Opgave Oktober: HoofdpijnDovnload 2.86 Mb.
Pagina26/26
Datum26.10.2018
Grootte2.86 Mb.
1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   26

 1. Er ontstaat een vertakt netwerk van met elkaar verbonden monomeren. Er ontstaat dus een thermoharder.

 2. Uit de structuurformule blijkt duidelijk dat acetyl-CoA een ionaire stof is en dus hydrofiel.

 1. Per stap worden 2 C-atomen aan de keten toegevoegd, dus n moet een veelvoud van 2 zijn.Opgave van Juni: Drinkwater?

Als chemisch-analytisch expert van de VN ben je uitgezonden naar Afrika om een mogelijke milieuramp te onderzoeken. Plaatselijk wordt illegaal op grote schaal met het biologisch zeer moeilijk afbreekbare DDT gespoten. De Njoko, een zijrivier van de Zambesi, zou op deze manier sterk verontreinigd zijn. Verschillende dorpen gebruiken het water van deze rivier als drinkwater.

Je verzamelt enkele watermonsters en analyseert deze als volgt:aan 500 mL rivierwater in een 1,000 L maatkolf voeg je 1,00 mL van een oplossing van 5,26 mg DDD in 100,0 mL methanol toe en vult dat aan met rivierwater tot 1,000 L. DDD is een sterk op DDT gelijkende stof die zich vergelijkbaar gedraagt tijdens de zuivering. Met behulp van deze stof kan de efficiëntie van de zuivering worden bepaald. Je neemt 500 mL uit de maatkolf en mengt deze met 500 mg hydrofoob adsorptiemiddel. Na filtratie wordt het residu gewassen met gedestilleerd water en vervolgens geëxtraheerd met 10 mL 40% methanol in water. Tijdens de laatste stap wordt 5 mL methanol als extractiemiddel gebruikt, het filtraat wordt ingedampt en opgelost in 1 mL hexaan. Van deze oplossing wordt 1,0 µL geïnjecteerd in een gaschromatograaf. Om de detector te ijken wordt ook 1,0 µL geïnjecteerd van een ijkmengsel dat 11,27 mg DDT en 18,37 mg DDD per 1,000 L hexaan bevat. Een PC berekent het oppervlak van de pieken in het chromatogram; voor het monster 810 DDD, 426 DDT; voor de ijkoplossing 935 DDD en 677 DDT. 1. Bereken het rendement van de zuivering in procenten.

 2. Hoeveel mol DDT uit rivierwater is er geïnjecteerd in de gaschromatograaf?

 3. Bereken hoeveel ppb DDT in het rivierwater aanwezig is.

 4. Is het water uit de rivier te gebruiken als drinkwater? Volgens de nationale MAC-lijst is de MAC-waarde 1 mg/m3?

Uitwerkingen van Juni

 1. 1,0 µL van 18,37 mg/L DDD in hexaan geeft een piekoppervlak van 935. In het monster werd 810 als oppervlak voor DDD gevonden. Het hexaan extract bevatte dus 18,73 · 810/935 = 15,9 mg/L. 1 mL daarvan bevat dus 15,9·10-3 mg. Het hexaan zou moeten bevatten 0,500 · 5,26/100,0 = 26,3·10-3 mg. Het rendement is 15,9·10-3/2,63·10-3·100 = 61%.

 2. 1,0 µL van 11,27 mg/L DDT in hexaan geeft een piekoppervlak van 677. In het monster werd 426 als oppervlak voor DDT gevonden. Het hexaan extract bevatte dus 11,27 · 426/677 = 7,09 mg/L. 1 µL daarvan bevat dus 7,09·10-6 mg DDT. De molairemassa van DDT bedraagt 354,5 g/mol. Er is dus 7,09·10-6 ·10-3/354,5 =2,00·10-11 mol DDT geïnjecteerd.

 3. Het hexaan extract bevatte 11,27·426/677 = 7,09 mg/L. 1 mL daarvan bevat dan 7,09·10- 3 mg DDT. Dit werd verkregen uit 500 mL rivierwater met 61% rendement. 7,09·10-3/0,61 = 11,7·10-3 mg per 500 mL; dit is 23,4·10-3 mg/L. De molaire concentratie is dan 23,4/354,5·10-6 = 6,61·10-8 M. 1 L water bevat 1000/18,00 = 55,5 mol water. Aantal ppb = 6,61·10-8/55,5·109=1,19.

 4. De concentratie is 23,4·10-3 mg/L = 23,4 mg/m3, dit licht ver boven de MAC-waarde. Het rivierwater mag dus niet als drinkwater worden gebruikt.


Deel met je vrienden:
1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   26


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©tand.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina