Patiënten Informatie Behandeling van de Ganglion SfenopalatinumDovnload 77.96 Kb.
Datum07.11.2017
Grootte77.96 Kb.Patiënten Informatie Behandeling van de Ganglion Sfenopalatinum

De anesthesioloog heeft in overleg met u besloten tot een behandeling van de ganglion sfenopalatinum. Indien U lijdt aan bepaalde vormen van aangezichts- en hoofdpijn komt u in aanmerking voor deze behandeling. Het ganglion sfenopalatinum ligt achter de neus. Een blokkade van dit zenuwknoopje kan bepaalde soorten aangezichtspijn of hoofdpijn verminderen of zelfs laten verdwijnen. In deze folder vindt u informatie over de behandeling, de mogelijke complicaties en de uiteindelijke resultaten.Voorbereiding

De behandeling vindt tijdens een kortdurende opname plaats op een operatieafdeling van Optimal Care Pijnklinieken en wordt uitgevoerd door een anesthesist / pijnbehandelaar van Optimal Care Pijnklinieken. De behandeling vindt plaats op de operatiekamer en u krijgt een klein roesje (geen narcose).U dient dan ook op de dag van de behandeling vanaf 6 uur voor de ingreep nuchter te zijn. Dit houdt in dat u tot zes uur vóór de opname als ontbijt een cracker of beschuit zonder boter en weinig zoet beleg mag eten en dat u tot vier uur vóór de opname heldere vloeibare dranken mag drinken (water, thee, appelsap of heldere oploslimonade). Koffie is niet toegestaan. Voorgeschreven medicijnen mag u innemen met een slokje water.

Ongeveer een uur voor de behandeling arriveert u in de kliniek. U wordt begeleid naar uw eigen kamer, waar u zich mag om kleden in een operatiejasje.


De behandeling

Vanuit uw kamer wordt u begeleidt naar de operatiekamer, waar u vervolgens in rugligging op de behandeltafel wordt geholpen. Eventueel wordt uw hoofd met een band gefixeerd, omdat u tijdens de ingreep geen onverwachtse bewegingen mag maken. U krijgt vooraf een infuus waardoor u tijdens de ingreep medicatie krijgt toegediend, waardoor u rustiger wordt en eventueel wat doezelt. Tevens wordt u aangesloten op een monitor, zodat wij u tijdens en de ingreep kunnen bewaken.Bij de behandeling wordt onder röntgendoorlichting een speci­ale naald via de wang geplaatst bij het betreffende zenuw­knoopje achter in de neus.  Allereerst wordt de naaldpositie gecontroleerd met kleine stroompjes, die te voelen zijn in neus of gehemelte. Vervolgens vindt verdere verdoving plaats en volgt de eigenlijke behandeling van het zenuw­knoopje met warmte die opgewekt wordt door middel van radiofrequente (RF) stroom. Het is ook mogelijk dat de arts kiest voor de behandeling waarbij dicht bij het zenuwknoopje een locaal verdovend middel (0,5 ml lidocaine 2%) achter wordt gelaten. Hierbij blijft alles hetzelfde zoals hierboven beschreven, er vindt echter dan alleen geen behandeling met stroom plaatst.
Na de ingreep

Als de behandeling klaar is, wordt u naar de verkoeverkamer gereden waar u nog even verblijft. Hierna wordt u naar uw kamer teruggebracht. De verpleegkundige van de afdeling zal u hier verder begeleiden en mogelijke vragen beantwoorden.

Na ongeveer twee uur bent u weer in staat om (in overleg met de arts) naar huis te gaan.
Omdat de behandeling en de verdoving uw reactievermogen kunnen beïnvloeden, mag u de dag na de behandeling niet actief aan het verkeer deelnemen. U dient er voor te zorgen dat iemand anders u naar huis brengt. De volgende dagen mag u doen wat u kunt, onthoudt wel dat zwaar werk in het begin niet toegelaten is. Geleidelijk aan merkt u dat u tot meer in staat bent.
Bijwerkingen en Complicaties

Bij elke ingreep, hoe zorgvuldig ook uitgevoerd, bestaat er een geringe kans op complicaties. Bij deze behandeling kunnen de volgende complicaties optreden:  • Er kan na de behandeling napijn ontstaan. Deze napijn is brandend. Daarnaast kan uw oorspronkelijke pijn nog enkele weken aanhouden. Als u nog medicijnen gebruikt, kunt u die in overleg met uw arts langzaam afbouwen als de napijn verdwenen is.

  • Er bestaat een kleine kans, dat er tijdelijk een doof gevoel ontstaat in het gehemelte aan de behandelde kant.

  • Ook kan er een bloeduitstorting in de wang optreden. 

  • Bij on­geveer 3% van de patiënten treedt een bloedneus op, omdat in de neus een bloedvaatje geraakt kan worden. Soms is het nodig dat de KNO arts deze bloedneus moet behande­len.

Resultaat

Het uiteindelijke resultaat van de behandeling is meestal pas na weken tot maanden goed te beoordelen. Het is echter mogelijk dat uw pijnklachten al eerder verminderen. Niet iedere patiënt heeft baat bij de behande­ling en klachten kunnen na verloop van tijd terugkeren. Tijdens een belafspraak ongeveer 6 weken na de behandeling zal de verpleegkundige of de specialist het resultaat en mogelijke verdere behandeling met u bespreken.Let op!

  • Op de dag van de behandeling moet u nuchter blijven tot na de ingreep. Dit houdt in dat u tot zes uur vóór de opname als ontbijt een cracker of beschuit zonder boter en weinig zoet beleg mag eten en dat u tot vier uur vóór de opname heldere vloeibare dranken mag drinken (water, thee, appelsap of heldere oploslimonade).Koffie is niet toegestaan. Voorgeschreven medicijnen mag u innemen met een slokje water.

  • De dag van de behandeling mag u niet actief aan het verkeer deelnemen. Door de toegediende medicatie kan uw reactievermogen verminderd zijn. Zorg zelf voor een chauffeur die u naar huis brengt.

  • In verband met de röntgenstraling is het belangrijk om te weten of u zwanger bent. De straling kan schadelijk zijn voor het ongeboren kind. Als u zwanger bent of een vermoeden daarvan hebt, vertel dit dan aan de arts of verpleegkundige.

  • Informeer uw arts over medicijnen die u gebruikt en of u allergisch bent voor medicijnen als jodium, contrastmiddel, pijnstillers en of antibiotica.

  • Indien u antistollingsmiddelen (bloedverdunners) gebruikt (zoals Sintrom, Marcoumar of acenocoumarol), waarvoor controle bij de trombosedienst noodzakelijk is, dan dient u hier vier dagen voor de behandeling mee te stoppen. Het gebruik van Ascal moet u vijf dagen van tevoren stoppen.

  • Make-up en nagellak moeten af. De kleur van uw huid geeft de arts tijdens de ingreep informatie over uw lichamelijke toestand. Draag geen sieraden. Laat waardevolle spullen thuis. De kliniek is niet aansprakelijk voor verlies of diefstal van uw bezittingen.

Indien u na de behandeling koorts (boven de 39 ˚ C) ontwikkelt, dient u contact op te nemen met uw huisarts of de dichtstbijzijnde eerste hulp. De geraadpleegde arts kan via dit spoed telefoonnummer  +31  (0)6 53690843 contact opnemen met een van de artsen van Optimal Care Pijnklinieken.Tot slot
Mocht u na het lezen van deze folder nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met Optimal Care Pijnklinieken via 010-71.46.111.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.Disclaimer: aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend Deze patiëntenfolder is voor het laatst geactualiseerd: maart 2010

Samengesteld: I van Dijke Afgedrukt: 7-11-17


Goedgekeurd: P J F de Loos Bladzijde: van


Deel met je vrienden:


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©tand.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina