Opvolging voortgang verbetertraject Bijzondere consulten Inleiding Onvoldoende  focus opvolging doorlichting TimingDovnload 30.88 Kb.
Datum11.12.2017
Grootte30.88 Kb.


Document: opvolging BC

Datum: 30/01/2013 laatste aanpassing 7 mei 2015Auteur: An Dylst

Opvolging voortgang verbetertraject Bijzondere consulten

Inleiding


Onvoldoende  focus opvolging doorlichting

Timing:


December 2012  nieuwe beleidsperiode 2012 – 2014

(december 2013: enkel indien na evaluatie van de AN er wijzigingen dienen aangebracht te worden)December 2014  nieuwe beleidsperiode 2014 – 2020

Wat evalueren?Hoe evalueren?

Evaluatie


 • December 2012:

  • Centrum afspraken: De richtlijnen vanuit inspectieverslag reiken verder dan de feedback vanuit departement. Na overleg tussen directie en PMW – arts BuO: centrumafspraken rekening houdend met de informatie verkregen vanuit departement en vanuit het inspectieverslag.

  • Afsprakennota 2012 – 2014: beide scholen voor buitengewoon onderwijs weigeren de bijzondere consulten. De afsprakennota omvat een duidelijke motivatie van beide scholen + concrete afspraken.

De CLB arts beschikt over een overzicht van de ontwikkelingsdomeinen die de schoolarts onderzoekt.

  • Welke acties moeten nog ondernomen worden?

   • Finaliseren van de WI bijzondere consulten

   • Overleg tussen CLB arts en schoolarts: afspraken over gegevensoverdracht en deontologie

   • Aanpassen van schoolreglement (goedkeuring schoolreglement door RvB periode april 2013)

 • December 2014

  • Centrum afspraken:

   • WI 30/01/2013

   • Besproken tijdens disciplinevergadering van datum?????

  • Afsprakennota:

   • de raad van bestuur wenst het beleidsplan enkel goed te keuren na een persoonlijk onderhoud met directie van CLB. De directie van het CLB wordt verwacht op 15/01/2015. De raad van bestuur adviseert scholen nog geen overleg te plannen in kader van de evaluatie van de afsprakennota 2013-2014 noch voor het opstellen van de afsprakennota nieuwe beleidsperiode.

   • Feedback aan CvD staat gepland op 05/02/2015

   • Centrumafspraak: de afspraken opgenomen in de afsprakennota 2013 – 2014 blijven voorlopig gelden

  • Overleg tussen CLB arts en schoolarts: afwezigheid CLB arts van 13/12/2013 tem 31/05/2014 (noodplan)

  • Communicatie ouders via schoolreglement: document is ontwikkeld datum ?????

  • Welke acties moeten nog ondernomen worden

 • Mei 2015:

  • Afsprakennota:

   • scholen voor BuO weigeren beiden de BC voor dit schooljaar. De schoolarts zal vanaf september op pensioen gaan. Scholen overwegen om vanaf september 2015 in te gaan op het verzekerd aanbod BC.

   • De afsprakennota omvat motivatie + afspraken + afspraken voor evaluatie weigering BC schooljaar 2015 – 2016

  • Afspraken CLB arts en schoolarts: in orde datum ?????

  • Welke acties dienen nog ondernomen worden:

   • Bericht op stapel: BC zouden in september 2015 geschrapt worden uit verzekerd aanbod  bevragen over statuut van onderhandeling + consequenties

   • Communicatie met beide scholen voor BuO over deze ontwikkeling.


Deel met je vrienden:


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©tand.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina