Persbericht ChemieDovnload 91.42 Kb.
Datum07.11.2017
Grootte91.42 Kb.


Embargo tot 4 juli 2011, 11u

PERSBERICHT
Vlaamse tandartsopleidingen behoren tot vooraanstaande in Europa

De Vlaamse tandartsopleidingen behoren tot de vooraanstaande in Europa. Ze leveren moderne en goed opgeleide algemeen tandartsen en tandarts-specialisten af. Tot die conclusie komt de visitatiecommissie Tandheelkunde die de opleidingen in het najaar 2010 bezocht.
De vernieuwingen in de programma’s, het onderwijsmateriaal, ICT en de infrastructuur die sinds de vorige visitatie (2002) werden doorgevoerd, dwingen respect af, meent de visitatiecommissie. Alle programma’s zijn wetenschappelijk en maatschappelijk up-to-date: ze hebben oog voor de rol van de tandarts in de maatschappij, voor bijzondere patiëntengroepen, voor een geïntegreerde patiëntenbehandeling, voor het belang van communicatie en voor het inschakelen van hedendaagse beeldvorming in de klinische anamnese. Via interne en externe stages en de aandacht voor sociale vaardigheden in diverse opleidingsonderdelen worden de studenten goed voorbereid op hun latere beroepspraktijk. Het niveau van de masterproeven is in orde maar de masteropleidingen dienen wel nog een verbeterslag te maken richting experimenteel werk.
Lage instroom

Een zorgpunt is de lage instroom in de bacheloropleidingen. De interesse voor een tandartsopleiding bij de leerlingen uit het secundair onderwijs is gering. Slechts 5 à 10 procent van de geslaagden in het toelatingsexamen (tand)arts kiest voor de opleiding tandheelkunde. De commissie meent dan ook dat het wervingsbeleid intenser moet gevoerd worden, met hulp van enthousiaste studenten en de beroepsverenigingen. Opdat een verhoging van het aantal studenten voor de docenten niet tot een sterk verhoogde werklast zou leiden, meent de commissie dat de opleidingen sterker interuniversitair moeten samenwerken. Ervaring met de docenten en de faciliteiten van beide universiteiten kan de studenten alleen ten goede komen. Ook op onderzoeksvlak zal een nauwe samenwerking zijn vruchten afwerpen. De commissie denkt hierbij aan het uitstippelen van gemeenschappelijke onderzoekslijnen.


Erkenning als specialisatie en financiering

Alle master-na-masteropleidingen in de specialistische mondzorg voldoen volgens de commissie ook aan de voorwaarden om erkend te worden als ‘tandarts-specialist’. Totnogtoe zijn alleen de opleidingen Orthodontie en Parodontologie als specialismen erkend, wat inhoudt dat alleen zij de titel van tandarts-specialist mogen uitreiken. Alle opleidingen hebben immers hun doelen en programma volledig geënt op de algemeen aanvaarde internationale referentiekaders. Ten slotte vindt de commissie dat de master na masteropleidingen gefinancierd moeten worden door de Vlaamse overheid. Die financiert manama’s niet tenzij ze noodzakelijk zijn voor de uitoefening van een aan de opleiding gekoppeld beroep. Gezien dit voor alle manama’s in de specialistische mondzorg het geval is, verdienen ze ook overheidsmiddelen.


Betrokken opleidingen

Bij de visitatie Tandheelkunde zijn volgende opleidingen betrokken:
  • : Universiteit Gent
  • Katholieke Universiteit Leuven

  • Bachelor in de Tandheelkunde

  • Master in de Tandheelkunde

  • Master of Endodontics

  • Master of Paediatric Dentistry and Special Dental Care

  • Master of Orthodontics

  • Master of Periodontology

  • Master of Restorative Dentistry

  • Master of Forensic OdontologyDe commissie

De visitatiecommissie heeft de volgende samenstelling:Voorzitter:

Prof. dr. Alphons Plasschaert, emeritus hoogleraar Restauratieve Tandheelkunde, Katholieke Universiteit Nijmegen, voorzitter visitatiecommissie Tandheelkunde 2002

leden

Prof. dr. Ivo Lambrichts, hoogleraar Functionele Morfologie, Universiteit Hasselt, lid visitatiecommissie Tandheelkunde 2002

Dhr. Hugo Deleye, (zelfstandig) tandarts, Antwerpen, lid visitatiecommissie Tandheelkunde 1993

Prof. dr. Luc Dermaut, emeritus hoogleraar Orthodontie, Universiteit Gent; Vakdeskundig lid specifiek ten behoeve van de master of Orthodontics (K.U.Leuven) en de manama in de Orthodontie (UGent).

Prof. dr. Bruno Loos, hoogleraar Parodontologie aan het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam; Vakdeskundig lid specifiek ten behoeve van de master of Periodontology (K.U.Leuven) en de manama in de Parodontologie (UGent)

Prof. dr. Elke Struyf, hoofddocent, Instituut voor Onderwijs- en Informatiewetenschappen, onderzoeksgroep 'Research in education and professional development', Universiteit Antwerpen; onderwijskundig lid

Dhr. Jorik Vanwijck, student 3de bachelor Tandheelkunde, K.U.Leuven; student-lid

Dhr. Faris Younes, student 2de master Tandheelkunde, UGent; student-lid
Dhr. Patrick Van den Bosch, stafmedewerker van de Cel Kwaliteitszorg van de Vlaamse Interuniversitaire Raad (VLIR), trad op als projectbegeleider en secretaris voor deze visitatie. Mevr. Ilse De Vooght, stafmedewerker van de Cel Kwaliteitszorg van de Vlaamse Interuniversitaire Raad (VLIR), trad op als secretaris voor deze visitatie.
Meer info

Het volledige rapport van de visitatiecommissie verschijnt na de aanbieding op de website van de VLIR: www.vlir.be. Voor meer informatie kan u zich wenden tot de Cel Kwaliteitszorg van de VLIR:-Projectbegeleider commissie, Cel Kwaliteitszorg, Patrick Van den Bosch (02 792 55 15)

-Exemplaren van het rapport kunnen bekomen worden bij An Despiegheleir (02 792 55 01)

Deel met je vrienden:


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©tand.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina