Over deze voorwaardenDovnload 495.04 Kb.
Pagina2/2
Datum26.10.2018
Grootte495.04 Kb.
1   2 1. OVER DEZE VOORWAARDEN

1.1 Voor wie gelden deze voorwaarden?

Deze voorwaarden gelden voor LeasePlan Fleet Management N.V.


In deze voorwaarden ook “wij” of “we”.

Deze voorwaarden gelden voor zakelijke klanten, dus niet voor consumenten.


In deze voorwaarden duiden wij de zakelijke klant die het leasecontract aangaat, aan met “jij” of “je”. Daarnaast wordt in sommige bepalingen met “jij” of “je” ook de bestuurder van de auto bedoeld, wanneer dat toepasselijk is.

1.2 Waarvoor gelden deze voorwaarden?
Deze voorwaarden gelden voor het operational leasecontract dat je met ons afsluit voor één of meerdere auto’s. Voor elke bestelde auto zal je ook een offerte ontvangen waarop de precieze gegevens vermeld staan over de auto, de inbegrepen diensten en de leaseprijs. Deze voorwaarden vormen samen met de door jou ondertekende offerte het leasecontract.

Bijlage. Dit is een document dat per auto wordt opgesteld. Wat je ons laat beheren staat hierin vermeld, evenals de samenstelling van de leaseprijs en andere kosten. De bijlage bevat de bijzondere voorwaarden per auto. Indien de bepalingen van de bijlage afwijken van bepalingen in deze algemene voorwaarden, hebben de bepalingen van de bijlage voorrang.

1.3 Welke (algemene) voorwaarden gelden er naast deze voorwaarden?

Wij regelen de verzekeringen voor de auto ( Burgerlijke Aansprakelijkheid of ‘BA’-verzekering, rechtsbijstand en een bestuurdersverzekering) en zorgen voor een dekking van eigen schade (via LeasePlan Risicobehoud). Deze voorwaarden worden bij het leasecontract gevoegd en gelden ook voor jou. In de verzekeringsvoorwaarden staan ook bepalingen die gaan over de afspraken tussen ons en de verzekeraar. Bijvoorbeeld over premiebetaling. Deze bepalingen gelden niet voor jou.

Verder kunnen wij op onze website op sommige punten extra uitleg geven, zoals over het inleveren van de auto.


 1. HOE KAN JE HET LEASECONTRACT AANGAAN?

2.1 Je kunt online het leasecontract aanvragen

Online aanvraag. Het leasecontract kan worden aangevraagd door daarvoor op onze website de nodige stappen te doorlopen. Je vult daar gegevens in, kiest een auto, kiest de bundel van het aantal kilometers dat je per jaar met de auto denkt te zullen rijden, kiest de looptijd van het leasecontract en vult andere details in.

2.2 Wij laten je weten of wij het leasecontract aan willen gaan

Het kan zijn dat we (op basis van de informatie die je opgeeft), besluiten dat we geen leasecontract met jou willen aangaan. We zullen je dit dan laten weten.2.3 Wij maken een afspraak voor het afleveren van de auto

Als we wel het leasecontract met jou willen aangaan, dan nemen we contact met jou op om een afspraak te maken voor het afleveren van de auto. We zullen per email een bevestiging sturen van de afspraak.2.4 Je kunt bij de aflevering nog afzien van het leasecontract

Hoewel de “14-dagen bedenktijd” niet geldt omdat je een zakelijke klant bent en geen consument, geven we jou wel de mogelijkheid om, tot en met het afgesproken moment van aflevering van de auto, af te zien van het leasecontract. Je geeft dit aan op een formulier. Als je afziet van het leasecontract, dan betaal je wel de administratieve kosten. Deze bedragen € 125 indien de auto nog niet door ons werd ingeschreven en € 500 indien de auto wel al werd ingeschreven. 1. WAT VALT ER ONDER DE OPERATIONAL LEASE?

3.1 Je mag de auto gebruiken die online is uitgezocht

Het leasecontract is “operational lease”, dit is een soort huurovereenkomst. Dit betekent dat de uitgekozen auto tijdens de leaseperiode mag worden gebruikt om mee te rijden. De auto wordt dus niet van jou, dat geldt ook na het einde van het leasecontract.3.2 Je komt de auto ophalen

We zorgen ervoor dat de auto klaar staat op een door ons aangegeven locatie, op het afgesproken ophaalmoment. We leveren de auto in goede staat aan met alle toebehoren en relevante documenten.


Formulier. Je zult een formulier moeten ondertekenen voor ontvangst van de auto en voor de staat waarin hij zich bevindt.
3.3 Wij onderhouden en herstellen de auto

Wij onderhouden en herstellen de auto en vervangen de banden bij normaal gebruik van de auto.

Daarvoor gelden wel de volgende spelregels:


   • Toestemming nodig. Heeft de auto een reparatie of onderhoud nodig? Of wil je de banden laten vervangen of wisselen? Dan heb je daarvoor eerst toestemming van ons nodig. Je neemt contact met ons op en wij geven aan welk bedrijf het werk moet uitvoeren. Wij betalen dan de kosten. Nieuwe onderdelen worden onze eigendom.

   • Buitenland. Laat je het onderhoud, de reparatie of het wisselen van de banden uitvoeren in het buitenland? Dan heb je hier ook toestemming van ons nodig. Neem contact op met de Driver Care service voor de verdere afhandeling.

   • Niet zelf. Je mag niet zelf reparaties of onderhoud (laten) uitvoeren, behalve de basis-checks zoals we omschrijven in artikel 4.2. Ook mag je niet zelf banden vervangen of wisselen.

   • Richtlijnen volgen. Je zult zelf moeten zorgen dat de auto op tijd onderhoud krijgt of wordt hersteld en dat de banden op tijd worden vervangen. Je zult je daarbij moeten houden aan de richtlijnen van de autofabrikant en onze richtlijnen. Zijn de richtlijnen van de fabrikant en die van ons niet gelijk? Dan vragen wij je te houden aan onze richtlijnen.

De kosten voor reparatie, onderhoud en vervangen van de banden zal je zelf moeten betalen:

 • Als je reparaties of onderhoud doet of laat doen of banden vervangt of laat vervangen zonder dat wij daarvoor toestemming hebben gegeven of als je dat laat doen bij een ander bedrijf dan degene die we daarvoor hebben aangewezen.

 • Als je je niet aan de andere afspraken houdt. Bijvoorbeeld omdat je zelf reparaties of onderhoud uitvoert (behalve de hierboven vermelde basis-checks), of omdat je niet goed voor de auto hebt gezorgd, zoals het niet op tijd laten uitvoeren van reparaties en onderhoud. Of bijvoorbeeld doordat je het oliepeil te weinig controleert en er een oliegebrek is.

 • Als de auto is beschadigd en die schade komt op basis van artikel 5.1 voor jouw rekening.

 • Voor reparaties of onderhoud aan een element dat niet bij de auto hoort of dat je zelf hebt toegevoegd.

3.4 Je krijgt pechverhelping

Je krijgt nationale en internationale pechverhelping inclusief vervangwagen gedurende 5 dagen bij volledige immobilisatie op de openbare weg (technische panne of ongeval). Meer uitleg hierover vind je op onze website.3.5 Vervangwagen

Je hebt onbeperkt recht op een vervangwagen, als de auto omwille van een technisch defect of een ongeval niet meer kan rijden en de immobilisatie méér dan 24 uur in beslag neemt.

Indien je aanspraak kan maken op een vervangwagen van de pechverhelpingsdienst, zal je eerst beroep doen op de vervangwagen van de pechverhelpingsdienst.

3.6 Wij betalen de belastingen

Wij regelen en betalen de belastingen die wij moeten betalen voor de auto. Wij regelen en betalen echter niet de belasting voor het privégebruik van de auto.


Als we van de overheid extra belasting doorbelast krijgen voor de auto, dan betalen wij die maar we mogen die kosten wel aan jou in rekening brengen.
3.7 Wij betalen de kosten van inschrijving en de technische keuringen

De nummerplaat van de auto zetten we op onze naam.

Wij betalen de kosten van inschrijving en de technische keuring, uitgezonderd de technische keuring als gevolg van het plaatsen van een trekhaak dat op jouw kosten dient te gebeuren en waarvoor je vooraf goedkeuring van ons hebt ontvangen. Eventuele verplaatsingskosten (van jezelf of een medewerker van een garage) zijn eveneens uitgesloten.
Verder gelden de volgende spelregels:


 • Je zult er zelf voor moeten zorgen dat je de auto op tijd laat keuren

 • Heeft de auto een herstelling nodig? Dan laat je die herstelling meteen bij of na de keuring uitvoeren. Daarvoor gelden de spelregels in artikel 3.3.

 • Je moet altijd meewerken aan keuringen en inspecties van de overheid of de politie.

 • Je werkt ook mee als wij de auto willen onderzoeken.

 • Je laat het ons weten als de nummerplaat moet worden vervangen of is gestolen en werkt mee om deze te laten vervangen.

3.8 Wij zorgen voor de verzekeringen en dekking eigen schades

Wij zorgen voor de verzekeringen (de BA-verzekering, rechtsbijstandsverzekering en eventueel een bestuurdersverzekering) en risicobehoud (eigen schade) en voor betaling van de premies of vergoeding daarvoor.
3.9 Wij gaan er wel van uit dat je de leasetermijnen betaalt.

Bij alle hierboven genoemde punten gaan wij er van uit dat je de leasetermijnen en de eventuele kosten die voor jouw rekening komen, betaalt. Als dit niet wordt betaald, behouden wij het recht voor om het leasecontract wegens niet-betaling te beëindigen (zie artikel 7.4). 1. WAT VERWACHTEN WIJ VAN JOU?

We verwachten van jou, behalve de andere voorwaarden die we in deze voorwaarden omschrijven:

4.1 Dat je er zelf bent bij het ophalen of het afleveren van de auto

Auto ophalen. Je haalt de auto op, op de afgesproken dag, tijd en plaats. Je (of de werkelijke bestuurder van de auto) zal een geldig rijbewijs bij moeten hebben. Als je de auto dan niet ophaalt of als je geen geldig rijbewijs bijhebt, nemen we daarna weer contact met jou op om een nieuwe afspraak te maken.


Tweede afspraak. Als je de auto bij de tweede afspraak nog steeds niet ophaalt of je (weer) geen geldig rijbewijs bijhebt, dan mogen wij van het leasecontract afzien. De auto komt dan vrij en we kunnen die dan aan iemand anders leasen.

Kopie identiteitsbewijs. Bij ophalen van de auto zal de garage een kopie van jouw identiteitsbewijs opvragen.

Formulier. Je zult een formulier moeten ondertekenen voor ontvangst van de auto en voor de staat waarin hij zich bevindt.

4.2 Dat je goed voor de auto zorgt

Je zult als een goed huisvader voor de auto moeten zorgen.

Meer specifiek geldt daarbij dat je:


 • De instructies uit het instructieboekje van de autofabrikant of van ons moet opvolgen.

 • De auto regelmatig moet wassen en deze ook aan de binnenkant schoon moet houden.

 • De juiste brandstof voor de auto moet gebruiken.

 • De basis-checks zelf moet uitvoeren:

    • De olie, de ruitenwisservloeistof en koelvloeistof bijvullen wanneer dat nodig is.

    • De olie, ruitenwisservloeistof en koelvloeistof gebruiken die voor de auto bestemd is.

    • Zorgen voor de juiste bandenspanning.

 • Zorgt dat de auto op tijd wordt onderhouden en wordt hersteld en dat de banden op tijd worden vervangen (zie ook artikel 3.3).

 • Geen schade mag toebrengen aan de auto.

 • Toebehoren van de auto niet mag kwijtraken of beschadigen. Je betaalt de kosten voor vervanging van toebehoren.

 • Geen gevaarlijke stoffen in de auto mee mag nemen (deze kunnen de auto beschadigen).

 • Niet zonder onze schriftelijke toestemming aanpassingen aan de auto mag maken.

 • Niet met de auto op een racecircuit mag komen en ook niet aan (race)wedstrijden mag deelnemen of de auto op een andere onverantwoorde manier mag gebruiken.

 • Als je iets aan de auto verandert dat alleen mag doen als wij daar toestemming voor hebben gegeven.

4.3 Dat je de leasetermijnen betaalt

Zie hierover verder artikel 6 (Wat betaal je en hoe?).  1. Dat je verantwoordelijkheid neemt voor andere bestuurders

Je mag zelf in de auto rijden en ook anderen met de auto laten rijden. Je bent wel zelf altijd verantwoordelijk voor wat een andere bestuurder met de auto doet. Dus ook dat die andere bestuurder zich houdt aan de afspraken die we met jou hebben gemaakt.

4.5 Dat de bestuurder van de auto altijd een geldig rijbewijs heeft

Je moet zorgen dat de bestuurder van de auto altijd een geldig rijbewijs heeft.4.6 Dat je verkeers- en parkeerboetes zelf betaalt

De bestuurder van de auto moet zich houden aan de verkeersregels en andere relevante wetten en regels. Verkeers- of parkeerboetes die worden opgelegd zal je zelf moeten betalen, het maakt daarbij niet uit wie de auto bestuurt. Indien wij een herinnering ontvangen kunnen we de boete voorschieten en dan aan jouw in rekening brengen.

Ook zal je eventuele extra kosten, zoals (onze) administratiekosten bij herinneringen moeten betalen.

4.7 Dat je de auto niet voor commerciële doeleinden gebruikt

Je mag de auto niet gebruiken voor rijlessen, autodelen, verhuur, trainingen of (andere) commerciële doeleinden, tenzij wij daar op voorhand schriftelijk toestemming voor hebben gegeven.4.8 Dat je ons meteen laat weten wanneer de auto in beslag is genomen of is gestolen, of er andere relevante problemen met de auto zijn

Als de auto door de politie of een andere partij in beslag is genomen of als de auto is gestolen zal je dat meteen aan ons moeten laten weten. Informeer indien mogelijk ook de politie of andere partijen dat de auto niet van jou is.

Dat geldt ook als er andere problemen zijn met de auto zijn die niet gerelateerd zijn aan herstelling, onderhoud, pech, banden wisselen of schade.

Je zal ons alle relevante informatie moeten geven waar we om vragen en de redelijk verzochte medewerking moeten verlenen om de auto weer terug te krijgen of aangifte te doen.4.9 Dat je de auto niet doorverkoopt e.d.

De auto is van ons en wordt niet van jou.

Daarom is het (onder andere) verboden om de auto te koop aan te bieden, te verkopen, in zekerheid te geven door daar bijvoorbeeld een pandrecht op te vestigen omdat je aan een derde geld verschuldigd bent of een ander een ander soort recht op de auto te geven. Je mag de auto ook niet door een ander bedrijf laten gebruiken.

Wij mogen alles doen wat nodig is om ons recht op de auto te laten gelden. De kosten daarvan kunnen we jou in rekening brengen als je zelf verantwoordelijk bent voor de situatie.4.10 Dat je met de auto niet langer buiten België bent dan de BA-verzekering toestaat

Je mag met de auto niet langer buiten België rijden dan de BA-verzekering toestaat. Ook mag je met de auto niet naar een land rijden waarvoor de BA-verzekering geen dekking geeft.4.11 Dat je de auto bij het einde van het leasecontract weer in goede staat inlevert

Inleveren. Bij het einde van het leasecontract zal je de auto zelf weer in goede staat moeten inleveren.

Inlevervoorwaarden. De verdere inlevervoorwaarden zullen we jou per mail opsturen en vind je ook op onze website.

Formulier. Als uitgangspunt zal een formulier moeten worden ondertekend voor inlevering van de auto en de staat waarin de auto en de toebehoren zich bevinden. Er kunnen uitzonderingen zijn over het inleveren van de auto. Deze zijn terug te vinden op onze website. Als er schade is, er toebehoren verdwenen zijn of er wijzigingen werden aangebracht aan de auto, dan wordt dit op het formulier aangegeven. Als er geen formulier wordt ondertekend, gaan wij er van uit dat alle eventuele vastgestelde schade, ontbrekende toebehoren of wijzigingen een gevolg zijn van jouw handelingen en betaal je de schade en kosten daarvoor.

Schade en andere kosten. Als er schade aan de auto is die niet valt binnen onze richtlijnen van wat aanvaardbaar is (zie daarvoor de inlevervoorwaarden), dan laten wij de schade evalueren. Als het gaat om schade die je zelf moet betalen (zie daarvoor artikel 5.1), dan zal je die schade ook moeten vergoeden. Je zult ook moeten betalen voor toebehoren die verdwenen zijn en voor de eventuele kosten om aanpassingen weer terug te veranderen (bijvoorbeeld om opgeplakte stickers of aangebracht accessoires weer te verwijderen). We betalen niet voor onderdelen die aan de auto zijn toegevoegd en die we niet laten weghalen.

4.12 Dat je ons correcte en up-to-date informatie geeft

De informatie die je ons geeft, zoals naam, email adres, rechtsvorm van je bedrijf, adresgegevens, gegevens van andere bestuurders, moet correct en up-to-date zijn. Je zult het ons ook moeten laten weten als de informatie verandert. Ook zal je ons extra informatie moeten geven over je bedrijf wanneer we daar om vragen.4.13 Dat je goed zorgt voor de inloggegevens

Als je van ons een account krijgt, ontvang je persoonlijke inloggegevens om daar gebruik van te maken. Om te voorkomen dat misbruik wordt gemaakt van dit account zal je deze gegevens geheim moeten houden en deze niet aan een ander mogen geven.
 1. WAT ALS ER SCHADE IS?

Als er schade aan de auto is, laat ons dat meteen weten, binnen de 48 uur. Als de schade kan worden hersteld door middel van een herstelling, dan gelden de regels voor reparatie in artikel 3.3.

5.1 Schade aan de auto betalen wij als uitgangspunt

Schade aan de auto, en ook diefstal van de auto, is ons risico. Wij betalen dit als uitgangspunt.


De volgende kosten voor schade aan de auto of diefstal van de auto mogen wij echter bij jou in rekening brengen:


 • Schade die wordt veroorzaakt doordat je je niet houdt aan de afspraken, zoals de regels voor het gebruik van de auto zoals uiteengezet in artikel 4. Bijvoorbeeld schade als gevolg van het doorroesten van onderdelen.

 • Een eigen bijdrage per schadegeval (contractuele schadevergoeding). Is de schade lager, dan betaal je natuurlijk dat lagere bedrag aan eigen bijdrage. Kunnen wij de schade aan de auto verhalen op iemand anders? Dan hoef je voor die schade geen eigen bijdrage te betalen.

 • Schade aan opties en accessoires die niet in de leasing zijn meegenomen.

 • Schade door het verkeerd tanken of opladen van de auto.

 • Schade die met opzet, door jouw nalaten of met jouw goedvinden is veroorzaakt, waaronder ook begrepen diefstal van de auto.

 • Schade die het gevolg is van het niet afsluiten van de auto of het daarin achterlaten van sleutels of andere startmogelijkheden.

 • Schade die het gevolg is van een ongeluk waarna de bestuurder de auto onbeheerd heeft achtergelaten.

Een gedetailleerd overzicht van alle schadegevallen die zijn inbegrepen en welke zijn uitgesloten, kan je terugvinden op onze website onder de voorwaarden m.b.t. verzekeringen en risicobehoud.

5.2 Wat als iemand anders schade aan de auto veroorzaakt?

Als iemand anders schade aan de auto veroorzaakt, dan vragen wij jou ons informatie te geven over wat er is gebeurd. Ook vragen wij dat je jouw medewerking verleent om de schade te kunnen verhalen op de andere persoon.  1. Wat als de bestuurder van de auto schade veroorzaakt bij een ander?

Als de bestuurder van de auto schade veroorzaakt bij een ander, dan moet je doen wat in de verzekeringsvoorwaarden staat en de aanwijzingen van de verzekeraar opvolgen. Betaalt de verzekeraar de schade niet omdat dat volgens de verzekeringsvoorwaarden niet vereist is? Dan betaal je de schade zelf. Op de offerte staat het bedrag van het eigen risico. Dit is het bedrag dat je zelf zal moeten betalen.

  1. Wat als de auto te laat wordt geleverd?

We leveren de auto als uitgangspunt uit voorraad. Als de auto echter niet op voorraad is en we de auto op een ander ogenblik ontvangen van de fabrikant, de importeur of de leverancier dan oorspronkelijk bepaald, dan zullen we de eventuele vertragingsschade die daardoor mocht ontstaan niet vergoeden.  1. Wat als wij worden aangesproken door een derde partij?

Als we aangesproken worden door een ander dan jijzelf, bijvoorbeeld een bestuurder van de auto, voor schade waarvoor wij niet verantwoordelijk zijn, dan moet je de redelijke kosten betalen die wij moeten maken om ons te verdedigen tegen die aanspraak.

 1. WAT BETAAL JE EN HOE?

6.1 Welke leaseprijs moet je betalen?

In het leasecontract geven we aan wat de leaseprijs is die je maandelijks moet betalen. De betalingsverplichting gaat in op het ogenblik dat de leasing begint te lopen (zie artikel 7.1).6.2 Kan de leaseprijs veranderen?

Aanpassing aantal kilometers. Het is mogelijk dat je op het einde van de leaseperiode méér of minder kilometers hebt gereden dan je zelf hebt ingeschat. Omdat het kilometeraantal de kostprijs voor onder andere onderhoud, herstellingen, banden en brandstof beïnvloedt, vermeldt de bijlage het tarief waaraan wij je deze minder gereden kilometers terugbetalen of de meer gereden kilometers factureren op het einde van de leaseperiode. Als wij tijdens de leaseperiode vaststellen dat de afwijking op het geschatte kilometeraantal te hoog is, kunnen wij een herberekening toepassen. In dat geval wordt de leaseprijs aangepast. Als je de herberekening niet aanvaardt, hebben wij het recht het leasecontract te beëindigen en je een vergoeding gelijk aan het boekwaardeverlies op de auto, verhoogd met 4% van de boekwaarde op ogenblik van beëindiging, in rekening te brengen.

Voor de volgende kosten geldt meer specifiek: • Veranderen de premies die wij betalen voor de BA-verzekering en/of andere afgesproken verzekeringen? Dan mogen wij de maandelijkse leaseprijs daar op aanpassen.

 • Verandert onze schadelast voor Risicobehoud? Bijvoorbeeld doordat er veel schades zijn? Dan mogen wij de maandelijkse leaseprijs daar op aanpassen.

 • Wij mogen ieder jaar de administratiekosten en de beheersvergoeding indexeren in de maand januari, op basis van het indexcijfer van de consumptieprijzen van december en dit volgens de volgende clausule:

bedrag x nieuw indexcijfer november / aanvangsindexcijfer (*)

(*) het aanvangsindexcijfer is het indexcijfer van de maand die voorafgaat aan de ondertekening van de overeenkomst.Als er iets gewijzigd wordt aan de auto. Als er iets aan de auto wordt gewijzigd (dat mag alleen als wij daar toestemming voor hebben gegeven) dan mogen wij ook de leaseprijs daar op aanpassen. We zullen jou van te voren laten weten wat er aan de prijs verandert. Als wij door de wijziging meer belasting moeten betalen dan mogen wij de leaseprijs ook daar op aanpassen.

6.3 Wat zit er in de leaseprijs?

In de leaseprijs zitten de volgende kosten: • De reparaties, onderhoud en normale bandenvervanging.

 • De vervangwagen zoals bedoeld in artikel 3.5.

 • De kosten van de inschrijving van de auto.

 • De kosten voor de technische keuring (zoals bepaald in artikel 3.7).

 • De verkeersbelasting.

 • De premie voor de verzekeringen (B.A., rechtsbijstand en bestuurdersverzekering) en de vergoeding voor Risicobehoud

 • Beheersvergoeding.

 • Europese pechverhelping inclusief vervangwagen gedurende 5 dagen bij volledige immobilisatie op de openbare weg (technische panne of ongeval).

 • Bijstand 24 uur op 24, 7 dagen op 7.

6.4 Wat zit er niet in de leaseprijs?

Volgende kosten zitten in ieder geval niet in de leaseprijs: • Kosten voor brandstof.

 • Kosten voor parkeren.

 • Het laten wassen en schoonmaken van de auto.

 • Het updaten van eventuele in de auto aanwezige navigatiesoftware.

 • Andere kosten die voor jouw rekening komen, zoals omschreven in deze voorwaarden of zoals bepaald door de wet.

6.5 Hoe betaal je?

Domiciliëring Het maandbedrag voor de leaseprijs en eventuele andere kosten die je moet betalen, worden betaald aan de hand van een mandaat tot domiciliering (SEPA mandaat) dat je ons geeft. Met dit SEPA mandaat incasseren wij maandelijks de bedragen van het rekeningnummer dat je hebt opgegeven. Je moet er voor zorgen dat er genoeg saldo op de rekening staat om het bedrag te incasseren.

6.6 Hoe versturen wij de facturen?

De facturen sturen we naar het bij ons bekende emailadres.6.7 Wat gebeurt er als je niet (op tijd) betaalt?

Domiciliëring lukt niet. Als het ons niet lukt om een bedrag te incasseren, dan zullen we jou dit laten weten. We vragen je dan om het bedrag alsnog aan ons over te maken. Als je het bedrag dan nog steeds niet betaalt, dan kunnen we de incasso uit handen geven. Zie daarover meer hieronder.

Gevolgen van niet op tijd betalen. Zodra een bedrag niet op tijd wordt betaald, ben je “in verzuim”. We kunnen dan een administratiekost t.b.v. van 10 % (met een minimum van € 50 en een maximum van € 250) in rekening brengen, berekend op de openstaande leasetermijnen. Daarnaast zal je ook op elk achterstallig bedrag van rechtswege en zonder ingebrekestelling een interest moeten betalen gelijk aan de interest bepaald door de Wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties, en dit vanaf de vervaldag tot de dag van betaling. Een gedeelte van een maand geldt als een volledige maand.

Incassotraject. Moeten wij een incassobureau, advocaten, deurwaarders of anderen inschakelen om ons geld van je te krijgen? Dan betaal je alle bijkomende kosten die hiermee gepaard kunnen gaan.

 1. HOE LANG DUURT DE LEASING EN WANNEER EINDIGT DEZE?

7.1 Wanneer begint de lease?

De lease begint te lopen op de datum zoals afgesproken in het leasecontract.7.2 Hoe lang duurt de lease?

Het leasecontract heeft de duur zoals afgesproken in het leasecontract, daarna stopt de leasong. Als je daarna nog in de auto wilt blijven rijden, neem dan contact met ons op, we kunnen je dan een nieuw contract aanbieden.7.3 Wanneer kan je de leasing beëindigen?

Eerder beëindigen met vergoeding. Je kan de leasing eerder stoppen dan in het leasecontract wordt aangegeven, onder voorwaarde dat de auto bij ons is ingeleverd. Je betaalt ons dan het verschil tussen de boekwaarde en de verkoopwaarde van de auto. De boekwaarde is de waarde die in onze administratie staat. De verkoopwaarde is de prijs waarvoor wij de auto kunnen verkopen. Je betaalt dit alleen als de verkoopwaarde lager is dan de boekwaarde. Je betaalt ons dan ook de rente die we zouden hebben ontvangen als je de leasing niet zou stopgezet hebben en een vergoeding ten belope van 4% van de boekwaarde, op het ogenblik van de stopzetting van de leasing.

7.4 Wanneer mogen wij de leasing beëindigen?

7.4.1 Bij 2 geweigerde betalingen van de leasetermijnen, behouden wij ons het recht voor om het leasecontract op basis van wanbetaling te beëindigen. Als wanbetaling wordt beschouwd een betaalherinnering die gedurende 5 kalenderdagen zonder gevolg is gebleven van jouw kant. Deze betaalherinnering zal schriftelijk gebeuren. Wanneer ook deze aanmaning zonder gevolg blijft, hebben wij het recht om het leasecontract onmiddellijk te beëindigen wegens contractuele wanprestatie, per aangetekend schrijven, en de onmiddellijke teruggave van de auto vorderen. In dit geval zullen we je de nog openstaande leasetermijnen, inclusief interesten en administratiekosten, in rekening brengen. Daarnaast zullen we je ook nog de vergoeding in rekening brengen zoals omschreven in artikel 7.3, te vermeerderen met eventuele kosten die wij hebben moeten maken voor de terugvordering van de auto.

7.4.2 Indien één van de hierna beschreven situaties zich voordoet, zullen wij het recht hebben om het leasecontract onmiddellijk te beëindigen en de onmiddellijke teruggave van de auto te vorderen :

 • Je fraudeert of handelt op een andere manier onrechtmatig ten aanzien van ons.

 • De BA-verzekeraar wil de auto niet meer verzekeren, bijvoorbeeld omdat met de auto vaak schade aan anderen wordt toegebracht. En een andere verzekeraar die wij betrouwbaar vinden, wil dit ook niet.

 • Je bent betrokken in een procedure van gerechtelijke organisatie, WCO of faling.

 • Je komt enige andere essentiële bepaling van het leasecontract niet na.

In al deze gevallen zullen we je ook de vergoeding in rekening brengen zoals omschreven in artikel 7.3, te vermeerderen met eventuele kosten die wij hebben moeten maken voor de terugvordering van de auto.

7.5 Wanneer eindigt de leasing op een andere manier?

Verder eindigt het leasecontract op de volgende manieren: • Bij inlevering van de auto op het einde van het leasecontract.

 • Als de auto total loss is.

 • Als de auto gestolen is of vermist is en niet binnen 30 dagen wordt teruggevonden. Het leasecontract eindigt op de 30e dag. Je betaalt de leasetermijn tot de dag waarop je de diefstal of de vermissing aan ons hebt gemeld.

 • Als de auto het maximale aantal kilometer heeft gereden zoals aangegeven in het leasecontract. Indien mogelijk, kunnen wij afspreken dat je hierna met de auto kan blijven rijden. We verlengen dan het leasecontract. Deze verlengde leasing mogen wij op ieder ogenblik stopzetten. Je krijgt daar dan eerst een bericht over van ons. Lijdt je schade doordat we de leasing stopzetten? Dan vergoeden wij die niet.

 • Als de auto niet meer wordt hersteld bij een technisch defect of ongeval omdat de herstellingskosten niet meer in verhouding staan tot de boekwaarde en/of de resterende leaseperiode van de auto.

7.6 Wat gebeurt er na het einde van de leasing?

Bij het einde van het leasecontract ben je verplicht de auto weer in te leveren, als deze niet total loss is of gestolen is. Kijk voor wat je moet doen bij het inleveren van de auto naar de inhoud van artikel 4.11.

Verder geldt dat je je moet houden aan alle afspraken die nog “overblijven”. Hieronder valt bijvoorbeeld het betalen van openstaande bedragen, zoals openstaande afleveringskosten, openstaande boetes en niet gedekte schadebedragen.


 1. WAT DOEN WE MET JOUW GEGEVENS?

Tijdens het aanvraagproces op de website en tijdens de duur van het leasecontract zullen we jouw gegevens ontvangen en verder verwerken. Je zult ons ook op verzoek de gegevens van andere bestuurders moeten verstrekken. Wat we met de gegevens doen, staat vermeld in de privacyverklaring die vermeld staat op onze website.

 1. KUNNEN WE DE VOORWAARDEN AANPASSEN?

De afspraken aanpassen. Soms is het handig om iets te veranderen aan de afspraken in het leasecontract. Bijvoorbeeld als je een extra dienst wilt afnemen. Wij kunnen dit dan elektronisch met elkaar afspreken (via e-mail, onze website of anders). Wij sturen je daarna altijd een bevestiging naar het bij ons bekend (e-mail)adres.

Deze algemene voorwaarden aanpassen. Deze voorwaarden gelden vanaf 01.10.2017.

Het kan voor ons nodig zijn om deze voorwaarden aan te passen. Dit verandert echter niets aan het leasecontract dat we met jou hebben afgesloten. Eventuele wijzigingen zullen enkel van toepassing zijn op leasecontracten die worden afgesloten vanaf de datum van de aanpassing. 1. WAT ALS JE VRAGEN OF KLACHTEN HEBT?

Als je vragen of klachten hebt, kan je contact met ons opnemen door de contactgegevens te gebruiken die op onze website staan vermeld.

 1. WAT ALS WE EEN GESCHIL KRIJGEN?

We zullen proberen jouw klachten zo goed en zo snel mogelijk te behandelen. Als het ons niet lukt om tot een oplossing te komen, kan er worden overwogen de rechter er over te laten beslissen.

 1. EN VERDER?

Schriftelijk. Onder “schriftelijk” zoals vermeld in deze algemene voorwaarden, wordt ook per e-mail verstaan.


Belgisch recht
. Uitsluitend het Belgisch recht is van toepassing op het leasecontract, deze voorwaarden en alle geschillen die daar mee verband houden.

Geen overdracht. Je mag geen rechten of verplichtingen uit het leasecontract (voor de duidelijkheid: daaronder vallen ook degenen die in deze algemene voorwaarden worden genoemd) overdragen aan een andere partij of persoon.

Ongeldigheid bepaling voorwaarden. Als een bepaling uit deze voorwaarden ongeldig blijkt te zijn dan heeft dat geen gevolgen voor de geldigheid van de andere bepalingen van de voorwaarden. Die blijven dus gewoon geldig.
LeasePlan Fleet Management N.V..
T.

+32 (0)800-38-38-9
RPR Brussel
Excelsiorlaan, 8 , B- 1930 Zaventem.BTW BE 0424.632.148
E.

leaseplandirect@leaseplan.be

www.leaseplan.be

Deel met je vrienden:
1   2


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©tand.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina