • IP-adres

 • BSN-nummer

 • Paspoort (met afgedekte pasfoto)

 • Uittreksel BRP

 • Bewijsstukken inkomensgegevens

 • Foto’s van de au pair kamer

 • Bankrekeningnummer voor het automatisch afschrijven van de Au Pair verzekering

 • Gezinsfoto’s (enkel bij de Comfort service)

Meestal geeft u uw gegevens zelf aan ons door, grotendeels via de portal van onze website, ‘Mijn Triple C’. Soms krijgen wij uw gegevens op een andere manier. Doordat u bijvoorbeeld uw accountant uw jaarcijfers door laat geven.

Wij kunnen u niet van dienst zijn indien wij niet een compleet en correct dossier voeren met alle bovenstaande gegevens.Waarvoor gebruiken wij uw gegevens?

Wij gebruiken uw gegevens om:
Welke contactmomenten leggen wij vast?

De status als erkend referent brengt met zich mee dat Triple C te allen tijde aan deze voorwaarden moet voldoen. Het betreft het verzamelen van relevante informatie en de bewaarplicht hiervan; het verstrekken van informatie aan u en uw au pair over het au pair programma in Nederland conform de wet- en regelgeving en de bijbehorende rechten en plichten, het doorgeven van relevante wijzigingen aan de IND en het er op toe zien dat er niet over de wet- en regelgeving heen gegaan wordt. Wij leggen ieder contactmoment vast wat wij met u afspreken.

Dit zijn bijvoorbeeld contactmomenten die we vastleggen:


Triple C au pair is verantwoordelijk

Triple C is verantwoordelijk voor een goede verwerking van uw persoonsgegevens. Vanuit de wet MOMI waaronder het Nederlandse au pair programma valt, hebben wij een bewaarplicht van 5 jaar. Deze wetgeving is overstijgend aan de AVG.Van wie krijgen wij uw gegevens en met wie delen wij die?

 • Wij ontvangen uw gegevens meestal van u, soms van uw accountant of boekhouder en soms van uw au pair. De IND, de Inspectie SZW en (Vreemdelingen) politie hebben recht op inzage in de gegevens van u en uw au pair in het kader van de wet - en regelgeving van het au pair programma en de zorgplicht van Triple C. U en uw au pair geven hiervoor toestemming aan Triple C.
 • In het kader van een Zoekopdracht en Matching via de Comfort service, delen wij de volgende gegevens met onze agenten in het buitenland en betreffende potentiele au pair kandidaten: 1. Uw profiel (op basis van het intakegesprek met Triple C, met daarin; uw namen, leeftijden, woonplaats, werksituatie, hobby’s en interesses). Wij verstrekken geen contactgegevens van u, zoals uw adres, email adres of telefoonnummer. Wij laten dit aan u om te delen met kandidaten.

 2. Uw zelfgeschreven Dear au pair letter met (gezins)foto’s.

Met onze agenten in ‘derde landen’ hebben wij contracten afgesloten waarin het zorgvuldig omgaan met de ontvangen informatie is vastgelegd. Agenten gebruiken uw informatie in het kader van zoeken naar kandidaten, screenen, matchen en in een later stadium in het kader van de visumprocedure. Wij vragen u en potentiele au pair kandidaten middels een toestemmingsformulier zorgvuldig om te gaan met de ontvangen informatie en deze uitsluitend in het kader van ‘de match’ te gebruiken. U heeft het recht deze toestemming in te trekken. • Wij delen uw gegevens met onze verzekeringspartner Joho inzake het afsluiten van de au pair verzekering. U geeft hiervoor uw toestemming aan Triple C middels een machtingsformulier.
 • Zodra de (visum) procedure in gang gezet wordt, delen wij de volgende gegevens/documenten van u met uw au pair:


 • Onze servers van onze website en ons backoffice systeem staan in Nederland. • De Microsoft Office 365 servers draaien op locaties in Oostenrijk, Finland, Ierland en Nederland.

Wij verkopen uw gegevens niet.


Als het nodig is gegevens door te geven naar ontvangers buiten de Europese Economische Ruimte (EER) doen wij dat zeer zorgvuldig. Binnen de EER gelden dezelfde privacyregels.

Hoe zorgen wij dat uw gegevens veilig zijn bij ons?

Onze website en backoffice systeem zijn goed beveiligd. En wij nemen steeds maatregelen om misbruik van uw gegevens te voorkomen. Ook onze medewerkers hebben duidelijke instructies gekregen hoe zij om moeten gaan met uw gegevens.

Voor het verzenden en ontvangen van gevoelige bijlagen gebruiken wij Filecap GDPR/AVG compliant.

Wij zijn extra voorzichtig met gevoelige gegevens

Onder gevoelige gegevens verstaan wij bijvoorbeeld: • Burgerservicenummer (BSN)

 • Bankgegevens

 • Paspoort

 • Uittreksel BRP

 • NAW gegevens, telefoonnummer en emailadres

Gegevens uit het strafrecht.

Indien u eerder bij een ander Erkend Referent klant bent geweest, of indien u zich bij Triple C meldt via de Re-match service, dan zijn wij verplicht contact op te nemen met de Erkend Referent waar u eerder klant bent geweest of via wie uw au pair in Nederland geplaatst is. Op basis van de informatie die wij ontvangen bepalen wij of u en/of uw au pair in aanmerking komt voor het au pair programma bij Triple C.Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

Wij bewaren uw gegevens zolang verplicht is voor de wet. Voor de MOMI geldt een bewaarplicht van 5 jaar. Voor de Belastingdienst geldt een bewaarplicht van 7 jaar. Daarna verwijderen wij uw gegevens.Regels en wetten voor privacy

Wij houden ons aan de wetten en regels voor privacy. Onder andere: • De Algemene Verordening Gegevensbescherming

 • De Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming

Uw rechten

U kunt veel van uw gegevens bekijken of veranderen op onze website. Uw rechten zijn in de wet geregeld. U mag: • uw gegevens bij ons inzien via ‘Mijn Triple C’

 • uw gegevens veranderen als die niet kloppen, via ‘Mijn Triple C’

 • uw gegevens laten verwijderen, indien u geen klant bij ons bent geworden

Het komt vaak voor dat wij uw gegevens niet kunnen verwijderen. Bijvoorbeeld omdat wij uw gegevens nog nodig hebben. Of om ons aan een wet te houden.


Laat ons weten als u gebruik wilt maken van uw rechten

Stuur een e-mail aan info@triplecaupair.com. En stuur een kopie van uw paspoort of ID-kaart mee. Wilt u uw Burgerservicenummer (BSN) en pasfoto alstublieft onleesbaar maken? Wij reageren binnen een maand na ontvangst van uw e-mail. U kunt ook een brief sturen naar:Heeft u een vraag, tip of klacht?

Stuur een e-mail naar info@triplecaupair.com. U kunt ook een brief sturen naar:

Triple C au pair

Kuiperstraat 70

7201 HK Zutphen

Komen wij er samen niet uit?

Leg uw klacht dan voor aan de Autoriteit Persoonsgegevens.Wij kunnen dit privacy statement veranderen

Dat mag bijvoorbeeld als er iets verandert in de wetten of regels. Of als wij nieuwe producten of diensten ontwikkelen. Op onze website vindt u altijd de laatste versie. Deze laatste versie is van 20 mei 2018.

Deel met je vrienden:


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©tand.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina