Periodontitis in TwinsDovnload 6.3 Kb.
Datum17.11.2017
Grootte6.3 Kb.

bk2010.06/ EM 10NTvT174

417 woorden

Ontvangen: 04-06-10

Bewerkt en naar auteur: 17-06-10

Retour en DEF-versie gemaakt:
Boek

A.J. van Winkelhoff


Parodontitis bij tweelingen
Gaudy Torres de Heens onderzocht voor dit proefschrift twee factoren die een rol spelen bij de gevoeligheid voor parodontitis: roken en specifieke genetische eigenschappen. Het is bekend dat roken de kans op parodontitis verhoogt. Het onderliggende mechanisme van dit fenomeen is echter nog onduidelijk. Een belangrijke bevinding in dit onderzoek was dat roken de immuunpathologie van parodontitis versterkt: rokers hadden een hogere Th2 lymfocytenreactie. Daardoor verandert het cytokineprofiel, waardoor het immuunsysteem overgaat tot verhoogde parodontale afbraak. Ook bij rokers zonder parodontitis werd een veranderde immuunrespons gevonden.

Er is in het verleden gesuggereerd dat de effecten van roken mede worden bepaald door genetische eigenschappen van de patiënt, mogelijk voor 50%. De Heens beschrijft 2 tweelingonderzoeken naar de rol van genetische eigenschappen bij parodontitis. De tweelingparen werden gekozen op basis van de aanwezigheid van parodontitis bij 1 helft van de tweeling. Tegen de verwachting in bleek de parodontale afbraak van de andere tweelinghelft gemiddeld veel minder te zijn dan die van de geselecteerde patiënt. Daarom lijkt de veronderstelling niet langer houdbaar dat de gevoeligheid voor parodontitis voor 50% genetisch wordt bepaald. Volgens Torres de Heens is de rol van genetische factoren bij parodontitis mogelijk overschat. Overigens waren de klinische verschillen binnen twee-eiige tweelingen groter dan binnen eeneiige tweelingen. Alleen bij de twee-eiige tweelingen kon het verschil in parodontale afbraak gedeeltelijk worden toegekend aan het verschil in rookgedrag. Een sluitende verklaring voor deze opvallende bevinding wordt niet gegeven.

In de hele tweelingengroep werd significant vaker de zeer belangrijke bacterie Porphyromonas gingivalis aangetroffen in de geselecteerde tweelinghelft met parodontitis. Het is opvallend dat de auteur dit echter niet als een verklaring ziet voor de gevonden verschillen in klinische parodontale conditie.

Een kanttekening bij dit onderzoek is het relatief lage aantallen tweelingparen. Dit heeft de statistische analyse van de gegevens soms gefrustreerd. Het boek is een verslag van wetenschappelijk onderzoek en is alleen daarom al interessant voor de echt geïnteresseerde tandheelkundige professional.


G.L. Torres de Heens

Periodontitis in twins. Smoking, microbiological and immunological aspects

Amsterdam: Universiteit van Amsterdam, 2010

146 bl.


ISBN 978 90 9025050 2. Academisch proefschrift

Deel met je vrienden:


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©tand.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina