Opgave Oktober: HoofdpijnDovnload 2.86 Mb.
Pagina20/26
Datum26.10.2018
Grootte2.86 Mb.
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   ...   26

Opgave van April: Natuurlijk Rubber

Het sap van de rubberboom bevat veel 1,3-butadieen. Lang voor het arriveren van de Spanjaarden werd het sap al afgetapt door lokale indianen en gebruikt voor allerlei doeleinden.

  1. Beredeneer of het sap helder of melkachtig zal zijn.

Dit sap werd boven een vuur op een ronddraaiende stok gedrupt. Het sap dampt in en rubber wordt gevormd.

  1. Teken een brokstuk van het ontstane rubber bestaande uit 2 monomeren en leg uit of rubber een thermoplast of thermoharder is.

Met het monomeer zijn additiereacties uit te voerden. Een voorbeeld is de additie van broom. Naast de verwachte 1,2-dibroom blijkt er ook een 1,4-dibroom verbinding te worden gevormd. Als verklaring is het onderstaande reactiemechanisme voorgesteld.  1. Als de broomconcentratie wordt verhoogd, ontstaat er nog een derde verbinding C. Geef de naam en structuurformule van verbinding C.

  2. Men druppelt respectievelijk de vloeistoffen A, B en C over een stokje boven het vuur. Geef (een deel) van de structuur van de stoffen die worden aangetroffen op de stokjes.

De additie van water kan volgens eenzelfde mechanisme plaatsvinden als de additie van

broom. In dit geval zal eerst een H+ adderen waarna OH- op de positieve lading zal aanvallen. Men laat 1,3-butadieen met overmaat water reageren en stopt pas als er geen reacties meer plaatsvinden.

  1. Een ander mechanisme zou kunnen zijn dat OH+ eerst addeert en dat H- op de positieve lading aanvalt. Leg met behulp van tabel 49 van BINAS uit dat de vorming van H- onder deze omstandigheden onwaarschijnlijk is.

  2. Geef de naam en structuurformule(s) van de verbinding(en) die ontstaan na additie van water. Geef in de structuurformule de asymmetrische C -atomen aan met *.

  3. Leg uit hoeveel verschillende stoffen er bij deze reactie ontstaan en geef aan hoeveel daarvan optisch actief zijn.


Deel met je vrienden:
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   ...   26


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©tand.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina