Persbericht Allochtone mantelzorger zwaar belastDovnload 20.48 Kb.
Datum20.05.2018
Grootte20.48 Kb.


Correspondentieadres: Koningin Julianastr.23

7415GJ Deventer

e-mail: info@tsoverijssel.nl

Persbericht

Allochtone mantelzorger zwaar belast


De belasting van allochtone mantelzorgers is veel groter dan bij autochtone mantelzorgers. Dat stelt TSO vast op basis van eigen ervaringen bij de ondersteuning aan allochtone senioren en hun families in Overijssel. De druk op mantelzorgers zal de komende jaren alleen maar toenemen omdat de budgetten in de zorg krimpen. De toenemende vraag naar mantelzorg geldt voor iedereen, maar in het bijzonder voor migranten. Het aantal oudere migranten neemt toe en zij hebben relatief meer gezondheidsklachten dan autochtone ouderen. Het onlangs door de universiteit Twente gehouden onderzoek is niet representatief. Gemeenten moeten daarom gerichte ondersteuning voor deze groep organiseren, want instellingen weten allochtone mantelzorgers slecht te vinden.

Risico van overbelasting


De verwachting is dat de druk op alle mantelzorgers de aankomende jaren zal toenemen. Er komen steeds meer ouderen, de budgetten in de zorg staan onder druk en met de invoering van de Wmo komt steeds meer verantwoordelijkheid voor zorg bij het informele netwerk te liggen. De toenemende vraag om mantelzorg geldt voor iedereen, maar in het bijzonder voor migranten. Het aantal oudere migranten neemt toe en zij hebben relatief meer gezondheidsklachten op jongere leeftijd dan autochtone ouderen. Zorgen voor familieleden is in veel gemeenschappen gebruikelijk of zelfs vanzelfsprekend en heeft de voorkeur boven professionele zorg. Soms zijn er hooggespannen verwachtingen naar de tweede of derde generatie. ‘Ze ervaren meer druk vanuit hun omgeving om zelf meer zorg te geven’, aldus de onderzoekers. Tegelijkertijd maken allochtone mantelzorgers in de drie gemeenten in Twente relatief weinig gebruik van mantelzorgondersteuning.

Geen representatief onderzoek


In een recent onderzoek van de Universiteit Twente1 werd vastgesteld dat allochtone mantelzorgers waarmee de onderzoekers gesproken hebben niet meer belast waren dan autochtone mantelzorgers. Uit ander onderzoek blijkt het tegenovergestelde. Vrijwel zeker hebben de onderzoekers geen representatieve groep gesproken. Uit de selectie blijkt bijvoorbeeld dat vooral met ouders en schoonouders gesproken is, niet met dochters die juist de hoofdmoot van de mantelzorg leveren. Juist de jongere generatie heeft het moeilijk bij het geven van mantelzorg, want die moet gecombineerd worden met een eigen gezin, werk en ondersteuning van de eigen kinderen. TSO krijgt signalen dat jonge vrouwen zich nauwelijks bewust zijn van hun positie als mantelzorger. Voor deze vrouwen en hun omgeving wordt de zorg als vanzelfsprekend ervaren. Maar geleidelijk beheerst de mantelzorg voor hun ouders hun hele leven.

In een veel uitgebreider onderzoek van FORUM in 20112 met interviews in de eigen taal is vastgesteld dat de belasting voor allochtone mantelzorgers erg zwaar is. Gemiddeld boden mantelzorgers daar maar liefst 44 uur per week aan het zorgen en 18% gaf zelfs 24 uurs zorg. In het Twentse onderzoek zijn ook geen mantelzorgers geïnterviewd die iemand met een verstandelijke beperking of met psychische klachten verzorgen. In het FORUM onderzoek omvat deze groep bijna de helft (47%)van de gevallen.


Gerichte ondersteuning noodzakelijk


TSO concludeert dat het onderzoek van de Universiteit Twente in de gemeenten Almelo, Hengelo en Enschede niet representatief is en de werkelijke situatie niet goed weergeeft. Vast staat dat allochtone mantelzorgers weinig gebruik maken van mantelzorgondersteuning in de drie steden. TSO vindt dat gemeenten daarom gerichte ondersteuning voor allochtone mantelzorgers moeten organiseren. Voor mantelzorgsteunpunten geldt dat zij de weg moeten kunnen vinden binnen allochtone gemeenschappen. Er is nu onvoldoende kennis over mogelijkheden voor ondersteuning en onvoldoende vertrouwen onder allochtone mantelzorgers. Instellingen weten migranten- senioren slecht te vinden.

Overleg gemeenten


TSO neemt op korte termijn contact op met gemeenten om de ondersteuning van allochtone mantelzorgers te verbeteren. Het is een specifieke doelgroep die een duidelijke plaats in de WMO aanpak moet krijgen. Wanneer dat niet gebeurd ontstaan er problemen rond deze groep kwetsbare ouderen

INFORMATIE

De stichting Turkse Senioren Overijssel (TSO) is een overkoepelend samenwerkingsverband van de lokale netwerken van Turkse ouderen .Geeft informatie en ondersteuning en is belangenbehartiger voor Turkse senioren, hun families en mantelzorgers in Overijssel.

Voor nadere informatie kan contact worden opgenomen met:


Hasan Gülşen, voorzitter TSO,

tel. 06 33811095e-mail: info@tsoverijssel.nl

1 Zorg dragen, zorg vragen, 2011, Universiteit Twente http://ow.ly/bPDaf

2 Zorgt u ook voor iemand, De positie van allochtone mantelzorgers en hun gebruik van ondersteuningsmogelijkheden in zes Nederlandse steden, 2011, FORUM, Utrecht http://ow.ly/bPCay


Deel met je vrienden:


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©tand.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina